Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 6355 за запитом НОРМ

Правила, норми і технічна документація на будівництво об’єктів сільської електрифікації 4. Задача №1 Оформити наряд на виконання електромонтажних робіт і розрахувати ..., норми відрахувань: На. буд.= 8%, На. обл. = 24 %, Н рн. буд.= 1,5%, Н рн. обл. = 3% 6.
...величинами чистого операційного прибутку і нормами капіталізації. Таблиця 1 Вихідні дані Об’єкти Чистий операційний прибуток – (Noi), доларів Норма капіталізації (R), % Ринкова вартість (V), доларів А ...
...дослідження передміхурової залози щурів в нормі 2.2. Морфологічна будова паренхіми передміхурової залози щура в нормі 2.3. Морфофункціональний стан передміхурової залози під впливом дії різних ...
Джерела правових норм 2.2. Юридична і соціальна природа норм права 2.3. Принципи права, рівність і справедливість у праві РОЗДІЛ 3.
Визначити норму амортизації третього року експлуатації верстата і накопичену суму амортизації в цоиу ж році, якщо амортизацію нараховують методом зменшуваного залишку. 2.... Змінна норма виробітку першого робітника 20, другого 10 шт./ зміну. Фактичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 28 виробів, на ...
...5 150 6 150 Річна норма дисконту становить 10%. Додатково враховувати премію за ризик у розмірі 5 і 15% Варіант Корпорація розглядає два альтернативні проекти, грошові ...найбільш ефективний проект, якщо річна норма дисконту становить 10%. Визначити критерії ефективності в умовах інфляції: А – 5%, Б 8%
Згідно із визначеними Симферопольською облрадою нормами відпуску води, розрахунок за надані послуги мав проводитися згідно зі скоригованими тарифами, які було затверджено облдержадміністрацією.... Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація? 2. Яку відповідальність передбачено за такі порушення? До якого державного органу слід звернутися з метою їх ...
...прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт/зміну; фактичний виробіток склав – 7000 шт./міс. Годинна тарифна ставка погодинника – 1,2 грн....оплата праці застосовується при перевищенні норми на 5 %. Література
Норма прибутковості, що очікується, становить 15 %. б) ринкову вартість акції, якщо розмір дивіденду є фіксованим і дорівнює 15 $, номінальна вартість акції ... Норма прибутковості, що очікується, становить 18 %.
Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. А Кг 30 5 38 6 1200 В м 4 45 4,5 ...
Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. А Кг 60 4 54 3 10200 В м 2 50 5 45 ...
; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць. Задача №3 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній ... Норма часу на виконання операції складає 1,4 н год, а годинна тарифна ставка по розряду робіт становить 1,8 грн.
...прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт/зміну; фактичний виробіток склав – 7000 шт./міс. Годинна тарифна ставка погодинника – 1,2 грн....оплата праці застосовується при перевищенні норми на 5 %. Література
; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць. Задача № 3 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній ... Норма часу на виконання операції складає 1,4 н год, а годинна тарифна ставка по розряду робіт становить 1,8 грн.
; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць. Задача № 3 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній ... Норма часу на виконання операції складає 1,4 н год, а годинна тарифна ставка по розряду робіт становить 1,8 грн.
Визначте рівень виконання норм часу за змінним та фактично відпрацьованим часом, якщо було виготовлено продукції на 175 н/годин, відпрацьовано 22 робочих дні, тривалість ...год, плановий середній відсоток виконання норм виробітку 112%, обсяг виробничої програми – 58 тис.шт.
...прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт/зміну; фактичний виробіток склав – 7000 шт./міс. Годинна тарифна ставка погодинника – 1,2 грн....оплата праці застосовується при перевищенні норми на 5 %. Література
; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць. Задача №3 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній ... Норма часу на виконання операції складає 1,4 н год, а годинна тарифна ставка по розряду робіт становить 1,8 грн.
Кримінальна процесуальна норма. Її поняття, структура та види. 4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.... Обратная сила уголовно процессуальных норм / Э. Клямко // Законность. — 1997. — № 8. — С. 46—49. Лобойко Л. М. Методи кримінально процесуального права : [монографія] / Лобойко Л. М.
; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць. Задача №3 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній ... Норма часу на виконання операції складає 1,4 н год, а годинна тарифна ставка по розряду робіт становить 1,8 грн.
...витрат у ІІІ кварталі 15%; – норма запасу у ІІІ кварталі 28 днів. Передбачається у плановому році: – зменшити норму запасу оборотних коштів на 2 дні; – збільшити денні ...
Вологість борошна складає – 13,1%, норма виходу хліба при базовій вологості – 14,1%. Відповідно з цим завданням зав. складом відпустив за видатковою накладною: борошна 1 гатунку – ...50 кг, олії – 2 кг Норми витрат матеріалів встановлені на тонну борошна: солі – 1,5 %, дріжджів – 1%, цукру – 3%, олії – 0,9 кг на 1 тонну хліба; ...
Поняття колізійної норми, її структура. Види колізійних норм. 3. Колізії зобов’язань, що виникають із односторонніх дій. Практичні завдання Завдання 1.
Вологість борошна складає – 13,1%, норма виходу хліба при базовій вологості – 14,1%. Відповідно з цим завданням зав. складом відпустив за видатковою накладною: борошна 1 гатунку – ...50 кг, олії – 2 кг Норми витрат матеріалів встановлені на тонну борошна: солі – 1,5 %, дріжджів – 1%, цукру – 3%, олії – 0,9 кг на 1 тонну хліба; ...
...основі компромісів домовленості (правові положення, норми, процедури, погоджені взаємні зобов'язання, рекомендації) в області економічної політики і практики, що відображають інтереси країн – учасниць....відносин, включаючи найважливіші принципи і норми; • вироблення домовленостей щодо застосування на національному рівні комплексу торгово політичних засобів впливу на світовому зв'язку, визначення рамок і можливостей ...
...Терміни прострочки, дні Величина пені Норми прибутковості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 43 Офіcне облад ... Норма прибутковості – 32 %.
...32 кг; – цукру – 100 кг Норми витрат матеріалів, що встановлені на 1 тонну борошна: – солі – 1,5%; – дріжджів – 1%; – цукру – 3% Норма виходу хліба з даної кількості ...
...на 1.01 поточного року Норми товарних запасів в днях Відхилення від норми В днях В сумі В днях В сумі 1 І 11 005,2 ...
Загальнообов’язкові норми міжнародного права про права людини 2.3. Норми, що забезпечують конкретні права людини 2.4.
...шум в 105 дБ при норме 80 дБ; содержание пыли 2,6мг/м3, ПДК которой равна 2мг/м3; относительная влажность воздуха 87% при норме 75%.
Норма додаткової вартості складає 350%. Визначити норму прибутку. 12 Висновки …………………………………………………………………….. 13 Література …………………………………………………………………… 15
...сум необхідно проводити відповідно до норм діючого законодавства). Всі розрахунки таких сум необхідно оформити окремо та обґрунтувати їх правильність. 3. Всі операції з журналу реєстрації рознести ...праці слід визначати згідно з нормами діючого законодавства. 7. Заповнити фактичними даними первинні документи, які зазначені в завданні: скласти первинні документи за операціями № 4, № 6.
Мінімальна норма прибутковості — 18 % Податок на прибуток — 30 % Компанії невідомо, скільки продукції вона може реалізувати щороку. Але керівник служби маркетингу вважає, що ... Мінімальна норма прибутковості — 18 % Податок на прибуток — 30 % а) 40000 одиниць: б) 60000 одиниць: в) 80000 одиниць.
...свій рахунок продуктами харчування згідно норм, встановлених державою для людей похилого віку, та виконувати ремонт житлового будинку і господарських будівель. Внаслідок невиконання набувачем умов договору С....рішення про розірвання спадкового договору, норми про який взагалі не застосовувалися при ухваленні рішення. Завдання 4. Проаналізуйте ситуацію. Між К. та її двома синами Р.
система норм, спрямованих на збереження здоров’я; b. норми поведінки людини на виробництві; c. організація відповідальності роботодавця за безпеку 2.
Норми та інститути податкового права………………………...………24 3.1. Норми податкового права……………………………………….…….24 3.2. Інститути податкового права…………………………………………27 Висновки……………………………………………………………………………32 Список ...
євроринки не підлягають нормам національного регулювання b. євроринки характеризуються високими бар’єрами входу c. середній розмір депозитів та позик на євроринках менший, ніж у ...у встановленій та закріпленій правовими нормами формі: a. вексель b. сертифікат c. коносамент d. гарантія Question 5 Форма міжнародних безготівкових розрахунків – зобов'язання банку однієї країни ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
Значение нововведений норм правовой базы 3.2. Недостатки нововведений норм налогообложения прибыли предприятий Заключение Список литературы
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...економіки Висновки Задача №1 Визначте норму штучного та норму штучно калькуляційного часу, якщо: – основний час становить 5 хв.; – допоміжний час – 2 хв.
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...Висновок Господарське право є системою норм, що регулюють господарські відносини, тобто відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності....вирізняється з інших галузей права, норми яких діють у народному господарстві. Господарські відносини мають певні ознаки. Насамперед, це обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів.
...яких мережах встановлюється пропонуємо Вам норма супротивлення контура заземлення. Вихідні дані у таблиці Таблица Дані для розрахунку Питомий опір грунту, Коефіцієнт збільшення питомого опору грунту (коефіцієнт ...Коефіцієнти використання: – одиночного заземлювача, – полоси, Норми опору контуру заземлення, г, Ом 4. Задача №2 Визначити плотність потока енергії СВЧ, який створюється РЛС, на рівні робочого місця, ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
...матеріалів Найменування виробів Найменування матеріалу Норма витрат, кг/шт.. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./т Вартість матеріалу, тис. грн. Норма відходів, кг/т Відходи, т Ціна ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.