Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2320 за запитом Національна

Аналіз ефективності діяльності Національного банку України 3. Шляхи удосконалення діяльності Національного банку України Висновок Список використаних літературних джерел
Функції та завдання національної бібліотеки. 3. Роль бібліотеки у формування державної політики у галузі БС. 4. Стратегічні напрямки розвитку національної бібліотеки. 5.
...території розташування заповідника «Медобори» та національного природного парку «Подільські Товтри» 2. Історія створення заповідника «Медобори» 3. Флора та фауна заповідника об’єктів дослідження 3.1....заходів у заповіднику «Медобори» та національному природному парку «Подільські Товтри» Висновки Список використаної літератури
Правовий статус та загальні повноваження Національного банку України……………………………………………………………………………...….7 Розділ 2. Аналіз повноважень НБУ на ринку фінансових послуг………………...11 2.1. Сучасна структура наглядових повноважень Національного банку України.11 2.2.
...та її місце в системі національної безпеки держави 1.1. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки України 1.2. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності 1.3.... Основні напрямки забезпечення національної економічної безпеки України 3.2. Прогнозування основних показників зовнішньоекономічної безпеки України 3.3. Методологія рейтингової оцінки зовнішньоекономічної безпеки України Висновки ...
РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВОНИ ВИМІРЯЮТЬСЯ 2.1. Відтворення і економічне зростання 2.2. Показники національного відтворення 2.3.
...1 Стдудент 4 го курсу Національного ун ту ім. Шевченка С., 1984 р.н., в серпні 2004 р. був визнаний інвалідом II групи....17 років, який навчається в Національному авіаційному університеті на заочному відділенні. Чи мають право члени сім'ї громадянина С. на пенсію у зв'язку з втратою ...
1. Загальна характеристика Росії 2. Еволюція національної інноваційної системи Росії 3. Структура НІС Росії та характеристика системоутворюючих ...
Вступ 1. Територіальна варіативність англійської мови 2. Вплив соціального середовища на варіативність англійської мови 3.... Особливості сучасної національної вимови у США (фонетичні, лексичні, граматичні) Висновки Список використаної літератури
Вступ Важливою частиною культурного життя людей є відвідування музеїв, які значно розширюють знання людини про ...роботі хорошим прикладом я обрала Національний музей України у Києві. Нещодавно я побувала в ньому, зокрема на виставці такого художника, як Сергій Шишко, і була вражена ...
Вступ 1. Сучасні критерії і виміри національної конкурентоспроможності 2. Інтернаціоналізація і конкурентоспроможність економіки України 3.
Національна культура – 2. Розкрийте характерні риси культури. Знаючи, що вона контролює поведінку людини, чи можете Ви її назвати репресивною?
Вступ 1. Загальна характеристика національної економічної моделі 2. Бюджетна система 3. Податкова система 4. Банківська система 5.
1. Соціальна структура економіки 2. Державне регулювання як основна функція державного управління 3. Національна економіка і зовнішньоекономічна безпека країни ...
1. Соціальна структура економіки 2. Державне регулювання як основна функція державного управління 3. Національна економіка і зовнішньоекономічна безпека країни ...
1. Соціально економічні прогнози і реальність: причини неспівпадання. 2. За допомогою яких показників можна найбільш точно оцінити рівень ефективності національної економіки? 3.
Вступ 1 Поняття про національний характер 2 Етнічні складники українського характеру 3 Соціопсихічні риси українського характеру Висновки Список ...
1. Теоретичні питання: 1) Причини виникнення бідності та її види; 2) Економічна безпека країни. 2.... Розробити шляхи зміцнення фінансової безпеки національної економіки. Основні показники діяльності банків України, 2007 – 2011рр. Показники 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. Кількість зареєстрованих банків 198 198 197 ...
ЗМІСТ Вступ.................................................................................................................................4 Розділ 1. Загальна характеристика правових систем, критерії їх диференціацій.....7 1.1.... Особливості і перспективи розвитку національної правової системи України…………………………………………………………………………...........33 2.1. Процес становлення сучасної правової системи України......................33 2.2.
Зміст Вступ 1. Національна і глобальна екологічні політика: поняття, сутність, способи забезпечення. 2.
Варіант – 22 1. Українська національна ідея: стрижень ідеологічного життя сучасного українського суспільства. 2.
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………………………………3 I. Національна бібліотека України імені В. І.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТРОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ВИМІРЮВАННЯ 6 1.1. Короткий історичний нарис про розвиток метрології ... ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕТАЛОНІВ УКРАЇНИ 46 3.1. Державні еталони «Інституту метрології» 46 3.1.1. Геометричні величини 46 3.1.2.
1. Сутність та значення прогнозування розвитку національної економіки 2. Особливості інтеграції України в ГУУАМ Список використаної літератури
План br />br /> 1. Управління. планування діяльності та порядок фінансування бібліотеки. 2.... Цифрові ресурси Британської національної бібліотеки. Список використаної літератури.
Варіант – 53 1. Основні виміри національної безпеки України. 2. Політичний менеджмент: поняття, види функції. 3.
Вступ 1. Мова як елемент культури 2. Українська мова як ознака національної культури українців Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Теоретичні основи функціонування підприємства 1.1 Сутність, основні види та показники структури національної економіки 1.2 Підприємство як ...
Система електронних міжбанківських платежів Національного банку України (СЕП НБУ). Структура СЕП НБУ. Організація роботи внутрішньобанківської системи.
З М І С Т ВСТУП 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 1.1 ... ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2.1 Основні засади грошово кредитної подітики на 2009 2010 рік 2.2 Оцінка ...
Вступ … 2 1. Співвідношення Lex Mercatoria і національного права … 3 2. Порушення сторонами взятих на себе договірних зобов’язань ...
ВАРІАНТ № 5 Питання 1. Іноземний елемент та його види. 2.... Громадянин України Баумер (німецької національності), що проживає у Харківській області виїхав на постійне місце проживання до Німеччини і отримав там статус переселенця.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інформаційних і комунікаційних можливостей Інтернет РОЗДІЛ ІІ РОЛІ ТА МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ ВИДАНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ Сучасний стан медіапростору Республіки Польща Інтернет у медіа просторі...
План br />br /> 1. Історичні особливості розвитку РНБ. 2. Основні завдання та напрямки діяльності бібліотеки. 3.... РДБ як національна бібліотека. 5.1. Історія створення. Список використаної літератури
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи СНР..............................................................................6 1.1. Сутність СНР........................................................................................................... Методи дослідження макроекономічних показників розвитку національного господарства України.........................
Вступ 1. Історичні витоки культури українського народу 2. Ідеї національної волі в художньому доробку Лесі ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ НАПРАВЛЕНІ НА ДОБРОБУТ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 1.1.... ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО БАЗИСУ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ ...
... Задача Визначити величину сукупного суспільного продукту і національного доходу, якщо в промисловості вироблено ...
Варіант №22 1. Етика в соціальній структурі суспільства (класова етика, національна, релігійна, професійна та інші).
Задачі з розділу КК "ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ". 2 задачі. Розв'язувалися за керівництва професора кафедри ...
Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Теоретичні аспекти приготування страв з яєць………………………….4 1.1. Особливості української кулінарії. Значення яєць в українській національній кухні……………………………………………………………………4 1.2.
... Завдання 1. Дати відповідь на питання 1. Палеонтологічне мистецтво, його синкретичний характер, перші здобутки 2....понять: національне Відродження націоналізм українська національна ідея
1. Коротка характеристика Івано Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету 2. Навчальна програма дисципліни “Банківські операції” та її ...
... Задача Робочий АТ «Донтехстрой» Миколаїв допущений до здачі вступних іспитів в Донецький національний університет.
... Задача Робочий АТ «Донтехстрой» Миколаїв допущений до здачі вступних іспитів в Донецький національний університет.
... Вступ 1. Визначні культурно освітні діячі Київської Русі 2. Татарський та турецький впливи на український побут і національний характер 3.
Задача №283 Мисливець Федсиць Федор при перевезені туші лося був зупинений єгерем на території національного природного парку викопав 2 ловчі ...
Будівництво та архітектура; Економіка та підприємництво; Електротехніка та електромеханіка; Менеджмент і адміністрування.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.