Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 558 за запитом Незалежності

47 ВСТУП Політичній та економічній незалежності України та її сучасному суверенітету передувала розпочата в СРСР у 1985 р. перебудова. Політична і економічна системи країни були несприйнятливі ... Після здобуття незалежності у 1990 р. перед Україною серед нагальних доленосних проблем, які необхідно вирішувати, постала потреба у створенні власної концепції і системи ...
...що виникли в процесі розбудови незалежної Української держави, зокрема в ході організації влади на чітко окресленій території, що стала національним здобутком українського народу....третє, одним з найважливіших завдань незалежної Української держави є створення власної правової системи. Прийняття конституції поклало фундамент для організації системного розвитку нашого законодавства.
...працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також за віком і в інших випадках, передбачених законодавством. Це правило гарантовано загальнообов’язковим державним соціальним ... За роки незалежності вітчизняні вчені економісти досліджували сферу пенсійного захисту та пенсійного страхування в умовах транзитивної економіки України.
...внесли неоціненний вклад у побудову незалежної, самостійної української держави, у захист народу від турецьких, кримських, польських та інших нападників, які століттями плюндрували Україну, хотіли загарбати та ...козацтва в наш час в незалежній Україні. Робота покликана дослідити демократичний принцип, на якому будувалася козаччина. Такий принцип дуже важко вводити в життя.
...моделі з більш ніж однією незалежною змінною, перевіряти незалежні змінні на наявність мультиколеінеарність та оцінювати невідомі параметри моделі, знайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді ...
...економічної діяльності, веде до більшої незалежності імпорту товарів від їх експорту і до перенесення такої “незалежності” на інші види господарської діяльності, результатом яких є приплив грошей, ...
Україна майже здобула незалежність, але народом вона не усвідомлювалась, та й самі українські соціалісти її психологічно не сприймали. br />br /> Вивчаючи і оцінюючи діяльність ...анархія і економічна криза, досягти незалежності Україні було важко. br />br /> У суперечливій обстановці, що склалася в Росії, Центральна Рада непогано розібралася, ситуацію зрозуміла, але поставилась ...
...поступово стало втрачати свою фінансову незалежність, про що свідчать коефіцієнти фінансової стійкості та структури капіталу. Товариство залишається неприбутковим, на що вказують коефіцієнти рентабельності активів та рентабельності ...Таблиця 2.2 Показники фінансової незалежності ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2004 – 2006 роки Таблиця 2.3 Показники майнового стану ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2004 – ...
...великої кількості об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання – це : a. ієрархічний метод класифікації b. товарознавчий метод класифікації c. фасетний метод класифікації Question 10 Система автоматичної ідентифікації ...великої кількості об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання – це : a. фасетний метод класифікації b. товарознавчий метод класифікації c. ієрархічний метод класифікації Question 10 Система автоматичної ідентифікації ...
...наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень ...язану з наданням публічних послуг, незалежний посередник чи арбітр при розгляді колективних трудових спорів (ч. 3 ст. 368 4 КК); 3) службова особа (ст.ст.
...в складний період набуття Україною незалежності, надання динамізму розвитку української державності. [10; с.68] Перший Президент України був обраний всенародно 1 грудня 1991 р....що підтвердив Акт проголо¬шення незалежності України, схвалений Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. Правовий статус Президента України визначено у розділі V чинної Конституції, який ...
...show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427 12 Про ... До 10 ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2001. – 316 с. Конституція України.
...які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально правової охорони цих соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів....саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави З об’єктивної сторони злочини проти основ національної безпеки України здійснюються шляхом активної поведінки дії.
...show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427 12 Аніщук ... Політичні партії в незалежній Україні: Роль та місце у політичній трансформації суспільства: Наук. зб. / редкол. : голова В. А. Шумілкін; уклад. В.В. Нікітін. – Х.
Що таке коефіцієнт фінансової незалежності? 12. Що таке коефіцієнт фінансової залежності? 13. Що таке коефіцієнт фінансового ризику? 14. Що таке ефект фінансового важеля? 15.... коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) f. річний обсяг чистого прибутку g. коефіцієнт фінансової залежності h. продуктивність праці основних робітників Question 27 Який взаємозв’язок ...
...двовимірних матриць із залученням зовнішніх незалежних експертів c. професійно проведеному SWOT аналізу підприємства без залучення зовнішніх експертів d. можливості підприємства забезпечити нижчі витрати виробництва товарів, ніж ... індивідуальний характер, незалежність від ситуації c. циклічний характер, неможливість їх задоволення раз і назавжди Question 16 Про мотиви, як джерела активності особи, можна ...
Після здобуття Україною незалежності, вітчизняний інформаційний простір втратив можливість подальшого розвитку в умовах існуючої єдиної системи СРСР і постав перед необхідністю функціонування в принципово ... З утвердженням незалежності Української держави цю проблематику досліджують і наші науковці. На особливу увагу в цій сфері заслуговують праці Т. Саладьков, В.
10 річчя незалежності України. – 2002. – Вип. 2. – С. 112 122. 12. Лизогуб Я.Г. Про врахування обману як способу вчинення злочину, передбаченого ст.... 10 річчя незалежності України. – 2002. – Вип. 1. – С. 127 133. 13. Лизогуб Я.Г. Норма про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну ...
Входження до складу Співдружності Незалежних Держав у 1991 році b. Проголошення в 1991 році незалежності України та вихід із складу СРСР c.
...полягає відмінність додаткової змінної від незалежної 4. Що таке “контроль” змінних? Якою є процедура контролю незалежної змінної? 5. Яким чином можна контролювати побічні змінні у психологічному ...
...поступово стало втрачати свою фінансову незалежність, про що свідчать коефіцієнти фінансової стійкості та структури капіталу. Товариство залишається неприбутковим, на що вказують коефіцієнти рентабельності активів та рентабельності ...Таблиця 2.4 Показники фінансової незалежності ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – 2005 роки Таблиця 2.5 Показники майнового стану ТОВ «Торговий Дім «Фортекс» за 2003 – ...
10 річчя незалежності України. – 2001. – Вип. 1. – С. 73 83. 18. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве.... 10 річчя незалежності України. – 1998. – Вип. 2. – С. 100 106. 21. Орлов В.С. Субъект преступления. – М., 1958. 22. Орловська Н.А.
...ємним по галузі, коефіцієнт фінансової незалежності, який у СТОВ є значно вищим за критичне значення 0,5, а по галузі не досягає його, коефіцієнт фінансової напруги, який ...тенденції зміни: зростає коефіцієнт фінансової незалежності на 0,09, коефіцієнт фінансової напруги знижується на 0,09, коефіцієнт фінансового ризику знижується на 0,12, коефіцієнт маневрування зростає на 0,21, коефіцієнт ...
Спостерігається тенденція до підвищення коефіцієнту незалежності підприємства на 8% у 2004р. порівняно із 2003., та на 29,6% у 2005р. порівняно із 2004р....роботу підприємства та підвищення фінансової незалежності. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення показників платоспроможності. Так коефіцієнт платоспроможності за період з 2003р. по 2005р. збільшився на 46%.
...за рахунок інших; • створювати цілком незалежні системи збору, вимірювання та обробки інформації за правилами фінансового та податкового обліку недоцільно, оскільки в будь якому разі більша частина ...показників ліквідності і платоспроможності, фінансової незалежності, фінансового ризику, коефіцієнта фінансової стійкості та фінансової стабільності; знизилась ділова активність підприємства.
Спостерігається тенденція до підвищення коефіцієнту незалежності підприємства на 8% у 2003р. порівняно із 2002., та на 29,6% у 2004р. порівняно із 2003р....роботу підприємства та підвищення фінансової незалежності. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення показників платоспроможності. Так коефіцієнт платоспроможності за період з 2002р. по 2004р. збільшився на46%.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...ситуації В структурі підприємства є незалежна операційна система – центр прибутку, який виробляє певний вид продукції, генерує певні величини змінних і постійних втрат і забезпечує надходження певної ...Кожен з них являє собою незалежну операційну систему, яка виробляє певний вид продукції, генерує певну величину та структуру витрат, приносить, певний прибуток підприємству.
...показав, що коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) перевищував нормативне значення ( 0,5) в 2006 – 2008 роках, тобто більша половина загальних джерел фінансування складається з власних коштів.... Таблиця 2.6 Розрахунок коефіцієнта незалежності підприємства ВАТ “Ватутінське АТП 2362” Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності балансу ВАТ “Ватутінське АТП 2362”, тис.грн. Рис.
...9 Оптимальне теоретичне значення коефіцієнта незалежності при оцінці позичальника – юридичної особи має становити: a. не менше 0,2 b. не більше 0,2 c. не менше 0,5 d....Question 5 Об’єктивна та незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту за визначеним планом, що охоплює реалізацію проекту від затвердження до здачі в ...
Незалежні дослідження в галузі науки і освіти d. Вирощування сільськогосподарських культур Question 9 Навчальні заклади можуть надавати освітні послуг у підготовці ... економічної незалежності України d. участь у міжнародних миротворчих (збройних) операціях Question 21 Угода про партнерство і співробітництво» між Україною і ЄС набула ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.