Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2127 за запитом Необхідність

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Теоретичні основи планування діяльності підприємств…………….7 1.1.
1. Під час зимової риболовлі від берегу відкололася крижина та почала швидко відносити у ...
...мобільності та інших ознак, які необхідні для ефективної діяльності сучасного підприємства c. Всі відповіді вірні d. Жодної вірної відповіді Question 3 Процеси в суспільстві, що перешкоджають ... Підготовка необхідної інформації b. Ідентифікація та визначення проблеми c. Визначення критеріїв d. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми Question 8 Основні блоки ...
...Який принцип прийняття рішень визначає необхідність:  достатньої кількості надійних даних про ситуацію, яка змінюється, необхідної для підтримки ефективних зв’язків між управлінцями вищого рівня і більш ...
...створювати потенціал в організації та необхідну гнучкість для того, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, що відповідає ситуації c....і вертикальні зв'язки керування, необхідні як для прогнозування ситуацій, так і для вироблення рішень d. акцентуючи увагу на кінцевій меті реалізації процедури ситуаційного керування, він ...
Підстава наявності стану крайньої необхідності 2.1 Наявність небезпеки – одна із підстав крайньої необхідності 2.2 Невідворотність небезпеки як один із елементів крайньої необхідності Розділ ...
...опишіть етапи приймання, вкажіть перелік необхідних документів та особливості приймання обраної вами категорії. 2. Складіть всі необхідні для приймання документи. Практичне заняття 3 План 1.
Як Ви вважаєте навіщо необхідний консалтинг? В яких же випадках клієнти звертаються за допомогою до консалтингової компанії? Причини стрімкого розвитку консалтингу на світовому ринку визначають ...конкурентну перевагу в ринковій боротьбі; – необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють значною мірою підвищити продуктивність компанії. Завдання: обґрунтуйте причини стрімкого розвитку консалтингу, а також запропонуйте причини ...
Які умови необхідні для впровадження однорідної диверсифікації? 6. Які умови необхідні для впровадження відносно однорідної диверсифікації? 7. Які умови необхідні для впровадження умовно ...
Відсутність у ній таких необхідних елементів як кооперативний банківський сектор спеціалізованих банків (іпотечного, аграрного, інвестиційного) створює диспропорції у кредитуванні окремих секторів, насамперед аграрного, і регіонів ... Йдеться про необхідність податкового стимулювання кредиторів, які здійснюватимуть окремі види довгострокових (понад 5 років) кредитних вкладень, зокрема у впровадження нових ресурсозберігаючих технологій у ...
...розрахунків трудових пенсій та інших необхідних документів. Вивчала структуру та лінгвістичні особливості вищеназваних документів, аналізувала інформацію, яку передають ці документи, ознайомилась з архівом та правилами зберігання ...проаналізовано їх типи та склад необхідних реквізитів. Виходячи з проведеного аналізу видно, що даний відділ детально працює над документами, які є основною його задачею.
...ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва. За рівнем якості продукції формується загальна конкурентоспроможність підприємства...., що говорить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві. Спостерігається тенденція до підвищення коефіцієнту незалежності підприємства на 8% у 2004р. порівняно із 2003.
...сукупність) документів і організаційних заходів, необхідних для здійснення інвестиційного рішення, це: a. бізнес план b. інвестиційний проект c. інвестиційна програма Question 4 Механізм проведення постійного нагляду ... мінімально необхідний обсяг позики c. мінімально необхідний обсяг виробництва для покриття витрат за проектом d. мінімально необхідний обсяг фінансування проекту Question 6 ...
вилучити у податкоплатника необхідну суму податкових платежів на користь Державного бюджету, одночасно залишивши йому стільки коштів, скільки необхідно для здійснення розширеного відтворення і розвитку ... визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу b. зрівнянні фактичних показників з показниками моделі c. проведення визначення впливу чинників на податкову політику підприємства d.
вилучити у податкоплатника необхідну суму податкових платежів на користь Державного бюджету, одночасно залишивши йому стільки коштів, скільки необхідно для здійснення розширеного відтворення і розвитку ... визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу b. зрівнянні фактичних показників з показниками моделі c. проведення визначення впливу чинників на податкову політику підприємства d.
Необхідними умовами до подання заяви на категорію є необхідний стаж роботи, необхідний освітній рівень і наявність резерву у фонді оплати праці ...
Необхідними умовами до подання заяви на категорію є необхідний стаж роботи, необхідний освітній рівень і наявність резерву у фонді оплати праці ...
Обґрунтування необхідності проведення санації та реструктуризації підприємства Розділ 3. Розробка та обґрунтування заходів щодо здійснення фінансового оздоровлення підприємства 3.1.... Ідентифікація фази фінансової кризи є необхідною передумовою правильної та своєчасної реакції на неї. Найдійовішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 Методи аналізу стратегічних успіхів підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз реалізації стратегій бізнес – планування в Україні та її проблеми 2.2 Зарубіжний досвід формування стратегій бізнес...
Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст....договірних зв'язків, які передбачають необхідність особистого виконання працівником роботи, визначеної угодою сторін. Треба зазначити, що якщо проблеми трудового договору як юридичного факту певною мірою перебували ...
...визначити і аргументувати, чи є необхідність призначити криміналістичну експертизу (одну чи декілька), яку (які) конкретно; – сформулювати запитання, що підлягають вирішенню експертом (експертами); – назвати матеріали, які надсилаються ...визначити і аргументувати, чи є необхідність призначити криміналістичну експертизу за слідами відображеннями (одну чи декілька), яку (які) конкретно; – сформулювати запитання, що підлягають вирішенню експертом (експертами); – назвати .....
...єктивної ситуації, що свідчить про необхідне досягнення суспільно корисної мети; 2) неможливість досягнення цієї мети не ризиковим діянням; 3) прийняття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди ...об’єктивну ситуацію, що викликає необхідність досягнення значної суспільно корисної мети, в якій вчиняється діяння, пов’язане з ризиком, треба розкрити ознаки такої ситувації.
...інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємни¬цького проекту. a. вірно b. невірно Question 10 Джералами виникнення бізнес – ідеї можуть бути: a.... має можливості придбати необхідні для цього ресурси b. здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості c. реально спроможна організувати виробництво d.
...інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємни¬цького проекту. a. вірно b. невірно Question 10 Джералами виникнення бізнес – ідеї можуть бути: a.... має можливості придбати необхідні для цього ресурси b. здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості c. реально спроможна організувати виробництво d.
...через посилення конкурентної боротьби та необхідність визначення платоспроможності підприємства стає необхідним аналіз ліквідності балансу. Під платоспроможністю підприємства розуміють його здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання.
...право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому на протиріччя світі між людських стосунків, допомагають індивіду усвідомити ...вище засобів окремо не дає необхідного ефекту, він можливий тільки на комплексній основі. Разом із тим одночасне впровадження всіх згаданих вище засобів в принципі неможливе. 3.
...рівня дотримання вимог ліквідності як необхідної умови функціонування підприємств у ринковій економіці, яка через об'єктивність законів свого існування не забезпечує жодному суб'єкту господарювання гарантії ... Суть, зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансово економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і ...
...рівня дотримання вимог ліквідності як необхідної умови функціонування підприємств у ринковій економіці, яка через об'єктивність законів свого існування не забезпечує жодному суб'єкту господарювання гарантії ... Суть, зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансово економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і ...
...ліквідністю у кошти Question 4 Необхідний рівень доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактору ліквідності визначається: a. як величина, пропорційна абсолютному показнику рівня ліквідності інвестицій b....обмеженого росту операційної діяльності та необхідного рівня фінансової безпеки підприємства c. фінансову стабілізацію у процесі виходу з кризи d. забезпечення високих темпів операційної діяльності підприємства Question ...
...у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту d. визначають, об’єднують і координують групи процесів управління проектами Question 2 Статут проекту є документом, ...у проект усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту b. викладаються рекомендації, необхідні для приведення очікуваного ходу виконання проекту у відповідність до плану управління проектом ...
Завдання 1 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені господарські операції та визначити необхідні суми. Зміст господарської операції Сума, грн. 1. Підприємством придбано комп'ютерну програму «1С: Бухгалтерія 7.7» 1800 2....бухгалтерського обліку наведені господаре визначити необхідні суми. Зміст господарської операції Сума, грн 1. Відвантажено на експорт готову продукцію у січні поточного року, за контрактною вартістю 7200 ...
...передумови та наслідки 1.2 Необхідність діагностики банкрутства та фактори, що його визначають 1.3 Методи визначення загрози неспроможності підприємства Розділ 2....пов'язаних з фіктивним банкрутством, необхідна система науково обґрунтованих моделей. Такий аналіз необхідний і для інвесторів, які планують вкласти кошти у підприємство, для акціонерів, банків під ...
Ронена передбачає: пакет документів, необхідний для представлення у тендерний комітет міжнародних торгів; комплекс дій, спрямований на здійснення товарно грошового обміну; певний комплекс, якого вимагають національні ...для ефективного виробництва; пакет документів, необхідний для інвестиційного планування 16. Який аспект відноситься опосередковано до менеджменту ЗЕД підприємства: державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків; вивчення і проектування ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенське атп...
Необхідність, сутність і значення фінансової звітності підприємств. 3. Яка мета фінансової звітності? 4. Які вимоги висуваються до складання фінансової звітності? 5....Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу дивідендної політики підприємства: a. "Баланс" b. "Звіт про фінансові результати" c. "Звіт про власний капітал" d.
Необхідності психіатричної допомоги. 4. Виду необхідної психіатричної допомоги. Question 6 of 18 Підстави для госпіталізації в психіатричний стаціонар: 1.
...IОЦ” прийшло до висновку про необхідність упровадження СУД, воно повинно, як мінімум, знати про існування таких систем, для чого вони призначені, і як здійснити їх впровадження....підприємстві прийшли до думки про необхідність упровадження СУД, то інтенсивність праці на цьому підприємстві дуже висока. Це значить, що навчання співробітників з відривом від виробництва практично ...
...зарубіжних авторів обов'язково відзначають необхідність такого нормування. Основою для дієвого аналізу, оцінки і контролю за одержаними результатами може бути тільки нормативна база по всіх елементах, ... Формування необхідної нормативної бази для управління виробництвом, матеріальними і фінансовими потоками є обов'язковим, сьогодні без цього не можна підвищити ефективність господарської ...
...ринкових взаємовідносин в Україні зумовлює необхідність реформування української промисловості. Перехід від падіння до зростання українського виробництва потребує вироблення стратегії післякризового розвитку промисловості, спрямованої на забезпечення глибоких ...єктів у економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно розрахункових відносин між суб'єктами ринку ...
Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ресурсами бюджету.... Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ресурсами бюджету.
...для інших видів людської діяльності, необхідна пристрасть та натхнення. Втім, вчений показує, чому, на відміну від діяльності митця, продукт вченого є певним чином незавершеним....Вебера, необхідні для наукового відкриття? 4. Чому науці необхідна спеціалізація? Чим дилетант у науці відрізняється від професіонала? 5.
наявності у створюваній АІС усіх необхідних елементів та їх узгодженості b. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c.... необхідність аудиту b. відсутність аудиту c. непотрібність аудиту Question 4 Основною метою аудитора контролера при використанні інформаційних систем є: a.
наявності у створюваній АІС усіх необхідних елементів та їх узгодженості c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 7 Проектування баз даних це : a.... необхідність аудиту Question 4 Основною метою аудитора контролера при використанні інформаційних систем є: a. встановлення правдивості звітності b.
...економічну сутність основних засобів, обґрунтувати необхідність й удосконалити класифікацію основних засобів; надати організаційно правову характеристику підприємства, провести аналіз основних показників господарської діяльності, ефективності використання основних засобів ... Методологічною основою дослідження є обґрунтування необхідності вдосконалення обліку і аудиту основних засобів та вирішення пов’язаних із цим процесом проблем. Для узагальнення й оцінки сучасного стан...
...виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі....вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. З метою попередження злочинів, а також тих, вчинення яких вже розпочато, КК передбачає такий кримінально ...
...момент br /> Розрахункова поперечна сила Необхідний момент опору перерізу головної балки: br /> Оскільки , то проектуємо балку складеного перерізу. 1.3.2.... Перевіряємо товщину стінки: br /> Перевіряємо необхідність встановлення повздовжніх ребер: br />br /> Умова виконується, тому повздовжні ребра встановлювати не потрібно. Для визначення розміру полиць знаходять потрібні моменти ...
...по управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати із неї, а частину дебіторської спрямувати на покриття кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки ...виручки, а також прибутку на необхідну величину, що дозволить підвищити рентабельність капіталу. Але якщо сума власного капіталу із внутрішніх джерел є недостатньою, треба звертатись до зовнішніх ...
Існує думка що необхідний нормативно правовий документ, який би забезпечив комплексний підхід до правового регулювання державного контролю, визначив би контроль як систему відносин, що ... Так, заведені всі необхідні книги та картки бухгалтерського обліку, оборотні відомості. Дані первинних бухгалтерських документів, які надходять в бухгалтерію своєчасно відображаються в меморіальних ордерах.
...сумісництвом Question 4 Поняттям «службова необхідність» охоплюються: a. невідкладна службова діяльність відповідно до складеного заздалегідь перспективного плану b. різноманітні випадки, пов'язані з необхідністю здійснення не передбаченої заздалегідь та ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.