Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2127 за запитом Необхідність

Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту 1.2. Сутність кредиту 1.3. Стадії руху кредиту Розділ 2....й полягає найбільш поширена причина необхідності кредиту. Але пізніше кредит розвивався, і необхідність у ньому стала обумовлюватися не тільки потребами сфери обміну, а й інших сфер ...
Необхідність виникнення аудиту………………………………………………...8 3. Історія становлення аудиту в банках…………………………………………...10 Висновок……………………………………………………………………….........12 Список використаних джерел ВИСНОВКИ Отже, можна зробити наступні ...функцій управління, внаслідок чого виникла необхідність захисту інтересів власників (акціонерів), котрі не брали участі в щоденному процесі прийняття рішень, за винятком малих компаній (коли акціонери та ...
Необхідність виникнення аудиту………………………………………………...8 3. Історія становлення аудиту в банках…………………………………………...10 Висновок……………………………………………………………………….........12 Список використаних джерел Висновок Отже, можна зробити наступні ...функцій управління, внаслідок чого виникла необхідність захисту інтересів власників (акціонерів), котрі не брали участі в щоденному процесі прийняття рішень, за винятком малих компаній (коли акціонери та ...
Необхідність суть та причини банківської інвестиційної діяльності 7 1.2. Банківські інвестиції: систематизація та класифікація 1.3....фондів, кредитних спілок тощо постає необхідність поглибленого дослідження особливостей і перспектив банківського інвестування. Різні аспекти банківської інвестиційної діяльності досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені економісти.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка ефективності бізнес – ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка...
...літератури Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки....із фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних коштів і отримують від цього додатковий прибуток. Таким чином, на фінансовому ринку виникає кругообіг ...
...реалізації бізнес проекту; б) капіталовкладення, необхідні для реалізації проекту; в) час здійснення капіталовкладень і надходження очікуванного чистого прибутку. Зобразіть графічний спосіб розрахунку строку окупності інвестиційного проекту....підприємство може вирости, що зробить необхідним внесення необхідних змін в його організаційну структуру. Опишіть ці зміни. 3. Завдання № 2 Які розділи інвестиційного бізнес плану необхідно вважати ...
...2.2 Порядок та документи необхідні для відкриття вантажно митного комплексу… ………………………………………………………………..17 2.3 Розрахунок відділу митного оформлення 2.3.1. Необхідна кількість персоналу відділу митного оформлення.
фіскальна Question 2 Яка необхідна умова існування місцевих фінансів? a. функціонування інституту місцевого самоврядування b. виникнення державних фінансів c. прийняття Конституції d.... розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування c. гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки ...
...які виключають адміністративну відповідальність: крайня необхідність (ст. 18 КпАП України), необхідна оборона (ст. 19 КпАП України), неосудність (ст. 20 КпАП України).
...умисного вбивства при перевищені меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК). Методичні вказівки: При написанні курсової роботи за ...
26 2.3 Перелік необхідних документів, в залежності від наданого виду застави АППБ "Аваль"............30 2.4 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за ... Кредитування є необхідною умовою нормального функціонування будь яких суб'єктів господарювання, які здійснюють зазначену діяльність, реалізуючи сукупність господарських прав та обов'язків.
...3) подовження періоду дитинства та необхідності догляду за потомством; 4) необхідність вивільнення рук для трудової діяльності. Question 5 of 35 Згідно концепції Ф.
Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст.... В Україні існує необхідність комплексного правового забезпечення соціального партнерства як єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах. Створення нормативного комплексу з питань названого партнерства ...
...джерелом матеріальної і емоційної підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо дітей та підлітків, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління....позашкільної системи освіти є найважливішою необхідністю у навчально виховному процесі сучасної початкової школи. Щоб змінити на краще стан моральності нашого суспільства, необхідно зважати, що вихованість наших ...
...б хотіли акцентувати увагу на необхідності оновлення Конституції України, що нині визнається більшістю дер¬жавних і громадських діячів, політологів та юристів.... По друге, видається необхідним роз¬ширити коло суб’єктів, конституційно зобов'язаних забезпечувати права і сво¬боди. Так, підтримуємо думку П. Рабіновича, який ч.
Складання бізнес плану необхідне з багатьох причин: він дає можливість прослідкувати через певні проміжки часу досягнення результатів роботи і тим самим отримати можливість відреагувати ...в її розвитку і за необхідності змінити або відкоригувати бізнес стратегію. По перше, процес формування бізнес плану є ефективним методом фокусування ідей підприємця, оскільки дозволяє визначити ...
Необхідність виживання кожного суб’єкта господарювання в ринковій економіці є найважливішим стимулом удосконалення конкретних видів продукції, надання послуг, зниження витрат, зростання ... Так необхідні кошти на створення своєї лабораторії та куплі свого транспортного засобу. Необхідним є проведення стратегій розширення меж ринку та вдосконалення продукції ...
...відомо, бізнес план неодмінна й необхідна передумова залучення інвестицій та отримання кредиту. Становлення ринкової системи господарювання в Україні потребує принципово нових підходів до організації залучення інвестицій.... Нині вітчизняним підприємствам вкрай необхідні додаткові фінансові потоки, які б стали каталізатором економічного розвитку. Необхідні підприємствам фінансові ресурси можна залучати різними шляхами.
...Ринкові перетворення в Україні зумовили необхідність широкого застосування страхування, воно набуває надзвичайно важливої ролі і значення як ключового елемента господарського механізму і способу захисту економіки та ... Об'єктивною причиною необхідності страхового захисту в усіх сферах діяльності людини є існування ризиків, які негативно впливають на її життя та господарську діяльність.
Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст.... В Україні існує необхідність комплексного правового забезпечення соціального партнерства як єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах. Створення нормативного комплексу з питань названого партнерства ...
При необхідності застосувати штрафні санкції Задача №2 За звітний місяць поточного року на підприємстві виконано наступні касові операції: 1....каси становить – 100 грн Виконати необхідні бухгалтерські проведення, проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси та застосувати при необхідності штрафні санкції. Скласти відповідний розділ акта ревізії Задача №25 ...
...українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по справжньому ринковою. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх ... Ця обставина викликала необхідність пошуку різних способів протидії як самим першоосновам ризиків, так і їх наслідків. Саме тому розвиток кредитних відносин в умовах щораз ...
Скласти необхідні розрахунки. 3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець ... Підприємство здійснило всі необхідні платежі, придбана валюта була зарахована на поточний рахунок в іноземній валюті. 3. З поточного рахунку в іноземній валюті були перераховані ...
Це планування визначає необхідний обсяг операційної діяльності підприємства, забезпечує стратегічний його розвиток необхідними фінансовими ресурсами, формує фінансові взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами.
...його пасивний характер – декларовано лише необхідність забезпечення відкритості органів державної влади у відповідь на звернення громадян чи засобів масової інформації. Значним недоліком чинного українського законодавства, зокрема ...і пересилання факсів, на представлення необхідної інформації для перед та післяпродажної підтримки споживачів; при організації Інтернет магазину зникає необхідність в організації традиційного магазину і, відповідно, витрат, ...
...повного та своєчасного фінансування проведення необхідних для реалізації проекту робіт, та передати Інвестору після завершення будівництва та проведення всіх розрахунків між сторонами 20 % всіх належних Інвестору ...дня повідомлення Інвестором підрядником про необхідність підписання таких документів, якщо інше не передбачено окремою письмовою угодою сторін. Перелік документів, які підлягають погодженню, Сторони затверджують в обов’...
Складання бізнес плану необхідне з багатьох причин: він дає можливість прослідкувати через певні проміжки часу досягнення результатів роботи і тим самим отримати можливість відреагувати ...в її розвитку і за необхідності змінити або відкоригувати бізнес стратегію. По перше, процес формування бізнес плану є ефективним методом фокусування ідей підприємця, оскільки дозволяє визначити ...
...а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін....що в свою чергу є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємства з метою збільшення його прибутку і підвищення рентабельності.
...до проведення господарської діяльності, є необхідною умовою її проведення чи поточного обслуговування. Наявні грошові кошти виступають факторами, що лімітують обсяги діяльності суб’єкта господарювання, а також ... Дані цього показника свідчать про необхідність обґрунтованих управлінських рішень щодо зменшення витрат операційної діяльності витрат на оплату праці, матеріальні витрати тощо).
...пологовому будинку вони відсутні в необхідній кількості внаслідок недостатнього фінансування. Вартість такого комплекту приблизно 200 грн. 38. Хворим, які знаходилися на лікуванні в лікарні, в тому ...їхнім родичам, лікарі повідомляли, що необхідних для лікування ефективних лікарських засобів у лікарні немає і пропонували купувати їх за власні кошти.
...засоби, реалізація яких може забезпечити необхідний результат. Планування як основний процес менеджменту є видами діяльності по формуванню засобів дії, що забезпечують єдиний напрям зусиль всіх членів ...і обгрунтування набору видів робіт, необхідних для виконання організовуваної діяльності, визначення по кожному виду діяльності: компетенції, тобто можливостей або меж дій і ухвалення рішень; повноважень, тобто ...
...змін зовнішнього середовища, що зумовлює необхідність використання маркетингових стратегій управління збутом продукції. Виникає необхідність розробки такої моделі дій, яка врахує всі операції пов’язані з плануванням ...
Ринкові умови диктують підприємству необхідність зміни значної частки власних коштів на залучені. Підприємству необхідно було збільшити частку власного капіталу. Для цього підприємству ТОВ „Лан – 2000” ...свою чергу тягне за собою необхідність застосування таких методів для збільшення обсягів виробництва: По перше, використання високоякісного посівного матеріалу, який користується великим попитом (насіння з високим ...
Чим зумовлена необхідність класифікації витрат підприємства? 2. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації витрат? 3.... Чим зумовлена необхідність розробки системи спеціальних бюджетів ? 6. В чому полягає відмінність статичного бюджету від гнучкого ? 7. Статичний бюджет використовується в центрах а) ...
...3) подовження періоду дитинства та необхідності догляду за потомством; 4) необхідність вивільнення рук для трудової діяльності. Question 11 of 35 Згідно концепції Ф.
Планування товарообороту як необхідний елемент забезпечення фінансової стійкості 62 РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 63 4.1....аналітичні роботи виконуються поверхово без необхідних висновків і пропозицій. На сучасному етапі самостійність функціонування оптової ланки і відсутність обмежень надають можливість розроблення і практичної реалізації оптимальних ...
Бюджетні кошти необхідні, з одного боку, для підтримки процесу розширеного відтворення в сільському господарстві, а з другого для стримування інфляційних процесів і захисту ...підтримка аграрного сектора є єдиною необхідною умовою для виходу галузі із системної кризи й веде до підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Ситуація може бути й протилежною.
...діючих та звернуто увагу на необхідність розробки і впровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку. Цьому є підтвердження розробки Проекту концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки ...економічного співтовариства об'єктивно зумовив необхідність вирішення ряду питань, пов'язаних з адаптацією вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності до положень міжнародних стандартів (МСБО, МСФЗ).
...потребуватиме здійснення інвестування в обсягах, необхідних для забезпечення технічного переоснащення виробництва та підготовки відповідної категорії працівників для ефективного, продуктивного й технологічно правильного використання нової техніки....операцій і процесів та забезпечують необхідну якість їх виконання, зменшують навантаження на ґрунти, не руйнуючи їхньої структури; – збалансованість інвестиційного процесу в галузі за напрямами, формами та ...
...конкретизація шляхів їх досягнення; перелік необхідних заходів; прийняття рішень щодо придбання та використання ресурсів, розширення або зміни організаційної структури; кадрове забезпечення. 4.... Ці обставини зумовлюють необхідність планування й організації самого процесу планування. Традиційні підходи, які всю відповідальність за процес планування покладають на окремий підрозділ (звичайно це ...
Які умови необхідні для виникнення адміністративно процесуальних правовідносин? 1. Адміністративно правова норма і юридичний факт; 2. Матеріальна адміністративно правова норма, процесуальна адміністративно правова ... Що є необхідною умовою виникнення, зміни або припинення правовідносин? а) рішення органу державної влади; б) юридичні факти та правосуб’єктність; в) згода сторін; ...
...характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та ...також дані бухгалтерського обліку і необхідні аналітичні розшифрування руху і залишків за синтетичними рахунками. Основними методами (прийомами) аналізу звітності є: 1.
...ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва. Таким чином, актуальність обраної теми – полягає у тому що, ..., що говорить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві. Спостерігається тенденція до підвищення коефіцієнту незалежності підприємства на 8% у 2003р. порівняно із 2002.
...ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва. Таким чином, актуальність обраної теми – полягає у тому що, ...і екпедитора (тобто закуповує все необхідне для діяльності підприємства) і музикант з власною аппаратурою для забезпечення музичного супроводження вечорів. На підприємстві обліком витрат і доходів займається ...
...та регулювання страхової діяльності: його необхідність та сутність. 2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. 3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. 4.... Чим викликана необхідність та як здійснюється перестрахування? 2. Які параметри перестрахувальних операцій характеризують відповідальність перестраховика? 3. Проаналізуйте основні недоліки факультативного перестрахування та шляхи ...
...для нормального функціонування страхового ринку необхідна налагоджена дієздатна система взаємопов'язаних спеціалізованих організацій, що могли б обслуговувати потоки страхових послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили, інформації, тобто необхідна розвинена інфраструктура страхового ринку.
...банку та його подальшого розвітку необхідні пошуки нових підходів до підвищення доходності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні кількості пропануємих ...не виникла загроза платоспроможності банку необхідна чітка координація всіх сфер банковської діяльності. Економічний аналіз по Миронівському відділенню Приватбанку показує, що найбільш вагомими статтями активів в відділенні ...
...становлять лише незначну кількість від необхідних норм, наявні запаси забезпечують роботу підприємства протягом кількох годин. Безперервність робочого циклу на підприємствах такою формою організації складів забезпечується тим, що необхідні матеріали та сировину постачальники доставляють ...
...підприємств в умовах ринкових відносин необхідний системний підхід до визнання категорії "активи" в економічному та обліковому аспектах. Такий підхід повинен включати в себе вирішення низки методичних ...провести інвентаризацію основних засобів, при необхідності реалізувати зайві, законсервувати чи здати в оренду ті, що у даний момент часу не використовуються; • проаналізувати можливість ефективного використання наявного ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.