Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 407 за запитом Обгрунтування

Обгрунтування доцільності застосування запропонованого способу приготування тіста на рідкій диспергованій фазі. 13 5.Обгрунтування вибору апаратурно технологічної схеми приготування тіста.
Бізнес – план як засіб обгрунтування інвестиційного проекту 1.3. Елементи бізнес – плану та основні етапи його створення 1.4. Оцінка економічної ефективності реалізації бізнес – проекту ... Розробка і обгрунтування бізнес плану підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки Бізнес план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності, аналізує ...
Методика обгрунтування забезпечення виробничої програми підприємства матеріальними ресурсами Розділ 2. Аналіз управління товарно матеріальними запасами на ТОВ «Світ ласощів» 2.1.... Обгрунтування забезпечення виробничої програми підприємства матеріальними ресурсами Розділ 3. Шляхи удосконалення забезпечення виробничої програми підприємства матеріальними ресурсами 3.1 Шляхи зниження ...
ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ................................15 2.1. Загальні відомості про технологію………………………........…………...15 2.2. Ефективність впровадженої технології, порівняно з існуючими аналогами...............................................................................................................16 2.3.... Обгрунтування вибору технологічної схеми отримання субстанції.........35 4.4. Технологічна схема виробництва ністатину у таблетках......................
Обгрунтування раціональних сфер застосування порівнюваних типів ПС за дальністю за різними критеріями оцінки 4.Обгрунтування доцільності експлуатації ПС з урахуванням порівняних ...
...Розділ 2 практичні засади економічного обгрунтування стратегічних концепцій підприємства 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 2.3....базової стратегії підприємства Розділ 3 обгрунтування впровадження стратегії розвитку на ват нвп смілянському електромеханічному заводі 3.1. Пропозиції щодо впровадження стратегій розвитку на ВАТ НВП Смілянському ...
...попередньо було вирішено провести економічне обгрунтування проекту. Для виробництва хлібобулочних виробів необхідно по¬передньо розрахувати оптимальну ціну реалізації продукції, точку беззбитковості, показники техніко економічного обгрунтування діяльності хлібопекарні.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка ефективності бізнес – проектів Практичні аспекти дослідження бізнес планування на підприємстві нвк “фотоприлад” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка інвестиційної діяльності підприємства Розділ 3 обгрунтування необхідно...
...підприємства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу тов «торгсервіс» з кризового стану 3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану 3.2 Розробка стратегії ...кризового стану 3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Дослідження тематики антикризового управління, що було здійснено в даній магістерській роботі, дозволило зробити ...
...підприємства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу Кп “шполянські теплові мережі” з кризового стану 3.1 Формування цілей і вибір механізмів антикризового управління 3.2.... Обгрунтування стратегії виведення підприємства з кризового стану Висновки Список використаної літератури Додатки Дослідження тематики антикризового управління, що було здійснено в даній ...
...банкрутства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу ват «чигиринське ро «агропроммеханізація» з кризового стану 3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану в сучасних ...кризового стану 3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Банкрутство – пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління формуванням прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Сутність прибутку, його види і функції 1.3 Управління формуванням прибутку підприємства 1.4 Діагностика ефективності формування прибутку підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження формування прибутку кп «центральна районна аптека №30» 2.1 Організаційно – економічна характеристика КП «Центральна районна аптека №30» 2.2 Оці...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства 1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства 1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його мета і значення 1.3 Оцінка складових маркетингового потенціалу 1.3 Оцінка ефективності використання маркетингового потенціалу на підприємстві Розділ 2 практичні засади діагностики стратегії розвитку та формування і використання маркетингового потенціалу зат «лагода» 2.1 Організа...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможністі підприємницького потенциалу підприємства 1.2 Методи досягнення стійких позицій на ринку 1.3 Політика підприємства щодо ціни, збуту та конкурентоспроможністі потенциалу підприємства Розділ 2 дослідження конкурентоспроможності потенціалу ват „ кримхліб” 2.1 Організаційно – економічна характеристіка ВАТ „ Кримхліб „ 2.2 Аналіз господарської діяльності ВАТ „ К...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес плану інвестиційного проекту 1.1 Бізнес план, як інструмент обґрунтування інвестиційного проекту 1.2 Структура бізнес плану та порядок його розробки 1.3 Оцінка ефективності інвестиційного проекту Розділ 2 практичні аспекти бізнес планування ват «корсунь шевченківське хлібопереробне підприємство» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Корсунь Шевченківського ХПП» 2.2 Діагностика фінансового стану та ін...
Економічне обгрунтування ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Критерієм оптимальності функціонування підприємства є максимілізація його прибутковості при оптимальному використанні потенціалу підприємства.... Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу обладнання Таблиця 3.4. Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення Таблиця 3....
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенське атп...
...обіговими коштами підприємства 3.3 Обгрунтування шляхів зростання ефективності використання обігових коштів Висновки Список використаної літератури Додатки Отже, в роботі було досліджено теоретичні і практичні аспекти ...їх аналіз, тому насамперед для обгрунтування методів покращення їх використання необхідно оцінити стан, структуру та ефективність використання обігових коштів підприємства. В другому розділі дипломної роботи було ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості ЗАТ «Черкаське пиво»:...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти обліку виробничих запасів 1.4 Методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів підприємства Розділ 2 практичні засади обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання на дп «оризо...
Обгрунтування впровадження на ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» нової системи тарифікації 3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Заробітна ...
79 3.2 Обгрунтування і оцінка резервів збільшення прибутку підприємства … 88 3.3. Обгрунтування і оцінка заходів поліпшення фінансового стану підприємства ……………………………………………………………….…..
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах 1.3 Методика проведення аналізу фінансових результатів в аграрних підприємствах Розділ 2 практичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності на ст...
Обгрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту створення медичного центру “Пульс” 4. Висновок 5. Скорочення та абревіатури використовувані в дипломній роботі 6....медичного закладу, але і чіткого обгрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів, що впроваджуються на створюваному підприємстві. В данній дипломній роботі вивчена законодавча база установ охорони здоров’я ...
обгрунтування й розвиток нормативної бази d. застосування адміністративних санкцій за порушення виробничої дисципліни Question 6 Особливостями функціональної організаційної структури управління є ...... обгрунтування необхідності проведення санації c. визначення тактики проведення санації d. вибору критеріїв вибору певного варіанта санації Question 8 Якщо виробничий потенціал ...
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 260 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 300 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 260 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 300 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 280 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 290 тис...
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 280 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Дтя забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 290 тис...
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 320 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 300 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 300 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 320 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 250 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 330 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 270 тис.
...виконання завдання – освоєння механізму розрахунку обгрунтування комплексних відрядних розцінок оплати праці за кінцевими колективними результатами Сутність господарської ситуації: На підприємстві в значній кількості виготовляється виріб А....підприємства, методології їх аналізу та обгрунтування доцільних варіантів Сутність господарської ситуації Для забезпечення виробничої діяльності на підприємстві виникла потреба у придбанні додаткового обладнання вартістю – 270 тис.
Обгрунтування пріоритету підприємства стосовно подальшого розвитку товару 4.Обгрунтування пріоритетів подальшого розвитку ринку 5.Прогноз розвитку підприємства на перспективу Висновки
...інформації про середовище, скільки на обгрунтувані допустимих гіпотез. Використання гіпотез замість достовірної та релевантної інформації для визначення перспективних напрямів діяльності підприємства диктується тим, що стратегічний розвиток ...середовища організації, оцінки потенціалу організації, обгрунтування стратегічного вибору, реалізації контролю, обліку, стимулювання праці персоналу, задіяного в стратегічному управлінні. ТОВ «Підприємство «Авіс» спеціалізується на вироб...
...інформації про середовище, скільки на обгрунтувані допустимих гіпотез. Використання гіпотез замість достовірної та релевантної інформації для визначення перспективних напрямів діяльності підприємства диктується тим, що стратегічне управління ...середовища організації, оцінки потенціалу організації, обгрунтування стратегічного вибору, реалізації контролю, обліку, стимулювання праці персоналу, задіяного в стратегічному управлінні. 8. ТОВ "АВІС" виробник високоякісних легких ма...
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.