Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 407 за запитом Обгрунтування

Обгрунтування рішення про розширення або скорочення сегмента діяльності Задача № 8 За поточний місяць консервне підприємство мало такі витрати: Таблиця 2 Вихідні ...
Теоретичне обгрунтування вибору профілю і організаційно правової форми створюванної медустанови Розділ 2. Характер та розробка засновницьких документів створюваної медичної установи 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування ...
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Сутність сенсорного виховання як основи загального розумового розвитку дитини 1.2.
Методи обгрунтування господарських рішень 2. Фінансовий менеджмент в управлінні підприємством Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в таблиці 1 даними, необхідно економічно обгрунтувати ...
Методи обгрунтування господарських рішень 2. Функція корисності, принципи застосування Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в таблиці 1 даними, необхідно економічно обгрунтувати доцільність ...
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Сутність валеологічної освіти 1.2. Вікові особливості валеологічної освіти старших дошкільників 1....
Обгрунтування обсягів випуску та продаж продукції (робіт, послуг) 3. Прогнозування фінансового бюджету 4. Прогнозування фінансового балансу підприємства 5.
Теоретичне обгрунтування вибору профілю і форми власності створюваної медичної установи Розділ 2.Пакет засновницьких документів 2.1.Установча угода 2.2.
Теоретичне обгрунтування вибору профілю і форми власності створюваної медичної установи Розділ 2.Пакет засновницьких документів 2.1.Установча угода 2.2.
Темою даного курсового проекту є обгрунтування управлінського рішення при проектуванні СТО в умовах невизначеності. Ведеться будівництво станції технічного обслуговування. Перший етап передбачає побудову одного пункту обслуговування ...
Обгрунтування обсягів випуску та продаж продукції (робіт, послуг) 3. Прогнозування фінансового бюджету ВАТ «Темп» 4. Планування собівартості продукції ВАТ «Темп» 5.
Обгрунтування обсягів випуску та продаж продукції (робіт, послуг) 3. Прогнозування фінансового бюджету ВАТ «Темп» 4. Планування собівартості продукції ВАТ «Темп» 5.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики ...
Технічне обгрунтування 18 1.2.2 Укрупнений розрахунок варіантів обладнання комп’ютерної мережі 29 1.3 Вибір активного мережевого обладнання 36 1....
Планування як інструмент обгрунтування стратегії 17. Сутність, види товарообороту підприємств сфери ресторанних господарств. Значення в умовах ринку 27. Аналіз товарооборотності сировини і товарів в ...
Теоретичне обгрунтування вибору профілю і форми власності створюваної медичної установи Розділ 2.Пакет засновницьких документів 2.1.Установча угода 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької ...
ТЕОРИТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 1.1. Історичний погляд 1.2. Сучасне значення гри.
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці ...
...галузі і ринку продукції та обгрунтування стратегії підприємства по виготовленню хлібо булочних виробів 1.1 Тенденції і перспективи розвитку галузі 1.2 Підприємство та його продукція ...
Обгрунтування моделі інформаційного забезпеченя дослідження біржової кон’юнктури ринку зернових культур 2. Удосконалення методики оцінки та прогнозування біржової кон’юнктури ринку ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 1.1. Характеристика предметної області 1.2. Аналіз існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі 1.3.
Обгрунтування інноваційно – інформаційної програми 3. Напрями підвищення ефективності інноваційно – інформаційної діяльності фірми Висновок Література
Класифікація методів обгрунтування управлінських рішень 3. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації та шляхи їх подолання Література
Економічне обгрунтування плану санації ЧДЗХР 4. Основні перспективи розвитку підприємства Література Додатки
Технічне обгрунтування 18 1.2.2 Укрупнений розрахунок варіантів обладнання комп’ютерної мережі 29 1.3 Вибір активного мережевого обладнання 36 1....
Методика обгрунтування технічної підготовки виробництва до змін 4. Задача Необхідно розрахувати: такт, швидкість, довжину та площу, що необхідна для встановлення двосторонньої конвеєрної ...
Обгрунтування рішень щодо розподілу накладних витрат 3.Завдання № 3 Компанія займається виробництвом продукції Б, собівартість якої складає 40 грн.
Техніко – економічне обгрунтування інвестиційних проектів Висновки Література
Обгрунтування актуальності проблеми, обраної для дослідження, характеристика ступеня її розробленості........................................................5 1.2. Стислий огляд основних положень, що містяться в науковій ...
...рентабельності виробництва 4 1.2 Обгрунтування методики визначення 11 1.3 Сучасний рівень рентабельності сільськогоськогосподарської продукції в Україні. 19 2. Аналіз досягнутого рівня рентабельності виробництва та ...
Економічне обгрунтування запропонованих заходів Список використаної літератури Додатки Перелік графічного матеріалу Рис. 1 Структура ВАТ «Гладкiвщинське ХПП» Таблиця 1 Основні техніко – економічні ...
Вибір та обгрунтування ефективного методу очистки 5. Вибір параметрів очистки. Технологічна схема 6. Хімізм методу 7. Розрахунок ступеню очистки 8.
Обгрунтування ресурсами планів виробництва продукції галузей матеріального виробництва 4. Задача Скласти баланс державних ресурсів зерна і визначити необхідний обсяг державних закупок ...
МАРКЕТИНГОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ 17 4.1. Український ринок телекомунікацій 17 4.2. Розвиток специфічного сегменту ринку телекомунікацій – послуг call центрів 18 4.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти сутності основних бюджетів підприємства та методики їх складання 1.1 Сутність бюджетів та бюджетування на підприємстві та обгрунтування їх необхідності 1.2 Класифікація і характеристика бюджетів підприємства 1.3 Технологія складання бюджетів підприємства Розділ 2 Технологія і організація ...
Обгрунтування обсягу доходу ТОВ "Укршпон" на плановий період. План доходів та витрат Висновки Список використаних джерел Додатки
...в діяльності підприємства 1.2 Обгрунтування методичних підходів виконання аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства 1.3 Класифікація активів і пасивів за ступенем ліквідності 1.4 Сучасні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій в підприємницьку діяльність тов „черкасириба 1” та аналіз фінансово господарської діяльності 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ „...
ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАНУ АКТИВІВ ПАТ «ВОРОНІН» НА 2015 РІК……………..50 5. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА…………61 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………………..
Висновок обгрунтування вибору оптимальних умов постачання для даноїкраїни Список використаної літератури
Обгрунтування приорітетів фірми у зовнішньо економічній діяльності 2.1. Аналіз стану зовнішнього і внутрішнього меблевого ринку 2.2.
Завдання 1 1.1 Сутність та організація непотокового виробництва 1.2 Організація підготовки виробництва нової продукції Завдання 2 Розрахунок тривалості виробничого циклу обробки партії деталей Завдання 3 Розрахунок параметрів потокової лінії Завдання 4 Економічне обгрунтування проекту технологічного процесу Література
Обгрунтування цін та робочої виробничої програми 30 6. Визначення прибутковості та рентабельності виконання виробничої програми 33 Висновки 37 Список використаних джерел ...
АНАЛІЗ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ МВП «РЕМОНТНИК» 17 2.1. Загальна організаційно економічна характеристика МВП «Ремонтник» 17 2.2.
Обгрунтування ефективності організаційної структури управління ВАТ готель «Салют». 2.1 Оцінка організаційної структури управління ВАТ Готель «Салют» та її елементів 2....
Обгрунтування приорітетів фірми у зовнішньо економічній діяльності 2.1. Організаційно – економічна характеристика діяльності ЗАТ «Меблі» 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 Передумови маркетингової цінової політики в умовах кризи 1.3 Обгрунтування ефективної політики ціноутворення на будівельних підприємствах в умовах кризи Розділ 2 практичні засади дослідження цінової політики будівельного підприємства 2.1 ...
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.