Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5664 за запитом Облік

Облік розрахункових операцій з іноземною валютою 12. Облік визначення фактичної собівартості наданих послуг та виконаних робіт по експортним угодам 22.
Автоматизація бухгалтерського обліку в комерційних банках 2. Задача №10 ПРУ КБ "Приватбанк" має пункти обміну валюти. 1.12.2000 р....позовної давності знята з позабалансового обліку безнадійна заборгованість за кредитами у сумі 40 000 грн. та відсотки за нею в сумі 16 000 грн Необхідно: 1) ...
Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту 2. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків відповідно до умов контракту 3.
Теоретичні основи обліку товарів в оптовій торгівлі 1.1 Сутність та види оптової торгівлі 1.2. Облік надходження товарів 1.3.
Основні завдання обліку експортних операцій. Документальне забезпечення експортних операцій 2. Зустрічна торгівля та й форми. Облік бартерних та компенсаційних операцій Ситуаційні завдання: Завдання ...
Теоретико методичні основи обліку довгострокових зобовязань за облігаціями 1.1. Законодавчо нормативні аспекти довгострокових зобовязань за облігаціями 1.2. Теоретико методичні основи обліку довгострокових зобовязань за облігаціями 2.
Необхідно розробити принципову схему організації обліку за умов використання АРМ бухгалтера. Схема повинна передбачити записи операції з первинних та зведених документів у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.3.
Облік виробничих запасів на складах і в бухгалтерії. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 2.Фінансова звітність підприємства 3.
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Визначити види і суми зобов’язань підприємства за наслідками цих операцій. Зміст операції Сума, грн. 1.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Надати характеристику рахунку 23 «Виробництво». Зміст операції Сума, грн. 1. Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальнику ...
Облік матеріальних витрат Розділ 3. Облік витрат на оплату праці Розділ 4. Облік відрахувань до фондів соціального спрямування Розділ 5.
Синтетичний облік інвестицій у цінні папери за частками Задача № 1 Підприємство продає деякі з об'єктів основних засобів, що належать йому: – окремо ...господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. Задача № 2 Втрати конструкторського бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: Таблиця 3 ...
Облік і аудит палива 3.Облік і аудит будівельних матеріалів і устаткування до установки 4.Облік і аудит малоцінних і швидкозношуваних ...
Мета та етапи обліку витрат виробництва 3.Характеристика основних методів калькулювання 4.Аналітичний облік витрат виробництва Висновок Список використаної літератури  Вступ Випуск продукції, яка ...
Теоретичні основи бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами 1.1. Суть та основні поняття в обліку розрахунків з підзвітними особами 1.2.
Теоретичні аспекти системи обліку і аналізу кредитів СГД 1.1Економічна сутність кредитів СГД 1.2 Роль обліку і аналізу в процесі кредитування поточної діяльності ...
Завдання №1 Документальне оформлення і облік комісійної торгівлі 2. Завдання №2. Задача Завдання побудоване на прикладі ТОВ “Фіалка”, яке займається роздрібною торгівлею і має власний магазин.... Облік товарів у магазині ТОВ "Фіалка" здійснюється за про¬дажними цінами. Матеріально відповідальна особа завмагазином Пашкіна І.Ю.
Розглянуто питання організації відображення в обліку та звітності виробничих запасів на складах підприємств. Запропоновано рекомендації щодо організації системи управління за зберіганням запасів в складських приміщеннях підприємств ...та удосконалення форми звітності з обліку виробничих запасів. Ключові слова: організація обліку, виробничі запаси, складські приміщення, аналітичний облік, форми звітності, сальдова відомість, система управління.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку та аналізу операцій банку з дорогоцінними металами 1.1 Сутність та види операцій банку з дорогоцінними металами 1.2 Нормативна база обліку операцій банку з дорогоцінними металами ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку доходів, витрат та фінансових результатів операційної діяльності 1.1 Поняття і класифікація доходу, витрат та фінансових результатів 1.2 Облік доходу від операційної діяльності підприємства ...
Форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства 2.Організація обліку короткострокових та довгострокових кредитів банку 3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ..........6 1.1. Сутність запасів підприємства, їх надходження і вибуття..........................6 1.2....літературних джерел та обґрунтування методики обліку, аналізу та контролю запасів...................................................................................................14 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ "ІКС Маркет"...............19 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Економічна сутність доходів і результатів діяльності підприємства 6 1.2. Нормативно законодавче регулювання обліку доходів і результатів діяльності в ...
Теоретичні передумови обліку та аналізу операцій комерційного банку по кореспондентських рахунках 1.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків іншим банкам у територіальних управліннях Національного ...характеристика АКБ «Укрсоцбанк» Розділ 2 Облік операцій комерційного банку по кореспондентських рахунках 2.1 Організація бухгалтерського обліку в АКБ «Укрсоцбанк» 2.2 Організація обліку операцій АКБ «...
Облік процесу постачання 13 Облік процесу виробництва Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій ...
Значення, завдання обліку СК 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового обліку на підприємстві 4. Фінансовий облік формування статутного капіталу на підприємствах різних ...
Організація обліку фінансових результатів Практична частина Завдання 1 Розробити для підприємства перелік форм первинних документів і облікових регістрів з обліку витрат (див.
Ведення обліку надходження товарів, закуплених за договором – основа його рентабельної роботи II Коротка характеристика ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1.... Процес ведення обліку надходження товарів, закуплених за договорами магазину «Черкаський Будинок торгівлі» 3.2.Документальне оформлення надходження товарів, за договором 3.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку та аналізу касових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.1. Сутність касових операцій банків в іноземній валюті та їх класифікація 1.2. Методика обліку касових операцій комерційного банку в ...
Види господарського обліку 15. Облік фінансових результатів і використання прибутку 20. Документація, її значення. Вимоги до змісту й оформлення документів Ситуаційне завдання 1.
Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання 1 12 Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «...які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» Розрахунки з учасниками Завдання ...
Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки з ...які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» – Розрахунки з учасниками – Завдання ...
Користуючись даними, наведеними в таблицях 1 та 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій підприємства за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, ...і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок 98) з наступним списанням по дебету рахунка 79 "Фінансові результати".
Облік відпрацьованого часу 3. Аналітичний облік розрахунків за виплати працівникам 4. Облік нарахування і утримання заробітної плати 5.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькулювання Variable ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькулювання Variable Cos...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1.2....і спеціальної літератури РОЗДІЛ 2 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 2.1. Облік податкового кредиту та податкового зобов’язання за ПДВ 2....
Теоретичні засади обліку доходів та витрат підприємства 1.1. Економічна характеристика доходів та витрат підприємства 1.2. Нормативно – правова база з обліку доходів, витрат і фінансових результатів ...
Теоретичні основи обліку і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками на підприємствах торгівлі 1.1.... Значення і завдання обліку і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками 1.3. Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства споживчої кооперації «Універбаза» ...
...на підприємстві та особливості їх обліку 2. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій Висновки Список використаної літератури Гроші, що використовуються суб’єктами господарювання мають дві форми: ...
Методика аналітичного і синтетичного обліку основних засобів на будівельному підприємстві ВИСНОВКИ Список використаної літератури Основні засоби — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у ...забезпечують правильність і своєчасність їх обліку. Основні засоби надходять у результаті капітальних вкладень, придбання за плату в інших підприємств і осіб, отримання від інших підприємств або ...
...бюджетних установах і завдання їх обліку. 2.Методика синтетичного і аналітичного обліку в бюджетній установі Висновки Література Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, що ...
Облік фактичної собівартості імпортних товарів (розподіл накладних витрат) 27. Облік фінансових результатів та розподіл прибутку Тест № 7 Дохід від реалізації товарів ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ, ЯК ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ...................................................................................6 1.1 Економічна сутність депозитних операцій, їх види ... МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВКЛАДАМИ НАСЕЛЕННЯ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"........................67 2.1 Характеристика рахунків для здійснення облікових процедур за ...
Економічна сутність, функції та принципи обліку витрат праці 2. Облік витрат на оплату праці 2.1. Форми і системи заробітної плати 2.2.
...1.2 Нормативно – правове регулювання обліку грошових коштів і їх еквівалентів 1.3 Характеристика ведення обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.4 Аналітичний і синтетичний ...
Бухгалтерський облік прямих витрат 2.1 Облік матеріальних витрат 2.2 Особливості обліку трудових витрат 2.3 Методи обліку затрат на виробництво ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні передумови управління капіталом комерційного банку 1.1 Економічна сутність капіталу та його вплив на фінансовий стан банку 1.2 Роль обліку та аналізу в управлінні капіталом комерційного банку 1.3 Організаційно – економічна характеристика АППБ «Аваль» Розділ 2 Облік капіталу АППБ «Аваль» 2.1 ...
Документація, документообіг та облік прибуткових і видаткових касових операцій 1.3. Організаційно економічна характеристика Черкаського державного управління ВАТ «Ощадбанк» Розділ 2. Облік касових операцій в комерційному банку ...
...які не відноситься до управлінського обліку: 3. Об’єкти управлінського обліку 4. Методи управлінського обліку 5. Функції, що є характерними для управлінського обліку 6.
...1.2 Законодавча база з обліку утримання та нарахування на ФОП РОЗДІЛ ІІ. Облік утримань із заробітної плати та нарахування на ФОП 2.1 Облік утримань ...
Облік активних операцій комерційних банків з цінними паперами 1.3. Організаційно економічна характеристика АКБ «Мрія» Розділ 2. Облік активних операцій з цінними паперами ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.