Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5664 за запитом Облік

ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 7 1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 7 1.2....бази та літературних джерел щодо обліку та аудиту реалізації продукції, робіт та послуг 13 1.3. Загальна характеристика фінансового та податкового обліку реалізації продукції, робіт та ...
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів та ...
Теоретичні аспекти обліку доходів та витрат діяльності підприємства 1.1. Доходи та витрати, як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку доходів та витрат 1.3.
Теоретичні і методологічні аспекти обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах 1.1. Інформаційна база обліку заробітної плати 1.2.
Що таке управлінський облік? 2. Які основні переваги управлінського обліку над традиційним бухгалтерським обліком? 3. Що є предметом та методом управлінського обліку? 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку грошових коштів і розрахунко...
Мета, завдання і функції управлінського обліку 3. Основні етапи реформування управлінського обліку 4. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України Висновки Список використаної літератури В сучасний ...
Теоретичні основи обліку товаро – матеріальних цінностей підприємства 1.1 Економічна сутність товаро – матеріальних цінностей підприємства та значення їх обліку 1.2 Завдання і джерела ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами 1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати 1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами ...
...ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 1.1. Зміст та передумови облікової політики підприємства в частині обліку витрат на управління та обслуговування ...
Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 20. Загальна оцінка аудитором фінансового стану підприємства та стану обліку і звітності. 21.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ ...
Діюча практика організації обліку на підприємстві 2.1. Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2. Організація фінансового обліку власного капіталу 2.3.
Організація ведення обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Економічна природа та джерела формування фінансового результату діяльності підприємства 1.2 Організація обліку фінансових результатів діяльності 1.3.
5 I Розділ Теоретичні основи обліку витрат виробництва 1.1 Економічний зміст поняття витрат виробництва 1.2 Інформаційна та нормативна база обліку витрат виробництва 1.3 Методологія ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі 1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності 1.2 Економічна сутність та організаційні засади оптової торгівлі 1.3 Методологія обліку товарних операцій в оптовій торгівлі ...
Методологічні засади і нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.2 ...
Теоретичні, методичні та правові аспекти обліку виробництва продукції рослинництва 1.1 Нормативно правове забезпечення діяльності у сільськогосподарському господарстві та бухгалтерському обліку 1.2 Економічний зміст, умови ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Методичні аспекти зведеного обліку витрат підприємства 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 6 1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 6 1.2. Нормативно правові засади щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та ...
Облік, економічний аналіз та аудит кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ Санікс, 114 стор., додатки, доповідь, роздатковий матеріал ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку грошових коштів і розрахункових операцій 1.1. Сутність грошових коштів та розрахункових операцій та завдання їх обліку 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз ...
Методологічна основа й нормативна база обліку витрат 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку витрат 1.2 Визнання та оцінка витрат 1.3 Організація ...
Методологічна основа і нормативна база обліку та аналізу власного капіталу 1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку та аналізу власного капіталу 1.2.
Теоретичні основи обліку операцій з руху виробничих запасів 1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі 1.1....
Вступ 1 Характеристика товарів та економічна суть реалізації (продажу) 2 Методи оцінки вибуття товарів та форми реалізації товарів 3 Облік продажу товарів в оптовій торгівлі 4 Облік продажу товарів в роздрібній торгівлі 5 Особливості обліку реалізації у комісійній торгівлі 6 ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 ...огляд спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів і грошових потоків 18 1.4. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Авангард» 22 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Товар як обліково аналітична категорія. Організація товарних операцій в торгівельних підприємствах ... Загальне визначення та загальна побудова обліку товарних операцій 10 1.3. Огляд нормативно законодавчої бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу реалізації покупних товарів ...
...5 ЗАВДАННЯ 3 Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних. Створено фонд дрібних сум у розмірі 500 дол. Витрачено з фонду: на поштові витрати – 120 ... Скласти проводки за американською системою обліку. ЗАВДАННЯ 4 Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних 05.06.1 р. корпорація „Л” відвантажила товари клієнту та ...
...3 ЗАВДАННЯ 3 Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних. Виручка магазину за день за даними касового апарату становить 2988 дол.... ЗАВДАННЯ 4 Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних. Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 16000 дол., комерційна знижка 4%, розрахункова знижка 2% із ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1....
Методологічна основа обліку розрахунків з оплати праці 2.1. Заробітна плата та її функції на сучасному етапі 3. Бухгалтерський облік на підприємстві тов „круг тет” ...
Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ Синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізованої продукції Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат Синтетичний та аналітичний облік ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і оцінки матеріальних запасів підприємства 1.1 Економічна сутність матеріальних запасів підприємства 1.2 Методика обліку матеріальних запасів підприємства 1.3 ...
Теоретичні основи організації обліку оплати праці 1.1 Економічна сутність заробітної плати 1.2. Системи, форми та види оплати праці 1.3 Нормативно законодавча ... Діюча практика організації обліку праці та заробітної плати на під приємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика та облікова політика ЗАТ НВФ “ПРІНТ” 2.2 ...
Теоретичні аспекти обліку, внутрішнього контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів в аптечній установі 1.1. Економічна сутність та огляд законодавчої бази з обліку наявності та руху лікарських засобів ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками 6 1.2....критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 13 1.3. Характеристика підприємства та аналіз його фінансового стану 18 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТОВАРІВ І ТАРИ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 5 1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності 5 1.2 Економічна сутність та ...торгівлі 10 1.3 Методологія обліку товарів і тари в оптовій торгівлі 21 РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СПЕЦТОРГ» 25 ...
Методологічна основа і нормативна база обліку основних засобів 1.1Основні завдання та нормативна база обліку основних засобів 1.2 Визначення, класифікація та оцінка основних засобів 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2. Законодавча та нормативна база з обліку виробничих запасів 1.3.
Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства...................................................................................................28 2.1. Організація первинного обліку готової продукції підприємства..............28 2.2.
Теоретичні аспекти обліку, контролю і ревізії розрахункових операцій 1.1 Огляд нормативно – законодавчої бази та літературних джерел з обліку і контролю розрахункових операцій 1....
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на прикладі ВАТ Пластал, 100 стор., додатки, рецензія, анотація Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.... МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПЛАСТАЛ” 31 2.1. Загальна характеристика підприємства 31 2.2.
Теоретичні основи обліку матеріальних запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Інформаційна база обліку матеріальних запасів 1.2.
Теоретичні та методологічні основи обліку та Аналізу в роздрібній торгівлі 1.1. Вимоги до підприємств роздрібної торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки 1.2 Інформаційна база обліку та аналізу надходження та вибуття ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1....
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1....
Теоретичні аспекти обліку давальницької сировини в сучасних умовах 1. Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1....
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.