Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5664 за запитом Облік

Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції 6 1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції 6 1.2 ... Облік витрат на виробництво продукції 56 2.1 Облік затрат виробничої собівартості продукції 56 2.2 Зведений облік витрат на виробництво ...
Теоретико методичні основи обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 1.1. Законодавчо нормативні аспекти обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 1.2.
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку витрат на оплату праці за повними витратами 1.1 Сутність оплати праці, її види і функції 1.2 Значення обліку втрат на оплату праці за ...
Місцеві податки та порядок їх обліку на підприємстві Практичне завдання 1. Згрупувати наведені дані за господарськими засобами та джерелами їх утворення....2009 року на рахунках бухгалтерського обліку в оборотно сальдовій відомості на початок періоду 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність заробітної плати 6 1.2.... ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 18 2.1. Порядок нарахування заробітної плати 18 2.2.
Облік дебіторської та кредиторської заборгованості 2.1 Визначення, зміст та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості………………………………………………………..6 2.2 Облік та документальне оформлення розрахунків з ...
Узагальнення даних поточного обліку 3. Облік процесу придбання (створення) та споживання предметів праці. Облік і розподіл транспортно заготівельних витрат Практичне завдання 1.
...1 Сутність та функції бюджетного обліку 1.2 Організація обліку бюджетів усіх рівнів Міністерством фінансів і його органами на місцях 1.3 Облік у бюджетних установах ...
...та вимірники, які застосовуються в обліку 12. Облік процесу постачання 29. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку ...
Облік виробничих запасів в с/г 3. Облік адміністративних витрат Завдання №4 Облік продукції сільськогосподарського виробництва 1.
Значення та завдання обліку витрат, доходів та фінансових результатів автотранспортних підприємств 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового обліку на підприємстві 4.
Значення та завдання обліку витрат, доходів та фінансових результатів автотранспортних підприємств 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового обліку на підприємстві 4.
Теоретичні передумови системи обліку та аналізу витрат комерційного банку на оплату праці 1.1Економічна сутність та склад витрат комерційного банку на оплату праці 1.2Роль обліку та аналізу в управлінні витратами ...
Загальна характеристика обліку надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 1.1. Порядок приймання товарів, придбаних у постачальників 1.2. Облік операцій, пов’язаних з придбанням ...
Облік наявності та руху імпортних товарів 24. Облік операцій з давальницькою сировиною Задача № 4 Підприємство купує валюту для розрахунків з іноземним ...
Теоретико методичні аспекти обліку та аналізу прямих витрат на виробництво продукції 1.1. Економічна сутність витрат 1.2. Класифікація витрат 1.3. Критична оцінка нормативно правового регулювання обліку витрат підприємства Розділ 2.
Значення та завдання обліку і контролю витрат діяльності підприємства 3. Огляд нормативно правових актів та спеціальної літератури 4. Характеристика господарської діяльності та постановки фінансового обліку на матеріалах 5.
...зміст готівкових коштів і їх облік в сучасних умовах 1.1. Походження, функції та сутність грошей 1.2. Готівковий обіг грошових коштів 1.3.... Бухгалтерський облік готівкових розрахунків 2.1. Первинний облік готівкових операцій 2.2.Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів 2.3.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………5 1.1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси підприємства та їх класифікація………….
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати ... Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування заробітної плати і утримання із зароб...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати ... Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування заробітної плати і утримання із зароб...
Облік наявності малоцінних і швидкозношуваних предметів 3. Облік надходження оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів 4. Облік використання оборотних малоцінних та швидкозношуваних ...
Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів 4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів Висновки Список використаних джерел Отже, нематерiальний актив — немонетарний актив, який не ...
Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів 1.4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів 2. Практична частина 1. Перераховано з поточного рахунку: 1) пдв; ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність і призначення балансу, його нормативно – правове ...
...заробітної плати та завдання їх обліку……….4 2. Законодавче та нормативно правове регулювання праці та заробітної плати в Україні………………………………………………………………....5 3. Облік особового складу та документальне оформлення ...
Значення та завдання обліку витрат і доходів автотранспортного підприємства 3. Характеристика господарсько – фінансової діяльності і постановки обліку автотранспортного підприємства 4.
...ЕКВІВАЛЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 5 1.1. Еволюція поглядів на категорію грошей 5 1.2. Грошові кошти та еквіваленти – найліквідніші активи підприємства ... ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 35 2.1. Визначення, класифікація та відображення в обліку грошових коштів та їх еквівалентів за ...
...рахунку в банку, завдання їх обліку 6 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку операцій на поточному рахунку в банку 9 1.3.
...основних засобів та завдання їх обліку 5 1.2. Визнання основних засобів та їх оцінка 11 1.3. Техніко економічна характеристика ВАТ «Путівник» 17 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 31 ...
...операціями 1.2 Нормативне регулювання обліку нетоварних операцій Розділ 2. Облік розрахунків за нетоварними операціями на ТОВ «Проміс» 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Документування ...
...джерел та нормативної бази щодо обліку готової продукції; 1.4. Документальне оформлення операцій з готовою продукцією; 1.5.Синтетичний та аналітичний облік операцій з готовою продукцією; 1....
...1.2 Нормативно правове забезпечення обліку та аналізу собівартості сільськогосподарської продукції 1.3 Загальні основи побудови обліку собівартості сільськогосподарської продукції 1.4 Методика аналізу собівартості за ...
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВАТ «ПРОММОНТАЖ 30» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Проммонтаж 30» 2.2 Облік власного капіталу ВАТ «Проммонтаж 30» ...
...2009 року на рахунках бухгалтерського обліку в оборотно сальдовій відомості на початок періоду 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку, записати на них залишки на ...
...бази та спеціальної літератури з обліку операцій по оперативній і фінансовій оренді (лізингу) майна підприємства 27 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „...
...суми дисконту на рахунках бухгалтерського обліку. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ "Глорія" отримало дохід у сумі 1000 тис грн....господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Задача № 13 У липні 200 року підприємство "Обрій" мало тимчасово вільні грошові кошти, які могли бути вилучені з обігу на ...
...господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 3 Підприємство безплатно передає іншому підприємству: а) естакаду для ремонту автомобілів, первісна вартість якої ...господарські операції па рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 4 Підприємство «Азарт» придбало облігації номінальною вартістю 3 000 грн. за 2922 грн.
...господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Задача № 12 Підприємству необхідно придбати валюту для розрахунків з іноземним постачальником – 2000 дол. США....Відобразити ці події у бухгалтерському обліку. 4. Задача № 16 Працівник підприємства подав листок тимчасової непрацездатності у якому вказані дні хвороби: з 1 по 10 квітня поточного ...
...господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 3 Підприємство безплатно передає іншому підприємству: а) естакаду для ремонту автомобілів, первісна вартість якої ...господарські операції па рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 тис.
...не містять суворих вказівок щодо обліку. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути перехід від стандартів, що базуються на правилах, до системи стандартів, що базуються ...та відмінні риси організації їх обліку. Схожість проявляється у визначенні основних складових активів, а також в порядку документування. Відмінність полягає у класифікації активів, рахунках, нормативних документах, ...
...господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. Задача № 20 01.05.200 р. оптовим підприємством "Приклад" відвантажені товари покупцям на суму 100 000 ... Завдання: відобразити в обліку здійснені операцій, пов'язані з вирахуванням з доходу наданих знижок і повернення товарів та визначити фінансовий результат від реалізації товарів.
Вступ ………………………………………………………………………... 3 1. Облік капітальних інвестицій ………………………………………….. 3 2. Облік інвестицій в асоційовані підприємства ………………………........ 6 2.1. Асоційовані підприємства та методи обліку інвестицій у них… ...
Складові методу бухгалтерського обліку 2. Взаємозв’язок предмету і методу бухгалтерського обліку Завдання Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно – пасивними?
Складові методу бухгалтерського обліку 2. Взаємозвязок між предметом і методом бухгалтерського обліку Практичні завдання 1 12 Завдання Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними ...
Складові методу бухгалтерського обліку 2. Взаємозв’язок між предметом і методом бухгалтерського обліку Завдання Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно – пасивними?
Завдання обліку, документальне оформлення, аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій 21. Характеристика рахунків для обліку дебіторської заборгованості Задача № 10 У балансі підприємства на ...
Система рахунків, синтетичний і аналітичний облік надходження і вибуття виробничих запасів 2. Облік витрат на підприємстві з використанням рахунків лише класу 1.
Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського обліку 10. Синтетичні й аналітичні рахунки. Взаємозв’язок між балансом і рахунками 19.
Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського обліку 11. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 30.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.