Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 514 за запитом Оптимізація

...нерозглянутою залишається тематика розробки та оптимізації амортизаційної політики промислових підприємств. Метою дослідження є розробка рекомендації з удосконалення методики нарахування амортизації об’єктів основних фондів.
Оптимізація управління товарними запасами. 6. Що собою представляє базова модель оптимального рівня запасів. Тема 9. Економічні основи та види міжнародної торгівлі ...
...партнерство як чинник трансформації та оптимізації відносин у сфері праці. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Види, типи та рівні соціально трудових відносин.
Зниження й оптимізація витрат є одним з основних напрямків удосконалення економічної діяльності підприємства. В цьому розділі викладені також сутність, функції та роль прибутку ...
механізмом оптимізації розподілу бюджетних коштів d. механізмом забезпечення міжнародного порівняння бюджету країни Question 4 Місцеві фінансові органи призначені для: a.
Оптимізація структури капіталу. 84. Теорії структури капіталу. 85. Основи теорії Міллера Модільяні. 86. Ліверидж в управлінні активами підприємства. 87.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ШВЕЙЦАРІЇ……………………………………………………………………….40 4.1. Проблеми та перспективи розвитку туризму……………………..…40 4.2. Розробка туристичного маршруту……………………………………43 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..
...зменшення витрат на виробництво й оптимізацію асортимету продукції. З метою зниження собівартості основної (профільної) продукції – безалкогольних напоїв, нами запропоновано інвестиційний проект, яким передбачається придбання комплексу обладнання ...
...в майбутніх періодах на основі оптимізації співвідношення між вирішенням поточних та перспективних завдань розвитку. 3. Обґрунтованість управлінських рішень за характером відтворення основних виробничих фондів підприємства.
...стабільності; створення системи критеріїв для оптимізації зазначеної стратегії ; оцінка прогнозних варіантів і вибір оптимального з них ; впровадження системи заходів щодо реалізації обраного варіанта стратегії, контроль за ...
...стабільності;  створення системи критеріїв для оптимізації зазначеної стратегії ;  оцінка прогнозних варіантів і вибір оптимального з них ;  впровадження системи заходів щодо реалізації обраного варіанта стратегії, контроль за ...
...особі або групі осіб в оптимізації їхніх психофізіологічних станів, поведінки, спілкування d. поєднання знань, умінь та навичок з потребою у праці, що базується на зацікавленості, бажанні ...
...підприємстві, економіко математичної моделі з оптимізації складу заходів з формування конкурентних переваг і підвищення конкурентного потенціалу підприємства. Реалізація сукупності розроблених теоретико методологічних положень і практичних заходів, ...
...вивченими є питання методичного забезпечення оптимізації фінансових ресурсів суб'єктів малого та середнього бізнесу, інтегрованої оцінки поточних і перспективних напрямів фінансового забезпечення його розвитку, визначення пріоритетних ...
...устаткування, що мається на підприємстві; оптимізації маршрутів перевезення пошти з метою підвищення ступеня завантаження автомобілів, скорочення їх пробігу та зменшення витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції; ...
...у виробничому процесі з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання та підготовку до запуску у виробництво; підвищити інтенсивність використання запасів через прискорення їх обертання.
...звітності використовують результати аналізу для оптимізації своїх рішень. Аналізуючи постановку фінансового обліку споживчого товариства, робимо висновок про її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству.
...проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов та процесу праці, а також професійної майстерності. a. Вірно b. Не вірно Question 2 Що є предметом дослідження ...
...фондів; модернізація діючого устаткування і оптимізація часу його роботи; впровадження робототехнічних комплексів в поєднанні з АСУВ; технічне удосконалення засобів праці; удосконалення технології виробництва; впровадження системи наукової ...
Завдання №4 Оптимізація основних параметрів підприємства АТ “Північ” планує підвищити оборот, в той же час воно бажає стимулювати власних інвесторів через виплату дивідендів.
...рекомендації щодо удосконалення обліку та оптимізації показників витрат за економічними елементами на виробництво лісопродукції та зменшення її виробничої собівартості в 2010 та 2011 рр.
...і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
...і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
...в майбутніх періодах на основі оптимізації співвідношення між вирішенням поточних та перспективних завдань розвитку. 3. Обґрунтованість управлінських рішень за характером відтворення основних виробничих фондів підприємства.
Оптимізація структури розміщення оборотного капіталу тобто, зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів сировини та матеріалів, незавершеного виробництва. 5.
...і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
...підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”.
обґрунтуванні стратегічних і тактичних напрямів оптимізації управлінських рішень в сфері управління ресурсами пра ТЕСТ ДО ТЕМИ 8 Question 1 Поняття «людський капітал» з’явилось в західній ...
...підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства ТОВ “Вітал Агро”.
...2 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка динаміки ...
Напрямки оптимізації досудового слідства // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції 14 15 травня ...
Оптимізація діяльності Верховної Ради України в умовах політичної реформи (синергетичний підхід) / І. Письменний // Актуальні проблеми державного управління. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006.
...підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”.
...2 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка динаміки ...
...і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості. Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
...а також прогнозування обсягів і оптимізацію напрямів його формування в плановому періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприємства в передплановий період є: аналіз загальної суми прибутку ...
...а також прогнозування обсягів і оптимізацію напрямів його формування в плановому періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприємства в передплановий період є: аналіз загальної суми прибутку ...
• поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартизації документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур. • знизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, регламентації ...
...продуктивності праці на підприємстві є оптимізація транспортних витрат, і таким чином збільшення продуктивності і ефективності праці персоналу. ТОВ «Весна» має по місту 9 магазинів роздрібної торгівлі ...
...4 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Рис. 2.1 Організаційна схема управління підприємством Таблиця 2.1 Основні економічні показники ...
В ході дослідження встановлено, що оптимізація господарсько фінансовій діяльності підприємства за рахунок мінімізації податкових платежів до бюджетів повинна здійснюватися шляхом зіставлення різних варіантів застосування ставок і ...
...віднайдених резервів зниження витрат; 6) оптимізація розміру ціни залежно від обсягу виробництва; 7) зміна методу включення до складу ціни прибутку; 8) пошук більш прогресивного методу ціноутворення.
...якого менше вартості банківського кредиту; оптимізація транспортних витрат шляхом логістичного підходу до розрахунку маршрутів завезення товарів з оптової бази до магазинів роздрібної торгівлі.
...що при врахуванні пропозицій по оптимізації витрат на виробництво кукурудзи Товариство в такому разі може зекономити 28 625 грн. В результаті написання даної роботи були вирішені ...
оптимізація інвестиційного портфеля відповідно до спеціально розробленої теорії інвестиційних рішень, що поліпшують портфель; c. послідовний перерахунок усіх можливих структур інвестиційного портфеля ...
...2 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ ТВП «Україна» Таблиця 2.1 Основні техніко – ...
...в найкращий (оптимальний) стан методи оптимізації  вивчає ефективність виконання операцій в залежності від порядку надходження теорія розкладів  призначені для дослідження сітьових структур і систем, є одним ...
...одного з подружжя Question 25 Оптимізації міжособистісного спілкування у сім’ї сприяють: a. Відкритість спілкування, емпатія, вияв поваги й любові один до одного, наявність сімейної мови, ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.