Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 514 за запитом Оптимізація

...з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності d. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (керує менеджер) Question 9 ...з метою контролю, координації і оптимізації усіх проектів у сукупності b. це цільові програми, які містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних загальною метою, наданими ресурсами ...
...розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління ринком міжбанківського кредитування в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості банків та ...рейтингової оцінки комерційних банків і оптимізації лімітної політики банків учасників ринку МБК є важливим і актуальним як з теоретичних, так особливо з практичних позицій.
Оптимізація місцевих податків і зборів та оцінка податкової конкуренції як чинника регіонального розвитку Висновки У курсовій роботі я проаналізувала основні напрями ...активність,обґрунтувала основні концептуальні засади оптимізації місцевих податків і зборів та оцінку податкової конкуренції у зв’язку з цим, визначила вплив оптимізації місцевих податків і зборів ...
...3.1 Розробка заходів щодо оптимізації податкової політики підприємства 3.2 Пріоритетні шляхи вдосконалення організаційної структури податкового планування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Фінансово економічна ... В цих умовах оптимізація оподаткування підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання, синхронізації мікро та макроекономічних ...
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА 3.1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника та можливість його впровадження в практику комерційних ...оцінки кредитоспроможності позичальника (або шляхи оптимізації методики оцінки кредитоспроможності) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження. Запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку економіки будь .....
Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів на тов «молочна рів'єра» 3.1 Обґрунтування вибору моделі управління фінансовими ресурсами ТОВ «Молочна Рів'єра» ...2 Особливості застосування обраних критеріїв оптимізації фінансових ресурсів на ТОВ «Молочна Рів'єра» 3.3 Розрахунок оптимальної структури фінансових ресурсів ТОВ «Молочна Рів'єра» на основі ...
ЛЕПСЕ» ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 3.1. Методика проведення аналізу виробничих запасів 3.2. Аналіз використання виробничих запасів 3.3. Шляхи оптимізації використання виробничих запасів ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти обліку виробничих запасів 1.4 Методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів підприємства Розділ 2 практичні засади обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання на дп «оризо...
Дослідження ймовірнісної економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор 3.1. Моделювання оптимального рівня запасів готової продукції на промисловому підприємстві 3.2.... Практичне застосування економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор» Розділ ІV. Рекомендаційна частина. Шляхи удосконалення механізму управління оборотними активами на ВАТ "Володимирцукор” ...
...обігових коштів застосовують такі заходи: оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва. Саме з оптимізацією зв’язані найбільші резерви скорочення запасів на підприємстві; скорочення тривалості реалізаційного циклу.
...необхідний обсяг скорочення операцій після оптимізації,% видобування руди, т 10 2 8 100 2 збагачення руди, т 40 2 8,2 80 5 виплавка чавуну, т ...3 8 2500 3 до оптимізації після оптимізації Час додаткових операцій 40 29 % Собівартість одного виробу 150 грн/шт Умовно постійні витрати 800 800 тис.
...у часі і просторі (бюджетування); оптимізація розміру коштів у розрахунках; оптимізація перехідного залишку грошових коштів на рахунках і в касі підприємства; оптимізація рівня самофінансування підприємства.
Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії 5. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу Висновки Список використаної літератури
Методи оптимізації грошових потоків підприємства Розділ 2. Аналіз управління грошовими потоками КП «Черкасиводоканал» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства КП «Черкасиводоканал» 2.... Визначення напрямків оптимізації грошових потоків засобами математичного моделювання 3.2. Рекомендації щодо удосконалення фінансово господарської діяльності через нові проектні рішення 3.3.
Оптимізація моделі........................................................................8 6. Оптимізація моделі........................................................................9 7. Перевірка на автокореляцію.......................................................11 8. Перевірка на гетероскедастичність............................................11 9.
...заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального ...основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі витрат виробництва. ЗМІСТ Вступ 7 РОЗДІЛ 1.
Скригун розглядають проблему оптимізації виробничих запасів як один з напрямів управління витратами на підприємстві [16]. Значну увагу ефективності використання запасів приділяє Савицька Г. В....методик, чіткої позиції з приводу оптимізації використання запасів ще не існує. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є підприємство – ВАТ „Роси Буковини”, а предметом — фактичний стан, ...
...заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального ...основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі витрат виробництва. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління іноземними інвестиціями та шляхи їх залучення в Україну , сучасні теоретичні аспекти управління іноземними інвестиціями та напрями їх залучення в Україну; практика інвестиційної діяльності в Україні; шляхи оптимізації залучення іноземних інвестицій в Україну. Предметом дослідження дипломної роботи є управління іноземними інвестиціями та шляхи їх залучення в Україну.... Метою дослідження є оптимізація шляхів залуче...
...12 20 4 Оцінка і оптимізація антикризового управління на ВАТ «Мотор Січ»………………………………………………………………………….... 4.1 Оцінка антикризового менеджменту на ВАТ «Мотор Січ»….... 4.3 Оптимізація антикризового менеджменту на ВАТ «Мотор Січ»…………………………………………………………………………… Висновки та рекомендації……………………………………………… 47 Література………………………………………………………………. 49
...заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату вцілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального стимулювання ...основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі витрат виробництва. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.
...заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату вцілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального стимулювання ...основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі витрат виробництва. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.
...заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального ...основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі витрат виробництва. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Фінансовий результат як економічна категорія, роль і значення у діяльності підприємства 1.2 Сутність грошових потоків та методи їх вимірювання 1.3 Нормативне регулювання та шляхи оптимізації грошовіх коштів РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА АТЗТ «АГРО СОЮЗ» 2.1 Організаційно економічна характеристика діяльності АТЗТ «Агро ... ЗМІСТ ВСТУП РО...
Оптимізація структури ресурсів підприємства та джерел їх формування…………………………………………………………………… 21 РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. ……....оцінки структури ресурсного потенціалу, її оптимізації та встановити проблеми пов’язані з стратегією формуванням ресурсного потенціалу підприємства та шляхи підвищення економічної ефективності їх використання.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи Формування та використання фінансових ресурсів 1.1 Економічна сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання Фінансових ресурсів чер...
...ВАТ «Черкасимолоко» РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ВАТ «ЧЕРКАСИМОЛОКО» 3.1. Методи оптимізації структури капіталу підприємства 3.2. Формування оптимальної структури капіталу ВАТ «Черкасимолоко» ВИСНОВКИ ...
...управління банківськими пасивами та їх оптимізація 2.1 характеристика організаційної структури обласної дирекції аппб „аваль” 2.2 аналіз формування банківських ресурсів на прикладі обласної дирекції аппб „... Отже, необхідно постійно дбати про оптимізацію структури пасивів: удосконалювати існуючі види послуг, розробляти і впроваджувати принципово нові їх види тощо. Врешті – решт слід підтримувати таку структуру ...
...заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального ...основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі витрат виробництва. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.
...медичного характеру та напрямки їх оптимізації.....................................24 3.1. Порядок застосування, продовження, зміни і припинення примусових заходів медичного характеру...................................................................................24 3.2. Напрямки оптимізації видів примусових заходів медичного характеру......
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 3.1. Удосконалення державної політики щодо формування капіталу акціонерними товариствами України 3.2. Оптимізація методики аналізу власного капіталу акціонерних ...
...у вирішенні питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і ...зниження собівартості продукції, визначити шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно покращити фінансові результати підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків тов “торговий дім “фортекс” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “ТД “Фортекс” 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві 2.3 Аналіз ризиків підприємницької діяльності товариства Розділ 3 ...
Оптимізація та систематизація діяльності корпоративних пенсійних фондів України 3.1. Систематизація недоліків та переваг діяльності корпоративних пенсійних фондів 3.2. Необхідність реформування та оптимізація діяльності корпоративних пенсійних фондів Висновки ...
Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації використання виробничих запасів на ТОВ «Зоря» 3.1 Оцінка факторів та розробка шляхів оптимізації рівня виробничих запасів на ТОВ «Зоря» ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ДП «УКРСПИРТ» СУХОДІЛЬСЬКЕ МПД 3.1 Теоретичні засади та практичне застосування оптимізації джерел фінансування оборотних коштів РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків тов “торговий дім “фортекс” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “ТД “Фортекс” 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємс...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 3.1. Основні напрямки оптимізації грошових потоків 3.2. Планування вхідних грошових потоків на підприємстві, що досліджується ВИСНОВКИ ...
Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації кредиторської та дебіторської заборгованості 3.1 Оцінка факторів та розробка шляхів оптимізації рівня чистого доходу від реалізації 3.2 Трендовий ...
Оптимізація чисельності персоналу в умовах ринкової економіки 3.1 Визначення оптимального рівня чисельності виробничих робітників 3.2 Визначення оптимального рівня чисельності ...3.4 Мотивація як фактор оптимізації чисельності персоналу Висновки Список використаної літератури Додатки
Оптимізація аеробних занять з використанням елементів танцю Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А. Засоби хореографії, що застосовуються в в аеробних ... Процес оптимізації при підготовці занять з аеробіки можна розбити на кілька етапів: 1) визначення кількості серій, занять, загальний зміст; 2) визначення кількості ...
Оптимізація управління запасами на підприємстві громадського харчування Висновок Список використаної літератури Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи.... Це необхідне для оптимізації рівня запасів і ефективного їх використовування, зменшення їх рівня на підприємстві, а також мінімізації оборотних коштів, вкладених в ці запаси.
Систематизація та оптимізація методів забезпечення політики безпеки інформації WEB –порталу 3.1. Оптимізація структури системи забезпечення захисту інформації 3.2.
...запасами 3.3 Імітаційна модель оптимізації запасів 3.4 Логічна структурна схема імітаційної моделі 3.5. Вибір програмних і апаратних засобів побудови імітаційної моделі керування запасами ...ефективних наукових методів аналізу і оптимізації складних економіко організаційних систем. Адже завдяки саме цим методам вдається в повному обсязі реалізувати колосальні потенційні можливості прогресивних технологій і ...
Проект оптимізації використання ресурсів за рахунок впровадження пересувних відділень поштового зв’язку 3.3. Економічне обґрунтування запропонованого проекту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...новітніх поштових та інформаційних технологій; оптимізацію мережі поштового зв'язку, організаційної структури та обсягів витрат Укрпошти; удосконалення тарифної політики; розроблення законодавчих і нормативно правових актів, що ...
...приватного підприємства „стройтек" 3.1 Оптимізація грошових потоків за рахунок зменшення дебіторської заборгованості 3.2 Підвищення ефективності управління грошовими потоками за рахунок оптимізації ліквідності Висновки Список використаної літератури ...
ВСТУП Поняттєво термінологічний апарат РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Регіональні аспекти концепції узгодженого розвитку Концепція екологізації суспільного розвитк РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ЗБАРАЗЬКОМУ РАЙОНІ Загальні відомості та природно ресурсний потенціал Збаразького району Розподіл земель Збаразького району в розрізі сільських рад Аналіз використання земель за цільовим призначення...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності 2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства 2.4 Аналіз структури витрат...
Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства 3.2. Економічне обґрунтування вибору форм безготівкових розрахунків 3.3. Розрахунок основних нормативів оборотних коштів 3.4. Оптимізація обсягу оборотних коштів ДП «Звенигородське ...
...найвигіднішої структури капіталу фірми; критерії оптимізації структури капіталу. Послуги банку по обслуговуванню рахунків клієнтів Державний податковий менеджмент, його характеристика та складові.... Зміст оптимізації оподаткування підприємства. Формування статутного капіталу підприємства, визначення необхідного розміру. Кредитні лінії міжнародних фінансових установ. Послуги інвестиційних фондів в сфері спільного ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.