Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 514 за запитом Оптимізація

ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.1 Витрати підприємства: економічна сутність, предмет управління, класифікація 9 1.2 Сучасні теоретичні концепції управління витратами промислового підприємства 21 1.3 Методи, функції, принципи та елементи системи управління витратами підприємства 28 1.4 Особливості управління витратами в галузі електробудівництва 37 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗАТ „СВІТЛОТЕХНІКА” 45 2.1 Організаційно економічна характерист...
...запасом 3.3 Імітаційна модель оптимізації запасів 3.4 Логічна структурна схема імітаційної моделі 3.5 Вибір програмних і апаратних засобів побудови імітаційної моделі керування запасами ...ефективних наукових методів аналізу і оптимізації складних економіко організаційних систем. Адже завдяки саме цим методам вдається в повному обсязі реалізувати колосальні потенційні можливості прогресивних технологій і ...
...звернути особливу увагу на проблему оптимізації структури доходів та підвищення ліквідності, адже банки, як регулятори грошового обігу й посередники в акумуляції та перерозподілі грошових ресурсів, відіграють ...на розроблення цілісного підходу до оптимізації фінансового управління банками в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів динамічного стану фінансової стійкості та виходу з кризи.
...аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів. Власники аналізують фінансові звіти для підвищення доходності капіталу, забезпечення стабільності положення фірми. Кредитори та інвестори аналі зують фінансові ...виробничих запасів, оскільки саме з оптимізацією пов’язані най більші резерви скорочення запасів на підприємствах, особливо матеріало містким виробництвом, яким і є ВАТ “Укртелеком”.
Шляхи оптимізації процесу обліку та аналізу наданих послуг….75 Висновки до розділу 3...............................................................................82 Висновки....................................................................................................85 Список використаних джерел.....................................................................послуг в аудиторських фірмах, шляхи оптимізації процесу обліку та аналізу наданих послуг. Таким чином мно...
Оптимізація податкового планування у ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів” 113 4.3. Вплив оптимізації податкового планування на фінансові результати діяльності ...
...підприємствами постають значні проблеми, щодо оптимізації їх фінансової діяльності, в ході чого постає необхідність запровадження аналізу фінансового стану підприємства на основі систем автоматизації, це дозволить менеджерам ...враховувати зміни навколишнього середовища задля оптимізації діяльності фірми. Аналіз фінансового стану підприємства не дає повної інформації щодо господарського стану підприємства та перспектив його розвитку, тому він ...
Формування оптимального асортименту, який сприяє оптимізації прибутку, збереження бажаного прибутку на тривалий період часу надзвичайно актуальні для підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними. Для отримання найкращих результатів діяльності та оптимізації співвідношення системи «витрати–збут» необхідно ...
...України визріла гостра проблема з оптимізацією дій з боку влади щодо формування доходної та цільового використання видаткової частини державного бюджету, а також обумовлюється не тільки потребами ...бюджету України;  напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної та видаткової частини Державного бюджету України;  зробити прогноз Державного бюджету України на 2012–2013 роки;  показати шляхи вирішення ...
...метод коефіцієнтів; нормування; метод АВС; оптимізація. Перераховані методи оптимізації оборотного капіталу мають ідеалістичний характер, вони не пристосовані до застосування в умовах інфляції, їх застосування утруднене у ...
...проект, що мав на меті оптимізацію роботи користувача з програмою обліку споживання електроенергії “Елметр” на підприємстві ЗАТ “Юрія”, було виконано в повному обсязі, завдяки виконанню наступних ...додаткового модуля “Клієнт Ем” для оптимізації роботи користувача з програмою “Елметр”: ● проведення аналізу даних; ● формування докладних звітів; ● графічне відображення інформації; ● проведення необхідних розрахунків; 3.
Предмет дослідження – шляхи оптимізації взаємодії школи та батьків в навчанні та вихованні молодших школярів. Мета: дослідити шляхи оптимізації взаємодії школи та сім’ї у ...
...проект, що мав на меті оптимізацію роботи користувача з програмою обліку споживання електроенергії “Елметр” на підприємстві ЗАТ “Юрія”, було виконано в повному обсязі, завдяки виконанню наступних ...додаткового модуля “Клієнт Ем” для оптимізації роботи користувача з програмою “Елметр”: ● проведення аналізу даних; ● формування докладних звітів; ● графічне відображення інформації; ● проведення необхідних розрахунків; 3.
...проблемою є аналіз існуючих моделей оптимізації ІП щодо засобів оцінки ризиків в них, а також визначення умов застосування тієї чи іншої моделі та встановлення задач подальшого ...2 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Обсяги ...
...процесі господарської діяльності; розглянути можливість оптимізації використання приміщень; Визначити коло потенційних покупців/користувачів надлишкового майна шляхом вивчення конкурентів та можливостей альтернативного використання майна; Обрати найбільш ефективні ...наступні шляхи вирішення даної проблеми: Оптимізація чи скорочення затрат на оплату праці: застосування бонусних схем оплати праці, розподіл тягара скорочення заробітної плати, якщо таке матиме місце; .....
...банківської системи України;  показати шляхи оптимізації управління банківськими пасивами на сучасному етапі розвитку банківської системи України. Завданням дипломної роботи є: докладно проаналізувати пасивні операції комерційних банків ...організації комерційного банку; визначити шляхи оптимізації управління банківськими пасивами на сучасному етапі розвитку банківської системи України, в тому числі впровадження міжнародного досвіду з управління пасивними операціями ...
Внаслідок впровадження пропозиції по оптимізації обсягу запасів на складі коефіцєнт абсолютної ліквідності зросте на 1,26, поточної ліквідності – на 1,06, оборотність запасів – на 4,...після впровадження заходів щодо її оптимізації Таблиця 3.10 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції
оптимізація робочого часу e. взаємозв’язок стратегічного та повсякденного планування праці менеджера Question 10 Який з означених показників є найбільш важливим ...проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов та процесу праці, а також професійної майстерності. a. вірно b. не вірно Question 2 Що є предметом дослідження ...
...подані пропозиції щодо удосконалювання та оптимізації роботи з документами: внесені пропозиції по оптимізації порядку реєстрації документів; пропонується підсилити контроль за дотриманням правил оформлення і підготовки документів; ...
...позитивних результатів реформування економіки та оптимізації основних макроекономічних залежностей та пропорцій необхідним є посилення регулюючої ролі держави. Це в повні й мірі відноситься і до проблеми ...метою поповнення їх обсягів та оптимізації структури. Перелік графічного матеріалу Рис.2.1.Схема взаємозв’язків ЗАТ „Завод реклами”. Критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства „Завод Реклами” Таблиця ...
...позитивних результатів реформування економіки та оптимізації основних макроекономічних залежностей та пропорцій необхідним є посилення регулюючої ролі держави. Це в повні й мірі відноситься і до проблеми ...метою поповнення їх обсягів та оптимізації структури. Перелік табличного і графічного матеріалу Рис.2.1.Схема взаємозв’язків ЗАТ „Завод реклами”.
...політика це політика, спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у господарство країни, узгодження загальнодержавних і місцевих ... Оптимізація бюджетної політики в контексті сучасної глобальної конкуренції. // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. // Збірник наукових праць. — К.
...для цього ресурси Question 6 Оптимізація виробничої програми проводиться з метою: a. планування оптимальної структури номенклатури продукції b. немає вірної відповіді c. всі відповіді вірні d.... організаційному плані Question 21 Оптимізація виробничої програми проводиться з метою: a. планування оптимальної структури номенклатури продукції b. всі відповіді вірні c. немає вірної відповіді d.
...для цього ресурси Question 6 Оптимізація виробничої програми проводиться з метою: a. планування оптимальної структури номенклатури продукції b. немає вірної відповіді c. всі відповіді вірні d.... організаційному плані Question 21 Оптимізація виробничої програми проводиться з метою: a. планування оптимальної структури номенклатури продукції b. всі відповіді вірні c. немає вірної відповіді d.
внаслідок впровадження пропозиції по оптимізації обсягу запасів на складі коефіцєнт абсолютної ліквідності зросте на 1,26, поточної ліквідності – на 1,06, оборотність запасів – на 4,...після впровадження заходів щодо її оптимізації Таблиця 3.11 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції
Оптимізація фінансової структури капіталу є одним з найбільш важливих та складних завдань фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу – це таке співвідношення його ...варіантів можна сказати, що політика оптимізації структури капіталу спрямована на підвищення долі власного капіталу. А саме прибутку, через неможливість залучення кредитів.
Оптимізація бухгалтерського обліку Question 2 Налаштування програмного забезпечення для умов конкретного підприємства проводиться за такими напрямками: a. норми нарахування амортизації b.... оптимізацію обліку c. вибір технічних засобів Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a. операційну систему b. комунікаційні засоби c.
Оптимізація бухгалтерського обліку b. купівля і встановлення технічних засобів c. купівлі і встановлення програмного забезпечення Question 2 Налаштування програмного забезпечення для ... оптимізацію обліку Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a. вид програмних продуктів b. операційну систему c.
...забезпеченням зростання обсягу продажу продукції; оптимізації асортиментної структури товарообороту. Забезпечення зростання обсягу продажу продукції є основною метою розвитку операційної діяльності підприємства і здійснюється по багатьох напрямках.... Оптимізація асортиментної структури товарообороту досягається у процесі розробки асортиментної політики підприємства. Зростання доходів від здачі активів (приміщень виробничого або складського призначення) ...
оптимізація всієї діяльності підприємства таким чином, щоб вона здійснювалася найбільш ефективним способом c. ухилення від сплати податків шляхом використання недосконалості законодавства ... кількістю вироблених рекомендацій щодо оптимізації податкових платежів відповідним підрозділам підприємства c. сумою коштів, отриманих у результаті зменшення податкових зобов`язань Question 10 Непередбачуваність змін податкового ...
1. Оптимізація джерел фінансування компанії 2. Факторинг як метод управління компанією 3. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “...
1. Оптимізація джерел фінансування компанії 2. Факторинг як метод управління компанією 3. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “...
Оптимізація плану комплексу робіт 34. Основні поняття та проблематика дослідження теорії ігор Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: ...
Оптимізація обсягів виробництва, прибутку 2. Задача № 9 Факторний аналіз зміни балансового прибутку (в грн.) Таблиця 1 Вихідні дані Показники План Факт ...
Аналіз і оптимізація проектного грошового потоку 35. Оцінка впливу зовнішніх факторів на інвестиційний проект Задача № 36 Проект, що розглядається, коштує 500 тис. грн.
Оптимізація структури капіталу, її актуальність для підприємства Задачі Задача Підприємство взяло кредит 300 тис. ум. гр. од.
Оптимізація контролю за якістю продукції Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця Обсяг попиту на газети 0 10 20 ...
Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3. Особливості поведінки споживача в умовах невизначенності Висновки Список використаних джерел
Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3. Особливості поведінки споживача в умовах невизначенності Висновки Список використаних джерел
...математичних і статистичних моделей для оптимізації (ефективної організації) діяльності органів ДПС. 2. Прогнозування податкових надходжень. 3. Застосування економетричних моделей для прогнозування податкових надходжень (на прикладі м.
...його виникнення в Україні, методи оптимізації 16. Контроль за виконанням державного бюджету 26. Принципи та форми фінансової підтримки підприємств 36. Бюджетна програма, порядок складання бюджетної програми ...
Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії………………...…..8 3. Бюджетне обмеження споживача………………………………………….11 Висновки………………………………………………………………………...15 Список використаної літератури……………………………………………...17
Оптимізація виробничої програми 22. Фонд оплати праці, порядок його планування Задача № 1 Визначити обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої продукції по підприємству ...
Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку Висновки Список використаної літератури
Шляхи оптимізації освітніх послуг в умовах сучасного дозвілля 1.3. Види організації центрів дозвілля сучасної молоді Розділ 2.
Оптимізація структури економіки……………………………………………...18 4. Шляхи підвищення ефективності виробництва………………………………..21 Висновок…………………………………………………………………………….30 Список використаної літератури…………………………………………………..31
Систематизація та оптимізація основних аспектів конкурентоспроможності економіки України Висновки Список використаних джерел
...РОЗРОБКИ ТУРУ Розробка схеми маршруту Оптимізація маршруту Програмне забезпечення туру Організаційно технічні заходи з забезпечення туру Розрахунок вартості туру Документація Заходи з організації подорожі IV.
ВСТУП 1 Сутність, основні завдання та значення формування товарного асортименту торгового підприємства 2 Методичні підходи щодо формування та оптимізації товарного асортименту в магазині 3 Дослідження та аналіз ефективності продажу та формування асортименту в магазині 4 Удосконалення асортименту магазину "Підприємство" ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.