Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 514 за запитом Оптимізація

...розміру загального фінансового результату за оптимізації асортименту. Задача 2. Бюджет продажу та бюджет виробництва підприємства «Норд»: Показник Період січень лютий березень квітень травень червень Запланований обсяг ...
Дати змістовну порівняльну характеристику можливості оптимізації ринкових рішень та ефективності підприємства за умов досконалої конкуренції та монополії
...капітал, нерозподілений прибуток та інше Оптимізація складу власного капіталу в розрізі основного й оборотного його видів вимагає обліку галузевих особливостей здійснення операційної діяльності, середньої тривалості операційного ...
Дати змістовну порівняльну характеристику можливості оптимізації ринкових рішень та ефективності підприємства за умов досконалої конкуренції та монополії
Дати змістовну порівняльну характеристику можливості оптимізації ринкових рішень та ефективності підприємства за умов досконалої конкуренції та монополії
...капітал, нерозподілений прибуток та інше Оптимізація складу власного капіталу в розрізі основного й оборотного його видів вимагає обліку галузевих особливостей здійснення операційної діяльності, середньої тривалості операційного ...
Дати змістовну порівняльну характеристику можливості оптимізації ринкових рішень та ефективності підприємства за умов досконалої конкуренції та монополії
Виявлення резервів спрямованих на оптимізацію грошових потоків на підприємстві 85 РОЗДІЛ 4. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 91 4.1.
...діяльності підприємства «Галактон» 3.3 Оптимізація структури джерел фінансування підприємства «Галактон» Висновки Список використаної літератури Додатки Робота виконувалась протягом всього періоду навчання самостійно з використанням великої ...
...активами підприємства, здійснення аналізу ступеня оптимізації їх складу та ефективності використання та на цій основі розробка заходів щодо вдосконалення управління активами конкретного діючого підприємства.
Оптимізація ризиків 5. Вплив паніки на управлінські рішення 6. Прийоми зниження негативних наслідків фактору невизначеності 7.
Оптимізація учбово виховного процесу. 5. Інтенсифікація учбово виховного процесу на уроці. 6. Здійснення міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків. 7.
...задачі в системі неможлива без оптимізації інформаційних потоків. На досліджуваному підприємстві СТОВ «Дружба» облік витрат регламентується Положенням про облікову політику та Положенням про документообіг.
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
Критерієм оптимізації є мінімум витрат. Низький рівень витрат дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, вільно провадити свою цінову ...
З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 ...
...ефективним у даному випадку є оптимізація кількості податків, надання податкових пільг під конкретні проекти (вирішення регіональних і соціальних проблем, інвестицій у виробництво).
Модель оптимізації рекламній діяльності підприємства 71 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81 ДОДАТКИ 86
організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Зб. наук. праць. – Харків, 1998. – С. 178 183. 6. Субботін С., Черв'яков О.
...в оренду основних фондів; г) оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу; д) рефінансування дебіторської заборгованості 54. Керуючий санацією має право: а) приватизації підприємства, якщо воно належить до ...
...вважає за потрібне реалізувати програму оптимізації ресурсів. Відповідно до цих заходів було визначено, що еластичність обсягу виробництва від використання праці дорівнює 0,6; від використання капіталу – 0,4.
...рівня запасів, як основній складовій оптимізації управління товарних запасів. Другий розділ присвячений управлінню товарних запасів та факторів, які на них впливають.
...російських науковців, фітодизайн, фітомодулі сприяють оптимізації повітряного середовища в умовах навчального процесу, іонізації та зволоженню повітря, знезараженню навчальних приміщень від патогенної мікрофлори, збагаченню середовища біогенними речовинами, ...
В цих умовах оптимізація оподаткування прибутку підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання, синхронізації мікро та ...
Пошук шляхів розробки та оптимізації комплексної програми фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у спеціалізованих закладах, беручи до уваги ранній початок сколіозу, визначає актуальність і необхідність ...
...1 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу Таблиця 1 Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні Таблиця 2 ...
...новітніх поштових та інформаційних технологій; оптимізацію мережі поштового зв'язку, організаційної структури та обсягів витрат Укрпошти; удосконалення тарифної політики; розроблення законодавчих і нормативно правових актів, що ...
...моделей робіт; оцінку реалізуємості проекту, оптимізацію по термінах і критеріях якості використання ресурсів та інших критеріях; підготовка необхідних документів до пакета планів; затвердження планів і бюджету; ...
Усеохоплююче управління якістю потребує оптимізації роботи всіх цих підрозділів заради загальної мети, коли кожний елемент (виконавець) системи має досягти певних результатів.
Зробити висновки щодо можливості оптимізації роботи обладнання та робітників прямоточної лінії. Вихідні дані: Добова програма запуску – N, шт. Кількість змін роботи лінії – Чзм.
Зробити висновки щодо можливості оптимізації роботи обладнання та робітників прямоточної лінії. Вихідні дані: Добова програма запуску – N, шт. Кількість змін роботи лінії – Чзм.
Зробити висновки щодо можливості оптимізації роботи обладнання та робітників прямоточної лінії. Вихідні дані: Добова програма запуску – N, шт. Кількість змін роботи лінії – Чзм.
Оптимізація інформаційного забезпечення прийняття рішень та труднощі щодо отримання зворотної інформації. Прийоми попередження конфліктів при використанні потенціалу колективного інтелекту ("мозкова атака", ...
...також відомі: нормативний, розрахунково – аналітичний, оптимізації планових рішень, економіко – математичне моделювання. При плануванні необхідно, вибирати найбільш вигідні варіанти капіталовкладень, враховувати собівартість тощо.
...обов’язкових платежів з прибутку; оптимізацію пропорцій розподілу прибутку на частини, що капіталізується й що споживається. 6. Дослідження було проведене на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична ...
...діяльності, передусім за рахунок структурної оптимізації відтворювального процесу.
...діяльності, передусім за рахунок структурної оптимізації відтворювального процесу.
Оптимізація кредитної діяльності у ПАТ “Акцент Банк” Висновки Список використаних джерел дОДАТКИ Були використані статистичні дані за період 2008 2010 рр.
Зробити висновки щодо можливості оптимізації роботи обладнання та робітників прямоточної лінії. Вихідні дані: Добова програма запуску – N, шт. Кількість змін роботи лінії – Чзм.
З одного боку, це передбачає оптимізацію джерел оборотних засобів на основі розроблених заходів, а з другого – розміщення цих засобів між матеріальними активами, а також в сфері ...
...ження собівартості виробництва продукції шляхом оптимізації витрат на виробництво. Фірма “Дельта 95” має досить високий виробничий потенціал, охоплює широкий ринок рибо продукції.
...займаються пошуком системних рішень для оптимізації спеціальних функціональних задач; менеджери окремих господарських підрозділів, які повинні використовувати технології через логіку своєї господарської діяльності, щоб задовольняти запити клієнтів, ...
Оптимізація обсягів виробництва фірми в умовах досконалої конкуренції. За показниками табл. 4 необхідно: 1. Розрахувати постійні (TFC), загальні змінні (TVC), середні ...
Перелічені вище шляхи оптимізації державного бюджету України потребують поступового впровадження. Об’єктивною передумовою забезпечення оптимальної збалансованості бюджету будь якої країни є його реальне наповнення, ...
Зниження й оптимізація витрат є одним з основних напрямків удосконалення економічної діяльності підприємства. В цьому розділі викладені також сутність, функції та роль прибутку ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.