Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4452 за запитом Основи

Основи класифікації рахунків та її значення 2. Класифікація рахунків за економічним змістом 3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 3.1. Рахунки основні 3.2.
Основні види зовнішньоекономічної діяльності 18. Компенсаційні угоди на основі виробничого співробітництва 44. Принципи i послідовність проведення маркетингових досліджень.
Теоретичні основи економіки домогосподарства 2. Переваги домогосподарства 3. Оптимальний план споживання домогосподарства 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства 5.
Законодавчі основи бюджетної політики 2. Бюджет як основа проведення фіскальної політики 3. Вплив видатків й податків державного бюджету на макроекономічну рівновагу Висновки ...
Розкрити основні положення економічної теорії Дж. Рікардо 2. Охарактеризуйте основні проблеми та структуру І тому «Капіталу» К. Маркса 3.
Поняття і основні положення гуманістичної психології. 2. Спрямованість гуманістичної психології. 3. Основні принципи гуманістичної психології. 4. Психотерапевтичні прийоми К. Роджерса. Список використаної літератури
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність основних засобів як об’єктів обліку, контролю та аналізу 1....2.5 Узагальнення інформації про основні засоби у звітності банку Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 3....
Визначити фінансовий результат за звітний період на основі господарських операцій: Реалізовані товари на суму 2400000 грн.
Поняття та основні ознаки конкурентоспроможності 2.Сутність та основні параметри конкурентоспроможності продукції 3.Державна політика у сфері управління конкурентоспроможністю продукції
Теоретичні основи управлінського обліку як основи контролінгу 1.1 Поняття, сутність і призначення управлінського обліку 1.2.
Варіант №11 1. Чи має, на Вашу думку, сенс поняття національної відповідальності? Які основні моральні риси властиві українській національній ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Визначення та оцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Основні аспекти циклічних коливань та криз в економіці 1.1 Сутність циклічності економічного розвитку 1.2 Види економічних циклів 1.3 Основні причини циклічного розвитку економіки Розділ ...
Основні завдання та джерела аналізу позикового капіталу підприємства 2. Характеристика організації господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи на ньому 3.... Основні напрямки поліпшення структури та використання позикового капіталу підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки
Предмет філософії, основне питання, методи, функції ......... 3 1.1. Предмет філософії ……………………………………………… 3 1.2. Основне питання філософії …………………………………… 3 1.3.
ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І НАТО ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ………………………………………………………………..6 1.1. Формування взаємодії РФ та НАТО у нових геополітичних ... ОСНОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ У ВІДНОСИНАХ РФ ТА НАТО.........................37 3.1. Питання загальноєвропейської безпеки.......................................................37 3.2. Питання розширення НАТО.........................................................................
Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту ветеранів війни на регіональному рівні” Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління ЗМІСТ ВСТУП ... Основні заходи щодо вдосконалення соціального обслуговування ветеранів війни 49 ВИСНОВКИ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 67
Теоретичні основи інтеграції на уроках художньої культури 1.1. Поняття та історія інтеграції 1.2. Інтегративне виховання учнів загальноосвітніх шкіл при вивченні ... Методика дослідження інтеграції як основи драматургії уроку художньої культури 3.1. Інтеграція на уроках художньої культури як один із засобів розвитку особистості учнів 3.2.
Конституційно правові основи законодавчого процесу в Україні. 1.1. Поняття законодавчого процессу 1.2. Принципи законодавчого процессу 1.3....та проблеми вдосконалення його нормативної основи 2.1. Проблеми реалізації права законодавчої ініціативи в діяльності українського парламенту 2.2. Правові форми участі Конституційного суду України у ...
Вступ 1 Теоретичні основи оновлення технологічної бази підприємства як основи підвищення прибутковості 1.1 Поняття та характеристика техніко технологічної бази підприємств та її постійне ...
Конституція України про основні засади державності. 2. Основні принципи лібералізму, неолібералізму; консерватизму, неоконсерватизму. 3. Яка відмінність між «відкритою» і «закритою» елітами?
Загальна характеристика основ управління персоналом в умовах ринку 2. Розробка основ управління персоналом в умовах ринку Список використаної літератури
Основи конституційного права Японії П л а н 1. Конституція Японії 1947 р. 2. Основи правового статусу особи і громадських об’...
Теоретичні основи функціонування грошового ринку 6 1.1. Сутність грошового ринку та основи його функціонування 6 1.2.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ст. 5 2. ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ ст. 9 3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ ст.
Завдання та правова основа діяльності міліції громадської безпеки Розділ 2. Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3.... Основні завдання органів внутрішніх справ: 1. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів. 2.
Завдання та правова основа діяльності міліції громадської безпеки Розділ 2. Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3.... Основні завдання органів внутрішніх справ: 1. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів. 2.
Розкрийте основні характерні риси української філософії радянського періоду. 2. Охарактеризуйте основні ідеї систем–даршан Стародавньої Індії 3.
Конституційно правові основи місцевого самоврядування в Україні План Поняття і принципи місцевого самоврядування. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні....та державне управління: конституційно правові основи співвідношення та взаємодії : Монографія / В.І. Борденюк. – К. : Парламентське вид во, 2007. – 576 с. Годованець В. Ф.
Теоретичні основи функціонування грошової системи.......................6 1.1. Сутність, значення та структура грошової системи......................................6 1.2. Види грошових систем...................................................................................... Основні проблеми та перспективи функціонування грошової системи України....................................................................................................30 Висновки.....................
Сутність та теоретичні основи функціонування комерційних банків 6 1.1. Поняття, призначення та види комерційних банків 6 1.2. Основні функції комерційних банків в економічній ...
Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2 Основні види зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Принципи зовнішньоекономічної ...
Методичні основи розробки виробничого плану банку та його оцінка 3 1.1. Сутність планування в банку ………………………………………… 3 1.2. Основні показники бізнес плану ……………………………………… 6 1....
Конституційні основи державного ладу України 3. Конституційні основи суспільного ладу України
...1 онлайнові освітні середовища на основі Служб google 1.1 Поняття про Google Docs 1.2 Схеми онлайнових освітніх середовищ 1.3 Онлайнове середовище «учитель – учень» ... Основні причини цього становища є такими: • Засоби, що розробляються у навчальних закладах (як правило, у ВНЗ) для їх власних потреб, є ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА У МЕНЕДЖМЕНТІ 1.1. Сутність та природа лідерства 1.2. Концепції і теорії лідерства 1.3....лідерства в менеджменті організації на основі сучасних теорій РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1. Сучасні типи ефективних лідерів 3.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ...................................................................................................................6 1.1. Сутність бюджетного процесу..............................................................6 1.2. Характеристика стадій бюджетного процесу....................................14 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ…….
Теоретичні основи здійснення бюджетного процесу в Україні..........6 1.1. Поняття та учасники бюджетного процесу....................................................6 1.2. Стадії бюджетного процесу...........................................................................14 Розділ ІІ. Правові основи бюджетного процесу в Україні................................
Вступ 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО РИНКУ 6 1.1. Сутнісна характеристика товарного ринку 6 1.2. Маркетинговий аналіз товарного ринку 12 1.3. Основні етапи та принципи сегментування ринку ...
КОКТЕЙЛІ АПЕРИТИВИ НА ОСНОВІ ДЖИНУ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЗМІШАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ДЖИНУ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОКТЕЙЛІВ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Функції і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища 1.2 Загальні вимоги ... ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 31 3.1 Оптимізація операційної системи ДП АТ «Донецькхліб» 3.2 Шляхи вдосконалення ...
Теоретичні основи форм забезпечення повернення банківських кредитів 1.1. Сутність форм забезпечення повернення кредиту та вимоги до них 1.2....удосконалення методичних та організаційно практичних основ забезпечення кредитів Висновки Список використаної літератури Додатки
Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю. 2. Порівняйте основні методологічні ідеї Ф.Бекона і Р.
... 1) Основні вимоги до крила цивільних повітряних суден…3 2) Каркас крила: його складові та їх призначення …5 3)Основні конструктивно силові схеми фюзеляжу; складові ...
Основні формули прикріплення, які застосовуються при вирішенні колізій в сфері спадкування. 2. Поняття та наслідки обходу законів у міжнародному приватному праві....подружжя за отриманням відшкодування, викладіть основні правила відшкодування в таких випадках? Куди може звернутись громадянин України якщо не погодиться із рішенням компетентної організації?
Теоретико методологічні основи формування фінансової звітності, її аудиту та аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела для аудиту ...складання фінансової звітності підприємства та основні напрями їх удосконалення 2.1. Передумови та організація формування фінансової звітності та особливості їх оприлюднення 2.2.
Сутність мотивації та основні підходи до мотивації персоналу банку……………………………………………………………………………….4 2. Системи мотивації в різних країнах……………………………………9 3.Особливості мотиваційного механізму корпоративного управління в ...системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу. Сьогодні для керівництва банку для підвищення мотивації персоналу банку основним є використання потужних мотиваційних механізмів, не матеріальних методів ...
Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та аудиту Розділ ІІ. Аналіз техніко економічних показників діяльності ТОВ „Донбас ВДМ” та його характеристика Розділ ІІІ. Аналіз господаТеоретичні основи організації бухгалтерського обліку та аудиту ...
Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавньої Індії. 2. Розкрийте і поясніть основні відмінності у світогляді античності і європейського ...
Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові? 2. Подвоєння приголосних на письмі (по 3 4 приклади, бажано ... Методичні рекомендації Працюючи над питанням "Основні ознаки культури мовлення", доведіть, що важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення, яка залежить від рівня освіченості і культури мовця.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.