Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4452 за запитом Основи

На основі аналізу історичної літератури виявити чинники, які привели до Руїни (1657 1687 р.р.) 2. Охарактеризувати основні тенденції та характерні риси духовного ...
Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення? 2. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж.Локка, Т.Гоббса, Д.Юма. 3. Зазначте основні принципи діалектики, їх суть та ...
Процесуальні та тактичні основи затримання злочинця 2.1. Криміналістичні та процесуальні основи затримання 2.2. Загальні положення тактики затримання 2.3.
Теоретичні психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності у практичного психолога в закладах освіти 1.1.Поняття «професійна компетентність» у науковій літературі 1.2....Психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності майбутнього практичного психолога Розділ 2. Дослідження професійної компетентності практичних психологів в закладах освіти 2.1.
СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТ НА ЇХ ОСНОВІ 1.1. Інтернет – необхідний компонент інформаційної системи навчального закладу Надані самим собі найбільш активні університети України вимушені самотужки здійснювати власні ...із знанням сучасних операційних систем, основ системного адміністрування, навичками створення Web сайтів. Саме випускники цих навчальних закладів є сьогодні кращими студентами комп’ютерних факультетів університетів.
Основні риси, причини та умови виникнення товарного виробництва 1.2. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втілений в товарі....до плюралістичної системи форм власності – основа створення реальних суб’єктів ринкової економіки 2.3. Сутність і шляхи роздержавлення власності. Механізм приватизації в Україні Література
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 7 1.1. Характеристика державного фінансового контролю в Україні 7 1.2.... Методичні основи контрольно перевірочної роботи 22 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАНІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДПІ М.
Поняття та основні види принципів 1.2. Основні методи психодіагностики підлітків 1.3. Інструментарій психологічної діагностики підлітків Розділ 2.
Рекреаційні світові регіональні ресурси як основа світового туристичного потенціалу 1.2. Світовий туризм як галузь світового господарства РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ТУРИСТИЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ 2.1.
У даній дипломній роботі розроблено спеціалізовану підсистему покращення якості зображення на основі мікроконтролера ADSP BF533 фірми Analog Devices. Дана підсистема працює з растровими кольоровими зображеннями RGB 256*256 пікселів.... Математичні основи алгоритму Retinex……………………………………....19 1.4. Модифікована версія алгоритму Retinex……………………………………...23 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБРАНОГО НАПРЯМУ ПРОЕКТУВАННЯ……………..26 2.1.
Основні концепції політики. 2. Криза економічних і соціальних відносин. Основи тіньової економіки. Латентне незадоволення в суспільстві. Держава перехідного типу. 3.
…5 1.2 Основні засади зовнішньої політики……………………………….…….9 РОЗДІЛ 2. Основні напрямки сучасної зовнішньої політики України: 2.1 Європейська інтеграція……………………………………………….
Проаналізуйте основні види діяльності. Завдання 3. Надайте класифікацію психічних станів. Завдання 4. Психологічна задача. У первісному суспільстві людина була нерозривно пов’язана ... Запитання: Що покладено до основи життєвого шляху людини? Чи має життєвий шлях власну логіку? Завдання 5. Психологічна задача: У психології праці відомий так званий хоторнський ...
Основні види принципів у трудовому праві РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ…………………………………8 1.1. Сучасні мультимедійні та електронні навчальні технології ……………...9 1.2.... Методична основа дослідження…………………………...………...…75 3.2. Розробка лекційного заняття…………………………………………...78 3.3. Розробка лабораторного заняття……………………………………….93 3.4.
...Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації в зарубіжних країнах. Виборчі цензи. 3.... Відповідаючи на питання про основні групи правовідносин що складають предмет державного права зарубіжних країн як галузі права не варто обмежуватися однією концепцією, доцільно розкрити це ...
Коньяк як основа змішаних напоїв 5. Технологія приготування коктейлів аперитивів на основі коньяку Список використаної літератури
...форми та сутність 1.3 Основи економічного районування території Розділ 2. Рушійні сили економічного прогресу 2.1 Економічні інтереси – рушійна сили соціально економічного розвитку 2.2 ...відносини, територіальний поділ праці та основи економічного районування території. Другий розділ присвячений аналізу економічного прогресу. Поняття "прогрес" від латинського "прогресус", що означає рух вперед.
...форми та сутність 1.3 Основи економічного районування території Розділ 2. Рушійні сили економічного прогресу 2.1 Економічні інтереси – рушійна сили соціально економічного розвитку 2.2 ...відносини, територіальний поділ праці та основи економічного районування території. Другий розділ присвячений аналізу економічного прогресу. Поняття "прогрес" від латинського "прогресус", що означає рух вперед.
Основи розвитку сучасної цивілізації …………………………………... 9 2.1. Основні етапи розвитку світового господарства ………………. 9 2.2. Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці ………………… 11 ...
Основні напрямки діяльності (основні страхові продукти, які пропонує компанія своїм клієнтам) 9 1.4. Конкурентні переваги компанії та її рейтинг на ...
Міжнародно правові основи діяльності України в Міжнародному валютному фонді 2.3. Співпраця України з Світовим банком 2.4.... Правові основи діяльності України в Організації економічного співробітництва та розвитку Розділ 3. Проблеми і перспективи діяльності України в міжнародних економічних організаціях Висновки ...
Міжнародно правові основи діяльності України в Міжнародному валютному фонді 2.3. Співпраця України з Світовим банком 2.4.... Правові основи діяльності України в Організації економічного співробітництва та розвитку Розділ 3. Проблеми і перспективи діяльності України в міжнародних економічних організаціях Висновки ...
Назвіть основні характеристики юридичних осіб. Практичне завдання до теми 3 1. Назвіть види шлюбу та визначте їх відмінності. 2. Що таке конкубінат?... Визначте основні володільницькі інтердикти. 6. У чому полягає сутність володіння правом? Практичне завдання до теми 7 1.
Методологічною основою курсу є: a. аналіз умов праці; b. технологія виробництва; c. економічний аналіз 3. Основні принципи надання першої долікарської допомоги потерпілим ...
1. Проаналізувати основні тенденції у містобудуванні України другої половини 16 – першої половини 17 ст. 2.
Вступ 1. Соціальна ситуація розвитку і новоутворення дитини раннього віку та їх ... Основні проблеми кризи 3 х років 6. Проблема діагностики психічного розвитку дітей раннього віку Висновок Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТОВАРУ „РОБОЧА СИЛА 1.1. Суть поняття „робоча сила” 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ...
ВСТУП РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ГОТЕЛЯХ 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ 1.1.
Вступ 1. Поняття правової системи 2. Характеристика елементів правової системи 3. Основні напрямки та умови вдосконалення правової ...
1. Основні компоненти психофізіологічної реабілітації 2. Засоби реабілітації функціонального стану 3. Характеристика фізіотерапевтичних реабілітаційних заходів СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Вступ 1. Теоретичні основи функціонування автоматизованої інформаційної системи управління 1.1 Сутність та розвиток інформаційних ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи міжбанківського кредиту як джерела формування ресурсів банку ...
І Вступ 1.1 Основи організації біржової діяльності ІІ Коротка характеристика товарної біржі м.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління запасами операційної системи 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи процесу виробництва 1.1 Виробництво як процес суспільної праці 1.2.
Вступ 1. Сутність та види зовнішньоекономічної політики 2. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики ... Основні напрямки удосконалення зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі Висновки Література
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи характеристики продукції підприємства 1.1 Сутність та види продукції підприємства 1....
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи бюджетної системи України 1.1 Бюджет як економічна категорія 1.2 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансового контролінгу 1.1 Сутність і необхідність контролінгу в фінансово господарській діяльності ...
Вступ Основні характеристики первісної культури (міфологічність, тотемізм, анімізм, фетишизм, ритуали ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління матеріальними ресурсами підприємства 1.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.