Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5069 за запитом Особа

...Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи. 2. Не є вагомою рисою ментально психічного складу українського етносу: А) емоціалізм; Б) толерантність; В) демократизм; Г) ...Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи. 7. Етнічна самоідентифікація це: А) специфічний склад душевного устрою нації; Б) складова, характерна ознака світогляду народу; В) ...
...пенсійного забезпечення та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі корпорації промисловості, ...економічних інтересів держави, суспільства та особи; унеможливлює або максимально обмежує деструктивні наслідки від зовнішніх та внутрішніх загроз, недосконалості зовнішньоекономічної, внутрішньогосподарської та бізнесової діяльності [9, с. 46].
...позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ, і його власником. До цінних паперів належать акції, облігації, зобов'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, ...в 2009 році на 41 особу або 3,85%, середньомісячна заробітна плата знизилась на 3,1 грн. або 0,41% в 2008 році, але виросла на 98,...
...операції, зробленій комісіонером з третіми особами. Набуває права стає зобов’язаним сам комісіонер, хоча комітент і був названий в операції. Діючи в інтересах і за рахунок ...взаємостосунків організацій, що є юридичними особами. Порука комісіонера за виконання третьою особою операції зробленої з ним для комітента ( делькредере ), передбачає отримання комісіонером від комітента, відповідно до ...
206 КК е фiзична, осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла 16 рокiв, тодi злiсного i особливо злiсного хулiганства (ч.2 i ч.3 ст.206 КК) фiзична, осудна особа, якiй виповнилось 14 рокiв. 4.
Фізичні чи юридичні особи, які здійснюють інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інвестиційних проектів – ...майна у статутний капітал юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. 2. Господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших ...
...magistrātus, us m магістрат, посадова особа manus, us f рука, влада principātus, us m принципат, керуюча роль, панування item також consul, ŭlis m консул (вища посадова особа) imperium, i n вища влада ...
...може зробити висновок щодо осудності особи. Але її психічний стан, психічні особливості, що вплинули на вчинення злочину, можна дослідити лише за наявності психологічних критеріїв, тобто при ...експертиза може встановити психологічні особливості особи, що проявилися у зв'язку з вчиненим злочином, психологічні аспекти самого злочину – ставлення особи до вчиненого, його мотиви, цілі, потреби ...
Випущена продукція реалiзовуються фізичним особам через торгiвельнi мережi та юридичним особам, згiдно укладених договорiв. Основними конкурентами у сферi збуту продукцiї є ВАТ "Черкасихлiб", Бiсквiтна фабрика ...
...по справі може бути юридична особа завод, а не директор. Директор може виступати у справі як третя особа. Антонов звернувся до апеляційного суду зі скаргою, пославшись ...
...застосовується тільки два способи вивчення особи людини при підборі його на роботу, а саме аналіз документів особи і інтерв'ю співбесіда.
особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським ... Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями де перед бачені функціональні обов'язки, права та відповідальність, а також поря док підпорядкування.
...недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі : [монографія] / Літвінова І. Ф. — К. : О. С. Ліпкан, 2012. — 230 с. Лобойко Л. М....правильність проведення слідчим пред’явлення особи для впізнання. Завдання № 3 У кримінальному провадженні по обвинуваченню Борисюка у вчиненні злочину, передбаченого ст.
...головному бухгалтеру призначити конкретну посадову особу, відповідальну за оформлення та реєстрацію платіжних доручень. У зв’язку з цим, для запобігання негативних наслідків, а також з метою ...коштів, та своєчасним звітуванням підзвітними особами; розробити графік документообігу документів з руху грошових коштів. Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 Вимоги до термінів здачі ...
Як повинна діяти уповноважена особа органу внутрішніх справ, до якого звернувся громадянин К.? Хто визначає місце проведення досудового розслідування? Хто вирішує спори про підслідність?... надійшло телефоном повідомлення від невідомої особи про те, що до універмагу по вул. Липській проникли злодії. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група, але ні ...
Хто виступає як треті особи в господарському процесі? Які вони мають процесуальні права? Чи є АТ в даній задачі третьою особою?
...Основні засоби» і «Відпові¬дальна особа» на основі таких даних: Інвен¬тарний номер Назва основного засобу Дата придбання Залиш¬кова вар¬тість, тис....ініціали мате¬ріально відпо¬відальної особи Номер цеху Телефон 701031 Холодильник 08.05.89 5087 Морозов Д.М. 1 2 65 69 701032 МХВ піч 25....
...високу за ступенем небезпеку для особи, суспільства чи держави (їх пропонується розподіляти на чотири категорії: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі); б) кримінальні проступки – ...наслідком позбавлення волі та судимості особи). Розглядаючи останнє питання теми рекомендується виходити з того, що законодавча конструкція ст. 12 КК України незважаючи на її простоту та ...
...з виробництва будівельних матеріалів в особі одного з учасників ТОВ, займалася підприємницькою діяльністю. У рамках даної діяльності асоціація звернулася до ЗАТ "Завод залізобе¬тонних конструкцій" із ...ще не знайдено, він подзвонив особі, яка обіцяла винагоро¬ду. На запитання хазяїна собаки чи зможе він її знайти Димов пообіцяв, що буде намагатися, тому що ...
...застосована до: А) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності; Б) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця ... Платниками ФСП є лише юридичні особи, у яких виконуються наступні умови: А) виробляють сільгосппродукцію або вирощують і виловлюють рибу в озерах, ставках, водосховищах; частка сільськогосподарського товаровиробництва ...
...з роботодавцем, договір з іншими особами; в) правовідносини, які регулюються авторським договором: договір про надання дозволу на використання твору, договір про надання права на використання твору, ...договір, який укладається між автором ( особою, що працює за наймом ) і роботодавцем ( фізичною або юридичною особою ), у відповідності з яким автор зобов‘язується передати майнові права ...
...4,17%, спеціалістів на 1 особу або 0,32%, зменшення кількості службовців склало 3 особи. Кількість працівників неосновного виробництва в 2005 році знизилась на 1 особу, в ...
...виконаної послуги 87500 Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч. ПДВ 350 До каси надійшов залишок грошових коштів від особи, яка знаходилась у відряджені 180 ...
...виконаної послуги 20250 Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч. ПДВ 100 20 До каси надійшов залишок грошових коштів від особи, яка знаходилась у відряджені 30 ...
...році і знизилась на 3 особи або 7,14% в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – ...
Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч. ПДВ 150 30 28. До каси надійшов залишок грошових коштів від особи, яка знаходилась у відряджені 120 ...
...товариства з обмеженою відповідальністю наступні особи: Державне унітарне підприємство; Благодійний фонд; Громадська організація; Споживчий кооператив; Концерн; 15 річний громадянин України; Працівник прокуратури, Особа без громадянства, якій вироком суду ...
...в 2008 році на 41 особу або 3,85%, середньомісячна заробітна плата знизилась на 3,1 грн. або 0,41% в 2007 році, але виросла на 98,...порівняно з 2006 на 3 особи, а в 2008 році на 5 осіб (20%), кількість керівників залишається на протязі періоду сталою; кількість спеціалістів на протязі 2006 ...
...10096 372 Розрахунки з підзвітними особами 620 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 510 377 Розрахунки з іншими дебіторами 870 40 Статутний капітал 78200 44 Нерозподілені ... Внесено нестачу матеріально відповідальною особою в касу 600 4. Повернено залишок підзвітних сум в касу 500 5. Виплачено заробітну плату з каси 12800 6.
...права адресуються не певній конкретній особі, а всім тим суб'єктам, які виконують дії, що ними передбачені. Нормативність моралі та права означає, крім того, що їх ...необхідності забезпечення збалансованого існування інтересів особи, суспільства і держави можна виділити три адекватні напрями функціонування системи національної безпеки: забезпечення безпеки особи, забезпечення безпеки суспільства і забезпечення ...
...встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великому розмірі), слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про ...витратну частину банківського рахунку юридичної особи, службові особи якої вчинили зазначений злочин. Розглянувши клопотання, слідчий суддя виніс постанову про накладення арешту на рахунки підприємства, керуючись ст.
...році і знизилась на 3 особи або 7,14% в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – ...
...за цим документом до іншої особи визначається як: a. Акцепт; b. Трансферт; c. Індосамент; d. Авізо; e. Аваль; f. Варант. Question 12 Емітентами цінних паперів згідно ... Юридичні і фізичні особи; b. Держава; c. Юридичні особи; d. Зазначене в пунктах a,b e. Зазначене в пунктах b,c Question 13 Форму ...
...році і знизилась на 3 особи або 7,14% в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – ...
...кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2006 2008 рр. за термінами їх надання, формами і видами Таблиця 2.7 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2006 2008 рр.
...як підпис зроблений власноруч уповноваженими особами компаній, а електронний документ не визнавав би жодних сумнівів, щодо його справжності. Повинні існувати процедури експертизи електронних документів, на кшталт ...означає першочергове право на заставу особи, що його внесла. На такому ж принципі повинен бути побудований і єдиний реєстр електронних підписів.
Фізична особа b. Юридична особа c. Держава d. Все назване вище Question 3 Власність виражає такі майнову відносини: a.
...захворюванні чи зміні матеріально відповідальної особи; б) при крадіжці; в) при пожежі; г) при передачі у оренду державного майна; д) при захворюванні керівника підприємства, на якому ...коштів – це бюджетні установи в особі: а) керівників установ; б) начальників фінансових відділів; в) головних бухгалтерів; г) головних економістів; д) касирів; 8. Що таке секвестр?
...рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим за визначену мету бідності Question 14 Що з переліченого входить до фонду споживання? a....на основі договорів, укладених між особою, що навчається, та майбутнім роботодавцем Question 11 Витрати американських компаній на перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу становлять: a.
особа або група осіб, які створюють БД c. особа або група осіб, які користуються БД d.
особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД d. особа або група осіб, які створюють БД e.
...та інших компенсаційних виплат фізичним особам що працюють за контрактом 3,52 тис.грн Задача Визначити суму зору до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати ...заохочувальні і компенсаційні виплати фізичним особам що працюють за контрактом 3,52 тис.грн 3) Сукупний оподатковуваний дохід, в межах щомісячно не більше 2200 грн.
1.Структура особи, властивості особи та їх виявлення у поведінці, діяльності, спілкуванні 2. Психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень
2. Структура особи, властивості особи та їх виявлення у поведінці, діяльності, спілкуванні 24. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях Завдання 1.
Задача № 1 Дві юридичні особи відкрите акціонерне товариство «АБВ», створене в процесі корпоратизації, та приватне підприємство зі 100% іноземним капіталом «ПМ інвест» прийняли рішення про ...облігацій), емітентом яких, є юридичні особи, зареєстровані на території України. Після здійснення розрахунків за придбані акції і облігації пан Сугареску уклав від імені фірми «Велес» з ...
Суб’єктивні особові умови виникнення конфлікту. Структура особи: різні підходи, стереотипи поведінки 27. Професійна функціональна орієнтація на основі соціотипів.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСОБИ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 1.1 Загальні поняття та зміст правового статусу особи 1.2 Проблеми безробіття в регіонах України в ...
Фінансовий облік розрахунків з підзвітними особами 2. Практичне завдання Товариство з обмеженою відповідальністю «Сузір'я» (ТОВ «Сузір'я»), було зареєстроване 1.02. п.р....виявлені при інвентаризації матеріально відповідальної особи – зав. складом Симоненко В.О. – 157 грн Видано менеджеру Вірченко В.О. допомогу на поховання 200 грн Література
Юридичні особи як платники єдиного податку 3. Фізичні особи як платники єдиного податку 4. Сплата торгового патента суб’єктами малого підприємництва Література
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог 4. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.