Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 624 за запитом Охорона праці

... Завдання: 1. Мухов працював у будівельній компанії. У грудні при перевірці інспекцією з охорони праці був ...
Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Принцип нормування природнього та штучного освітлення 3. Задача № 1 Визначити річний економічний ефект і строк окупності виробничих витрат ...
Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системи гасіння пожеж. Ручні вогнегасники 3. Задача № 1 Визначити силу електричного струму, що буде ...
Порушення вимог законодавства про охорону праці (стаття 271 КК). Задача № 1 Громадяни Карпов, Шустов і Рабінович зорганізувалися у банду і, використовуючи незаконно добуті автомат Калашникова ...
Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Принцип нормування природнього та штучного освітлення Задача №1 Задача №2
...характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України). Задача 1 К. і В. знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, де ...
1. Роль соціально психологічних чинників у СУОПГ? 2. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового ...
Практичне завдання Розробити пожежно профілактичні вимоги до виробничого приміщення. Вибрати засоби пожежогасіння і їх кількість.
Практичне завдання Розробити пожежно профілактичні вимоги до виробничого приміщення. Вибрати засоби пожежогасіння і їх кількість.
1. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці 2. Задача Складіть план евакуації людей з виробничого ...
1. Обов’язки керівника робіт, роботодавця та лікувально профілактичного закладу у разі настання нещасного випадку на виробництві ...
1. Вплив метеорологічних умов на організм людини. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях 2. Види природного освітлення. Коефіцієнт природного освітлення.
В производственном помещении с общей численностью рабочих 9300 чел. В течение года произошло 55 несчастных случаев с ...
Задача Для приміщення розрахувати загальне штучне освітлення, дати характеристику зорової роботи, визначити величину нормативної освітленості, вибрати тип джерел ...
1. Специальное расследование несчастных случав 2. Финансирование мероприятий по охране труда Задача № 1 Рассчитать экономический эффект от снижения ...
1. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму 2. Захист заземлення, його призначення, опір захисного заземлення ...
26. Виробниче освітлення, основні вимоги, види виробничого освітлення. Природне і штучне освітлення 44.
1.Основные принципы государственной политики в области охраны труда 2. Объясните со схемой устройство приточно вытяжной вентиляции 3.
Вступ 1. Загальні вимоги до посудин, що працюють під тиском 2. Загальні правила гідравлічних випробувань 3.
Задача № 9 Складіть план евакуації людей із виробничого приміщення під час пожежі: визначте категорію виробництва з пожежної безпеки ...
1. Цивільна оборона: а) організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства; б) основні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), їх ...
...7 Що таке фактори умов праці a. взаємовідносини між керівником та підлеглими b. усе зазначене c. естетика середовища d. виробничі умови охорони праці ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question ...
Управління продуктивністю праці на підприємстві в умовах кризи Розділ 2. Ознайомлення з підприємством та його техніко – економічна характеристика Розділ 3....3.5. Аналіз фінансових результатів Розділ 4. Аналіз стану охорони праці на підприємстві 4.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Гарантії прав робітників на безпеку та охорону праці 5 1.2.
Шляхи удосконалення організації оплати праці в підприємстві РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ є всі додатки, ...
Удосконалення організації праці персоналу в готелі «Росава» 2.1. Загальні відомості про готельний комплекс «Росава» 2.2. Дотримання вимог охорони праці в готелі «Росава» 2.3.
Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання 2. Сутність стимулювання охорони праці 3. Суть Європейської моделі економічного стимулювання охорони праці ВИСНОВКИ СПИСОК ...
...з шкідливими або небезпечними умовами праці. 5. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом Законів про Працю. Висновок.
Удосконалення умов праці. Державна система охорони праці в Україні 4. Задача Трудомісткість одиниці продукції в базисному періоді становила 40 нормо год.
...про адміністративне правопорушення у сфері охорони праці і здоров’я населення? НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА. 1. Конституція України від 28.06.96 р.
Охорона праці неповнолітніх трудовим законодавством. 4. Оплата праці осіб молодше 18 років. 5. Броня і квота робочих місць для працевлаштування молоді.
1. Охорона і безпека праці ………………………………………………….. 3 2. Гарантії компенсацій ……………………………………………………... 7 Література ……………………………………………………………………. 13
Які аспекти включаються в поняття охорони праці? 2. Охарактеризуйте стан забезпеченості охорони праці правовими засобами в державах Європи і США 3.... Як питання про охорону праці законодавчо регламентуються у Франції? 5. Які контролюючі органи в державах Європи і США уповноважені здійснювати нагляд за дотриманням законодавства ...
...і охарактеризуйте основні напрями організації праці. 3. Що таке робоче місце і яка існує класифікація робочих місць? 4. Які вам відомі різновиди виробничих бригад? 5. Що ...розуміти під поняттям “виробничий процес” і за якими ознаками він класифікується? 6. Які існують методи управління умовами, охороною та безпекою праці? 7.
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом» «Міжнародна економіка та управління персоналом» Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен: Управління персоналом Нормування праці Мотивація (мотивування) п...
...Нормативно правове забезпечення обліку оплати праці в закладах охорони здоров’я Розділ 2 характеристика об’єкта дослідження 2.1 Економічна характеристика Надвірнянської ЦРЛ 2.2 Елементи ...Ефективність автоматизації обліку по оплаті праці у лікарні Висновок Список використаної літератури Додатки Висновок Вступ Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових від носин стали ...
Конвенція Міжнародної організації праці № 95 «Про охорону заробітної плати» (1949 р.) 23. Костишина Т. Мотиваційні основи оплати праці на підприємствах торгівлі різних форм власності // ...
...роботу проходить перевірку знань з охорони праці? a. керівники та спеціалісти служб охорони праці b. керівники підприємств, установ, організацій c. керівники і спеціалісти відділів експлуатації і ...проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці? a. з працівниками, які переходять на нове робоче місце (в інший цех, виробництво) b.
Екзаменаційні питання з охорони праці до державного екзамену Міжнародні норми в галузі охорони праці Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці.... Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни ...
...внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим a. є страховим випадком b. не є страховим випадком Question 9 При тимчасовій непрацездатності застрахованій особі оплачуються власником ...порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на a. 25 відсотків b.
ОХОРОНА ПРАЦІ 4.1. Характеристика об’єкту дослідження 4.2. Вибір приміщення для виконання роботи 4.3.... Висновки та рекомендації про стан охорони праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...завдання Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте. Ситуація «С». На підприємстві (організації) треба означити права спеціаліста служби охорони ... Охорона праці це: a. система норм, спрямованих на збереження здоров’я; b. норми поведінки людини на виробництві; c.
...генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, роз¬в'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної ...
...монтажі устаткування і поліпшенні умов праці c. глибоких теоретичних знаннях d. великому практичному досвіді управлінської діяльності Question 9 Балів: 1 Роберт Оуен стрижнем ...політики реформ вважав: Виберіть одну правильну відповідь a. кадрову політику b. всі відповіді правильні c. систему охорони праці d.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА БАЗІ «ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОГО ХЛІБОКОМБІНАТУ» 15.1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ДІЮТЬ НА «ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОМУ ХЛІБОКОМБІНАТІ»: ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ, ... ПЛАНУВАННЯ РОБІТ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 15.3. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР – ВІДОБРАЖЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ 15.4. ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА «ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОМУ ХЛІБОКОМБІНАТІ ...
Відділ охорони праці підприємства склав акт про побутову травму (за формою НТ). На підставі цього акту бухгалтерія підприємства здійснила оплату тимчасової непрацездатності (...з висновками, зробленими відділом охорони праці підприємства, Матвієнко звернулась до КТС з наступними вимогами: змінити акт, оформлений за формою НТ на акт за формою Н 1, ...
Організація охорони праці в Управлінні ПФВ Ратнівському р ні 62 4.1. Нормативні документи в галузі охорони праці: Закони, Постанови, Положення, інструкції, ... Організація і структура служби охорони праці. Обов’язки посадових осіб. Планування робіт в галузі охорони праці 63 4.3. Колективний договір – відображення питань охорони праці ...
Початкова балансована вартість обладнання з охорони праці тис. грн. 1,8 4. Витрати на впровадження заходів з охорони праці та техніки безпеки: 4.1 Матеріали тис....і місяць введення обладнання з охорони праці грн. міс 8600 04 4.3 Кількість робітників, які здійснюють монтаж введеного обладнання та їх годинна тарифна ставка чол.
...скористатись Законом України «Про оплату праці» і відповідним положенням «Про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати»....для розв’язання задачі потрібно скористатись Законом України «Про охорону праці», а також Законом України «Про ...
соціології праці d. охорони праці e. педагогіки f. психології праці Question 10 Професіональна консультація — складова: a. мистецтвознавства b. екології c.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.