Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2880 за запитом ПРОДУКЦІЇ

Економічна сутність конкурентоспроможності продукції 1.2. Види та значення оцінки конкурентоспроможності продукції 1.3. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції Розділ 2 Економічна характеристика харчової галузі (...
Системи калькулювання собівартості продукції. 4. Документальне оформлення операцій з готівкою, характеристика рахунків 30 «Каса» і 33 «Інші кошти». 5. Підсумкові документи аудитора. 6.... Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 13. Методика складання Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами. 14. Вимоги МСА щодо мети та загальних принципів ...
Задача У таблиці наведено дапні вибркового обстеження робітників механічного заводу (вибірка 20% ва, випадкова) за січень 1998 року Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції, шт. Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції 1 80 18 2 87 19 3 105 20 4 92 21 5 ...
...також обсяг товарної та реалізованої продукції за наступними даними 1. Площа потоку, м2 (Sц) першого другого 600 600 2. Типова норма площі на одного робочого, м2 (... Залишки готової продукції, тис. грн на початок року (Зп) на кінець рокуь (Зк) 966 430 Задача 2 Визначити економічну ефективність технічної реконструкції потоку ...
...б) еластичність попиту на вироблену продукцію; в) технологія виробництва даної продукції; г) серед наведеного вірної відповіді немає 2. Вкажіть на зображеному графіку область надлишкового податкового тягаря: ...
...по якій фірмі продає свою продукцію, теж наведена в тій же таблиці 2. Необхідно: графічно визначити обсяг виробництва, за якого фірма максимізує прибуток; визначити розмір максимального ...Р, Виручка Витрати на одиницю продукції ТFС ТVС ТС ТR (Р*Q) МR АFС АVС АТС МС 1. В системі координат побудувати криві загальних витрат (ТС) ...
Розрахунок вартісних показників промислової продукції. Підприємництвом виготовлено за місяць готових виробів на 28* тис. грн.., з яких відвантажено покупцям і оплачено ними на суму 23?... Усю продукцію, що відвантажено, та послуги промислового характеру оплачено в даному місяці. Додатково надійшло коштів на продукцію у суму 2? Тис. грн..
; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 3 дні – 3500 грн.; надано послуг – 2500 грн.; отримано дохід від реалізації основних фондів – 3400 грн....і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: – виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 1860 000 грн.
...обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої продукції по підприємству за рік, використовуючи дані таблиці. Таблиця 2 Вихідні дані п/п Показники Одиниці виміру Значення 1 2 3 4 1. Залишки готової продукції на складах тис. грн.
У базовому році обсяг виготовленої продукції досягає 950 т. Оптова ціна за 1 т. становить 3000 грн. Наступного року передбачається збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів на 3%, а випуск продукції – на 10%.
Виробництво і реалізація продукції ТОВ «Каніврибпром».7 – 1.4. Використання виробничих фондів підприємства та ресурси їх використання 1.5. Джерела формування коштів ТОВ «Каніврибпром».... Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження.16 – 1.8. Фінансовий стан ТОВ «Каніврибпром» РОЗДІЛ 2. Управління ефективністю діяльності ТОВ «Каніврибпром» Висновки та ...
...місце такі дані про випуск продукції за зміни: Таблиця 1 Вихідні дані Кількість виробів, випущених за зміну, шт.. Кількість робітників, осіб До 6 12 6 8 ...про ціни та обсяг виробництва продукції за останні два роки визначити індивідуальні та загальні індекси: а) фізичного обсягу продукції; б) оптових цін; в) вартості виготовленої продукції.
...ціни на світовому ринку на продукцію, що виробляється. В результаті дослідження була встановлена наступна інформація: Таблиця 1 Вихідні дані Показники Х А В Витрати на матеріали ... продукції, грн. 1,6 1,8 0,8 Накладні змінні витрати на 1 од., грн. 0,4 0,6 0,2 Постійні витрати на 1 ...
...є: • виробництво швейних виробів; • реалізація продукції, що виготовлена на підприємстві, тощо Незважаючи на умови економічної нестабільності, підприємство “Галичина” продовжувала працювати, що сприяло залученню іноземних фірм для ... Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, технологами був введений новий метод бездефектного крою Підприємству потрібно визначитися з оптимальним асортиментним набором на найближчу перспективу.
Задача Визначити, в якому цеху рівень кваліфікації вище, якщо відомо, що: в першому цеху 17 робітників мають ІІ розряд, 23 робітники – ІІІ розряд, 27 робітників – IV розряд; в другому цеху 15 робітників – ІІ розряд, 30 робітників – ІІІ розряд, 43 робітники IV розряд Задача Визначити середні квартальні залишки нереалізованої продукції, якщо ці залишки складали: На 1.01 – 103 тис.грн На 1.02 – 105 тис....Розрахувати середні темпи зростання випуску продукції: 1996 рік –...
Обсяг випущеної продукції Грн Задача За даними, наведеними в таблиці дати оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції.
150 145 – 5 Середньогодинний виробіток продукції грн. 5,3 6,8 + 1,5 Обсяг виробництва продукції грн. 357 750 428 910 + 71 160 Завдання № 78 Необхідно: – ...
...2.2 Оцінка конкурентних переваг продукції ТОВ «Капітель» 2.3 Оцінка базової конкурентної стратегії підприємства Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності тов «капітель» Висновки Список використаної літератури ...якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, ...
отримання інноваційної продукції d. підвищення конкурентоспроможності продукції Question 3 Чисті інвестиції підприємства являють собою: a. суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань та ...
...є: • виробництво швейних виробів; • реалізація продукції, що виготовлена на підприємстві, тощо Незважаючи на умови економічної нестабільності, підприємство “Галичина” продовжувала працювати, що сприяло залученню іноземних фірм для ... Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, технологами був введений новий метод бездефектного крою Підприємству потрібно визначитися з оптимальним асортиментним набором на найближчу перспективу.
...є: • виробництво швейних виробів; • реалізація продукції, що виготовлена на підприємстві, тощо Незважаючи на умови економічної нестабільності, підприємство “Галичина” продовжувала працювати, що сприяло залученню іноземних фірм для ... Більше уваги стало приділятися якості продукції, було змінене обладнання, технологами був введений новий метод бездефектного крою Підприємству потрібно визначитися з оптимальним асортиментним набором на найближчу перспективу.
...розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок зміни цін; – дати ...
...розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок зміни цін; – дати ...
...розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок зміни цін; – дати ...
...що виділяються з майном і продукцією, які не складають комерційної цінності, з перенесенням на них боргів найбільш активних (стосовно вимог повернення заборгованості) кредиторів; b....виділені, для розширення випуску вигідної продукції; c. залучення додаткових замовлень у портфель замовлень дочірнього підприємства, що виділилось; d. прискорене банкрутство центральної компанії після виведення з неї ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки формування і використання виробничого потенціалу ват «чорнобаївський завод продтоварів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» 2.2 Оцінка формування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно економічн...
...розуміти максимально можливий обсяг випуску продукції підприємства (надання послуг, виконання робіт), який може бути повністю реалізований на протязі певного проміжку часу, за оптимального використання наявних і ...включає: валовий прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг; доходи за винятком витрат від операційної оренди активів підприємства; доходи за винятком витрат, одержувані підприємством від фінансової ...
...виробництва), то нижчою є витрати продукції. Зустрічається значна кількість класифікацій витрат на виробництво: прямі і непрямі, постійні і змінні, поточні і витрати майбутнього періоду, продуктивні і ...питому вагу в структурі витрат продукції займають матеріальні витрати – 51,14 в 2004 році, 61,23 в 2005 році і 41,7% в 2006 році.
...основну частину в структурі реалізації продукції і збільшується в 2007 році на 2091,3 тис.грн. або 49,98% і в 2008 році на 4651,9 ... Дохід від реалізації продукції переробки зріс в 2007 році на 280,5 тис.грн. або 25,72% і в 2008 році – на 520,3 ...
...ефективності Середній рівень Дисперсія Вихід продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. гр. од. 256 85 Продуктивність праці, гр. од. на 1 люд....такі дані про обсяг виробленої продукції та її собівартість на підприємстві: Продукція Обсяг виробленої продукції, тис. шт. Собівартість продукції, гр. од.
...який виділив чотири групи споживачів продукції ТОВ “Новоком”: індивідуальні споживачі (40%) будівельні організації (21%) бюджетні організації (17%) підприємці 22%. 2. розрахований обсяг вибірки цільового сегменту ринку ...анкета опитування споживачів віконно дверної продукції. 4. обґрунтований метод оцінки конкурентного стану компанії. 5. розроблена та реалізована процедура дослідження цільового ринку компанії яка визначила споживчі переваги ...
...розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також низки неформалізованих показників (професійні здібності керівництва, ...випускає понад 50 найменувань алкогольної продукції: горілку, бальзами, лікери, гіркі та солодкі настоянки. Із зробленого аналізу можна зробити висновок стосовно інвестиційної привабливості підприємства за зробленими...
...підвищувати ефективність виробництва та реалізації продукції. Місією маркетингу є досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності як гарантії реалізації товару. Маркетингова товарна і цінова політика підприємства, комплекс заходів по ...здійснюють безпосередній влив на конкурентоспроможність продукції підприємства. Стратегія підвищення конкурентоспроможності та якості продукції підприємства забезпечує краще використання основних фондів, економію сировини, матеріалів...
...який виділив чотири групи споживачів продукції ТОВ “Новоком”: індивідуальні споживачі (40%) будівельні організації (21%) бюджетні організації (17%) підприємці 22%. 2. розрахований обсяг вибірки цільового сегменту ринку ...анкета опитування споживачів віконно дверної продукції. 4. обґрунтований метод оцінки конкурентного стану компанії. 5. розроблена та реалізована процедура дослідження цільового ринку компанії яка визначила споживчі переваги ...
...переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) части¬нами в міру спрацювання. Структура основних фондів це склад та співвідношення між, групами основних ...в свою діяльність нові види продукції, що забезпечать вищу продуктивність і рентабельність його роботи. Пропонується впровадити новий напрям діяльності на підприємстві: виготовлення і реалізація продукції, яка ...
організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів широкого вжитку, сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації c. тільки організація обігу продукції виробничо технічного призначення та виробів ...
Річний обсяг товарної продукції, тис. грн. 15900 7. Чисельність промислово виробничого персоналу, чоловік 2800 7.1 В тому числі робітників 2150 8.... Виробнича собівартість випуску товарної продукції за квартал, гр.. од. 3850 13. Середня тривалість виробничого циклу, днів 21 14. Питома вага основних матеріалів у виробничій собівартості 0,...
...320 одиниць Загальна кількість готової продукції – 75 шт. Ціна одиниці готової продукції 60 дол. США Курс НБУ на момент пред'явлення векселя до оплати 5,02 ...
...чергу швейних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення ...показників чистого доходу, собівартості реалізованої продукції, валового і чистого прибутку, що доводить про спад ефективності виробництва та його прибутковості у 2005р., в порівнянні з 2004р.
...парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення ...підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають. Тому ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» було б доцільно впровадити в свою діяльність деякі нові види продукції.
...в розрахунку на одиницю виробленої продукції. Стан економічного потенціалу промислових підприємств є результатом впливу не окремих факторів, а взаємодії усієї сукупності факторів, що створюють умови його ...і фондомісткість, фондоозброєність праці, матеріаломісткість продукції та інші. Графічно розглянуто рівень нормативного і реального економічного потенціалу для визначення їх тісного взаємозв'язку, так як в процесі ...
...впливи на об'єм виробництва продукції, її собівартості і інші показники, оцінки рівня ефективності використовування матеріальних ресурсів, виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка резервів ...збільшити обсяг виробництва та реалізації продукції, збільшивши при цьому її асортимент та якісний склад. За результатами маркетингових досліджень, внаслідок впровадження на підприємстві нового обладнання обсяг реалізації ...
...це а) потреба країни в продукції (роботі, послугах), необхідній для виконання державою своїх функцій; б) договір між державою і виробником; в) форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір ...
...в 2009 році; собівартість реалізованої продукції зменшилась на 277 тис.грн. або 2,5% в 2008 році і на 1621 тис.грн....розширювати обсяги виробництва і збуту продукції. На сьогоднішній день воно взмозі виготовляти під замовлення і реалізувати великий асортимент машинобудівної продукції. Проблемою залишається те, що наявні кризові ...
Зменшення витрат на одиницю продукції в міру зростання абсолютного обсягу продукції за період є таким вхідним бар'єром, як: економія за рахунок масштабів; товарна диференціація; ...
...за якою фірма продає свою продукцію, теж наведена в тій самій таблиці. Необхідно: графічно визначити обсяг виробництва, за якого фірма максимізує прибуток; визначити розмір максимального прибутку ...завдання 6 ринкова ціна на продукцію фірми перевищує середні витрати, що дозволяє отримувати прибуток. Припустимо, що інші фірми, притягнуті високою прибутковістю роботи в цій галузі, швидко ...
...за якою фірма продає свою продукцію, наведена в тій самій таблиці. Необхідно: графічно визначити обсяг виробництва, за якого фірма максимізує прибуток, визначити розмір максимального прибутку....завдання 6, ринкова ціна на продукцію фірми перевищує середні витрати, що дозволяє отримувати прибуток. Припустимо, що інші фірми, притягнуті високою прибутковістю роботи в цій галузі, швидко ...
...Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” і залишити статтю з такою назвою: „Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” (без слова „виручка”), де ...
...такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) знизилась в 2007 році порівняно з 2006 роком на 1422 тис.грн. або 16,68% і в 2008 ... або 3,49%; собівартість реалізованої продукції також знизилась в 2007 році на 2901 тис.грн. або 7,16%, а в 2008 році на 10116 тис.грн.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.