Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2881 за запитом ПРОДУКЦІЇ

...механізму управління якістю та конкурентноспроможністю продукції 1.1. Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2. Система управління якістю в проектах 1.3.
...і аналізу процесу реалізації готової продукції 1.1. Сутність процесу реалізації, як об’єкта обліку та аналізу 1.2. Огляд законодавчої бази та літературних джерел щодо ...обліку і аналізу реалізації готової продукції 1.3. Теоретичні основи побудови обліку реалізації готової продукції 1.4. Організаційно інформаційна модель аналізу реалізації продукції Розділ 2.
Поняття, сутність і види собівартості продукції. Показники собівартості 1.3. Поняття та формування кошторису виробництва 1.4 Собівартість окремих видів продукції Розділ 2.
стандартизована продукція d. функції і методи Question 14 До об’єктів стандартизації належать: a. продукція, процеси, послуги, правила, поняття, визначення, процедури, функції, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності Продукції 1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2 Система управління якістю в проектах 1.3 Показники конкурентоспроможності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, ...
...про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу: Продукція Реалізовано, тонн Ціна за 1 тонну, грн. травень червень травень червень Цукор 500 700 5300 5500 ...
...основи визначення та оцінки якості продукції 1.1. Якість продукції та її оцінка в сучасних умовах 1.2. Методи оцінювання рівня якості продукції 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції 1.2 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «Нива» Розділ 2 аналіз собівартості продукції на підприємстві ...
Аналіз собівартості продукції 4.1 Динаміка собівартості продукції по загальному об’єму 4.2 Аналіз собівартості по статтям 4.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському господарстві 1.2 ...поточних витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції Розділ 3 шляхи зниження поточних витрат на виробництво зат ім. Т.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування маркетингової політики на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження маркетингової політики на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу реалізації продукції та формування політики збуту Розділ 2 аналіз реалізації продукції та формування політики ...
...витрат на одну гривню товарної продукції 3.2 Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 3.3 Аналіз собівартості окремих видів продукції 3.4 Аналіз витрат за ...
...й нормативна база обліку готової продукції і її реалізації 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку готової продукції і її реалізації 1.2 Визнання ...
...й нормативна база обліку собівартості продукції 1.1 собівартість як економічна категорія 1.2 основні завдання та нормативна база організації обліку собівартості продукції 1.3 управління витратами, визнання ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Сутність якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2 Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства ...
...обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізація 1.1. Інформаційна та нормативна база обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізації 1.2.
...обліку, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження калькулювання собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3.
Готова продукція підприємства як економічна категорія............7 1.1. Економічна сутність готової продукції, її склад та оцінка...........................7 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Методичні аспекти зведеного обліку витрат підприємства 1.3. Методологія аналізу собівартості продукції 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу реалізації продукції та формування політики збуту Розділ 2 аналіз реалізації продукції та формування політики ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи оцінки виробництва і реалізації продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження виробництва і реалізації на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації виробництва і реалізації продукції на підприємстві 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Формування товарної політики 1.3 Цінова ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження планування і економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 1.1 Сутність і значення планування в тваринництві 2.2 Особливості планування виробництва продукції тваринництва 2.3 Оцінка економічної ...
...і аудиту витрат та виробництва продукції рослинництва 1.1. Проблеми обліку і аудиту витрат на виробництво продукції рослинництва 1.2. Проблеми виробництва продукції рослинництва 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації ...
...витрат виробництва та випуску готової продукції. 1.1 Економічна сутність предмета дослідження на підприємстві ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. 1.2 Нормативно законодавча база з ...витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II. Характеристика підприємства ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат № 6, аналіз його виробничо господарської ...
Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції зернових культур, 93 стор., додатки, відгук, рецензія Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1.Теоретичні основи організації обліку витрат і виходу продукції зернових культур..........................................................................................................................6 1.1.
Актуальність обраної теми дипломної роботи тісно пов’язана з проблемами переходу суб’єктів господарювання до нової системи обліку, а також в тому, що випуск готової продукції являється результатом діяльності підприємства. З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Економічна сутність збуту і реалізації продукції 1.2 Методологія дослідження організації і планування політики збуту продукції ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки якості продукції в умовах ринкової економіки 1.1 Системний підхід до управління якістю продукції 1.2. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження ...
...аналізу ритмічності та сезонності випуску продукції 2.1 Джерела аналізу ритмічності та сезонності продукції 2.2 Аналіз і основні показники ритмічності продукції 2.3 Оцінка сезонності ...
...шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено сучасний ...
товарної продукції 2. Практичні аспекти аналізу собівартості продукції на підприємстві 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.1.
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Значення аналізу конкурентоспроможності та рентабельності продукції в системі управління підприємством 1.2.
...ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА ВИДАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. 1.1 Теоретичні засади формування собівартості сільськогосподарської продукції 1.2 Нормативно правове забезпечення обліку та аналізу собівартості сільськогосподарської продукції 1....
...та методологічні основи обліку собівартості продукції (робіт та послуг) та її калькулювання за змінними витратами.....................................6 1.2. Огляд нормативної бази та літературних джерел з обліку, ...аналізу, аудиту і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) за змінними витратами...............................................................................................................16 1.3. Організаційно економічна характеристика об’єкту дос...
Теоретичні основи управління якістю продукції 1.1. Якість як економічна категорія та об'єкт управління 1.2. Фактори, що обумовлюють якість продукції 1.3.
ВСТУП Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково технологічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємства, удосконалення ... Планування реалізації продукції є складовою частиною планування діяльності підприємства. Реалізація продукції безпосередньо впливає на якіс...
...обліку наявності та руху готової продукції на підприємстві 1.1 Економічна сутність готової продукції 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку наявності та руху ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку, аналізу та аудиту реалізації готової продукції 1.1. Економічна суть, характеритиска та оцінка готової продукції 1.2. Основи побудови, обліку готової продукції та її реалізація 1....
...оцінки незавершеного виробництва та готової продукції Розділ 2. Методика аудиту незавершеного виробництва і готової продукції 2.1 Прийоми і методи аудиту незавершеного виробництва і готової продукції ...
...ВИТРАТ ТА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ……………………...............................................................................6 1.1. Економічна сутність витрат виробництва продукції та принципи їх формування..................................................................................................................6 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.