Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2880 за запитом ПРОДУКЦІЇ

Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 1.3.Витрати, що не входять до собівартості реалізованої продукції 1.4.Планування витрат підприємства РОЗДІЛ 2.
Завдання: За наведеними вихідними даними в таблиці 1 дати більш зважену оцінку виробничої діяльності підприємства: • за даними таблиці 1 розрахувати показники якості продукції і дати оцінку виконанню плану якості. Послідовність розрахунків: 1. середня марка продукції за планом і фактично 2.
...АНАЛІЗУ ВИПУСКУ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІ 1. Асортимент і структура продукції: формування і управління 2. Методика розрахунку аналізу структури і асортименту продукції 3. Джерела інформації ІІІ.
Формування цін на продукцію та методи ціноутворення. 3.1.Формування гуртових та роздрібних цін на продукцію. 3.2.Методи ціноутворення в умовах ринку. 4.
...ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 37 2.1. Світовий та вітчизняний досвід управління збутом готової продукції 37 2.2. Загальна характеристика та результати господарської діяльності ...
1. Якість продукції, показники і оцінка її рівня 2. Значення підвищення якості продукції в машинобудуванні 3.
Поняття собівартості продукції, її види 2. Значення, завдання та джерела аналізу собівартості продукції 3. Економічна характеристика діяльності ТОВ «Світ ласощів» 4.
Конкурентоспроможність продукції 1.1Конкурентоспроможність продукції: сутність і визначення рівня 1.2Стандартизація та сертифікація продукції, їх роль у забезпечені конкурентоспроможності продукції 1.3Способи ...
Теоретичні аспекти формування якості продукції на підприємстві 1.1 Сутність та показники якості продукції 1.2 Методи оцінки якості продукції та її конкурентоспроможності 1.3 ...
... Задача № 22 Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними: – вартість товарної продукції у звітному періоді 1 200 ...
Якість продукції, показники і оцінка її рівня 2. Значення підвищення якості продукції в машинобудуванні 3. Основні задачі і методи контролю якості продукції ...
Розробка плану виробництва і реалізації продукції 1.1. Виробнича програма підприємства, її зміст і основні завдання 1.2. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні 1.3.
...завдання та джерела аналізу собівартості продукції 3. Економічна характеристика діяльності ПП «Віто» 4. Аналіз собівартості продукції ПП «Віто» 5. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві Висновки ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 10 1.1.Визначення конкурентоспроможності та конкурентних ринків………………………………………………………............... 10 1.2. Сучасні підходи щодо управління конкурентоспроможністю продукції…………………………………………………… 16 1.3.
Економічна сутність витрат на виробництво продукції……………………………...…………………………………5 1.2. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції………………………….………………………………….10 1.3. Методика економічного аналізу витрат на виробництво…….... МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ….………………………….…………………………………………20 2.1.Організаційно економічна характеристика ТОВ «МІС».……………………………….......................................................20 2.2. Аналіз загальної суми вит...
Економічна сутність витрат на виробництво продукції……………………………...…………………………………5 1.2. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції………………………….………………………………….10 1.3. Методика економічного аналізу витрат на виробництво…….... МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ….………………………….…………………………………………20 2.1.Організаційно економічна характеристика ТОВ «МІС».……………………………….......................................................20 2.2. Аналіз загальної суми вит...
...аналізу витрат виробництва та собівартості продукції 2. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «РІА» 2.1 Аналіз собівартості та витрат на гривню товарної продукції 2.2 ...
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ, ФОРМИ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ..............………..………6 1.1.Суть рентабельності продукції та підприємства, особливості її оцінки..............................................................................……………..
... Задача № 21 Визначити загальний (балансовий прибуток), чистий прибуток і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: – виручка від ...
ФАКТОРИ ТА НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки країни, так як забезпечує продуктами харчування населення, виробляє сировину для переробної промисловості, ...діяльності та зниження собівартості агропромислової продукції завжди залишається актуальним питанням..... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 1. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції...
Задача № 19 На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства: 1. За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн.
...рівня витрат на виробництво товарної продукції 3. Аналіз прямих витрат виробництва 4. Аналіз непрямих витрат виробництва 5. Аналіз структури собівартості і динаміки собівартості продукції 6.
Собівартість продукції……………………………………………..22 1.4. Сутність і методи калькулювання………………………………...28 РОЗДІЛ 2. Проектний розділ 2.1. Характеристика підприємства.……………………………………...32 2.2.... Аналіз виробництва та реалізації продукції………………………..46 РОЗДІЛ 3. Економічний розділ 3.1. Аналіз прибутковості підприємства………………………………..51 3.2. Економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості….
...та умови, які забезпечують конкурентоспроможність продукції підприємства ...........................................................................................................................................20 1.3 Маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю підприємства та його продукції ......................................................................................................................26 РОЗДІЛ 2.
...2 Аналіз фінансового стану, виробництва продукції та її реалізації на ТОВ «Черкаська птахофабрика» 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ «Черкаська птахофабрика» 2.2. Аналіз виробництва й реалізації готової продукції ТОВ «Черкаська птахофабрика» 2.3 ...
Поняття якості продукції і спіраль якості РОЗДІЛ 2. Показники якості продукції і методи оцінки ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Методи калькулювання собівартості продукції та способи калькулювання 2. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіант визначення собівартості продукції 3. Калькуляція як інструмент ціноутворення Список використаної літератури
Поняття, види та показники собівартості продукції Розділ 2. Класифікація витрат на виробництві Розділ 3. Обчислення собівартості окремих виробів Розділ 4. Кошторис витрат і собівартість товарної продукції Висновки Список використаної літератури
Планування номенклатури, асортименту та якості продукції 5 2. Визначення структури продукції та оцінка її ефективності 6 3. Планування трудомісткості, фонду часу, завантаження обладнання та режиму роботи ...
I. ВСТУП. II. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ. 1. Ознаки економічного аналізу. 2.... АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. 1. Якість, критерії якості. 2. Показники якості. 3. Методи оцінки якості. 4. Брак. 5. Шляхи поліпшення якості продукції. IV. ЗАДАЧА.
Задача Припустимо, що гранична продуктивність праці та капіталу дорівнюють значенням, вказаним в таблиці. Продукція, яка була виготовлена за допомогою ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИСКОРЕНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Поняття про проектування продукції 5 1.2. Проектування очима споживача 9 1.3.
... 17. За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть ...
...показники та методи оцінювання якості продукції 2. Конкурентоспроможність продукції 3. Ефективність і способи її підвищення Список використаної літератури
Загальна характеристика рахунку 26 «Готова продукція», організація синтетичного обліку 1.2. Три можливих варіанта організації аналітичного обліку готової продукції 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ……………………………………………………………………. 1.1. Характеристика та особливості готельних послуг………………….. 1.2. Поняття, параметри та умови конкурентоспроможності готельних послуг……………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 2.... ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ «УКРАЇНА»………………………………………………………. 3.1. Впровадження нових послуг………………………………………….. 3.2. Роль персоналу у забезпеченні як...
Сутність та основні параметри конкурентоспроможності продукції 3.Державна політика у сфері управління конкурентоспроможністю продукції
Вступ 1 Теоретичні основи оцінки ефективності інвестиційних проектів для виробництва експортної продукції 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості оцінки капітальних вкладень підприємства 1.3 Методика визначення економічної ефективності інвестиційної ... Вступ 1 Теоретичні основи оцінки ефективності інвестиційних проектів для виробництва експортної продукції 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості оцінки капітальни...
...фондовіддачу за валовою і чистою продукцією, фондомісткість, фондоозброєність за такими даними: – вартість валової продукції на кінець року – 10 000 000 грн.
...проведення аудиту витрат по реалізації продукції (робіт та послуг) 2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аудиту витрат по реалізації 3.Методика аудиту витрат по реалізації продукції (робіт та послуг) 4.
...30 Визначити вільну відпускну ціну продукції підприємства (з ПДВ), а також суму ПДВ, що має сплатити підприємство до бюджету за такими даними: – витрати підприємства на сировину ... – інші витрати на виробництво продукції 310 тис. грн. – рентабельність виробництва 18% – ставка ПДВ 20%
Продукція фірми 9 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 12 2.1. Споживачі 12 2.2. Конкуренти 17 2.3.... Прогноз обсягів реалізації продукції. 47 7.2. Прогноз витрат на товар 49 7.3. Визначення прибутку. 50 7.4. Прогноз грошових потоків.
Продукція фірми 12 РОЗДІЛ 2. РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 15 2.1. Споживачі 15 2.2. Конкуренти 17 2.3.... Прогноз обсягів реалізації продукції. 37 7.2. Прогноз витрат на товар 37 7.3. Визначення прибутку 38 7.4.
...займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції ( зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одер¬жана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (...
...виробництва, переробки молока і молочної продукції в Україні 1.4 Аналіз основних проблем виробництва та споживання молочних продуктів в Україні 1.5 Екологічний вплив молочного виробництва ...Екологічна оцінка впливу виробництва молочної продукції на довкілля м. Черкаси (на прикладі ЗАТ «Юрія») 2.1 Розвиток підприємства ЗАТ «Юрія» 2.2 Загальна характеристика та структура ...
...витрат на виробництво і реалізацію продукції . ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” 2.1. Загальна фінансово економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства 2.3.
...займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одер¬жана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (...
1. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств 2. Етапи планування нового товару Список використаної літератури
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1.Поняття та показники, що характеризують фінансові результати підприємства................................................................................................................6 2.Аналіз реалізації продукції та фінансових результатів......................................
Вступ 1. Розрахунок ціни реалізації продукції Висновок Список використаної літератури
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.