Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2881 за запитом ПРОДУКЦІЇ

1. Предмет, метод і завдання калькулювання 2. Калькулювання як спосiб групування i визначення собiвартостi продукції, робiт, послуг. Види калькуляції 3.
Зміст 1....кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства…........................................................................................................ 5 4. Розрахунок показників ефективності виробництва……………………………..7 5. Обґрунтування і вибір кращого варіанту залучення інвестицій………………………………………………………………………......8 Висновок…………………………………………………………………………………16
Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Теоретичні аспекти приготування страв з яєць………………………….4 1.1....нормативно технологічної документації на нову продукцію…36 3.1. Вимоги до якості страв з яєць. …………………………………………….39 Висновки та пропозиції……………………………………………………………...40 Список використаної літератури……………………………………………………41
Вступ 1 Сутність і методика функціонування аукціонної торгівлі 2 Особливості аукціонів з продажу сількькогосподарської продукції Висновки Список використаної літератури Аукціони ...
В даній роботі розкриті теоретичні основи конкурентоспроможності аграрної продукції як сфери матеріального виробництва. Дано визначення власне самому поняттю конкуренція та ...
В даній роботі характеризуються основні методики визначення конкурентоспроможності, наведені формули та основні методи забезпечення конкурентоздатності продукції.
Темою даної роботи є динаміка витрат на виробництво продукції у коротко і довгостроковому періодах ...
Вступ 1. Сутність, мета і завдання аудиту собівартості продукції 2. Методологія і основні етапи аудиту собівартості Висновки Список літератури ...
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С....Організація оптової закупівлі товарів( сировини, продукції) на товарній біржі та шляхи її удосконалення Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.
На основі даних таблиці провести аналіз впливу факторів на зміну матеріаломісткості продукції підприємства. Таблиця 1 Вихідні дані для аналізу Продук ...
1. Загальна характеристика підприємства 2. Аналіз портфеля продукції 3. Побудова рівнянь (коеляція основних економічних показників з рівнем виготовлення та ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємств виробничої сфери 1.1.
ВСТУП 1. Економічна сутність та склад прямих витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції 2.
Вступ 1. Економічна сутність продуктивності праці персоналу підприємства суб’єкта ЗЕД 1.1. Сутність продуктивності праці персоналу підприємства 1.... Зниження затратомісткості продукції, робіт, послуг на основі впровадження режиму економії 3. Зарубіжний досвід підвищення продуктивності праці Висновок Список використаної літератури
Оператори масло екстракційного заводу Опришко і Дудкін викрали зі сховища готової продукції, до якого мали доступ в ...
В а р і а н т ІV 1. Фермерське господарство “Акрополь” орендувало в селі земельну ділянку для вирощування сільськогосподарської продукції.
Вступ 1. Поняття економічної безпеки підприємства 2. Загроза економічної безпеки підприємств виробників та оптових реалізаторів тютюнової продукції 3.
... Задача Визначити величину сукупного суспільного продукту і національного доходу, якщо в промисловості вироблено продукції на 500 млрд.грн.
Дана робота виконана в розрізі дисципліни "Бюджетування діяльності підприємства". Вона передбачає виконання послідовних теоретичних та практичних завдань (виходячи з вихідних ...річних бюджетів виробництва та реалізації продукції.
ВАРІАНТ № 24 Питання 1. Матеріально правовий метод і матеріально правові норми у міжнародному приватному праві. 2....України протягом тривалого часу закуповувало продукцію у латвійського фермерського господарства і за довгостроковим контрактом поставки щомісячно перераховувало на його рахунок грошові суми в її оплату.
Варіант № 8 1.Договір підряду на проектні та пошукові роботи. 2....про стягнення неустойки за недопоставку продукції за договором поставки. ПП “Сана” не заперечувало факту невиконання договору, але просило звільнити його від відповідальності, оскільки ПП “Сана”, в ...
Задача ТОВ «Контакт» звернулося в суд з позовом до ТОВ «Північ» про стягнення оплати за поставлену продукцію та неустойки за прострочення виконання ...
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ПЛОДІВ І ОВОЧЕЙ 1.1 Функціональна характеристика свіжих плодів і овочей 1.2 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1. Основні складові конкурентного середовища 1.2.
Зміст I. Зміст поняття «реклама книги» II. Форми книжкової реклами III. Рекламно інформаційні канали просування книг IV.
Вступ 1. Походження та природа договору контрактації 2. Сучасна сфера застосування договору контрактації. Правове регулювання 3. Предмет договору контрактації 4.
1. Цільовий ринок товару та методика його вибору 2. Дослідження ринку задля формування ефективної товарної політики Список використаної літератури
1. Цільовий ринок товару та методика його вибору 2. Дослідження ринку задля формування ефективної товарної політики Список ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВИСТАВОК РОЗДІЛ 2. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РІЗНИХ ТИПІВ ВИСТАВКОВОГО ОБЛАДНАННЯ РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна характеристика поняття «підприємство»: сутність, види, цілі та напрями діяльності ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1.
1. Поняття про технологічний процес. Характеристика основних типів підприємств масового харчування 2. Організація приймання продуктів 3.
1. Поняття про технологічний процес. Характеристика основних типів підприємств масового харчування 2. Організація приймання продуктів 3.
Вступ 3 1. Сутність ефективності та необхідність її підвищення 5 2. Методика планування ефективності виробництва гречки 8 3.
Вступ Розділ 1. Сертифікація, як метод захисту прав споживача Розділ 2. Види сертифікації Розділ 3.
Вступ Розділ 1 Сутність калькулювання витрат на виробництво та методи його застосування на підприємстві 1.1 Поняття калькуляції собівартості та ...
Вступ Розділ 1 Аналіз показників підприємницької діяльності ВАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» 1.1. Загальна характеристика підприємства 1.2 Аналіз ...
...витрат на виробництво та собівартості продукції 3.2 Аналіз структури доходів і витрат ВАТ “Азот” 3.3 Аналіз доходу від реалізації продукції ВАТ “Азот” 3.4 Аналіз ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 1.2.
...у залежності від споживчих властивостей продукції і попиту на неї Question 5 Рівноважна ціна — це ціна, при якій врівноважені: a. обсяг попиту на товар і обсяг ... враховуються витрати праці на виробництво продукції d. стимулюється розвиток підприємства Question 2 За характером обороту, що обслуговується, виділяють: a. закупівельні ціни b. змінні ціни c.
Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення їх ефективності 1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства 1.5.... Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 1.8. Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства та резерви підвищення ефективності виробництва 1.9.
...зниження попиту на певний вид продукції. Керівництво підприємства доручило фінансовим менеджерам визначити напрямки розвитку підприємства у коротко та довгостроковому періодах. З цією метою необхідно обчислити наступні ... Приріст (+/–) обсягу збуту продукції 2. Приріст (+/–) обсягу реалізації продукції 3. Маржинальний дохід 4. Беззбитковий рівень виробництва продукції 5. Показник фінансової міцності у грошовому та ...
...ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Суть якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2. Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства ...
Методика аналізу собівартості продукції і шляхів її зниження 1.4.1. Техніко економічні фактори зниження собівартості 1.4.2.... Підвищення конкурентноздатності продукції та прибутковості підприємства за рахунок ефективного управління виробничими витратами Розділ Аналіз і оцінка фінансово господарського стану зат "юрія" 2.1 ...
...та правові аспекти обліку виробництва продукції рослинництва 1.1 Нормативно правове забезпечення діяльності у сільськогосподарському господарстві та бухгалтерському обліку 1.2 Економічний зміст, умови визнання і ...обліку витрат та калькуляції собівартості продукції сільськогосподарського виробництва Розділ 2. Побудова обліку витрат виробництва та обчислення собівартості продукції рослинництва 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2....
...не за рахунок зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію. Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення методики щодо витрат, розширення розгляду питання всіх ...
Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукції на підприємстві громадського харчування 2....
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.