Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 2881 за запитом ПРОДУКЦІЇ

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності 2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства 2.4 Аналіз структури витрат...
...витрати підприємства, представлені показником собівартості продукції. З ускладненням господарської діяльності підприємства зростає необхідність у різних класифікаціях витрат, використання різних методів їх збирання і розподілу....такі узагальнюючі показники: витрати одиниці продукції, виконання плану зниження витрат порівнянної про¬дукції, витрати на 1 грн. товарної продукції. Аналізуючи витрати продукції вирішують такі основні завдання: ...
Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3. Дохід як результат збутової політики Розділ 2 практичні аспекти дослідження політики збуту на підприємстві 2.1....шляхи підвищення ефективності політики збуту продукції Висновки Список використаної літератури Загалом на ринку продовольчих ресурсів молоко і молокопродукти посідають значне місце.
Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3. Дохід як результат збутової політики Розділ 2 практичні аспекти дослідження політики збуту на підприємстві 2.1....шляхи підвищення ефективності політики збуту продукції 3.1. Автоматизація політики збуту як один із шляхів поліпшення аналітичної роботи на підприємстві 3.2.
...власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і ...
...зазначено, що конкурентоспроможність це характеристика продукції чи підприємства, яка грунтується на аналізі аспектів виробничо господарської діяльності і дозволяє визначати його порівнювальні переваги в конкурентній боротьбі та ...меблів по замовленню населенню, іншої продукції та їх відвантаженням споживачам, складуванням і транспортуванням продукції власного і невласного виробництва, науково дослідними розробками в галузі покращення якості виробленої ...
...власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і ...
...1грн чистого доходу від реалізації продукції воно витрачало 0,95 грн, а у 2004р. 0,92грн. – це явище є негативним. Незважаючи на те, що чистий доход в 2005році збільшився, собівартість продукції теж зросла, з рахунок капітального ...
Завдання № 1 Підприємством планується збільшити обсяг випуску продукції у четвертому кварталі на 11%. Фактично підприємство збільшило обсяг випуску на 7%. Розрахувати, як підприємством був виконаний план по збільшенню випуску продукції.
...витрат на виробництво і калькулювання продукції тощо. Проте в нормативних документах не наведено визначення цих понять, не подано повної класифікації способів обліку витрат і калькулювання....на виробництво і калькулювання собівартості продукції розуміють сукупність прийомів документування і відображення виробничих витрат, які забезпечують визначення фактичної собівартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю ...
...виробництва, його технічний рівень, якість продукції та фінансові результати. Вихід підприємств на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формування економіки відкритого типу....таких показників, як обсяги експорту продукції, прибуток від зовнішньоекономічної діяльності. Варто зазначити, що окрім обсягів експорту, на величину прибутку впливають внутрішні і зовнішні фактори (зміна цін ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на Підприємстві 1.1 Загальна характеристика витрат 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3 Групування та методи калькулювання витрат на підприємствах 1.4 Сутність системи управління витратами підприємства Розділ 2 аналіз витрат ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на Підприємстві 1.1 Загальна характеристика витрат 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3 Групування та ...
Розділ Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5....Розділ Практичні аспекти калькулювання собівартості продукції на ВАТ «Продтовари» Висновок...
Натуральні та вартісні показники обсягу продукції 1.3. Номенклатура та асортимент продукції 1.4. Планування обсягу виробництва продукції 1.5. Матеріально технічне забезпечення виробництва 1.6.
...виробництва та методи калькулювання собівартості продукції 1.3.Методологія оцінки витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності РОЗДІЛ 2.... Оцінка витрат на виробництво продукції за їх складовими елементами 2.3. Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції РОЗДІЛ 3.
...сільськогосподарське і спеціалізується на виробництві продукції тваринництва і рослинництва. За період 2006 2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 ...
...виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, поточні біологічні активи, основні фонди. Пошук варіантів економії і раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства є основним змістом аналізу, який ...акціонерне товариство «Шполянський молокозавод», основною продукцією якого є масло вершкове «Селянське» та суміш рослинно – вершкова «Щедрий вечір». Оцінка основних показників діяльності підприємства виявив як позитивні, так ...
...сільськогосподарське і спеціалізується на виробництві продукції тваринництва і рослинництва. За період 2005 2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 ...
Завдання № 1 Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік: Таблиця 1 Вихідні дані Номер підприємства Вартість основних фондів, гр. од. Товарна продукція, гр. од.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки економічної ефективності діяльності підприємства ват «промінь» 2.1 Організаційно – економічна характе...
...акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної нестабільності....внутрішніми факторами зменшення обсягів реалізації продукції призводить, з одного боку, до зниження прибутковості та до збитковості, а з іншого — до зниження рівня ліквідності та платоспроможності.
...має планування прибутку від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Обираючи той чи інший тип дивідендної політики в сучасних умовах, підприємства має врахувати такі основні фактори: ...якої виступає виробнича і реалізована продукція (зроблені послуги, виконані роботи), оплачені замовником. Доход — це гроші, що продавець сподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції.
упорядкування реалізації готової продукції підприємства Question 10 Вилучення первинних документів оформляється: a. протоколом (актом) b. усним розпорядженням правоохоронних органів c....відділ), який здійснює реалізацію готової продукції c. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює облік господарської діяльності підприємства Question 2 Трудовий процес робітників обліку ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання ... Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання ... Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економ...
Розділ Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4. Практичні аспекти калькулювання собівартості продукції на ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів» 1.5.
...витрат на виробництво с/г продукції 3.1. Характеристика загальних витрат на виробництво продукції 3.2 Аналіз виручки від реалізації та середньої ціни продажу 3.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві 1.3 Методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах Розділ 2 діюча практика обліку і аудиту витрат виробн...
Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю 23000,00 6. Проведена уцінка матеріалів на складі: Вартість матеріалів до уцінки 8000 грн.... Визначити фактичну виробничу собівартість продукції, якщо залишок незавершеного виробництва на початок періоду – 2000 грн., на кінець періоду – 1000 грн.. Визначити суму прямих і непрямих витрат ...
рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації на 13,38 %, а також рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком на 11,31 % за рахунок ...
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 с...
Визначити обсяги випуску продукції окремими галузями машинобудування у поточному році за даними таблиці, якщо темп росту виробництва у машинобудівній промисловостізагалом становить Тпром = 103%....обробного цеха, якщо річний випуск продукції в ньому становить 280 тис.шт., норма часу на виготовлення одиниці продукції 0,6 год. Річний фонд робочого часу одного робітника ...
...виробництва, його технічний рівень, якість продукції та фінансові результати. Вихід підприємств на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формування економіки відкритого типу....таких показників, як обсяги експорту продукції, прибуток від зовнішньоекономічної діяльності. Варто зазначити, що окрім обсягів експорту, на величину прибутку впливають внутрішні і зовнішні фактори (зміна цін ...
...витрати, що відносяться на собівартість продукції (витрати обігу); поточні витрати, що фінансуються за рахунок чистого прибутку підприємства. Такий поділ витрат обумовлений не їх економічною природою, а ...законодавчою регламентацією відносяться на собівартість продукції (витрати обігу) підприємства для розрахунку величини оподаткованого прибутку, характеризує бухгалтерський підхід до їх формування. Цей підхід ґрунтується на захисті інтересів ...
випуск запланованого обсягу продукції c. розширення підприємницької діяльності Question 2 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b.... просування продукції на ринок c. зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах d.
випуск запланованого обсягу продукції c. розширення підприємницької діяльності Question 2 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b.... просування продукції на ринок c. зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах d.
Задача №1 Визначити ОНЗТ на продукцію, створювану на різних підприємствах (таблиця 1). Суспільна потребностъ – 4000 шт. Таблиця 1 Підприємство Витрати на одиницю продукції qi, y.е.
...фактичний чи запланований обсяг реалізації продукції перевищує точку беззбитковості; б) співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує % зростання прибутку більший ніж відповідний % зростання обсягу реалізації; в) ...на яку фактичний обсяг реалізації продукції перевищує плановий. 4. Коефіцієнт операційного левереджу характеризує: а) темпи приросту постійних витрат підприємства; б) темпи зростання обсягу реалізації продукції при ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни Розділ 2 практичні аспекти формування ціни на ват «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 2.1 Оганізаційно економічна характеристика ВАТ «Миронівський ЗВКК» 2.2 Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві 2.3 Аналіз ...
...дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці b. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й ...дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці Question 6 Товарний знак це: a. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи ...
...дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці b. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й ...дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці Question 6 Товарний знак це: a. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи ...
...дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці Question 3 До інновації не відноситься: a. винахід b. створення нового ринку товарів c....дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці c. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту ...
...обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції; величина одержаного прибутку; рентабельність виробництва (виробів); економія тих чи інших видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо.
...до виробничого процесу, за видом продукції, за єдністю складу та інші. Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві є П (С)БО «Витрати».... Основними напрямками контролю собівартості продукції є: перевірка матеіральних витрат, витрат на оплату праці, витрат на обовязкове державне соціальне страхування, інших накладних витрат, правильності визначення собівартості ...
...категорії: ресурсний, тобто реальний обсяг продукції, що можна виробити при повному використанні наявних ресурсів; за результатами виробничого процесу, тобто наявні та потенціальні можливості виробництва певної кількості ... Аналіз виявив, що обсяг реалізації продукції ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” у 2004 році збільшився на суму 741,6 тис. грн., або 6,8 % порівняно з 2003 ...
високий рівень інноваційної продукції Question 6 Балів: 1 Що повинно робити суспільство в умовах обмежених потреб? Виберіть одну правильну відповідь a....отримує людина від споживання вітамінної продукції Question 9 Балів: 1 Які особливості ієрархії потреб А.Маслоу? Виберіть одну правильну відповідь a.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1. Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2. Формування товарної політики 1.3.
ЗАВДАННЯ 1 Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується?
...20000 Незавершене виробництво 8700 Готова продукція 2300 Разом 31000 У звітному періоді відбулися такі господарські операції: № п/п Зміст операції Дебет Кредит сума 1 Надійшли матеірали ...потреби на потреби з реалізації продукції для утримання заводоуправління разом 4 Списуються витрати електроенергії, одержаної від стотронніх організацій і витраченої на: основне виробництво (непрямі витрати) адміністративні ...
...підприємство виробило і реалізувало товарної продукції на суму 9000 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 1800 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14 %.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.