Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 2881 за запитом ПРОДУКЦІЇ

...включіть їх до собівартості готової продукції 6. Визначте фактичну собівартість кожного виду хлібобулочних виробів 7. Складіть оборотну відомість із рахунків синтетичного обліку Таблиця 1 Господарські операції ...покупців у оплату раніше відвантаженої продукції Разом 2 Видано з каси: 2.1 – працівникам – заробітну плату 2.2 – на поточний рахунок депоновано заробітну плату ?
...підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування. До пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і ...а наприкінці року з виробленої продукції він має право отримати певну її частину в натурі чи грошима. А відтак власник земельного паю має отримувати певну орендну ...
...їх вплив на збільшення обсягу продукції та виконання плану її випуску. За допомогою аналізу основних фондів слід установити: забезпеченість основними фондами; технічний їх стан; ступінь використання; ...вплив використання устаткування на обсяг продукції; резерви збільшення обсягу продукції за рахунок кращої експлуатації устаткування. ВАТ "Ватутiнський хлібокомбінат" має цехову структуру по виробництву хлібобулочних, кондитерських та ...
...мають такі характеристики ринку харчової продукції як: рівень конкуренції на ринку; тенденції розвитку розмірів збуту та виробництва; рівень відповідності асортименту та якості харчової продукції щодо потреб різних груп населення.
...показав, що дохід від реалізації продукції зростає в 2008 році на 564 тис.грн. або 14,75% і знижується на 1530 тис.грн.... Собівартість реалізованої продукції збільшується в 2008 році на 457 тис.грн. або 16,93% і в 2009 році знижується на 868 тис.грн.
...2) Конкурентоспроможность підприємства; 3) Конкурентоспроможность продукції (одержана як похідна перших двох). Зрозуміло, що вся робота повинна проводитися паралельно, енергійно, відповідними службами, але пріоритет повинен належати персоналу.... Сильні сторони: Висока якість продукції; наявність унікального обладнання; зростаюча питомість ринку; висока кваліфікація персоналу; налагоджені взаємовигідні зв’язки із споживачами; великий досвід роботи на ринку.
...рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект від використання ...
...виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників....результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів ...
...лише виробництвом і реалізацією власної продукції, то аналіз результатів діяльності співпадав би з аналізом виробництва. Однак, прибуток від реалізації продукції власного виробництва 1998 року становив лише ...
...абсолютний і відносний приріст виробництва продукції проти планового за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу на кожній дільниці і цеху в цілому.... Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 6216 6595 1.2 Чисельність персоналу, осіб 147 170 2. Друга 2.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн.
...від реалізації, обсяг виробництва, якість продукції, строк окупності інвестицій, рентабельність інвестицій і ін.; 2) система, заснована на результативності, якості та складності трудової діяльності, яка включає показники: ...фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати робочого часу, процент браку, фондоозброєність праці, трудомісткість продукції, коефіцієнти складності праці, чисельність персоналу; 3) система, заснована на формах і ...
Завдання 3 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції зміна чисельності промислово виробничого персоналу та продуктивність праці робітників № Перелік показників Позначення План Факт 1 Обсяг виробленої продукції, тис. грн.
...Порівняльна характеристика варіантів ціни продажу продукції № п/п Показник Варіанти, грн. Конкурент 1 2 3 1 Ціни для покупців 10 8 6 9 2 Торгівельна надбавка (...скорочення замовлень обсяг виробництва цієї продукції становитиме лише 70% запланованого. Водночас з'явилась можливість додаткової реалізації 15 000 одиниць цієї ж продукції за нижчою ціною – 0,24 ...
...вплив на відхилення обсягу валової продукції: а) середньозалишкової чисельності працюючих; б) виробітку на одного працюючого, за допомогою методів абсолютних і відносних різниць. Таблиця 1 Показник План Факт Валова продукція, тис. грн.
...вплив на відхилення обсягу валової продукції: а) середньозалишкової чисельності працюючих; б) виробітку на одного працюючого, за допомогою методів абсолютних і відносних різниць. Таблиця 1 Показник План Факт Валова продукція, тис. грн.
...Минулий рік Звітний рік Валова продукція в порівняльних цінах грн. ? ? Кількість працівників чол. 57 Кількість робочих днів дні 245 Тривалість робочого дня год....12 6, Завдання Проаналізувати виробництво продукції підприємства (табл. 2); Визначити резерви зростання обсягу виробництва товарної продукції; Розробити шляхи реалізації виявлення резервів; Зробити висновки Вихідна інформація: дані ...
...рахунок: касову виручку від реалізації продукції в розмірі 2575грн;повернення підзвітних сум готівкою у розмірі 2 815грн.Для здійснення платежів підприємство відкликало депозитні кошти разом з ...щоквартально отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 492000 грн.При цьому собівартість виробленої за квартал продукції (з урахуванням відсотків за користування кредитом) складає 245000грн, а ...
...автобус” на українському ринку автомобільної продукції 2.1. Аналіз ринку автомобільної продукції в Україні 2.2. Фінансова діагностика діяльності підприємства ВАТ “Черкаський автобус” 2.3.
...факторів на обсяг виробництва товарної продукції за місяць. Як треба назвати ці фактори в залежності від конкретних обставин роботи? Показники І варіант за планом фактично відхилення Товарна продукція, тис. грн.
...роботи робітника; середній місячний виробіток продукції одного робітника (продуктивність праці); 3) визначити залежність продуктивності праці робітників від стажу їх роботи, виділивши для цього три групи з ... Завдання 29 Ціна одиниці однотипної продукції на підприємстві № 1 склала 15 грн., на підприємстві № 2 – 17 грн. і на підприємстві № 3 – 19 грн.
...РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.І.І.ЛЕПСЕ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Таким чином, в першому розділі курсової роботи ... Складовою витрат підприємства є собівартість продукції. Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі витрати на споживані під час виготовлення продукції засоби вироб¬ництва, оплату праці робітників, ...
Продукція відповідає сучасним вимогам за основними технічними характеристиками і не поступається кращім зарубіжним аналогам, а ціни на аналогічну продукцію навіть нижче, ніж в іноземних ...
...готові об'єкти або реалізують продукцію, відшкодовують витрати на виробництво, купують основні виробничі фонди і нормовані обігові засоби, та для нормальної діяльності вони мають отримувати, крім ...числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених ...
...аналіз: виконання плану за асортиментом продукції за допомогою способів найменшого числа або середнього відсотку, найменшого відсотку та номенклатурності; оновлення асортименту за кількістю видів продукції та обсягом випуску продукції Вид ...
...єднань, підприємств, цехів щодо випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності позичає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва. У сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих ...про величину резервів збільшення випуску продукції окремими цехами. ВАТ "Руськополянський меблевий комбiнат" створено за наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 12....
...єднань, підприємств, цехів щодо випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності позичає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва. ВАТ "Черкаський автобус" було створено на базi ... Підприємство займається випуском наступної продукції: грузовики "Isuzu" автобуси малого класу "Богдан А091" та "Богдан А092. Вартість майна підприємства в 2006 році порівняно із попереднім роком ...
...найважливішим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортиментів і повніше й ефективніше їх використання....при аналізі динаміки собівартості реалізованої продукції – вона має тенденцію до підвищення на 194,5 тис.грн. та на 550,5 тис.грн. відповідно.
...22 МШП 3200 26 Готова продукція 60565 30 Каса 720 31 Рахунки в банках 86800 36 Розрахунки з покупцями і замовниками 12200 377 Розрахунки з іншими ...дані по рахунку 26 «Готова продукція» № Найменування продукції Одиниця виміру кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1 Стіл Шт. 300 63600 45735 2 Стілець Шт.
...основну частину в структурі реалізації продукції і збільшується в 2007 році на 2091,3 тис.грн. або 49,98% і в 2008 році на 4651,9 ... Дохід від реалізації продукції переробки зріс в 2007 році на 280,5 тис.грн. або 25,72% і в 2008 році – на 520,3 ...
...виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників....результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів ...
Обсяг реалізації продукції (без ПДВ) має поступову тенденцію до збільшення. При чому в 2006 році обсяг виробництва порівняно з 2004 роком збільшується на ... Підприємство більшу частину продукції, яка призначена для реалізації експортує за кордон. При чому в 2006 році на експорт пішло 59,4% продукції, в 2007 ...
...2008 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2007 році і на ...наступні висновки: дохід від реалізації продукції збільшився на 823,4 тис.грн. або 26,95% в 2007 році і на 987,3 тис.грн.
...язано з великим рівнем фондомісткості продукції та високими цінами на ресурси, що закуповуються для виробництва даних виробів. Тому найголовніша задача для даного підприємства – зниження собівартості....актуальною є задача зниження трудомісткості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу. Зниження трудомісткості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами.
...понаднормованих запасів сировини й готової продукції; використання джерел фінансування на невигідних умовах; невигідні зміни в портфелі замовлень; зниження ринкової вартості акцій підприємства....хоча раніше підприємство випускало машинобудівну продукцію. Зміна сталась в зв’язку з порушенням на підприємстві в 2004 році справи про банкрутство і призначення санаційних заходів, що ...
...прибутку, загальна рентабельність виробництва, товарної продукції, реалізованої продукції, одиниці продукції, а також коефіцієнт прибутковості, оборотності активів і доходності використовуваного капіталу. У процесі планування маржинального, валового та ...
...структури виробленої та реалізованої сільськогосподарської продукції СТОВ «Першотравневе» за 2007 2009 роки за результатами якого можна зробити висновок, що СТОВ «Першотравневе» за 2009 рік найбільше виробило ...та реалізувало такі види сільськогосподарської продукції: пшениця озима (29,3%), інша продукція рослинництва (16,6%), соя (15,4 %), молоко (10,6%), кукурудза на зерно (10,0%).
...парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення ...залученого капіталу, збільшення обсягів реалізації продукції, валового та чистого прибутку, чисельності та продуктивності праці. Проведений аналіз ліквідності свідчить про деякі проблеми з можливістю маневрувати власними коштами ...
...року підприємство виробило і реалізувало продукції на суму 9000 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 1800 тис. грн У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14 %, ...
Теоретична частина: Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану ...
Фінансовий облік виробництва сільськогосподарської продукції 4. Аналіз витрат виробництва та готової продукції 5. Контроль операцій з обліку витрат виробництва та готової продукції Список використаної літератури ...
...зміни собівартості та обсягу реалізації продукції на рівень затрат на 1 грн. реалізованої продукції. Виходячи з наведених даних зробити висновки. тис. грн.
Собівартість виробленої та проданої продукції – 450000 грн. 2. Вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції сировини і матеріалів – 210000 грн. 3.
ВАРИАНТ 4 br />br /> Задача 1 Визначити структуру виробництва галузей промисловості (тобто встановити частку галузей промисловості) у 2000 та 2001 роках та темпи прискорення по промисловості та галузях, а також розрахувати обсяги валової продукції по галузях в 2004 році, за умови, що темпи зростання залишаться незмінними (результати занести в таблицю). Якщо відомо, що в 2000 р. обсяг валової продукції промисловості склав 45 млн. грн.
Аналіз динаміки і структури виробництва продукції 2.2 Оцінка основних засобів підприємства 2.3 Оцінка оборотних засобів підприємства 2.4 Оцінка собівартості продукції підприємства Розділ 3 Аналіз фінансових ...
Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 8. Аналіз виробництва і реалізації продукції та шляхи підвищення їх ефективності 9.
...ру ВАРІАНТИ 6 1 Товарна продукція у базисному періоді тис.грн 18300 2 Фондовіддача у базісному періоді 8.9 3 Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді % 8 4 ...
; 2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 грн.; 3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення – 590 грн.; Залишок коштів на поточному рахунку станом ...такими даними: – витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у 4 кварталі планового року 5 720 000 грн. – витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у ...
...забезпечити випуск і реалізацію такої продукції, яка має які небудь переваги в порівнянні з продукцією інших товаровиробників. Основними факторами, які впливають на конкурентоспроможність підприємства, можна вважати: ...
...до сумарної ціни прибутків (ціни продукції, що випускається). Продуктивність є міра того, як розпоряджаються конкретними ресурсами для своєчасного виконання цілей, виражених через кількість і якість продукції.
...обробка замовлень, що сприяє просуванню продукції до місця виробництва, тобто потреби виробничої лінії переводяться в потреби замовлення. Агент із закупівель вибирає постачальників, які задовольняють фірму за ...багатьма параметрами (ціни, доставка, якість продукції). Належно оформлене замовлення на доставку надсилається фірмі постачальнику. У ньому зазначають обсяг, дату та спосіб доставки.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.