Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2880 за запитом ПРОДУКЦІЇ

...виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників....18%, чистий дохід від реалізації продукції збільшився в 2007 році на 111956,8 тис.грн. або 462,1% і в 2008 році зменшився на 103720 тис.
...Дані для виконання: Підприємство реалізувало продукцію іноземному покупцеві без попередньої оплати на умовах "Вартість і фрахт" за контрактною вартістю 10000 доларів США, собівартістю 40000 грн. Витрати на митне оформлення експортної продукції склали 2000 грн.
...Дані для виконання: Підприємство реалізувало продукцію іноземному покупцеві без попередньої оплати на умовах "Вартість і фрахт" за контрактною вартістю 10000 доларів США, собівартістю 40000 грн. Витрати на митне оформлення експортної продукції склали 2000 грн.
...Світанок" збільшив обсяги виробництва товарної продукції на 64%, що дозволило виробити продукції на 1286,0 тис. грн. Балансовий прибуток у 1999 році склав 144,9 тис. грн.
...роботи служби маркетингу та планування продукції. В діючій структурі служба маркетингу виконувала функції, пов'язані лише зі збутом продукції. Чисельність служби нараховувала 3 службовці.
Реалізація продукції, в основному, в Україні проводиться через торгово сервісні фірми, з якими укладені торгові угоди. Іншим напрямком діяльності ДП "Оризон Універсал" ... Таким чином, дохід від реалізації продукції зростає в 2008 році на 564 тис.грн. або 14,75% і знижується на 1530 тис.грн.
виготовленої і реалізованої продукції; – аналіз собівартості продукції; – аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Аналіз показав, що підприємство знаходиться в задовільному фінансовому стану, про ...
...язані з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фінансових та інвестиційних операцій одержують остаточну грошову оцінку в сукупності абсолютних показників фінансових результатів....дію невстановленого устаткування збільшує випуск продукції. Характеристика використання наявного та встановленого устаткування показує, що всі фактичні показники перевищують планові, а це є показником ефективності управління основними ...
...розраховується вплив зміни ціни реалізованої продукції на прибуток? 8. Як розраховується вплив зміни обсягу реалізації продукції на прибуток? 9. Як розраховується вплив зміни структури реалізованої продукції ...
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується більше ніж в 8 разів, потім знову знижується ...році та збільшенням цін на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів. Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою собівартості підприємства за вказані роки, яка знижується в 2008 році, перед ...
продукції c. всі відповіді вірні d. персоналу Question 3 Система управління якістю не виконує функції: a....й умови, що забезпечує створення продукції оптимальної якості і повноцінне її використання – це: a. управління економічними факторами і умовами b. управління якістю c.
Обчислення собівартості продукції зернових культур 2. Облік виробничих запасів в с/г 3. Облік адміністративних витрат Завдання №4 Облік продукції сільськогосподарського виробництва 1.
Калькуляція продукції. Класифікація витрат за статтями 3. Основні фактори зниження собівартості Висновки II. Практична частина На фірмі, яка виробляє електровимірювальні прилади, планується ...матеріальні витрати на виробництво одиниці продукції, визначити витрати на паливо та енергію для технологічних цілей, визначити відрахування на соціальні потреби, розробити річні кошториси загальновиробничих витрат і ...
За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн. продукція оподатковується ПДВ. 2. Протягом звітного періоду було повернуто покупцями продукції на суму 24 тис.
...також обсяг товарної та реалізованої продукції за наступними даними ( таблиця 2) Таблиця 2 10 1. Площа потоку, м2 першого другого 260 300 2.... Залишки готової продукції, тис. грн на початок року на кінець року 669 428 Задача 2 Визначити економічну ефективність технічної реконструкції потоку швейної фабрики ...
...також обсяг товарної та реалізованої продукції за наступними даними ( таблиця 2) Таблиця 2 8 1. Площа потоку, м2 першого другого 600 600 2.... Залишки готової продукції, тис. грн на початок року на кінець року 966 430 Задача 2 Визначити економічну ефективність технічної реконструкції потоку швейної фабрики ...
...також обсяг товарної та реалізованої продукції за наступними даними ( таблиця 2) Таблиця 2 10 1. Площа потоку, м2 першого другого 260 300 2.... Залишки готової продукції, тис. грн на початок року на кінець року 669 428 Задача 2 Визначити економічну ефективність технічної реконструкції потоку швейної фабрики ...
Теоретична частина: Аналіз фінансового стану підприємства Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в цілому по підприємству, а також визначити абсолютні і відносні ...
Теоретична частина: Методика та основні прийоми економічного аналізу Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в цілому по підприємству, а також визначити абсолютні і відносні ...
Теоретична частина: Факторний аналіз, методика та основні прийоми Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в цілому по підприємству, а також визначити абсолютні і відносні ...
Теоретична частина: Предмет, види та інформаційне забезпечення економічного аналізу Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання плану по кожному виду продукції і в цілому по підприємству, а також визначити абсолютні і відносні ...
1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Оцінка виробничих фондів підприємства 1.5 Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства ... Аналіз виконання плану реалізації продукції. Таблиця 3. Виробництво продукції ВАТ “Племінний завод —...
...Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення. Фірма складаючи плани на наступний рік знайшла «вузькі» місця на двох операціях задіяних ...Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його зменшення. Підприємство вирішило перейти на новий вид продукції, що за розрахунками спеціалістів зможе конкурувати ...
...зайнятості, економічного навантаження Задача Обсяг продукції підприємства у співставних цінах збільшився у звітному році порівняно з попереднім роком на 4,9% і склав 7657,7 тис....) як змінився обсяг продукції підприємства у звітному році порівняно з попереднім роком під впливом всіх факторів разом і у тому числі у звязку зі ...
...та методи калькулювання операційних витрат продукції 1.3. Методологія оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності Розділ 2....контролю, для визначення операційних витрат продукції тощо. Існує декілька методів калькулювання продукції, основними з яких є позамовний, попередільний, нормативний, фактичний, змішаний та інші.
...та впровадження у виробництво нової продукції Розділ 2. Аналітичне дослідження процесу розробки нових товарів ПАТ «Дубномолоко» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2.... Розробка рекомендацій щодо створення нової продукції Висновок Список використаних джерел Додатки У першому пункті розглянуто сутність нового товару з різних позицій, причини появи новинок, сферу впливу ...
Які затрати включаються в собівартість продукції підприємств України? 6. Зміст та призначення плану збуту. Економічний план споживання як основа планування збуту продукції промислового призначення 7.
...Розрахунки за претензіями 15 • Готова продукція 16 • Каса 1 • Розрахунки з покупцями та замовниками 9 • Паливо 2 • Вилучений капітал 4 • Доходи майбутніх періодів 4 • Рахунки в ...постачальниками та підрядниками 10 • Готова продукція 12 • Розрахунки за податками 9 • Розрахунки з оплат праці 25 Господарські операції: 1. Оприбутковано кошти в касу за оренду приміщення ...
...розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції; б) система завдань з виробництва і доставки споживачам продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відповідної якості і в певні терміни; ...
...витрат оплати праці на випущену продукцію за 2000 2001 роки 2.2.2. Аналіз середньомісячної зарплати працівників АТ “Черкаситара” 2.2.3.... Разом з тим, зростає трудомісткість продукції, тобто питання оплати праці не вирішені на відповідному рівні. Тому метою дослідження дипломної роботи є проведення аналізу оплати праці на ...
...розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок зміни цін; – дати ...
...розрахувати: – індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, цін продукції; – абсолютний приріст валової продукції за рахунок динаміки обсягу продукції у натуральному вираженні та за рахунок зміни цін; – дати ...
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків тов “торговий дім “фортекс” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “ТД “Фортекс” 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємс...
...затрати не включаються до собівартості продукції, відносяться до затрат періоду та списуються прямо на рахунок фінансових результатів, (проводка 56). Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і ...Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні витрати; 2) залишки по рахунках 301 "Каса ...
Річний випуск продукції, т (п.1*п.2*п.3) Оп 5. Оптова ціна 1 т продукції, грн. Цоп 1200 1249 6.
Саме тому продукція підприємства не лише задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції.
...діючої системи виробництва та збуту продукції або організації керівництва підприємства. Новий виріб або технологічний процес принципово ставить під сумнів всі попередні.... Збільшення відбувається по всім видам продукції, що випускає підприємство. Собівартість виробленої продукції в 2004 році збільшується, оскільки збільшуються обсяги виробництва продукції, але меншими темпами, що свідчить ...
...зазначено, що конкурентоспроможність це характеристика продукції чи підприємства, яка грунтується на аналізі аспектів виробничо господарської діяльності і дозволяє визначати його порівнювальні переваги в конкурентній боротьбі та ...а саме виробництво та реалізація продукції на внутрішньому ринку, задоволення соціально економічних потреб акціонерів. ЗАТ „Черкаське пиво” займається виробництвом пива 7 найменувань, рецептура яких розроблена спеціалістами ...
ВАТ "Ватутiнський хлiбокомбінат" постачає свою продукцію в торгiвельнi мережi Черкаської, Кiровоградської, Вiнницької, Одеської областей та мiста Київа. Випущена продукція реалiзовуються фізичним особам через торгiвельнi мережi та ...
...лише виробництвом і реалізацією власної продукції, то аналіз результатів діяльності співпадав би з аналізом виробництва. Однак, прибуток від реалізації продукції власного виробництва 1998 року становив лише ...
Собівартість одиниці продукції, С грн.. 200 3.Ціна за одиницю продукції, Ц грн.. 280 4.Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.
Собівартість одиниці продукції, С грн.. 200 3.Ціна за одиницю продукції, Ц грн.. 250 4.Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.
...виробництві куриних яєць і іншої продукції в Київській області. Основною спеціалізацією підприємства є виробництво м’яса і харчових курячих яєць і комбікормів. Крім цього підприємство займається вирощуванням зернових, виробництвом племінної продукції (племінних яєць, добового і підрощеного ...
...числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених ...
чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 137,7 тис.грн. або 17,6% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 229,6 тис....в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 137,1 тис.грн. або 17,69% в 2007 році і на 232,1 тис.грн.
...ресурсів за регіонами та видами продукції. "Нестле", наприклад, на початку 80 х р. XX ст. зменшила свою залежність імпорту, змінивши асортимент, і від країн "третього світу", ...впровадження на ринок нових видів продукції, які доволі часто дають лише через декілька років, компанія має прагнути підтримувати прибутковість раніше освоєних видів Продукції з метою мобілізації ...
Аналіз асортименту продукції харчового підприємства 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий рік Звітний рік Відхи лення Динаміка, % 1.... Випуск продукції за рік, т (п.1*п.2*п.3) 5. Оптова ціна т продукції, грн. 2840 6.
...оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки коефіцієнта сортності виконайте різними способами (способом першосортних одиниць, способом порівняння середньозважених цін та способом порівняння ...21 010 22 100 Товарна продукція, тис. грн. 36 540 41 030 48 150 Фондовіддача, грн. 1,84 1,95 2,18 3.
...а) прибуток від реалізації товарної продукції; б) сума отриманих штрафів від інших суб'єктів господарювання; в) надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; г) кредиторська заборгованість перед ... а) готова продукція на складі; б) готова продукція, грошові засоби й кошти в розрахунках; в) грошові засоби на рахунках у банках і касі, ...
Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий рік Звітний рік Відхи лення Динаміка, % 1.... Випуск продукції за рік, т (п.1*п.2*п.3) 16982 5. Оптова ціна т продукції, грн. 2560 6.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.