Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2582 за запитом Персоналом

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування системи управління персоналом в сучасних умовах господарювання 1.1 Сутність та класифікація персоналу підприємства 1.2 Особливості визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві ...
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 7 1.1. Передумови та принципи побудови дієвої організаційно економічної структури управління персоналом 7 1.2.
Сутність та значення управління персоналом 1.2. Склад та структура персоналу підприємства 1.3. Методичні підходи управління персоналом РОЗДІЛ 2.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Фактори, що впливають на розвиток підприємства 5 1.2.... Принципи побудови ефективної системи управління персоналом на підприємстві 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23 2.1.
Суть стимулювання трудової діяльності персоналу 1.2. Розробка програм стимулювання праці 1.3. Стимули ефективної праці 1.4. Оцінка економічної ефективності систем стимулювання праці Розділ ...ясокомбінат” 2.2 Організація стимулювання персоналу на підприємстві 2.3 Оцінка ефективності системи стимулювання на підприємстві Розділ 3 шляхи покращення стимулювання праці персоналу 3.1 Впровадження ...
...з курсу «Документаційне забезпечення управління персоналом» Практичне заняття 1 План 1. Система управління персоналом організації 2. Функції управління персоналом 3. Методи управління персоналом 4.
...які застосовуються для оплати праці персоналу. Мотивація персоналу 2. Дослідження факторів, які лежать в основі мотивації персоналу 3. Задача Фірма займається виробничою та науковою діяльністю, де ...
...2 Методологія та зміст управління персоналом 2. Управління персоналом як динамічна система 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “Згар” 2.2 Принципи та методи побудови системи ...
...ТИПІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та типи стилів управління 5 1.2. Ситуативний підхід до класифікації стилів управління 10 1.... Галузеві особливості проектування системи управління персоналом та вибору стилю управління в туристичній галузі 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ та стилю управління ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ «...
Професійне навчання та розвиток персоналу 1.1. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним 1.2. Організація системи професійного розвитку персоналу РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Економічне значення охорони праці та безпеки персоналу 5 1.2. Економічна оцінка заходів з охорони праці 8 ...
Основи розрахунку чисельності персоналу 1.1 Особливості організації виробничого процесу машинобудівного підприємства 1.2 Формування організаційної структури підприємства 1.3 Режим роботи підприємства 1.... Аналіз розрахунків по формуванню чисельності персоналу та його структури на ВАТ «ВАЗ» 2.1 Аналіз методики розрахунків чисельності персоналу на ВАТ «ВАЗ» 2.2 Аналіз використання ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Система управління персоналом підприємства 6 1.2 Принципи управління персоналом підприємства 19 1.3 Ефективність роботи ...
...1 Основні етапи розвитку управління персоналом 1.2 Етапи адаптації персоналу 1.3 Управління мотивацією 2. Тестове завдання 1. Під «кадрами» розуміють: а) увесь особливий склад ...
Вступ РОЗДІЛ 1Теоретичні основи суті і основних рис мотивації трудової активності персоналу 1.1. Сутність мотивації і стимулювання праці, їх характеристика 1.2. Теорії змісту мотивації 1.3....форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотив праці формується, якщо в розпорядку субєкта управління є потрібний набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам людини; для ...
...використання інновацій у сфері управління персоналом 1.1. Основні поняття інновацій в кадрових системах 1.2. Сутність і класифікація кадрових нововведень 1.3.... Дослідження інновацій в управлінні персоналом у ТОВ «Інвест Україна» 2.1 Аналіз системи управління персоналом у ТОВ «Інвест Україна» 2.2 Практика впровадження кадрових інновацій ...
...фірмах 1.2 Теорії мотивації персоналу 1.3 Цілі управління персоналом та їх місце в системі цілей організації 2. Тестові завдання 1.
...зарубіжних підприємств з питань оцінки персоналу 1.3 Види кадрової політики та засоби її реалізації 2. Тестове завдання 2.1. Одним з основних принципів управління персоналом є: а) контроль за виконанням ...
Організація та методика обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві на прикладі АТП 15890, 100 стор., додатки ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 6 Заробітна плата, як ...
Визначення чисельності персоналу методом коригування, розрахунків, підсумовуванням. (Розрахунок балансу робочого часу середньо облікового працівника) 3. Кадрова політика підприємства 4. Система управління персоналом на підприємстві 5.
Визначення структури персоналу Черкаського центрального відділення зв’язку 4.Дослідження методів та функцій управління персоналом Черкаського центрального відділення зв’язку 5.
Основные факторы организации эффективного управления персоналом фирмы (предприятия). Контрольные вопросы к теме 2 1. Ведущий фактор организации целесообразной трудовой деятельности сотрудников фирмы и его содержание. 2....организационно экономических факторов целевого управления персоналом фирмы. Контрольные вопросы к теме 3 1. Содержание социально психологических факторов эффективного использования потенциала персонала. 2.
...роботу запрошує спецiалiста з управління персоналом. Вимоги до кандидата: чоловік/жiнка; 20 35 рокiв, вища економiчна освiта, бажано мати дос­вiд роботи в банках або iнвестицiйних ...В ролі фахівця з підбору персоналу сформуйте бланк співбесіди з кандидатом на вакантну посаду менеджера з продажу або економіста. Задача 3 Здійсніть аналіз руху працівників за ...
Характеристика систем управління персоналом залежно від моделі внутрішньо фірмового ринку праці Вихідні дані про характеристики двох систем управління персоналом залежно від моделі внутрішньо фірмової ...
Соціально психологічні аспекти менеджменту персоналу 1.1 Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу 1.2 Соціально психологічні фактори трудової поведінки персоналу 1.3 ...
...питання 1.1 Методи підбору персоналу, їх характеристика 1.2 Принципи та процедури проведення оцінки персоналу 1.3 Гнучкі режими праці 2. Тестове завдання 1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність, цілі та задачі планування потреби в кадрах на підприємстві 1.2. Етапи планування персоналу та оцінка ефективності використання персоналу ...
...1.1 Підходи до управління персоналом 1.2 Раціональна організація робочих місць 1.3 Суть та основні напрямки професійного розвитку персоналу 2.
...великих супермаркетів керівництво організувало тренінг персоналу, зайнятого безпосередньо роботою з покупцями. При цьому основна увага була звернена на навчання. – умінню взаємодіяти з різними типами клієнтів; – умінню ...розуміти, що чекає клієнт від персоналу супермаркету; – стандартам якісного обслуговування покупців; – навичкам будувати відносини з клієнтами. Керівництво порахувало, що воно витратило кошти на навчання персоналу, запрошені ...
...живої праці, контроль за завантаженням персоналу. Більш того, досконалість організації навіть погодинної оплати праці пов'язане з контролем виконання працівником установлених йому обсягів робіт, вироблення визначеного ... Ефективність керування персоналом може бути охарактеризована через оцінку раціональності організаційної структури кадрової служби. Оскільки при оцінці прямих показників ефективності структури використовуються непрямі критерії, ...
Перечислите базовые категории теории управления персоналом и раскройте их сущность. 2. Дайте определение понятию «человеческий фактор» и раскройте их сущность. 3. Представте графически взаимосвязь категорий теории управления персоналом и покажите практическую значимость учёта ...
Предмет процесу планування персоналу 1.1 Визначення предмету процесу кадрового планування 1.2 Проблема інтеграції кадрового планування в плани організації Розділ 2....3.1 Планування потреб в персоналі та планування використання кадрів 3.2 Планування навчання персоналу та планування скорочення (вивільнення) персоналу Розділ 4.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність мотивації трудової діяльності 1.2. Фактори і механізми мотивації працівників 1.3. Сучасні підходи і інструменти мотивації персоналу РОЗДІЛ II.
Теоретичні основи продуктивності праці персоналу та резерви її підвищення 1.1 Сутність поняття продуктивності праці 1.2 Показники і методи вимірювання продуктивності праці 1.3 ... Аналіз продуктивності праці персоналу готелю «Діамант» 2.1 Організаційно економічна характеристика готелю 2.2 Аналіз продуктивності праці персоналу готелю Розділ 3.
Економічна сутність продуктивності праці персоналу підприємства суб’єкта ЗЕД 1.1. Сутність продуктивності праці персоналу підприємства 1.2. Практичне застосування методів розрахунку продуктивності праці на ...
...та основні підходи до мотивації персоналу банку……………………………………………………………………………….4 2. Системи мотивації в різних країнах……………………………………9 3.Особливості мотиваційного механізму корпоративного управління в банках України…………………………………………………………………...11 Висновки……………………………………………………………………....джерел Додатки на сьогодні мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу Мотивація це довготерміновий в...
...завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації Розділ 2. Напрями реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу Розділ 3. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної ...
...на посаду директора по управлінню персоналом Ольга Янковська знала, що створення нової системи компенсації буде однією з головних її задач. Тому з першого дня своєї роботи ...складала 50% на рік; – адміністративний персонал "Інжсервіса" отримував посадові оклади, які встановлюються Генеральним директором і переглядаються "по можливості". Підвищення заробітної плати адміністративного персоналу не завжди співпадало ...
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ…………..….... 10 1.1. Роль и современное значение управления персоналом предприятия……………………………...……………………………... 10 1.2.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ СТОВ «БЕРЕСТІВКА» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 2.3.... Економічна ефективність роботи персоналу СТОВ «Берестівка» РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ СТОВ «БЕРЕСТІВКА» 3.1.
СЛУЖБА ПЕРСОНАЛУ ЯК СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Організація роботи кадрової служби підприємства 1.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства 1.... Вимоги до керівника служби персоналу РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ КАДРІВ 2.1. Робота із залучення кадрів 2.2.
Система управління персоналом, необхідність її розробки та значення в сучасних умовах господарювання 2.Методи управління персоналом 3.Задача На початок періоду на фірмі ...
Стратегічне управління персоналом, його необхідність і складові 2. СВОТ аналіз при розробці стратегії управління персоналом Задача Діяльність виробничої фірми може бути охарактеризована такими ...
Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним 2. Організація системи професійного навчання персоналу 3. Методи і форми професійного навчання 4.
...питання 1.1 Цілі управління персоналом та їх місце в системі цілей організації 1.2 Зарубіжний досвід соціального партнерства 1.3 Професійне навчання в зарубіжних фірмах ... Процес плинності персоналу називають: а) флуктуацією; б) абсентизмом; в) міграцією. 2. Продовжити текст тестового завдання: «Цільова функція менеджменту персоналу полягає у визначенні балансу ...
Основні методи та методи набору персоналу . 2. Американська модель управління та підбору персоналу. 3. Компанії «Procter&Gamble» і «Coca Cola», як приклад американської моделі набору персоналу.
Принципи та процедури проведення оцінки персоналу 3. Методи оцінки персоналу Індивідуальне завдання Література Додаток А
Суть матеріального стимулювання персоналу підприємства 1.2. Фактори, моделі та етапи матеріального стимулювання працівників підприємства 1.3. Заробітна плата як головний чинник матеріального стимулювання ... ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СТОВ ВФ «МРІЯ» 2.1. Загальна характеристика економічного стану та трудових ресурсів підприємства 2.2.
Суть і завдання оцінки персоналу Тестове завдання 1. Кадрова політика розробляється: а) вищим керівництвом; б) кадровими службами; в) вищим керівництвом і кадровими службами. 2....в себе: а) управління виробничим персоналом; б) управління запасами; в) управління людьми. 3. Продовжити текст тестового завдання: «Процес вивчення психологічних і професійних якостей працівника з метою ...
Організація роботи з персоналом на основі принципів загального управління якістю 2. Основні засади функціонування персоналу на підприємстві 2.1.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.