Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2582 за запитом Персоналом

...систем мотивації у процесі управління персоналом 1.1 Історія розвитку та сучасні тенденції впровадження систем мотивації у розвинутих країнах 1.2 Вітчизняний досвід формування систем мотивації персоналу 1.3 Оцінка ефективної системи ...
...БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Гарантії прав робітників на безпеку та охорону праці 5 1.2. Організація охорони праці на підприємстві 9 ...безпеки праці і здоров’я персоналу 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ НА AT «РОБОЧИЙ ОДЯГ» 20 2.1.
ЗАВДАННЯ №1 Дати коротку загальну характеристику організації: повна назва організації; галузева належність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо); показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, ...описати планування і організацію розвитку персоналу (...
Пошук і добір персоналу. Джерела наймання персоналу 1.3. Методи покращення організації праці в готельному комплексі Розділ 2. Удосконалення організації праці персоналу в готелі «...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.1 Соціально – економічні основи кадрового менеджменту в умовах ринкової економіки 1.2 Форми та методи залучення, професійного відбору та найманню персоналу 1.3 Зарубіжний досвід оцінки і відбору працівників Розділ 2 Практичні аспекти оцінки і відбору працівників на ТОВ “Світ ласощів” ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.1 Соціально – е...
Документацій не забезпечення системи управління персоналом 2.2. Класифікація документації, що використовується в управлінні персоналом Оформлення організаційно кадрової документації 2.3. Статут організації 2.4.
персоналу. Серед них: 18 керівників різних рівнів, 40 спеціалістів, 20 службовців, решта – робітники. Основні робітники від їх загальної кількості складають 80%.... Визначити структуру персоналу на початок періоду. 2. Додаткову чисельність основних та допоміжних робітників. 3. Загальну чисельність персоналу на кінець періоду та його структуру ...
...чисельність робітників становить 75% всього персоналу фірми; – середньомісячна зарплата працюючого – 650 грн. на місяць; – 25 % працюючих мають надбавку в розмірі 1150 грн. Визначити: 1.... Чисельність всього персоналу фірми. 3. Витрати на зарплату персоналу фірми. Література
...чисельність робітників становить 75% всього персоналу фірми; – середньомісячна зарплата працюючого – 650 грн. на місяць; – 25 % працюючих мають надбавку в розмірі 1150 грн. Визначити: 1.... Чисельність всього персоналу фірми. 3. Витрати на зарплату персоналу фірми. Література
Шляхи вирішення проблем щодо управління персоналом на підприємстві. 3.1 Перспективи розвитку підприємства 3.2 Основні напрямки підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві ВИСНОВО Список використаної ...
...що працює в галузі управління персоналом. Керований ним центр переріс, на думку Олександра, межі неформальної організації і має потребу у формальних системах управління, насамперед, системі оцінки персоналу.
Розрахувати необхідну кількість додаткового залучення персоналу. 3.Визначити величину витрат на зарплату персоналу в одиниці продукції. 4.Розрахувати загальні витрати на зарплату персоналу. Література
Вступ Розділ 1. Роль кадрового менеджменту в організації роботи дер жавної служби 1.1. Робота з персоналом як запорука успішної кадрової політики ...
Ресурсне забезпечення служб персоналу 2. Організація кадрового діловодства 3. Професійно кваліфікаційні якості менеджерів персоналу Практичне завдання Література
Основні проблеми управління персоналом 2. Напрями підвищення ефективності управління персоналом Список використаної літератури
Загальна характеристика основ управління персоналом в умовах ринку 2. Розробка основ управління персоналом в умовах ринку Список використаної літератури
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 I Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації…….. II Загальна характеристика ТОВ «Карамболь»…………………………... III Стратегія розвитку організації i управління персоналом ТОВ «Карамболь»……………………………………………………………………... Висновок……………………………………………………………………. Список використаних джерел…………………………………………….. 4
...і необхідність оцінки ефективності роботи персоналу 2. Кадровий аналіз і його необхідність при оцінці роботи служб управління персоналом Список використаної літератури
...форми планування в роботі з персоналом 1.2 Способи вирішення конфліктів 1.3 Суть і різновиди дисципліни 2. Тестове завдання 1. До «персоналу» підприємства відносять: а) представників кваліфікованої ...
...та нормативні акти з розвитку персоналу 1.2 Державне регулювання оплати праці 1.3 Державна політика зайнятості населення 2. Практичні аспекти управління персоналом на ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» ...
...2 Поняття та завдання атестації персоналу 1.3 Конфлікти, їх сутність та види 2. Тестове завдання 1. Продовжити текст тестового завдання: «Цілеспрямовану діяльність керівного складу організації ...управління людськими ресурсами називають управлінням персоналом» 2. Правовий акт, що регулює соціально трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями називаються: а) контрактом; б) колективним договором; в) ...
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 I Суть, значення та основні поняття стратегічного управління………… II Організаційно економічні засади стратегічного управління персоналом кризового підприємства………………………………………….. III Особливості реалізації окремих завдань системи антикризового управління персоналом…………………………………………………………. Висновок……………………………………………………………………. Список використаних джерел…………………………………………….. 4
...АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ……………………………… 2.1 Загальна характеристика діяльності ДП « Львівський бронетанковий завод»…………………………………………………………………………………….6 2.2 Аналіз фінансового стану ДП « Львівський бронетанковий завод»……………………………………………………………………………………17 ...2.3 Аналіз системи управління персоналом на ДП « Львівський бронетанковий завод»……………………………………………………………………………………28 5. Висновки……………………………………………………………………………..46 6. Використана література……………...
...і його роль у менеджменті персоналу 1.3. Сутність та методика кадрового діловодства 2. Практичні аспекти управління персоналом на КП «Черкасигазбуд» 2.1 Організаційно економічна характеристика ...
...У чому суть функціональної структури персоналу: а) структура, що відображає поділ управлінських функцій між керівництвом і окремими підрозділами; б) структура, що характеризує колектив за участю у ...тестування; г) спостереження; д) управління персоналом; є) управління соціальним розвитком? 2.5 Відповідно до Закону України "Про державну службу" державна служба це: а) професійна діяльність осіб, ...
...кадровою політикою, а служба управління персоналом не веде аналіз кадрової політики, оцінку персоналу та не складає прогнози, то це характерно для такого типу кадрової політики: а) ...
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ОБ'ЄКТИВНИХ ЗАКОНІВ УПРАВЛІННЯ 25 2.1. Поняття і роль мотивації в менеджменті 25 2.2. Формування мотиваційного механізму управління поведінкою персоналу 33 ВИСНОВКИ 38 Список використаної ...
Аналіз ефективності процесів управління персоналом ТОВ «Інтернет Інвест» 73 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ТОВ «ІТЕРНЕТ ІНВЕСТ» 84 3.1.
1. Процедура найму людських ресурсів 2. Трудова дисципліна і розгляд скарг в організації 3. Орієнтація та навчання персоналу Висновки Список використаної літератури
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до виконання контрольних робіт №1, №2, №3, №4 і №5 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи оплати праці персоналу в ринкових умовах 1.1.
Введение 1. Понятие персонала фирмы, его структура и мотивация ……. 6 1.1. Персонал фирмы и его структура …………………………………..
1. Психологія мотивування персоналу Вступ 1.1. Поняття мотиву 1.2. Трудова мотивація і трудовий потенціал працівників 1.3.
1. Значення та необхідність управління кадрами на підприємстві. Кадрова політика підприємства. Цілі, задачі та етапи кадрового планування....працівників та показники інтенсивності руху персоналу на підприємстві. 3. Як змінилися річні обсяги виробництва продукції ? Література
1. Професійний розвиток та навчання. Професійна орієнтація та її особливості. Методи підготовки та перепідготовки кадрів....ділових, професійних та індивідуальних якостей персоналу 3. Задача Ринкова ситуація, наявність конкуренції обумовлюють впровадження нової технології та додаткової техніки для збільшення обсягів виробництва.
1. Профорієнтація та адаптація персоналу 2. Загальна характеристика ВАТ «Черкасихліб» 3. Організаційна структура управління підприємством і місце в ній ...
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Індивідуальне завдання Література
6. Планування й формування персоналу Індивідуальне завдання Література
1. Управління робочим часом працівників 1.1 Робочий час як універсальна міра кількості праці 1.2 Законодавче регулювання робочого ... Практичні аспекти управління персоналом на КП «Черкасиелектротранс» 2.1 Організаційно економічна характеристика КП «Черкасиелектротранс» 2.2 Оцінка діяльності відділу головного механіка 2.3 Шляхи ...
1. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами 2. Історія розвитку кадрових служб 3. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами 4.
Вступ 1. Поняття життєвого циклу організації 2. Стадії життєвого циклу організації 3. Аналіз життєвих циклів організації і менеджменту персоналу Висновки Список літератури
Вступ 1. Умови ефективної діяльності та управління керівників освітніх закладів 2. Особливості взаємодії керівників і персоналу закладів освіти Висновок Список використаної ...
ЗМІСТ br />br /> Управління міжнародною конкурентоспроможністю фірми 3 Інвестиційні проекти в міжнародному бізнесі, сутність і критерії оцінки 7 Мотивація персоналу міжнародних фірм 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
1. Психологічні методи управління персоналом, їх суть і характеристика 2. Способи психологічної дії на людину Список використаної літератури
1. Психологічні методи управління персоналом, їх суть і характеристика 2. Способи психологічної дії на людину Список використаної літератури
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Суть особистісного потенціалу 4 2. Структура особистісного потенціалу особистості 7 3. Реалізація розвитку особистісного потенціалу персоналу підприємства 10 ВИСНОВОК 16 СПИСОК ...
Вступ..................................................................................................................................4 1. Теоретичні основи стилів керівництва.......................................................................5 1.1. Поняття про стиль керівництва................................................................................застосування стилів керівництва в управлінні персоналом.........................................................................
... Задача У новому приватному україномовному дитячому садочку „Світоч” штат персоналу станом на 1 лютого 2011 ...
План: Вступ.........................................................................................................................3 1. Економічна сутність розрахунків по оплаті праці.....................................5 2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд ...оплаті праці в системі управління персоналом підприємства.......................................................42 Висновки і пропозиції......................................................................
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.