Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 2583 за запитом Персоналом

...інноваційної діяльності підприємства, стратегія стимулювання персоналу підприємства, стратегія попередження банкрутства і оздоровлення фінансового стану підприємства, фінансова стратегія, стратегія управління прибутком. Розглянуті методи, що використовуються в роботі ...стратегічної діяльності ЗАТ стратегія стимулювання персоналу організації. Методика застосовується на диференційній системі оплати праці, яка залежить від індивідуального вкладу кожного, від кінцевого резуль...
...відслідковувати програми контролю результативної діяльності персоналу d. організація праці персоналу e. створення гігієнічних стимулюючих умов для ефективної діяльності працівників Question 2 Який метод найбільш доцільний для ...
Персоналу c. Координація d. Особи керівника Question 10 Секретарі та помічники керівників відносяться до: a. Особистого адмін. апарату b. Консультативного адмін.... Змін, орієнтованих на персонал Question 4 До якої класифікаційної ознаки відноситься революційний вид змін: a. Спосіб здійснення змін b. Ступінь змін c.
...скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів реалізації продукції, наступальна реакція, що передбачає активні дії: модернізація ... Чисельність працюючого персоналу знизилась в 2007 році і в 2008 році, середньомісячна заробітна плата знизилась в 2007 році, але виросла в 2008 році, ...
...і службовець, аналіз показав, що персонал використовується ефективно, що видно із зростання продуктивності праці при нижчому зростанні фонду оплати праці. Таким чином, підприємство в цілому працює ...2.14 Структура і динаміка персоналу ВАТ «Ватутінське АТП 2362» Таблиця 2.15 Аналіз фонду оплати праці ВАТ «Ватутінське АТП 2362» Таблиця 2.16 Аналіз фонду ...
Високу кваліфікацію персоналу, 4. Відомий учасник ринку, 5. Можливість отримання економії від збільшення обсягів реалізації послуг, 6. Переваги у сфері витрат, Слабкі сторони: ...Взаємовідносини обслуговуючого персоналу із споживачами, техніка їх обслуговування та режим роботи підприємства. 2.Зовнішній вигляд та осорбиста гігієна обслуговуючого персоналу. 3.
...цьому є відповідне обладнання, кваліфікований персонал, виробничі площі, що дозволять розширити виробничу діяльність, збільшити прибуток. Ринки збуту послуг автосервісу є підприємства різних форм власності та фізичні ... Персонал фірми висококваліфіковані спеціалісти. Конкурентоспроможність підприємства забезпечується високою якістю ремонту і не високими цінами на неї.
Фактична чисельність промислово виробничого персоналу (ПВП) в базисному періоді склала 2800 чол. Планується, що обсяг продукції зросте на 105 %, а продуктивність праці — на 106 %.... У чому полягає суть управління персоналом? 2. Розкрийте значення поняття ПВП та його структуру. 3. У чому є різниця між поняттями “професія”, “спеціальність”, “кваліфікація”? 4.
Теоретичні основи мотивації персоналу. 1.1.Сутність мотивації. 1.2.Теорії мотивації. 1.3.Мотиви і стимули , їх значення. Розділ 2.... Характеристика мотивації праці персоналу в АППБ «Аваль» 2.3.Впровадження нових методів стимулювання праці Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ 1 Кадрова політика й система управління персоналом 1.1 Сучасна кадрова політика підприємства 1.2 Система управління персоналом на підприємстві 2 Сучасні системи підготовки кадрів 2.1 ...
Тренінг продаж як метод навчання персоналу 1.1. Особливості тренінгу продаж 1.2. Види тренінгів продаж 1.3. Мета тренінгових програм даного напрямку 1.4....тренінги ставлять зміну самого підходу персоналу до продаж. Тут все роз'яснюється доступною, не переобтяжене теорією і за допомогою ефективних педагогічних методик показується шлях перетворення вихідних ...
Правила поведінки персоналу 3. Процес обслуговування гостей у готелі. Функції та обов’язки персоналу Список використаної літератури
...охарактеризуйте правові переваги використання аутсорсінгу персоналу 2.Визначення поняття кваліфікація ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Визначити розрахункову списочну чисельність адміністративно управлінського персоналу. (метод Розенкранца) Організаційно управлінські види робіт Кількість ...
Характеристика персоналу та кадрова політика підприємства (організації) Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників 5. Виробнича структура підприємства 6.... Методика оцінки якості персоналу 17. Охорона праці та техніка безпеки підприємства (організації) 18. Зміст та порядок здійснення податкової та статистичної звітності підприємства (організації) 19.
1.1 Залучення персоналу: створення бази даних квалiфiкованих кандидатiв для вiдбору………………………………………………………….. 1.2 Методи залучення кандидатiв на роботу…………………………. 1.3 Критерiї та методи оцiнки ...колективу………………………………………………………………………… 1.5 Конкурсний вiдбiр персоналу……………………………………… II Кадровий менеджмент на підприємстві ТОВ “КАРАМБОЛЬ”…….. 2.1 Характеристика ТОВ “КАРАМБОЛЬ”……………………………. 2.2 Організаційна структура управління ТОВ “КАРАМБОЛЬ”……..
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ФІРМИ 1.1. Поняття трудового колективу 1.2. Види трудових колективів РОЗДІЛ 2. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ В СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ... ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 3.1. Роль керівних кадрів у забезпеченні ефективності управління готелем 3.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ТОВ "ПМК 168" 7 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати та особливості її організації на підприємстві 7 1.2.... Основи обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 22 Висновок до І розділу 27 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПМК 168» ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ...
...та показники професійної культури управлінського персоналу 1.2. Сутність професійної етики в менеджменті та види етичних підходів 1.3. Методика дослідження РОЗДІЛ 2.... Вдосконалення професійної культури управлінського персоналу організації 3.2. Засоби підвищення показників етичності поведінки працівників організації ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Методи і стилі управління персоналом 6. Етапи ефективного менеджменту.Головні стратегії 7. Способи винагороди в ефективному менеджменті 8. Організація управління персоналом 9. Стратегія ХХІ століття.
Соціокультурний феномен організації управління персоналом 1.3. Організаційна сутність управління персоналом Розділ 2. Організація як відкрита динамічна система Розділ 3.
Організація преміювання персоналу. II. Стимулювання як основний фактор підвищення ефективності в професійній діяльності працівників. 2.1. Правове регулювання видів матеріального стимулювання ефективної професійної ... Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу. 3.2. Основні напрямки поліпшення організації оплати праці в Україні..
Класифікація персоналу підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2.... Проблеми формування та розвитку персоналу підприємств 3.2. Вдосконалення управління трудовими ресурсами в сільському господарстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...політика як основа системи управління персоналом 5 1.2. Кадрова служба організації як засіб реалізації кадрової політики 7 1.3. Досвід функціонування кадрових служб в закордонних ... Удосконалення організаційної структури управління персоналом на підприємстві 37 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 54 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в ...
Планування потреби в персоналі підприємства та витрат на його утримання 2.1 Розрахунок трудомісткості виробничої програми 2.2 Розрахунок чисельності основних робітників 2.3 ...керівників, спеціалістів, службовців та іншого персоналу 3. Розрахунок собівартості продукції 3.1 Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування 3.2 Розрахунок кошторису загально виробничих ...
організація управління персоналом c. удосконалення та раціоналізацію обробки інформації Question 3 Одним із предметів дисципліни є: a. функціонування інформації управлінського складу b....централізованому обліку на підприємстві бухгалтерський персонал зосереджений: a. в аудиторській фірмі b. в головній бухгалтерії c. в підрозділах підприємства ТЕСТ 5 Question 1 Внутрішньогосподарський контроль представляє ...
Поведінкові стандарти персоналу готелю Розділ ІІ. Аналіз основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу під час виконання прибиральних робіт на прикладі готелю «Надія» 2....
...році скоротилась чисельність промислово виробничого персоналу порівняно з планом і становила 270 чоловік. За рік випущено продукції на суму 76 800 тис. грн.... Середньооблікова чисельність промислово виробничого персоналу, чол.. 850 877 27 103,18 3. Середньооблікова чисельність робітників, чол.. 672 683 11 101,64 4.
...плату: швачкам майстру цеху обслуговуючому персоналу 3. Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (до Пенсійного фонду – 32,3%, соціальне страхування на випадок втрати працездатності ...умовно)) швачкам майстру цеху обслуговуючому персоналу 556, 55, 103, 4. Відпущено допоміжні матеріали для пошиття блуз жіночих нитки 200 кот. по 0,9 грн.
педагогічного персоналу; 2.2. адміністративно господарського персоналу зі складанням штатного розпису. 3. Розрахунок видатків за іншими статтями витрат. 4.
Кадрова політика і система управління персоналом 1.5. Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом 1.6. Вивчення факторів, що впливають на використання трудових ...
...зміни середньоквартальної чисельності промислово виробничого персоналу; б) зміни середньої вартості основних засобів. 2. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати розраховані показники. Таблиця Показники Попередній рік Звітний рік: ...факт Середньоквартальна чисельність промислово виробничого персоналу, осіб 220 221 243 Вартість основних засобів, тис. грн. 3950 4067 4139 Виробнича ситуація 9 Виходячи із даних про виконання ...
...і при цьому зменшити кількість персоналу. Ситуація важка. Водночас економічна криза призводить до погіршення діяльності організацій державного підпорядкування. Дайте відповідь на запитання: 1....керівник, якщо прийме рішення скоротити персонал? Література
Шляхи формування організаційної культури управлінського персоналу Розділ 2. Аналіз фінансово господарської діяльності та оцінка культури управління ЗАТ «Рівнеборошно» 2.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Рівнеборошно» 2.... Пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ЗАТ «Рівнеборошно» Висновки Література Додатки
Персоналі підприємства (організації, установи): його склад та структура. Забезпеченість кваліфікованими кадрами. 3. Організація грошових розрахунків на підприємстві (організації, установі)....2 Показники, що характеризують рух персоналу ВАТ «СтарАвіонікс» Таблиця 3 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу Таблиця 4 Аналіз руху грошових ...
Вимоги до персоналу 2.3. Аналіз комунікаційних процесів між персоналом і клієнтами Розділ 3. Висновки і пропозиції щодо покращення комунікаційного процесу Перелік використаної ...
Чисельність персоналу у звітному році, осіб 3. Структура персоналу підприємства 1) робітники, % В тому числі основні, % З них відрядники, % Погодинники, % 2) керівники, ...
...стратегії, системи і процедури, склад персоналу, сума навичок персоналу та спільні цінності, стиль керівництва. Системні правила управління. Основи реструктуризації управління: реорганізація та реінжиніринг Тема 7.
, а середньорічна чисельність промислово виробничого персоналу 17,4 тис. осіб. У плановому періоді передбачено випустити валової продукції на 180,6 млн. грн....цьому середньорічна чисельність промислово виробничого персоналу становила 22 тис. осіб. замість 22,6 за планом. Проаналізувати виконання плану підприємства за продуктивністю праці. Задача № 26.
...організації, зумовлює основні дії управлінського персоналу. Філософія організації – сукупність внутрішньо фірмових принципів та правил взаємовідносин між робітниками та службовцями, своєрідна система цінностей і переконань, що сприймаються ...або в процесі виховання всім персоналом організації. Розвиваючи концепцію організаційної культури, західні фахівці виділяють три рівні, на яких базується організаційна культура: артефакти і предмети діяльності людини, ...
суб'єкт управління персоналом Question 3 Спільна діяльність: a. діяльність без контактів між людьми і обміну інформацією b. відсутність мети та спільних інтересів c.... освітні заходи по переподготовці персоналу b. інвестиції в людський капітал c. заходи по освоєнню інших сфер діяльності ізавдань Question 6 Трудові відносини виникають: a.
...поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у ...
...праці 2.4 Матеріальна відповідальність персоналу 2.5 Аналіз ефективності праці персоналу Розділ 3. Оцінка маркетингових досліджень 3.1 Попит на послуги, продукцію закладу розміщення 3....
...поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у ...
...поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у ...
Основний обслуговуючий персонал готелю зменшився на 5 осіб і становив 240 осіб. Розрахувати вплив зміни чисельності працівників, обсягу наданих послуг і середньої ціни ...розрахунку на одного працівника обслуговуючого персоналу готелю).
...поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у ...
...заробітної плати та розрахунків з персоналом…………...27 6. Автоматизація обліку праці, заробітної плати та розрахунків з персоналом……………………...……………………………………………..29 Висновки та пропозиції………………………………………………....………...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій в системі охорони здоров'я 1.3 Особливості використання інформаційних технологій у сфері медичного обслуговування 1.4 Використання технологій для трансформації медичного обслуговування 1.5 Вплив автоматизованих інформаційних систем на рівень управління <...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій в системі охорони здоров'я 1.3 Особливості використання інформаційних технологій у сфері медичного обслуговування 1.4 Використання технологій для трансформації медичного обслуговування 1.5 Вплив автоматизованих інформаційних систем на рівень управління <...
Оцінка ефективності використання персоналу в ПАТ СП «Эко Н» 2.4. Дослідження кадрової політики підприємства ПАТ СП «Эко Н» РОЗДІЛ III УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ...кадрового менеджменту системи стимулювання праці персоналу в ПАТ СП «Эко Н» РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ 4.1. Стан техніки безпеки та охорони праці на підприємстві ВИСНОВКИ ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.