Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2582 за запитом Персоналом

, а чисель¬ність промислово виробничого персоналу підприємства 550 чол. Задача №2 За наведеними в таблиці даними розрахувати фондовіддачу та проаналізувати її динаміку за 2000 2005 p.... промислово виробничого персоналу, у тому числі 2485 чол. робітників, із них основних виробничих робітників 1670 чол. Обсяг виробництва за звітний рік – 61950 тис.
Аналіз структури управління персоналом Дмитрівської сільської амбулаторії сіменого лікаря 2.2. Аналіз лікувально профілактичної роботи Дмитрівської сільської амбулаторії сіменого лікаря 2.3....медичного, господарчо обслуговуючого та адміністративного персоналу Дмитрівської сільської амбулаторії сімейного лікаря, на 01.09.2006 року Рис.3. Структура Дмитрівської сільської амбулаторії сімейного лікаря.
...поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у ...
Експериментально психологічне емоційної сфери персоналу 5.5. Експериментально психологічне дослідження темпераменту персоналу 6. Психологічні рекомендації за результатами експериментальної роботи ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Аналіз системи підбору персоналу в ТОВ «Альфа Генерація»…… 53 2.3. Дослідження стану використання трудових ресурсів у 2007 2009 роках на досліджуваному підприємстві…………………….... Визначення пріоритетів в управлінні персоналом підприємства…. 77 3.2. Розробка рекомендацій з формування методів управління трудовими ресурсами торгівельного підприємства ……………………… 84 3.3.
Аналіз забезпеченості ВАТ "Жовтоводський хлібозавод" персоналом за 2005 – 2009рр. 2.4. Динаміка продуктивності праці за аналізований період 2.5. Факторний аналіз використання робочого часу ВАТ "Жовтоводський ... Факторний аналіз ефективності використання персоналу праці ВАТ "Жовтоводський хлібозавод" за 2005 – 2009рр. 3. Планування кількості працівників та продуктивності праці 3.1.
...ВНЗ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ……………………….57 3.1. Підготовка викладачів, як основа кадрів для ВНЗ………………………..57 3.2. Системи управління відбором та формуванням викладацького персоналу…………………………………………………………………………68 ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ……………………………………………………...
...основних робітників і промислово – виробничого персоналу заготівельного цеху. Вихідні дані наведені в таблиці Показники Нормативна трудомісткість випуску на початок планового періоду, тис.н....у загальній чисельності промислово – виробничого персоналу цеху,% 72 Задача 3 За групою фрезерних верстатів, яка складається із 25 одиниць закріплені такі деталі: Деталі Діюча норма часу, ...
Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від реалізації 631 701 2 Нараховано податкові ...
Види і особливості страхування персоналу …….. 9 2.1. Форми медичного страхування……………………………………….. 9 2.2. Програми добровільного медичною страхування………………… 11 2.3. Добровільне колективне медичне страхування персоналу………. 13 Висновки …………………………………………………………………….. 18 Література …………………………………………………………………… 19
Організація відбору та добору персоналу 68 2.4. Розстановка персоналу і мотивація ділової кар‘єри 82 Висновки до ІІ розділу 90 Розділ ІІІ.
...5 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 2200 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним законодавством 92 65 ...
...РОЗДІЛ 2 Економічне обґрунтування стимулювання персоналу на підприємстві Висновок Список використаної літератури На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуватися за рахунок вивчення теоретичних ...праці Таблиця 1.10 Структура персоналу Таблиця 1.11 Аналіз структури витрат реалізованої продукції Таблиця 1.12 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства Таблиця 1.13 ...
...5 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним законодавством 92 65 7 ...
...на індивідуальну та групову діяльність персоналу організації є важливою теоретичною і практичною проблемою менеджменту. Кваліфікований менеджер, знаючи дію на людей економічних, організаційно розпорядчих, соціальних методів менеджменту, ...на індивідуальну й групову діяльність персоналу організації на прикладі акціонерного товариства «Коломийський хлібокомбінат». Відповідно сформульованій меті передбачається виконання наступних завдань: 1) Закріпити теоретичні знання в галуз...
Чисельність персоналу Ч 800 790 8. Продуктивність праці, тис. грн. Ппр 56,94 60,17 9. Вартість основних фондів, тис. грн.... Питома вага робітників у чисельності персоналу, % Пв 0,75 0,76 17. Тривалість робочого дня, год. Тг 6,4 6,3 18. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
...10 Нарахована заробітна плата торговому персоналу – адміністративним працівникам 6 1 11 Нараховані обов‘язкові нарахування на заробітну плату (єдиний внесок 40%): торгового персоналу адміністративним працівникам 2 12 Віднесено ...
Чисельність персоналу Ч 710 700 8. Продуктивність праці, тис. грн. Ппр 12,47 16,93 9. Вартість основних фондів, тис. грн.... Питома вага робітників у чисельності персоналу, % Пв 0,79 0,78 17. Тривалість робочого дня, год. Тг 7,0 6,9 18. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
Середньооблікова чисельність промислово виробничого персоналу на підприємстві у звітному році становила 250 осіб, випуск товарної продукції – 6557 тис. грн. У плановому році обсяг товарної продукції ...роках; 2) Чисельність промислово виробничого персоналу в плановому році; 3) Те, як зміниться обсяг товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці і зміни чисельності працівників.
...управління  системна діяльність керівників і персоналу управління в процесі розробки, прийняття і реалізації рішень – це: об’экт теорії прийняття рішень  суб’єкт економічної діяльності та різні ...із питаннями, що стосуються всього персоналу загальні  враховують найкраще співвідношення дій та їх ефективність, також можуть передбачати рівне урахування інтересів сторін, що приймають рішення оптимальні  передбачають ...
...24 87,7 4,17 персонал та інші операції 22,6 1,19 34,8 1,65 12, інші дебітори 15,5 0,81 87 4,14 ...453,9 21,58 111, персонал та інші операції 43,9 2,3 78,2 3,72 34, інші дебітори 9 0,47 12,8 0,61 3, ...
та технічному персоналу виробничого цеху – у розмірі 3500 грн. за травень місяць. На заробітну плату нараховано збір: на обов'язкове соціальне страхування; на ...робітникам основного виробництва та технічному персоналу виробничого цеху підприємства 3. Розрахувати вартість оприбуткованої готової продукції на склад 4. Задачу вирішити з урахуванням класу витрат 8 9 ...
Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 708 710 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9....вага робітників в чисельності ППП персоналу Ур 0,83 0,84 20. Тривалість робочого дня, годин Тч 6,5 6,4 21. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
, кількість персоналу за планом – 283 чоловіка, фактично – 293 чоловік. Визначити абсолютний та відносний приріст виробництва продукції за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення кількості персоналу.
Нараховано заробітну плату виробничому персоналу 12. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування 13. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття 14.... Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 1 16. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування 17. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття ...
Чисельність всього персоналу фірми, 1876 1860 1821 В т.ч. персонал основної діяльності 1665 1660 1587 З них: робітники 1418 1400 1352 інші ...
...відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності за­стосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного виробництва....такі поняття, як «методи управління», «персонал», «основні риси управління», «організаційні структури управління» та інші.
0,2 580 600 Структура персоналу (% робітників до 45 років) 0,1 60 40 Структура персоналу (% робітників з вищою освітою) 0,2 30 35 Ділові якості менеджерів, балів 0,...
0,2 580 560 Структура персоналу (% робітників до 45 років) 0,1 60 60 Структура персоналу (% робітників з вищою освітою) 0,2 30 25 Ділові якості менеджерів, балів 0,...
Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 600 598 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9....вага робітників в чисельності ППП персоналу Ур 0,75 0,73 20. Тривалість робочого дня, годин Тч 6,88 6,6 21. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
...на 3% Чисельність промислово – виробничого персоналу в базовому періоді становила 1000, а в звітному – 1100 чол., чисельність робітників – відповідно 800 та 902 чол Визначити приріст продуктивності ...праці одного робітника промислово – виробничого персоналу Задача На основі наведених даних про розподіл населення України за рівнем середньодушових сукупних витрат охарактеризувати ступінь диференціації витрат населення за ...
Чисельність всього персоналу фірми, 2068 1860 1821 97,9 88,06 В т.ч. персонал основної діяльності 1965 1660 1587 95,6 80,...
Чисельність всього персоналу фірми, 1870 1860 1821 В т.ч. персонал основної діяльності 1665 1660 1587 З них: робітники 1418 1400 1352 інші ...
...керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства....Таблиця 2.13 Показники використання персоналу Рис. 2.7 Інформаційна система ВАТ “Янтар” Таблиця 2.14 Оцінка руху фінансових ресурсів підприємства Таблиця 2.15 Оцінка ефективності ...
Чисельність промислово виробничого персоналу в базовому періоді становили 100, а в звітному – 110 чол., чисельність робітників – відповідно 80 та 92 чол....праці одного робітника промислово виробничого персоналу. Задача 5. На основі наведених нижче даних про розподіл населення України за І квартал 2010 року за рівнем середньодушових загальних ...
Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 780 775 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9....вага робітників в чисельності ППП персоналу Ур 0,81 0,8 20. Тривалість робочого дня, годин Тч 6,5 6,4 21. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
...фірми, є: система управління; фінанси; персонал; стиль керівництва; маркетинг; товар, послуга; виробництво; збут; постачання; ексклюзивні можливості; загальна ефективність; НДДКР. Актуальність обраної теми полягає в тому, що ...підприємств; організацію і стимулювання діяльності персоналу підприємства для досягнення стратегій; основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених цілей при існуючих можливостях і в ситуаціях, що складаються; ...
...коштів Завдання №10 Визначити структуру персоналу підприємства у відповідності з характером виконуваних функцій за вихідними даними п. 6, 6а, 17, 18, 19 табл Завдання №11 Визначити планову чисельність промислово – виробничого персоналу на основі повної трудомісткості виготовлення ...
Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 350 346 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9....вага робітників в чисельності ППП персоналу Ур 0,89 0,87 20. Тривалість робочого дня, годин Тч 6,9 6,8 21. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
...Штати і фонд заробітної плати персоналу 3.3.1 Баланс часу роботи 3.3.2 Визначення кількості працюючих та фонду їх заробітної плати 3.3.3 ...і фонд заробітної плати цехового персоналу 3.4 Розрахунок собівартості продукції 3.4.1 Розрахунок "Сировина і матеріали" 3.4.2 Розрахунок "Газ і електроенергія" 3....
...поширення застосування методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі.
Чисельність ППП персоналу, чол. Рппп 780 786 8.Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9....вага робітників в чисельності ППП персоналу Ур 0,79 0,77 20. Тривалість робочого дня, годин Тч 6,96 6,85 21. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн.
Вступ Розділ 1 Загальна характеристика комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Донецьк» 1.1 Склад, структура та основні напрямки діяльності кадрової служби авіапідприємства 1.2 Документаційне забезпечення процесу прийняття на роботу 1.3 Документаційне забезпечення процесу переведення робітників на іншу роботу 1.4 Документаційне забезпечення процесу звільнення працівників 1.5 Документаційне забезпечення відпусток працівників 1.6 Аналіз ведення штатного розкладу, посадової і...
Персонал. – 2006. №7. – С. 20 24. 9. Гейда О.В. Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в ...політичних партій: історія та сучасність // Персонал. – 2010. №1. – С. 10 15. 16. Попруга Я.О. Політичні партії, становлення та розвиток багатопартійної системи в Україні.
...прийому працюючих і коефіцієнт постійності персоналу протягом трьох років знизилися за рахунок скорочення кількості середньоспискової чисельності персоналу (звільнення працівників за власним бажанням та з причини скорочення ...
...4 Апарату управління та обслуговуючому персоналу цеху Разом 8 Проведено нарахування на заробітну плату виробничих працівників із випікання: 8.1 – хліба пшеничного 1 сорту ?...4 Апарату управління та обслуговуючому персоналу цеху ? 9 Нараховано амортизацію основних засобів загально виробничого призначення 10 Нараховано різним організаціям за послуги загально виробничого призначення 11 Списано ...
...фірми, є: система управління; фінанси; персонал; стиль керівництва; маркетинг; товар, послуга; виробництво; збут; постачання; ексклюзивні можливості; загальна ефективність; НДДКР. Актуальність обраної теми полягає в тому, що ...підприємств; організацію і стимулювання діяльності персоналу підприємства для досягнення стратегій; основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених цілей при існуючих можливостях і в ситуаціях, що складаються; ...
...частину від загальної кількості управлінського персоналу організації становлять менеджери середнього рівня. Вони координують види виробничої діяльності, налагоджують зв'язки між виробниками і споживачами....здійснюють зв'язок між виробничим персоналом і керівництвом вищого рівня; по третє, приймають щоденні рішення для забезпечення рентабельності виробничих і інших операцій; по четверте, це особливо ...
та технічному персоналу виробничого цеху – у розмірі 3500 грн. за травень місяць. На заробітну плату нараховано збір: на обов'язкове соціальне страхування; на ...робітникам основного виробництва та технічному персоналу виробничого цеху підприємства 3. Розрахувати вартість оприбуткованої готової продукції на склад 4. Задачу вирішити з урахуванням класу витрат 8 9
...прийому працюючих і коефіцієнт постійності персоналу протягом трьох років знизилися за рахунок скорочення кількості середньоспискової чисельності персоналу (звільнення працівників за власним бажанням та з причини скорочення ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.