Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 988 за запитом Податковий

Організація податкового обліку власного капіталу 3. Аналіз власного капіталу на ВАТ «Хімволокно» 3.1. Мета аналізу власного капіталу 3.2....даними бухгалтерського обліку порівняно з податковим на суму 71,4 тис.грн., що вплинуло на зменшення власного оборотного капіталу на 121,7 тис.грн.
...податків і зборів та оцінка податкової конкуренції як чинника регіонального розвитку Висновки У курсовій роботі я проаналізувала основні напрями впливу податків на економічну активність,обґрунтувала основні ...податків і зборів та оцінку податкової конкуренції у зв’язку з цим, визначила вплив оптимізації місцевих податків і зборів на величину регіонального розвитку.
Реєстрація у податковій міліції та органах статистики 1.3.4. Отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів у дозвільній системі 1.3.5....суб'єкта господарської діяльності; у податковій міліції та органах статистики; у дозвільній системі, для отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів; у Пенсійному фонді; у службі ...
Бухгалтерський та податковий облік кредиторської заборгованості на підприємстві 50 2.3. Звітність кредиторської заборгованості 63 2.4. Поточний контроль кредиторської заборгованості 70 2....обліку, суперечності між фінансовим та податковим обліком. Дослідженню цих проблем присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вче¬них, зокрема, таких як Р.А.Алборов, П.С.
Державна податкова служба: структура, завдання, функції. 14. Роль Національного банку України в бюджетному процесі. 15. Бюджетне планування як складова частина фінансового. 16.... Сутність податкового менеджменту, причини виникнення. 32. Формування та використання грошових коштів бюджетів. 33. Системи касового виконання бюджетів. 34.
...заходи, спрямовані на вдосконалення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку фінансової діяльності підприємства, ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства шляхом взаємозв'язку внутрішнього аудиту та загального аналізу показників ... Податковий облік фінансової діяльності 2.5. Напрямки вдосконалення обліку фінансової діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій РОЗДІЛ 3.
Фінансовий і податковий облік розрахунків з бюджетом 48 2.3.1. Розрахунки з бюджетом по податку на додану вартість 48 2.3.2.... Порядок складання податкових декларацій 81 2.6. Автоматизація обліку розрахунків з бюджетом 86 Список використаних джерел 98
ПДВ в податковій системі розвинених країн 3.2. Вдосконалення бюджетного відшкодування ПДВ в контексті Податкового кодексу України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК
Працівником податкової інспекції Дзержинського району м. Харкова Петровим дані витрати були визнані як такі, що не правильно включені в склад витрат адвоката ...дії правомірні: адвоката чи працівника податкової адміністрації? Складіть відповідний процесуальний документ.
...1 Загальна характеристика діяльності державної податкової інспекції 2.2 Аналіз обліку платників податків фізичних осіб 2.3 Аналіз контролю податкової служби за підприємницькою діяльністю фізичних осіб ...
...витрат виробництва 2.4 Організація податкового обліку ВАТ „Канівський маслосирзавод” 3. Аналіз витрат виробництва на ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ 3.1 Аналіз витрат на одну гривню товарної ...Канівський маслосирзавод” веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства. Бухгалтерський облік ВАТ „Канівський маслосирзавод” ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що сприяє підвищенню ефективності і ...
...бухгалтерії заяву про нарахування їй податкової соціальної пільги. За січень 2011 року громадянка А отримала такі доходи: заробітну плату 1500 грн.; державну допомогу 500 грн....має право громадянка А отримати податкову соціальну пільгу при сплаті податку на доходи фізичної особи? Задача 4 Платник податку на доходи фізичної особи отримав за квітень ...
Після перевірки виконання контракту Державна податкова адміністрація України за порушення здійснення бартерних операцій прийняла рішення стягнути з ВАТ "НОРД" пеню у безспірному порядку. Чи законні дії Державної податкової адміністрації України?
...з нею розрахунків 2.5 Податковий облік у заробітній платі 3. Аналіз праці і заробітної плати на підприємстві зат нфв “прінт” 3.1 Завдання, матеріали та ... Заробітна плата та питання податкового та бухгалтерського обліку опла ти праці займають особливе місце в роботі. З однієї сторони, це пов’язано з тим, що ...
...курсових різниць в бухгалтерському та податковому обліку 42 2.4. Характеристика системи автоматизації обліку, аналізу та контролю операцій з валютними коштами на підприємстві 45 2.5.... Визначення та розв’язання проблем податкового й бухгалтерськогоу обліку операцій з валютними коштами 51 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 57 3....
...в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту) 20 2.4. Операції, що не є об’єктом оподаткування 21 2.5.
ВСТУП РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД » 1.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 1.2 Організація бухгалтерського обліку РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2.1 Облік грошових коштів на рахунках у банку та в касі підприємства 2.2 Облік розрахункових і кредитних операцій 2.3 Облік оплати праці та розрахунків з працівниками 2.4 Облік власного капіталу 2.5 Облік основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів 2.6 Облік запасів ...
Узагальнення інформації з метою формування податкової звітності 2.3. Особливості використання фінансової звітності в системі прийняття управлінських рішень 2.4. Трансформація фінансової звітності відповідно вимог МСФЗ ... Організація складання фінансової та податкової звітності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій Висновок до розділу Розділ 3. Розвиток системи аудиту фінансової звітності та аналіз фінансового ...
...витрат обігу, фінансовий обілік витрат, податковий облік витрат, управлінський (внутрішньо господарський) облік витрат комерційної діяльності. У четвертому розділі "Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат ... Податковий облік витрат комерційної діяльності 76 3.4. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності 82 Розділ 4.
Податковий облік основних засобів та зносу 58 2.4. Відображення основних засобів та зносу у звітності підприємства 66 РОЗДІЛ 3....об’єкти у фінансовому та податковому обліку. Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних засобів внесли роботи М. Т. Білухи, І. О. Бланка, Ф. Ф.
...на додану вартість –25125074; – індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 235489212315. Працівники ТОВ «Сузір'я»: директор – Симоненко Н.П.; головний бухгалтер – Назаренко Л.І....актом приймання виконаних робіт та податковою накладною. Рахунок оплачено з поточного рахунку в повному обсязі Кореспонденція рахунків щодо відображення проведених за звітний період операцій наведена у ...
...25 0,25 0,25 0,25 0, 6 Податковий коректор (1 0,25) 7 Ставка % за кредит з урахуванням податкового коректора (4*6),% 8 8.2 Ціна складових елементів капіталу, % ...
За результатами контрольної перевірки податковими службами 400 бізнесових структур у 140 з них у податкових деклараціях не повністю вказані доходи, які підлягають оподаткуванню.
...споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, ... Розмір податкових та інших платежів до бюджету залежить від установленого державою порядку визначення об'єктів оподаткування, ставок та термінів сплати.
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК 3.1. Організація податкового обліку на ТОВ «Поліварм» 3.2. Облік розрахунків з бюджетом та за позабюджетними платежами 3....
...валових доходів чи витрат в податковому обліку (ВВ, ВД), кореспонденцію рахунків Після складання журналу господарських операцій та проведення всіх розрахунків треба скласти: 1) декларацію за ПДВ ...6) 641 631 75 Накладна, податкова накладна 2. Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б по ціні 15 грн / кг, в кількості 5000 20 631 45200 ...
...вимог П(С)БО та податкового законодавства та визначити шляхи їх вирішення. 2. Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 22 Підприємство «Альба», яке випускає верхній жіночій ...прибуток за даними фінансового та податкового обліку та суму податку на прибуток. Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Література
...магазину, яку проводили посадові особи податкової інспекції, було з’ясовано, що торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями здійснюється на підставі копії ліцензії, яка видана на ім’... Рішенням голови районної державної податкової адміністрації ліцензія приватного підприємця Д. була призупинена. Гр. Д. оскаржив рішення про призупинення ліцензії до суду.
...не передбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит державного бюджету, зниження рівнів доходів населення, це все те, до чого змушені були звикнути....з фінансово кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства. І що дана проблема є найбільш актуальною ...
– на суму податкового зобов'язання Виявити й виправити порушення ведення розрахунково кредитних операцій. Задача № 14 При перевірці операцій по рахунках у банку в ...на збут 600 9 Відображено податковий кредит з ПДВ ? 10 Відображено дохід від здачі майна в операційну оренду 1200 11 Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ ?
На вимогу податкового інспектора були надані документи бухгалтерського та податкового обліку де містилася загальна інформація щодо видобутку, фасування та реалізації всієї вищевказаної продукції.
На вимогу податкового інспектора були надані документи бухгалтерського та податкового обліку де містилася загальна інформація щодо видобутку, фасування та реалізації всієї вищевказаної продукції.
З метою отримання додаткових податкових надходжень було б доцільно: на першому етапі мінімізувати ставки оподаткування всіх виробників товарів та послуг; на другому етапі стимулювати розвиток ...конкурентноздатних виробництв на основі введення податкових "канікул" у пріоритетних галузях національної економіки і створення в окремих регіонах вільних та офшорних зон. 5.
– на суму податкового зобов'язання Виявити й виправити порушення ведення розрахунково кредитних операцій Задача 2 Задача Підприємство ВАТ “Абсолют” реалізувало обладнання на суму ...обладнання 972 31 28 Нараховано податкове зобов'язання 702 641 4 Перевірити правильність відображення операцій в обліку Список використаної літератури
...з боку постачальників, банків, акціонерів, податкових органів. Фінансова стабільність підприємства стала питанням його виживання, оскільки банкрутство підприємства в умовах ринку є можливим результатом господарської діяльності поряд ...Аналіз змін податкових платежів при роботі ПМП "Коресо” в 2004 та плановому 2005 роках на спрощеній системі оподаткування за ставками 6%, 10%. Рис.
...з боку постачальників, банків, акціонерів, податкових органів. Фінансова стабільність підприємства стала питанням його виживання, оскільки банкрутство підприємства в умовах ринку є можливим результатом господарської діяльності поряд ...Аналіз змін податкових платежів при роботі ПМП "Атлант” в 2004 та плановому 2005 роках на спрощеній системі оподаткування за ставками 6%, 10%. Рис.
На вимогу податкового інспектора були надані документи бухгалтерського та податкового обліку де містилася загальна інформація щодо видобутку, фасування та реалізації всієї вищевказаної продукції.
...магазину, яку проводили посадові особи податкової інспекції, було з’ясовано, що торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями здійснюється на підставі копії ліцензії, яка видана на ім’... Рішенням голови районної державної податкової адміністрації ліцензія приватного підприємця Д. була призупинена. Гр. Д. оскаржив рішення про призупинення ліцензії до суду.
районна податкова інспекція звернулася до госпо дарського суду з позовом про визнання недійсним договору, укладеного між ТОВ “Фіоль” (далі – ТОВ) та АТ “...виконувало вимоги по на¬данню податкової звітності протягом минулого року. На думку позивача, укладення договорів із суб’єктом, який не існує, неможливо. Позов було задоволено.
Відображено податковий кредит з ПДВ ? 3. З каси погашено заборгованість перед підзвітною особою за придбані МШП ? 4.... Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ? 8. На поточний рахунок надійшли кошти від покупців ? 9. Відображено собівартість реалізованих товарів 14840 10.
...підприємств, непередбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит державного бюджету, зниження рівня доходів населення, це все те, до чого ми змушені були звикнути.... Це пояснюється нетотожністю бухгалтерського і податкового обліку в частині затрат на капітальний ремонт; збільшення дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності; ...
...концепцій доходів, побудова оптимальної моделі податкової системи, чітке дотримання податкового законодавства. Одним з напрямків ефективного формування дохідної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожного джерела доходу ...
...субсидій або певних відрахувань від податкових доходів. Доходами позабюджетних фондів можуть виступати й позикові кошти. Позитивне сальдо позабюджетних фондів може бути використане для придбання цінних паперів ...і фондів соціального страхування наступну податкову звітність: Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті. В даній формі звітності відображаються: загальна ...
...включено суму оплаченого ПДВ у податковий кредит; – списано витрати виконавця з переробки давальницької сировини відповідно до акта виконаних робіт; – включено у податковий кредит суму ПДВ, нараховану на ...
...не передбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, зниження рівнів доходів населення, це все те, до чого змушені були звикнути. На ринкову економіку покладено всі надії, але ...з фінансово кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства. І що дана проблема є найбільш актуальною ...
При проведенні перевірки податковий інспектор наклав штраф на Гапченко у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів за несплату туристичного збору. Прокоментуйте дії податкового інспектора.
...посадовими особами приватного підприємства “К” податкового законодавства правоохоронними органами була порушена кримінальна справа. Засновником цього підприємства був депутат міської ради. Міський голова скликав позачергову сесію міської ...створити для перевірки факту порушення податкового законодавства тимчасову контрольну комісію. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії міського голови? Який порядок порушення кримінальної справи щодо депутата ...
...2 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 64 70 672 4 Відображено податкові розрахунки з ПДВ 70 37 672 Відображено вартість навчання персоналу роботі з програмою ...обслуговування 15 68 3000 Відображено податковий кредит з ПДВ 64 68 600 Оплачено вартість сервісного обслуговування 68 31 3000 Введено в експлуатацію комп'ютерну програму 10 ...
...25 0,25 0,25 0,25 0, 6 Податковий коректор (1 0,25) 7 Ставка % за кредит з урахуванням податкового коректора (4*6),% 8 8.2 Ціна складових елементів капіталу, % ...
...процедуру банкрутства, отримав акт Державної податкової інспекції (далі ДПІ) у Дзержинському р ні м. Харкова № 01 від 16.09.2009 р....скарг платників податків органами Державної податкової служби. 4. Прокуратура м. Харкова отримала велику кількість звернень громадян, а також заяву громадської організації "Ліга допомоги тваринам" про порушення ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.