Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 401-450 з 988 за запитом Податковий

Податкова система України ті її структура. 71. Пасивні операції комерційних банків. 72. Методика розрахунку майбутньої та теперішньої вартості грошового потоку. 73. Система управління податкової служби України, її структура та ...
Нараховано амортизацію основних засобів податковим методом група 1 – 2% за квартал; група 2 – 10% за квартал; група 3 – 6% за квартал; група 4 – 15% за ... Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 42. Отримано кошти від ТД «Дніпро» на поточний рахунок 43. Тов.
...структурі основного капіталу за групами податкового обліку найбільшу питому вагу має 1 група, яка постійно збільшується. Аналіз стану основного капіталу показав, що оновлення йде достатньо швидкими ...Хмельницького» за групами податкового обліку, тис.грн. Рис. 2.3 Динаміка вартості основного капіталу підприємства за групами податкового обліку Таблиця 2.11 Оцінка стану ...
...значну економію коштів від зменшення податкових платежів, і що особливо важливо – без порушення чинного податкового законодавства України. На базі дієчого заводу продтоварів доцільно створити чотири малих ...
...партнерів шляхом використання офіційно наданих податкових пільг. Якщо, наприклад, компанія виробнк не може скористатися податковими пільгами на інвестиції, то вона отримає їх, коли передасть свою продукцію ...
...Question 8 Максимальний термін інвестиційного податкового кредиту складає: a. до трьох місяців b. до одного рогу c. до трьох років d. до п’яти років e....9 Загальний обсяг ресурсів інвестиційного податкового кредиту на бюджетний рік, встановлюється в межах: a. до 2% надходжень до бюджету податку на прибуток b.
Податкова служба і податкова робота в Україні Ситуаційне завдання № 1 Вказати основні напрямки діяльності Міністерства фінансів в Україні щодо управління фінансовою ...
, з них податкових надходжень до бюджету 271 млрд. грн. Видаткова – 382 млрд. грн. З неї – 241 млрд. різноманітні державні закупівлі, 218 млрд. грн...., з них податкових надходжень до бюджету 271 млрд. грн. Видаткова – 382 млрд. грн. З неї – 300 млрд. різноманітні державні закупівлі, 250 млрд. грн.
Завдання № 2 До аудиторської фірми звернувся замовник за консультацією з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією). Інспектором податкової інспекції підраховано санкцій (штраф, пеня, недоїмка) на значну суму, яку має сплатити замовник.
Види та значення податкових платежів за використання ресурсів.................6 1.2. Економічна сутність платежів за використання ресурсів...............................10 РОЗДІЛ 2.... Новації Податкового кодексу щодо збору за спеціальне використання лісових ресурсів.........................................................................................................19 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ............
...з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією). Інспектором податкової інспекції підраховано санкцій (штраф, пеня, недоїмка) на значну суму, яку має сплатити замовник.
Історія розвитку податкової системи та податкове законодавство України 1.2. Суть прямих податків та роль податку на прибуток в них Розділ ІІ.
...усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларацію про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку встановленому законом Проаналізуйте особливості виконання обов’язку податковій звітності громадянами України, іноземними громадянами ...
Скласти «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» При складанні Декларації з податку на ...даних операцій на порядок нарахування податкової амортизації та періоди, в яких вона буде відображена.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи розрахунку амортизації основних фондів 1.3 Організація та реалізація амортизаційної політики підприємства в бухгалтерському обліку ...використання у розрізі змін у податковому законодавстві та порівнянні з бухгалтерським обліком. Предметом дослідження є ам...
Сутність та засоби реалізації податкового регулювання підприємницької діяльності, його роль та об’єктивна необхідність 5 1.2. Положення Податкового кодексу щодо оподаткування суб’єктів малого ...
...помилок в бухгалтер ському та податковому обліку. Скласти програму проведення аудиту, укласти договір з додатками, лист замовлення та аудиторський висно вок.... Надано податкову накладну. Всі витрати включені до валових витрат даного періоду. Нематеріальні активи, як видно із балансу на підприємстві, відсутні.
КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ У ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 12 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «45 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 16 ...
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову вартість груп фондів на кінець кварталу 2) суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал 3) первісну та балансову вартості фондів на кінець кварталу 4) ...за такими методами: за передбаченим податковим законодавством за методом рівномірного зношування за методом при...
Мобілізація бюджетних доходів через податковий метод 9 1.3. Огляд нормативно правової бази та спеціальної економічної літератури з питань з мобілізації доходів державного бюджету 12 ... Напрямки удосконалення мобілізації податкових надходжень державного бюджету в Україні 32 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
...з доходів фізичних осіб у податковій системі України 4 1.2. Особливості оподаткування фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності 6 1.3.... Організація обліку податкових надходжень платників податків – фізичних осіб 13 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 15 2.1.
...податків з фізичних осіб у податковій системі України 6 1.2. Розвиток індивідуального прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 9 1.3.... Оцінка податкового навантаження на доходи зайнятого населення 30 РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 34 ВИСНОВКИ 42 ...
Автоматизована система подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді 3. Корпоративна інформаційна система ФЛАГМАН Список використаної літератури
Економічні засади теорії податкового адміністрування.................................13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО ФІСКАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПДВ..18 2.1. Механізм адміністрування ПДВ з урахуванням вимог Податкового кодексу України.......................................................................................................................18 2.2.
Податковий облік та податкова звітність Список використаних джерел Додатки
...основних засобів 1.3 Організація податкового обліку основних засобів 1.4 Організація управлінського обліку основних засобів 1.5 Організація і методика аудиту основних засобів Розділ 2....і методикою обліку, з побудовою податкового та управлінського обліку основних засобів. Аналіз показників, що характеризують виробничо господарську діяльність показав, що підприємство працює не на повну потужність, ...
Суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал; 3. Первісну та балансову вартість загальну фондів на кінець кварталу; ...такими методами амортизаційних відрахувань: – передбачений податковим законодавством; – за методом рівномірного зношування; – за методом прискорення зменшення залишкової вартості; – за методом прискорення зменшення залишкової вартості; – за кумулятивним методом; – ...
Задача: Визначити суму податкового зобов’язання (податкового кредиту), якщо за звітний період на підприємстві відбулися наступні господарські операції: придбано товару на суму 110125грн.
Податковий борг та пільги по сплаті місцевих податків і зборів, їх вплив на формування місцевих ресурсів 1.3....місцевих податків і зборів в Податковому кодексі України Висновки Список використаної літератури Додатки
Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту Висновки Список використаної літератури
...з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією). Інспектором податкової інспекції підраховано санкцій (штраф, пеня, недоїмка) на значну суму, яку має сплатити замовник Замовник запропонував встановити винагороду, ...
ФІНАНСОВО ПРАВОВІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТА БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА………………..…19 2.1. Характеристика фінансово правових санкцій за податковим законодавством………………………………………………………………….……19 2.2.
Значення податкового контролю за справлянням непрямих податків..........25 Розділ 3. Зарубіжний досвід та шляхи удосконалення адміністрування непрямих податків.......................................................................................................................29 3.1.... Зміни у Податковому кодексі щодо адміністрування непрямих податків.......................................................................................................................39 Ви...
Податковими надходженнями визнаються.... 4. Трансферти – це.... Завдання до теми 3 1. Відповідно до Бюджетного Кодексу України (ст.... Перерахуйте функції Державної податкової адміністрації. 3. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність Державного казначейства України. 4. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність контрольно ревізійної ...
...відображаються у від повідній формі податкової звітності. Таким чином подання податкової звітності є обов’язком платника податків. В даній роботі визначено основні поняття та види платників ...
...з актом перевірки підприємства представником податкової інспекції, в якому було зафіксовано порушення щодо несвоєчасного списання простроченої кредиторської заборгованості, що призвело до несвоєчасного нарахування податку на прибуток ...у бухгалтерському, так і в податковому обліку 4) На основі проведеного аудиту визначити за балансом, які штрафні санкції будуть накладені на підприємство "Інсервіс" за несвоєчасність погашення ...
...з актом перевірки підприємства представником податкової інспекції, в якому було зафіксовано порушення щодо несвоєчасного списання простроченої кредиторської заборгованості, що призвело до несвоєчасного нарахування податку на прибуток ...у бухгалтерському, так і в податковому обліку. 4) На основі проведеного аудиту визначити за балансом, які штрафні санкції будуть накладені на підприємство "Інсервіс" за несвоєчасність погашення ...
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (суму визначити). 3. Проведено відвантаження товарів і визнано доход від реалізації 9002 грн. 4....ПДВ, раніше включену до складу податкових зобов'язань. 5. Списано купівельну вартість товарів 5002 грн. 6. Списано різницю між доходом (виручкою) від реалізації і сумою податків, ...
Зробити проводки до перевірки підприємства податковою службою та після перевірки. Задача №9 Статутний капітал підприємства, згідно з установчим договором, сформований декількома юридичними особами.... – на суму податкового зобов'язання Виявити й виправити порушення ведення розрахунково кредитних операцій. Задача № 27 Підприємство "Альфа" в березні поточною року придбало 2 ...
...прокуратури; власники (засновники) підприємства; слідчий податкової міліції; суд; керівник відкритого акціонерного товариства; слідчі органи внутрішніх справ; ревізор; інспектор податкової служби; дтректор експертного бюро; аудитор.
Види експертиз при розслідуванні податкових злочинів…………………...19 Розділ 3. Сутність, зміст та структура висновку експерта при розслідуванні податкових злочинів………………………………………………………….…….27 3.1.
Попередня перевірка матеріалів про порушення податкового законодавства…………………………………………………………………….…21 2.2. Особливості встановлення наявності прямого умислу в справах про ухи лення від сплати податків……………………………………………………...…..26 2.3....надаються до слідчих під¬розділів податкової міліції……………………………………………………………….….37 Розділ 3. Проблемні питання порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)………………………………...41 Висновки………………………………...
...створення такого підприємства та відмітку податкової адміністрації відповідного району на реєстраційній карті підприємства про взяття його на облік, а також надання директором нового підприємства довідки з податкової інспекції за місцем його проживання ...
...2011 року за результатами перевірки податкового органу було нараховано на підприємство «Акцент» штрафні санкції за несплату з січня 2011 року плати за землю. Обґрунтуйте правомірність рішення податкового органу. 2. Громадянин В.
Загальна характеристика фінансового та податкового обліку реалізації продукції, робіт та послуг 21 1.4. Характеристика управлінського обліку реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів ... Особливості податкового обліку реалізації продукції, робіт та послуг 71 2.5. Автоматизація обліку реалізації продукції, робіт та послуг в ТОВ "Виробнича компанія ...
Державною податковою інспекцією Київського району м. Харкова було накладено штрафні санкції на фірму «Лео» за несплату податку на додану вартість.... Чи є правомірними дії державної податкової інспекції? 3. Фірма «Веселий селянин» є виробником алкогольної продукції. Мережа установ даної фірми є реалізатором даної виробленої продукції.
Удосконалення податкового обліку цінних паперів в сучасних умовах 3.3. Перспективи ринку цінних паперів у контексті реформування податкового законодавства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Києва, зокрема податкових надходжень, основні недоліки у справлянні податків,у тому числі місцевих податків та зборів 41 2.2.... Динаміка поповнення місцевих бюджетів податковими надходженнями на прикладі ВАТ «Київський завод РІАП». Ефективність справляння місцевих податків та зборів на підприємстві 56 РОЗДІЛ 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Висновки до розділу Розділ 2 облік операцій з давальницькою сиро...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.