Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3209 за запитом Правовий

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ……….... Особливості правового регулювання проблемних питань вексельного обігу в країнах Євросоюзу…………………………………………………………………….48 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ …………………………………………………………………………………58 3.1.
Вступ Розділ 1. Правові засади оподаткування доходів фізичних осіб 1.1.... Правовий режим єдиного податку Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика організаційно правових форм 1.1. Асоціація 1.2. Концерн 1.3.
Вступ Розділ 1. Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановлення республіки Розділ 2.... Правове становище римських громадян Розділ 4. Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії 4.1.
Вступ Розділ 1. Фізична особа – роботодавець як суб’єкт трудового права 1.1. Поняття правового статусу фізичної особи – роботодавця і ...
ЗМІСТ ВСТУП............................................................................................................. Розділ 1. Поняття та зміст правової уніфікації в міжнародному приватному праві.......................................................................................... Розділ 2.
Вступ Розділ 1. Переяславська рада як передумова розробки “Березневих ... «Березневі статті» важливий правовий документ в історії України Розділ 3. Вплив “Березневих статтей” на суспільно політичне життя українського народу Висновки Список використаних джерел
Вступ 2 Розділ1. Договір оренди. 1.1 Об'єкти оренди. Поняття договору оренди.... 2.1 Правове регулювання лізингових операцій в Україні 21 Виснавок 32 Список використаної літератури 33
З М І С Т ВСТУП ........................................................................................ 3 9 Розділ 1.... ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ ...........................................................42 58 2.1. Порядок набуття громадянства..................................................42 2.1.1.
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………….……..…3 Розділ 1.Поняття та правова природа єдиного соціального внеску….….7 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Правове регулювання статусу НБУ і гарантії його незалежності, визначені законодавством України. РОЗДІЛ 2.
План Вступ 1.Правовий статус Державної податкової служби України 2.Роль Державної податкової служби у вирішенні ...
Вступ 1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад 2. Характерні особливості правомірної поведінки людини 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи цінних паперів в Україні 1.1. Поняття та правове регулювання цінних паперів. 1.2.
1. Правове регулювання міжбюджетних відносин. 2. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. 3.
Структура ї роботи складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують 8 підрозділів, висновків ... Правова характеристика договірних підрядних відносин у капітальному будівництві 1.1. Правові засади субпідрядних договорів у капітальному будівництві …………………………………………………………………….............................. 8 1.2.
Вступ 1. Загальна характеристика законодавства про спеціальні (вільні) економічні зони 2.... Правове становище суб’єктів господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ 1. Поняття та ознаки страхування 2. Правове регулювання страхової діяльності в Україні 3.
ВАРІАНТ 9. 1. Теоретична проблема 1. Правове регулювання захисту екологічних інтересів. 2.
Зміст Вступ.............................................................................................................с.3 5 Розділ 1. Поняття та види договору підряду 1.1 Поняття договору підряду....................................................................9 14 1.3 Правова характеристика договору підряду..................................с.14 16 Розділ 2. Істотні умови договору підряду 2.1 Предмет договору підряду...........................................................
Зміст Вступ c. 3 7 Розділ 1.Сутність і принципи правового регулювання кредитно фінансових операцій. 1.1.
План I. Поняття лізингу та лізингових відносин за законодавством України. 1.... Особливості правового регулювання лізингових відносин у країнах ЄС. 1. Становлення і розвиток лізингових відносин у країнах ЄС (на прикладі США, Японії і ...
Розділ 1. Сутність об’єднань підприємств за законодавством країн членів ЄС....Особливості правового становища об’єднань підприємств у країнах членах ЄС Розділ 2. Шляхи і методи вдосконалення Національного законодавства відповідно до права ЄС ...
ЗМІСТ Вступ …………………………………………………………………………3 Розділ 1. Правова характеристика договірних підрядних відносин у капітальному будівництві 1....
1. Вступ.Історія виникнення податку…………………………………….3 2. Правове регулювання непрямих податків з юридичних ...
План. Вступ…………………………………………………………………………..3 1. Поняття договору соціального найму житла………………………...4 2.... Цивільно правова відповідальність за порушення умов договору соціального найму житла………………………………………………………..21 Висновки……………………………………………………………………..22 Список використаної літератури……………………………………………23
ВАРІАНТ № 8 Теоретичне питання № 1. Правова основа та порядок захисту комерційної таємниці.
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. Історичні аспекти правового регулювання земельних відносин в Україні РОЗДІЛ 2.
Варіант № 29. 1. Система органів ООН. 2. Правове положення працівників мігрантів. 3.
Варіант № 27 1. Історія формування права збройних конфліктів в міжнародному праві. 2. Правовий режим Арктики. 3.
Варіант № 22 1. Поняття та джерела права міжнародної безпеки.... Правовий режим архіпелажних, водних просторів в міжнародному праві.
Проблема належного й ефективного правового регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин є ...
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи перевезення вантажів залізничним транспортом....7 1.1.... Правове регулювання перевезення вантажів...................................................12 Розділ 2. Основні положення договору перевезення вантажу залізничним транспортом.........................................................................................
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Транспортний залізничний договір як правова форма відносин, пов’язаних з ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..……4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ……………………………………...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Юридична природа суб’єктивного права на торгову марку……….…..6 Розділ 2.... Міжнародно правове регулювання охорони торгової марки………....29 Висновки……………………………………………………………………………40 Список використаних джерел………………………………………………….….42 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….….4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ…………..6 1.1. Поняття та ознаки цінних паперів………………………………………….….6 1.2. Правове регулювання цінних паперів……………………………………..
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….….4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ…………………………………....6 1.1.... Правове забезпечення державного аудиторського контролю…………..…..15 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ………………………………………….……..20 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ…...….6 1.1.... Організація правового регулювання місцевих податків………………...…..14 2.2. Правові та адміністративні аспекти справляння місцевих зборів……….....23 РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………...…...5 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………………….....…..7 1.1.... НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………………...…….38 ВИСНОВКИ……………………………………………………….………………..54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....58 ДОДАТКИ…………………………………………………….………………….…61 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….…….4 РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ…………………………………………………………………………..….7 1.1.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Суб’єкти податкових правовідносин……………………………….……6 1.1.... Правовий статус платників податків………………………………...…20 2.1. Правосуб’єктність фізичних осіб платників податків і зборів………..…..20 2.2.
У правовій науці розрахунки розуміються як дії боржника, направлені на погашення грошового зобов’язання.
Явище сільського зеленого туризму вже понад десять років ефективно розвивається в Україні.... Метою даної роботи є аналіз правового регулювання такого явища як сільський зелений туризм в Україні, його нормативна регламентація на законодавчому рівні та визначення перспектив розвитку.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ1. МОЛОДЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН………..6 1.1 Поняття молоді як суб’єкта правових відносин…………………………....
Вступ 1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи та їх визначення 2. Кримінально правова характеристика незаконного позбавлення волі або ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.