Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3209 за запитом Правовий

ІСТОРІЯ ІДЕЙ ПРО ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ…………………...……..6 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ……………….……..10 2.1. Поняття та ознаки правової держави…………………………………………10 2.2.
...ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ....... 12 1.1. Розвиток наукових теорій щодо правового режиму земель рекреаційного призначення .............................................................................. 12 1.2.
Теоретичні засади правового становища концернів та консорціумів за законодавством України 1.1. Історія правового регулювання господарських об`єднань................... 8 19 1.2.
Конституційно правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні П лан 1. Поняття “іноземець” та “особа без громадянства”, конституційно правове регулювання їх статусу.
Поняття та риси фінансово правових відносини……………………..7 1.2. Особливості змісту фінансово правових відносин………………….11 РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН…………………………………………………………………...
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2.1. Значення та засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2.2.
Правове регулювання Національної депозитарної системи України. 2.1. Правовий статус Національного депозитарію України та депозитаріїв…………………………………………………………………….26 35 2.2.
...третіх осіб, які перебували у правових відносинах із спадкодавцем до його смерті. Останнім часом відбулась переорієнтація суспільних відносин на охорону і захист прав громадян, побудову демократичної, правової держави, що зумовлює необхідність дослідження ...
...ВСТУП br />br /> Як відомо, правовий статус особи — це положення людини у правовій реальності, що відображає її (людини) фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством і державою.
Розвиток концепції правової держави 1.1. Ідеї гуманізму, державно правові погляди мислителів старовини 1.2. Розвиток концепції правової держави у XVIII–XIX ст ...
Теоретичні основи проблеми правової освіти старших дошкільників ………… 5 1.1. Теоретичні підходи до проблеми правового виховання дітей старшого дошкільного віку .. 5 1.2.
Загальнотеоретична характеристика правової держави 1.1. Поняття правової держави: історія та сучасність 1.2. Ознаки та принципи правової держави Розділ 2.
Конституційно правовий статус Президента України План Президент України в системі вищих органів державної влади. Порядок обрання та інавгурація Президента України.... Правовий статус Адміністрації Президента України. Методичні рекомендації Потрібно дати поняття глави держави, його місце в системі органів державної влади.
Правова держава………………………………………………….……….7 1.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави…………….…….……7 1.2. Основні характеристики правової держави……………………….…..9 Розділ 2.
Правовий режим комерційних найменувань в Україні 1.1. Поняття комерційного найменування та його значення в економічному житті держави..........................................................................9 1.2. Історичний розвиток правового регулювання комерційних найменувань…………………………………………………………..….......
Історико правовий генезис концепції правової держави........................7 1.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави……………….................….…7 1.2.
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1. Поняття підприємства, його основні ознаки 1.2. Правові аспекти створення та функціонування підприємств 1.... ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2.1. Класифікація підприємств 2.2. Правовий статус державних та комунальних унітарних підприємств 2.2....
Поняття й ознаки нормативно правового акта……………..….…...6 1.1. Нормативно правові акти та стадії їх створення……………….………6 1.2. Поняття та види законів………………………………….... Систематизація нормативно правових актів…………………....…18 Розділ 3. Дія нормативно правового акта……………………………..............25 3.1. Межі дії нормативно правового акта в часі………………….…..
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕДІНКИ ОСОБИ В ПРАВОВІЙ СФЕРІ..7 1.1. Поняття правової поведінки особи………………………………………….…7 1.2. Ознаки правової поведінки та її елементів………………………………..…10 РОЗДІЛ 2.
...ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 1.1. Поняття правового статусу особи 1.2. Види і структура правового статусу РОЗДІЛ 2.
Теоретичні засади еколого правового статусу особи в Україні br />br /> 1.1. Основні права людини як загальносоціальне явище. 1.2.Поняття та елементи еколого правового статусу людини і громадянина (об’...
Конституційно правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини План Загальна характеристика інституту омбудсмана та особливості правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України ...
Загальна характеристика правової культури...........…………...……..7 1.1. Поняття та функції правової культури………………………………….…..7 1.2. Структура правової культури………………………………………………15 Розділ 2.
Загальна характеристика конкуренції кримінально – правових норм…………………………………………………………………………………...6 1.1. Поняття та ознаки конкуренції кримінально правових норм..........................6 1.2. Співвідношення конкуренції кримінально правових норм з ...
...ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 1.1. Поняття і принципи правового статусу особи 1.2. Види і структура правового статусу РОЗДІЛ 2.
Загальні поняття цивільно правового договору….…………….…….7 1.1. Історія походження договору……..……………………………….…….…..7 1.2. Поняття, значення та функції договору за ЦК України…………....…..... Умови та класифікація цивільно правових договорів………...……18 2.1. Умови про зміст договору……………………………………………….…18 2.2. Класифікація цивільно правових договорів………………………………23 Розділ 3.
...ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА СТРУКТУРИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 1.1. Поняття і принципи правового статусу особи 1.2. Види і структура правового статусу РОЗДІЛ 2.
...ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ 1.1. Поняття і принципи правового статусу особи 1.2. Види правових статусів особи РОЗДІЛ 2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 Розділ 1 Загальна характеристика інституту правового режиму земель за законодавством України................................................................................. 1.1. Поняття і загальні засади правового режиму земель України………..... 1.2.
Характеристика суб’єктів державно правових та управлінських відносин……………………………………………………………………………....7 1.1. Поняття та сутність суб’єктів державно правових та управлінських відносин…………………………………………………………………………..…..7 1.2.
...юридичної особи та її цивільно правової відповідальності……………………………………………………………………...6 1.1. Поняття юридичної особи та її ознаки………………………………………...6 1.2. Суть цивільно правової відповідальності…………………………….….…..10 РОЗДІЛ 2.
...поняття, ознак структури та особливостей правового статусу 5 1.1. Поняття правового статусу особи 5 1.2. Види і структура правового статусу 8 Розділ 2.
Сутність, значення і предмет правового регулювання 5 1.2. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права 11 Розділ 2. Основи конституційно правового регулювання 16 2.1.
ВАРІАНТ 33 Тема: Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально правовий зміст та види План 1. Звільнення від покарання та його відбування як окремий інститут Загальної частини кримінального права України: юридична ... Звільнення від покарання: специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 4. Звільнення від відбування покарання: специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 5.
Характеристика правового режиму майна суб’єктів бізнесу……….…13 2.1. Поняття правового режиму майна………………………………...………….13 2.2. Елементи правового режиму майна……………………………………..
Характеристика та роль правової культури…………………….…….8 2.1. Правова культура: зв'язок з загальною культурою………….………8 2.2. Правова культура суспільства………………………………….……10 2.3.
ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 2.1. Поняття правової культури та її структура 2.2. Характеристика функцій та видів правової культури 2.3.
У правовому регулюванні міжнародних повітряних перевезень поряд з принципами і нормами міжнародного повітряного права (МПП) використовуються і норми внутрішнього права....цьому полягає одна з особливостей правової регламентації міжнародних повітряних сполучень. Міжнародно правове регулювання польотів у повітряному просторі. Важливість міжнародного повітряного простору, а також національного повітряного простору ...
Правовий вплив та правова охорона суміжних прав…….....................15 2.1. Визначення сфери правового впливу суміжних прав на аудіовізуальні твори…………………………………………………………………………...
Особливості правового регулювання державних доходів.....................18 2.1. Характеристика нормативно правового регулювання податкових джерел державних доходів.....................................................................................................18 2.2.
Поняття статті нормативно правового акта, її зміст 2.1 Сутність і ознаки нормативно правового акта 2.2 Взаємодія норми права та статті нормативного акта ...
Особливості правового регулювання акцизного збору та податку на прибуток………………………………………………………………….…………16 1.4. Мито……………………………………………………………………….……24 Розділ 2. Правове регулювання державних доходів, отриманих від ...
Правове регулювання відносин власності за законодавством України…………………………………………………………………………...…23 2.1. Правове регулювання права приватної власності фізичних осіб…23 2.2.
Правова характеристика господарських товариств за законодавством України 1. Правове регулювання діяльності господарських товариств 7 2. Поняття, ознаки і види господарських товариств ...
Поняття, сутність та зміст правового статусу особи 1.1 Сутність правового статусу особи 1.2 Права людини, права нації (народу) та їх розвиток у сучасний ...
Правова культура: зв'язок із загальною культурою … 3 2. Правова культура суспільства … 5 3. Правова культура особи… 7 4.
Правовий статус особи: поняття, структура, види ………….………….6 1.1. Поняття, суть, негативні та позитивні тенденції правового статусу особи………………………………………………………………………………….6 1.2.
Теоретичні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання 1.2. Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ...
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1.Поняття та ознаки правового регулювання банківської діяльності: нормативно правові акти у сфері регулювання ...
... Тема № 34. Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально правовий зміст та види Орієнтовний план: ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.