Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 3209 за запитом Правовий

Оренда як правова форма використання земель у сучасний період 1. 1. 1. поняття оренди; 1. 1.2. особливості оренди; 1. 1.3....Взагалі на сьогоднішній день важливою правовою формою використання земель є її оренда. Оренда, як особлива форма реалізації права власності та господарського використання землі, як основний засіб ...
Особливості правового регулювання рекреаційних зон 2.1. Правовий режим рекреаційних зон відповідно до основних актів екологічного законодавства 2.2.
Тема 2: Цивільно правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України. План Вступ 1. Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві. 2. Цивільна правоздатність неповнолітніх осіб.... Цивільно правова відповідальність неповнолітніх осіб за законодавством України. Висновки У вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу ...
Характеристика правового регулювання………………………………..7 1.1. Поняття правого регулювання та співвідношення явищ правового регулювання і правового впливу……………………………………………...…….7 1.2.
Правовий статус перевізник, вимоги до перевізників 2. Залізниця, як основний елемент системи залізничного транспорту України ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ТОВ «Парфюмер» пред'явило ... Правовий статус перевізник, вимоги до перевізників 1.1. Правовий статус перевізників 1.2. Вимоги до перевізників 2.
Цивільно правова охорона кооперативної власності 3. Кримінально правова охорона кооперативної власності 4. Адміністративно правова охорона кооперативної власності Список використаної літератури
...фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання 2. Організаційно правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій 3.
Теоретичні основи міжнародно правового статусу ВООЗ 1.1. Історія створення ВООЗ 1.2. ВООЗ як суб’єкт сучасного міжнародного права 1.3.... Дослідження міжнародно правового статусу ВООЗ 2.1. Правова природа рішень ВООЗ 2.2. Правове регулювання управління фінансами ВООЗ 2.3.
ТЕМА № 5: Кримінально правова характеристика умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах. Орієнтовний план: 1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти життя.... Кримінально правова характеристика умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК). 4. Кримінально правова характеристика умисного вбивства матір'ю ...
Конституційно правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні План 1. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади. 2....на перше питання, слід проаналізувати правову природу місцевих державних адміністрацій, визначити їх види та дослідити їх місце в системі органів виконавчої влади.
Конституційне правове регулювання норм національної безпеки 3. Державне регулювання в сфері національної безпеки України. Висновок Список використаної літератури ВИСНОВОК На сучасному етапі ...сферу економічних, соціальних, екологічних, інформаційних, правових та інших відносин й, окрім перших, почала визначатися економічною спроможністю, транспарентністю, гідними умовами життя людини і громадянина.
Характеристика правового статусу іноземців та осіб без громадянства……………………………………………………………………...….6 1.1. Поняття іноземців та осіб без громадянства, їх правовий статус на території України…………………………………………………………………………...…..
а) Поняття та ознаки господарсько правової відповідальності. Підстави господарсько правової відповідальності. Поняття вини у господарському праві …………………………... 3 2. а) На підставі яких нормативно правових актів укладається ...
Основні ознаки правової держави 3. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства 4. Шляхи формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури
Теоретичні основи правового звичаю на українських землях 1.1. Поняття правового звичаю 1.2. Аналіз джерельної бази Розділ 2.
Кримінально правова характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності…………………………………………………………...…7 Розділ 2. Особливості громадського порядку і моральності як об’єкту кримінально правової охорони………………………………………………..…..11 2.1.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН……………………………………………………………………….….6 1.1. Сутність фінансово правових відносин та їх особливості………………..….6 1.2. Види, функції та ознаки фінансово правових ...
...а) На підставі яких нормативно правових актів здійснюється оподаткування діяльності фізичних осіб підприємців за фіксованим податком? б) Охарактеризуйте систему оподаткування діяльності фізичних осіб підприємців за фіксованим ... б) дайте правову характеристику простому векселю: нормативно правові акти, які розглядають обіг простих векселів в Україні; поняття простого векселя, реквізити; сфера дії; механізм ...
...а) На підставі яких нормативно правових актів здійснюється оподаткування діяльності фізичних осіб підприємців за фіксованим податком? б) Охарактеризуйте систему оподаткування діяльності фізичних осіб підприємців за фіксованим ... б) дайте правову характеристику простому векселю: нормативно правові акти, які розглядають обіг простих векселів в Україні; поняття простого векселя, реквізити; сфера дії; механізм ...
Становлення правової охорони комерційних найменувань……………………………………………………………………….7 1.2. Сутність комерційного найменування ……………………...…….………15 Висновки до розділу 1 ……………………………………………..…………...23 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ СУБ'ЄКТІВ ...
Іноземці як суб’єкти конституційних правових відносин…………...6 1.1. Поняття іноземців, їх правовий статус на території України….….6 1.2.
ВАРІАНТ 29 Тема: Звільнення від кримінальної відповідальності: юридична природа, кримінально правовий зміст та види План 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності і його правові наслідки. 2.... Механізм правового регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям у вчиненому злочині // Актуальні проблеми формування правової держави ...
Поняття та основні риси адміністративно правових відносин 1.2. Види адміністративно правових відносин РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 1.1. Поняття, ознаки й правове положення органів ...
...України, як об’єкт кримінально правової охорони…………………………………………………………………….6 1.1. Об’єктивні ознаки злочинів проти національної безпеки України………….6 1.2.... Особливості кримінально правової відповідальності за злочини проти національної безпеки України……………………………………….…….11 2.1. Спеціальні питання кримінально правової відповідальності за злочини проти національної безпеки ...
ВАРІАНТ 31 Тема: Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення План 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Поняття, ознаки й значення системи покарань за чинним КК України....: Фонд «Правова ініціатива», 2003. 17. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно правовых санкций. Аксиологические аспекты.
Проблеми правового регулювання окремих видів найму майна 2.1. Поняття та правова природа договору найму майна 34 2.2.
Визначення та ознаки фінансово правового інституту грошового обігу…...8 1.2. Місце правового інституту грошового обігу в системі фінансового права..16 РОЗДІЛ 2.
Аналіз нормативно правового регулювання малого та середнього бізнесу в Україні………………………………………………………………...….12 2.1. Правовий режим та витоки нормативно правового регулювання малого та середнього ...
...як особливий об’єкт кримінально правової охорони…………………………………………………..…7 1.1. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина як об’єкта кримінально правової охорони……………………………………………………..7 1.2.
Учасники ринку цінних паперів, їх правове становище 1.4. Основні види цінних паперів Розділ 2. Особливості правового регулювання ринку цінних паперів 2.1.
"Березневі статті" важливий правовий документ 2.1. Правове оформлення переходу України під протекторат московського царя 2.2. Правовий статус України і українського народу за ...
СУТНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ФІНАНСОВО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ………..21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ...
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ (ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ)………………………………………………………………………..19 2.1. Поняття та сутність інвестиційного договору……………………………….... СИСТЕМА НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ…………………….33 3.1. Матеріально правове регулювання відносин іноземного позикового інвестування за законодавством України………………………………………....
Цивільно правовий захист майнових та немайнових прав………………38 3.1. Речево правовий захист прав……………………………………………………38 3.2. Зобов'язально правовий захист права…………………………………...
...нині, авторський договір є найдосконалішою правовою фор мою, яка дає змогу авторові в найбільшій мірі і належним чином реалізувати свої права та інтереси.... Через авторський договір, як через правовий інструмент, автором можуть бути реалізовані такі основні права, як право на публікацію чи інше обнародування твору, право на відтворення, право ...
Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості 3.Психологічні умови дієвості правових норм Література
Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості 3. Психологічні умови дієвості правових норм Література
Загальна характеристика правового статусу підприємств 1.1. Поняття підприємства 1.2. Соціально економічні й організаційні форми підприємства, його трудовий колектив 1.3. Правова свобода підприємств Розділ 2.
Вступ Поняття правової держави 1. Ознаки правової держави 2. Основні напрями формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури
Поняття правової системи 2. Характеристика елементів правової системи 3. Основні напрямки та умови вдосконалення правової системи України Висновки Список використаної літератури
Поняття правової держави 2. Ознаки правової держави 3. Основні напрями формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури
Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря 1.1. Атмосферне повітря як природний об’єкт 1.2. Приписи нормативно правових актів щодо охорони атмосферного повітря ...
Поняття фінансово правової відповідальності 2. Фінансове правопорушення 3. Поняття та види фінансово правових санкцій 4. Порядок застосування фінансово правових санкцій за податкові правопорушення ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ 1.1. Поняття та сутність правової поведінки 1.2. Ознаки правової поведінки РОЗДІЛ 2. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА 2.1.
Особливості правового регулювання авторів 3. Правове становище патентоволодільців Список літератури
Правовий режим цільових позабюджетних фондів коштів 1. Система цільових державних й місцевих фондів: їх поняття, види та значення. 2. Види і правовий режим централізованих позабюджетних цільових фондів.
Проблеми правового регулювання державного боргу 1. Поняття державного боргу, його структура та механізм формування. 2. Управляння державним боргом. Обслуговування державного боргу України.... Правовий режим державних цінних паперів. Література: 1. Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової ...
Правова природа експертизи.та правовий статус експерта 1.1. Визначення, основні риси експертизи та правовий статус експерта у кримінальному процесі України ...
Поняття міжнародно правового регулювання праці 2. Основні принципи міжнародно правового регулювання праці 3. Система принципів міжнародно правового регулювання праці Висновки Список літератури
Еволюція уявлень про правову державу 2. Визначення поняття правової держави та її характерні ознаки 3. Конституційне закріплення принципів правової держави ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.