Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 3209 за запитом Правовий

ТЕМА № 20: Кримінальна правова характеристика зловживання владою або службовим становищем, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми, зловживання повноваженнями особами, які ...
Конституційно правовий статус народного депутата України План 1. Поняття та особливості статусу народного депутата України. 2. Права і обов’язки народного депутата ...перше питання, слід проаналізувати особливості правового становища народних депутатів України. Звернути увагу на особливості мандату народних депутатів України. Дослідити принцип несумісності депутатського мандату з іншими видами ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ТОВАРНОЇ БІРЖІ 1.1. Суть, функції і права товарної біржі 1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2....
Поняття цивільно правової відповідальності Розділ 2. Підстави цивільно правової відповідальності Розділ 3. Цивільно правова відповідальність за дії третіх осіб Висновки Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО ПРАВОВА ПРИРОДА, КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ 1.1. Поняття, ознаки та сутність правомірної поведінки як виду правової поведінки. 1.2.
Засади міжнародно правового захисту прав людини 1.1. Права людини як предмет міжнародного гуманітарного права…….....7 1.2. Міжнародні стандарти захисту прав людини………………………........ Процедури міжнародно правового захисту прав людини 2.1. Розгляд доповідей держав про виконання взятих зобов’язань…….....26 2.2.
Особливості публічно правового регулювання банківської діяльності 1. Поняття, зміст і правові засади банківської діяльності. 2. Фінансово правовий аспект регулювання банківської діяльності. 2.
Конституційно правовий статус політичних партій в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем.... Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні / В. Аніщук // Право України. – 2000. № 2. Про політичні партії в Україні : Закон України від ...
Політична партія як правовий інститут 1.1. Суть, функції та ознаки політичних партій 1.2. Типологія політичних партій 2. Правові засади діяльності та конституційно правовий статус політичних партій в Україні ...
...СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Тема: «Проблемы правового регулирования статуса государственных служащих» План 1. Понятие и содержание правового статуса государственных служащих.. 3 2.
Загальна характеристика й основні ознаки правової держави 3. Поняття та елементи форми держави 4. Форма державного правління 5. Форма державного устрою 6. Державно правовий режим 7.
Правовий режим майна кооперативів 3. Правовий режим майна господарських об’єднань
Теоретичні аспекти досліджуваної теми цивільно правового захисту права власності ………………………………………………………. 8 1.1.Сутність та зміст права власності в Україні …………………………….. 8 1.2. Поняття цивільно правового захисту …………………………………… 21 1.3.
... Т е м а 1. МИТНА СПРАВА І МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ План Вступ 1.
Конституційно правовий статус органів судової влади в Україні План Місце органів судової влади в системі органів державної влади України.... Слід дати характеристику правового статусу професійних суддів. Розглянути порядок призначення професійних суддів, їх функції, повноваження та гарантії діяльності. Проаналізувати особливості суддівського самоврядування в Україні.
Теоретичні основи правового становища акціонерів………………...…7 1.1. Поняття акціонера………………………………………………………...…….7 1.2. Сутність права акціонерів……………………………………………………..10 1.3. Обмеження права власності акціонера…………………………………….... Правова охорона та цивільно правовий захист прав акціонерів……..42 Висновок……………………………………………………………………….....…50 Список використаних джерел……………………………………………………..52 Шрифт – Times New Roman.
Походження англо американської правової системи…………………..7 1.1. Історичний характер англійського права………………………..…….7 1.2. Англосаксонський період (до 1066 року)……………………….….…8 1.3.... Судовий прецедент і правовий звичай у системі джерела права…..29 2.2. Правова доктрина і принципи права…………………………………31 2.3. Система англійського права…………………………………………..
Міжнародно правове регулювання початку бойових дій 2. Правовий статус учасників бойових дій 3. Заборонені засоби та методи ведення бойових дій 4.
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ОЗНАКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 1.1 Поняття та ознаки фізичної особи 1.2 Поняття правового статусу фізичної особи РОЗДІЛ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВА ПОВЕДІНКА 1.1 Поняття та сутність правової поведінки 1.2 Ознаки правової поведінки РОЗДІЛ 2 ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА 2.1 Поняття та сутність правомірної поведінки 2.2 Види ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВА ПОВЕДІНКА 1.1 Поняття та сутність правової поведінки 1.2 Ознаки правової поведінки РОЗДІЛ 2 ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА 2.1 Поняття та сутність правомірної поведінки 2.2 Види ...
Загальна характеристика цивільно правового договору як підстави виникнення цивільних прав…………………………………………………..……..6 1.1. Поняття договору, як окремого виду правочину……………………...………6 1.2. Правове та економічне значення договору…………………………...……...
Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2. Принципи конституційно правового статусу людини і ...
Правове регулювання полювання і мисливського господарства 3. Правове регулювання рибальства і рибного господарства 4. Правова охорона тваринного світу.
Правова регламентація режиму іноземців в Україні 3. Правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства 4. Правовий статус біженців 5.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЖІ УКРАЇНИ .................................................................8 1.1. Пoняття і теopетичні заcади пpавoвoгo pежиму земель Укpаїни .................. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ......................................................................................40 2.1. Пpава на землі pекpеаційнoгo пpизначення ................................
Характеристика правової держави..........................................................7 1.1. Поняття і ознаки правової держави......................................................7 1.2. Верховенство права і законність.........................................................15 РОЗДІЛ 2.
Поняття, форми та значення політико правової відповідальності 1.1. Політико правові засади імунітету глави держави 1.2. Форми політико правової відповідальності глави держави, як суб’єкта ...
Загальна характеристика цивільно правового договору як підстави виникнення цивільних прав ………………………………………………………...6 1.1. Поняття договору………………………………………………………...……..6 1.2. Значення договору……………………………………………………….…….12 1.3.... Особливості цивільно правового договору……………………..……..21 2.1. Зміст та свобода договору……………………………………………...……..21 2.2. Форма договору………………………………………………………………..26 Розділ 3.
...місце правоохороних органів у філософсько правовій думці 1.1. Сутність правоохоронної діяльності 1.2. Філософсько правове визначення поняття «правоохоронні органи» 1.3.
Правова охорона промислових зразків за законодавством України….11 2.1. Загальні положення правової охорони промислових зразків………….……11 2.2.
Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2. Принципи конституційно правового статусу людини і ...
Зміст: Вступ Глава 1 Управління як об`єкт адміністративно правового регулювання Глава 2 Органи виконавчої влади суб`єкти адміністративно правових відносин 2.1 Поняття, стисла характеристика органів управління та їх ...
...В УКРАЇНІ ТА ЇХ КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС 1.1. Поняття громадських організацій 1.2. Правовий статус громадських організацій: поняття та структура 1.3.
Правовий статус та особливості акціонерних товариств 1.2. Поняття та риси публічних акціонерних товариств Розділ ІІ. Правовий режим майна публічних акціонерних товариств ...
МІСЦЕ РЕЛІГІЇ, ЦЕРКВИ У ДЕРЖАВНО ПРАВОВОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ План Вступ. Релігійна реформа Володимира Великого і укріплення державності. Вплив християнства на правову культуру Київської Русі. Висновки.
...АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ................................................................................................6 1.1. Фінансове право в радянській системі...............................................................6 1.2. Фінансове право в пострадянський період......................................................11 РОЗДІЛ 2....САМОСТІЙНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ..........................................16 ...
Загальна характеристика й основні ознаки правової держави 3. Поняття та елементи форми держави 4. Форма державного правління 5. Форма державного устрою 6. Державно правовий режим 7.
ВАРІАНТ 26 Тема: Обставини, що виключають злочинність діяння: кримінально правова характеристика та види План 1. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння та їх ознаки. 2....за потурання злочину // Вісник Академії правових наук України. – 2000. № 3 (22). – С. 217 222. 18. Омар Мухамед Мусса Измаил. Пути усовершенствования института уголовного права Украины «Обстоятельства, ...
ТЕМА № 21: Кримінально правова характеристика перевищення влади або службових повноважень та перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми. Орієнтовний план: 1.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ………………........8 1.1.Історичні та економіко правові підстави виникнення господарських товариств в Україні . ……..………………………………………………...................................8 1.2.... Правовий статус повного та командитного товариства…………………...........69 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ...............79 3.1. Правові гарантії функціонування господарських товариств. ……………..........
...закони України в системі джерел правового регулювання банківської системи…………………………………………………..7 1.1. Конституція України як основне джерело банківського права…………...…7 1.2.... Нормативно правові акти як джерела правового регулювання функціонування банківської системи в Україні……………………………….....16 2.1. Постанови Верховної Ради України в системі джерел банківського права.
...відкриття як об’єкта цивільно правової охорони……………………………………………………………….……6 1.1. Поняття, сутність та особливості наукового відкриття………………..……..6 1.2. Правові ознаки наукового відкриття…………………………………………12 Розділ 2....на наукове відкриття та їх правова охорона..28 Розділ 3. Зарубіжний досвід цивільно правової охорони наукового відкриття..40 Висновки………………………………………………………………………...….51 Список використаних джерел……………………………………………………..
Поняття та місце фінансово правової відповідальності у системі юридичної відповідальності 2. Підстави фінансово правової відповідальності 3. Види фінансово правової відповідальності Висновки Література Примітка.
ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ У ДЕРЖАВНО ПРАВОВОМУ ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ АНТИЧНИХ ПОЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ План Вступ. Загальна характеристика періоду. Станово класове громадянське суспільство в містах Північного ...Причорномор’я // Матеріали ХІ історико правової конференції „Місцеві органи державної влади та самоврядування: історико правовий аспект”. 2004. – Суми, 2004. Гавриленко О.А.
...України 1.1 Законодавче забезпечення правового режиму земель в Україні…….…….9 1.2. Землі автомобільного транспорту як об’єкт правового регулювання.…..19 Висновки до Розділу 1……………………………………………………..
...договору найму житла як цивільно правового договору………………………………………………………………….6 Розділ 2. Умови (зміст) цивільно правового договору найму (оренди) житла...14 2.1.
ВАРІАНТ 10 Тема: Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення План 1. Поняття та ознаки причинного зв’язку. 2. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 3....необхідний та випадковий, їх кримінально правова характеристика. 5. Причинний зв’язок: труднощі його фактичного встановлення як відображення труднощів доказування у кримінальному судочинстві. Література 1. Беньківський В.
Освітні технології активного навчання з правових дисциплін……5 Розділ 2. Методика використання ігрових технологій при навчанні правових дисциплін…………………………………………………………………………12 2.1.
Корисні копалини як об’єкт правового регулювання і використання 8 1.2. Поняття права видобування корисних копалин, його місце в системі права надрокористування та його види ... Механізми правового забезпечення регулювання видобування корисних копалин в Україні 41 2.1. Організаційно правове забезпечення видобування корисних копалин 41 2.2.
« 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.