Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 3207 за запитом Правовий

Особливості сучасного стану правової освіти в Україні РОЗДІЛ ІІІ. Проблеми розвитку та шляхи модернізації правової освіти в Україні ВИСНОВОК ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Історичні етапи становлення правового регулювання робочого часу................7 1.2. Поняття робочого часу за трудовим правом України.........................................11 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ, ...
Характеристика комерційної таємниці як правового інституту……………..6 1.2. Фактори кримінально правової охорони комерційної таємниці…………...12 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПОВ’ЯЗАНОГО З РОЗГОЛОШЕННЯМ ...
...характеристика інтелектуальної власності та її правового регулювання………………………………………………………………………...15 2.1. Поняття інтелектуальної власності, її характеристика…………………...…15 2.2. Правове регулювання інтелектуальної власності………………………...…18 Розділ 3.
Правовий статус товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 2.1. Поняття і ознаки ТзОВ та ТзДВ. 2.2. Порівняльна характеристика ТзОВ та ТзДВ. Розділ 3. Правовий режим майна та порядок управління ...
Адміністративна деліктологія та її соціально правова суть Розділ ІІ. Основні аспекти адміністративної деліктології 2.1. Причини та умови сприяння здійсненню адміністративного делікту 2.2. Адміністративний делікт і його правова характеристика Розділ ІІІ.
Основні види політико правового зв’язку між державою та особою у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення. 2....роботи, варто звернутися до поняття правового статусу особи в сучасних зарубіжних країнах та такого його елементу, як зв’язок між особою та державою, визначивши при цьому ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА 1.1 Поняття правосвідомості 1.2 Структура та функції правосвідомості 1.3 Види правосвідомості РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 2.1 Поняття та види правової культури 2.2 Функції правової культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно правове забезпечення екологічного контролю в Україні..... 1.3. Поняття та види громадського екологічного контролю............................. Висновки до Розділу 1………………………………………………………… РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 2....
Міжнародно правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних екологічних ситуацій РОЗДІЛ 2. Організаційно правовий механізм попередження та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій ...
Цивільно правова відповідальність за порушення умов договору соціального найму житла........................................................................ Висновок............................................................................................................. Список використаної літератури...................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТЕРИ. 1. Білоус Ж.... Київ Правова Єдність.ББК 67.301. 8. Коровина Г. Пор...
Основні риси політико правових поглядів Фрідріха Ніцше Висновки Джерела Вступ Сучасний світ характеризується багатовекторним політичним і правовим розвитком тих чи інших держав, постійними реформаційними ...
Особливості правового регулювання аудиторського контролю в Україні…………………………………………………………………………..…..19 2.1. Правове регулювання та організація здійснення аудиту………………...….19 2.2.
...земля, землі природно заповідного фонду, правовий режим, приватизація, право власності, правовий захист Ключові слова: the land, lands of nature reserves, legal regime, privatization, ownership, legal protection.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 2.1.Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу органів внутрішніх справ 2.2.
Цивільно правова відповідальність…………………………………..26 2.1.1. Відшкодування збитків та моральної шкоди……………………26 2.1.2. Неустойка (пеня, штраф)…………………………………………42 2.1.... Фінансово правова відповідальність…………………………………68 2.3. Адміністративно правова відповідальність………………………….75 2.4. Адміністративно господарська відповідальність……………………79 Розділ 3. Підстави покладення господарської відповідальності……………...
Порядок здійснення правової охорони промислових зразків………………...19 2.1. Загальні положення правової охорони промислових зразків……………….19 2.2.
Правове регулювання договору роздрібної купівлі продажу 2.2. Правовий аналіз договору купівлі продажу майна в процесі приватизації 2.3.
Аналіз нормативно правового забезпечення функціонування аграрного ринку……………………………………………………………………………...…20 2.2. Правове регулювання діяльності та взаємодії аграрних бірж та агроторгових домів як основних елементів ...
Стан цивільно правового регулювання страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні та основні напрямки його розвитку та вдосконалення……………………………………………………………………....21 2.1. Нормативно правове забезпечення страхування при здійсненні космічної ...
Правова система: концепції та ознаки 3.1. Концепції правової системи 3.2. Ознаки і функції правової системи Висновки Список використаних джерел
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНО ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 21 2.1. Звернення прокурора до суду з позовом про захист ... ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНО ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПО ОСКАРЖЕННЮ І ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ, УХВАЛ СУДУ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 22 3.1.
Правове регулювання екологічної безпеки в процесі діяльності окремих галузей промисловості…………………………………...74 3.1. Правове регулювання екологічної безпеки в процесі господарської діяльності ...
ПРАВОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОПРОМОЖНОСТІ ДП ПАТ «КИЇВХЛІБ» «БУЛОЧНО КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» 57 4.1. Правовий статус ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно кондитерський комбінат» 57 ...
Поняття конституційно правової відповідальності 2. Види конституційно правової відповідальності
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………...………..…….4 РОЗДІЛ 1. Розкриття суті договору в літературі та законодавстві...……………..... Загальна характеристика нормативно правової основи укладення, зміни та розірвання договорів у цивільному праві України………………….…22 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….......…31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………....….
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСОБИ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 1.1 Загальні поняття та зміст правового статусу особи 1.2 Проблеми безробіття в регіонах ...
Кримінально правова характеристика об’єкта згвалтування 2. Об’єктивна сторона злочину зґвалтування 3. Кримінально правова характеристика суб’єкта і суб’єктивної сторони ...
Правовий аналіз хуліганства 1.1. Історія вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за хуліганство 1.2. Об’єкт злочину хуліганство 1.3.... Особливості кримінально правової характеристики хуліганства 2.1. Особливості суб’єкта та суб’єктивної сторони складу злочину 2.2.
Правове регулювання охорони і використання вод в Україні 1.1. Поняття охорони водних ресурсів 1.2.... Кримінально правовий аспект охорони вод в Україні Висновки Список використаної літератури
ТЕМА № 29: Кримінально правова характеристика хуліганства. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. 2....курсової роботи за темою «Кримінально правова характеристика хуліганства», перш за все, слід почати із визначення злочинів проти громадського порядку та моральності, встановлення їх видів, з’ясування ...
ТЕМА № 18: Кримінально правова характеристика шахрайства. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти власності. 2. Характеристика об’єктивних ознак шахрайства. 3....курсової роботи за темою «Кримінально правова характеристика шахрайства», слід визначити поняття та види злочинів проти власності, з’ясувати їх суспільну небезпечність.
ТЕМА № 25: Кримінально правова характеристика контрабанди. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та суспільна небезпечність контрабанди. 2. Об’єктивні ознаки контрабанди. 3....що тема курсової роботи «Кримінально правова характеристика контрабанди» охоплює два злочини: 1) злочин, передбачений ст. 201 КК «Контрабанда»; 2) злочин, передбачений ст.
Правове регулювання оренди землі 2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови 3. Скласти проект рішення про передачу у власність земельної ...
ТЕМА № 7 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ План: 1. Порядок обрання та інавгурація Президента України. 2. Функції та повноваження Президента України. 3....класифікацію, надати загальну характеристику їх правового статусу. При цьому слід мати на увазі, що допоміжні органи при главі Української держави не є органами влади, не є ...
Правовий режим внутрішніх (морських) вод. 2. Поняття права міжнародної безпеки. Регіональна безпека. 3. Поняття та принципи міжнародно правової охорони навколишнього середовища.
Соціально правова характеристика трудових конфліктів 1.1. Соціально правова природа та поняття трудового конфлікту 1.2. Причини трудових конфліктів Розділ 2.
Зміст поняття «конституційно правова норма» 2. Види конституційно правових норм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття безробітного та його правовий статус 2. Правовий захист працівників при втратi роботи 3. Умови та тривалiсть виплати допомоги по безробiттю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Соціально правова зумовленість інститу відповідальності за вимагання 1.1. Порівняльно правова характеристика вимагання за кримінальним законодавством 1.2 Суспільна небезпечність вимагання як ...
Контрольна робота з вибіркової навчальної дисципліни «Правове регулювання фінансових відносин» Варіант №6 1. Правове регулювання системи фінансового контролю. 2. Розв’язати задачу: За 2017 рік було перевірено ...
Правова природа та сутність інституту апеляційного провадження 1.1. Історико правовий аспект виникнення і розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в ...
ВАРІАНТ 8. 1. Теоретична проблема 1. Природа, довкілля і навколишнє природне середовище як об’єкти еколого правової охорони. 2.
Проблеми правового регулювання державного кредиту 1. Особливості інституту держаного кредиту. 2. Сутність та роль державного кредиту. Механізм надання державного кредиту. 3.... Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. C.
ТЕМА № 23: Кримінально правова характеристика пропозиції та давання хабара. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної ...курсової роботи за темою «Кримінально правова характеристика пропозиції та давання хабара» слід спочатку дослідити поняття та види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'...
Зміст Вступ розділ 1 Правовий статус вищої ради юстиції 1.1. Витоки створення Вищої ради юстиції в Україні 1.2. Правова сутність та статус Вищої ради ...
Конституційно правове регулювання громадянства України План Поняття і принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.... Міжнародно правова характеристика інституту громадянства : автореф. дис... канд. юрид. наук / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 21 с.
Конституційно правовий статус прокуратури України План Місце прокуратури України в системі органів державної влади. Система органів прокуратури. Функції та повноваження прокуратури України....на останнє питання, слід розглянути правову природу та види актів прокурорського реагування: подання та постанови. Дослідити особливості їх прийняття. Література Конституція України від 28 червня 1996 ...
Правовий статус товариства. 1.1. Загальна характеристика повного товариства. 1.2. Порядок створення повного товариства. 1.3. Установчі документи повного товариства.... Правовий статус командитного товариства. 2.1. Основні положення про командитне товариство. 2.2. Учасники командитного товариства. 2.3.
Поняття та функції цивільно правової відповідальності 2. Цивільно правова відповідальність юридичних осіб як вияв їх цивільної правосуб’єктності 3. Особливості цивільної відповідальності різних видів юридичних ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.