Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 3208 за запитом Правовий

Природа цивільно правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору перестрахування 2. Ознаки цивільно правової відповідальності 3. Наслідки порушення договору перестрахування ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Надра як об’єкт правової охорони. 2. Поняття та зміст правової охорони надр. 3. Відповідальність за порушення законодавства про надра. Висновок Задача Список літератури
Правове регулювання відносин з перевезення вантажів у залізничному транспорті 2. Правове регулювання відносин у міжнародних залізничних перевезеннях Висновки Список використаної літератури
правове регулювання економіки 1. Проаналізувати пріоритетність застосування окремих державно – правових засобів впливу у сфері підприємництва. 2.
Правова природа судимості як явища в кримінальному праві України 1.1 Поняття та ознаки судимості 1.2 Правові наслідки судимості Розділ ...зняття судимості 2.2 Кримінально правовий порядок зняття судимості 2.3 Проблемні питання інституту судимості та перспективи його вдосконалення Висновки Список використаної літератури
Конкуренція кримінально правових норм та її значення. Задача № 1 Гр. Поклад був провідним конструктором КБ, яке розробляє нові зразки космічних об’єктів, зокрема ... Дайте правову оцінку ситуації, що склалася. Задача № 2 Гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, працюючи завідувачем магазину на селі, усунулася від ...
... Тема № 11. Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1.
Конституційно правове регулювання виборів в Україні План Поняття і види виборів в Україні. Поняття і принципи виборчого права....їх видів, звернути увагу на правове регулювання виборів в Україні. Розглядаючи друге питання плану, необхідно дати поняття виборчого права в об'єктивному та суб'єктивному розумінні, ...
Завдання 1 Проаналізуйте порядок видачі і оформлення видачі вантажу перевізником, прийняття вантажу одержувачем, та правову природу комерційних актів і актів ...
Правове регулювання ведення Зеленої книги України 2. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 2. Задача Міська рада прийняла рішення про надання ...
Правова природа договору банківського вкладу. 1.1. Поняття договору банківського вкладу.……....................................4 7 1.2. Сторони договору банківського вкладу............................................. Правова природа договору банківського рахунка. 2.1. Поняття договору банківського рахунка.......................................17 20 2.2. Сторони договору банківського рахунка.......................................
ТЕМА № 4 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. План: 1. Поняття, функції та види політичних партій. 2. Порядок створення політичних партій в Україні....формувань та суб’єктів конституційно правових відносин, порядок їх створення та діяльності, характер взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.
... Правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні ............................................................................................................. 3 1.1. Сутність та принципи громадянства .............................................. 3 1.2.... Правовий режим іноземців та осіб без громадянства ................... 13 2. Поняття колективного договору, порядок та строки його укладення .... 20 2.1.
ПОНЯТТЯ Й ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПОНАДНОРМОВИХ РОБІТ 1.1. Поняття понаднормових робіт 1.2. Правове значення понаднормових робіт Розділ 2.
Вступ 1. Загальні положення про зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 2.
Поняття «міжнародно правова відповідальність». Класифікація міжнародних правопорушень держав 2. Юридичні і фактичні підстави міжнародно правової відповідальності 3. Обставини, що виключають протиправність діяння держави ...
Варіант 6 1. Визначте характер адміністративного провадження за Законом України “Про звернення громадян” та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. 2.
Правова природа недійсних цивільно правових договорів з цінними паперами…………………………………………………………………………...…6 Розділ 2. Підстави визнання договорів з цінними паперами недійсними………10 Розділ ...
Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2. Правовий режим та особливості окремих об’єктів цивільних прав………...9 2.1.
Правова характеристика об’єктів цивільних прав………………..………….7 1.1. Поняття об’єктів цивільних прав…………………………………..………..7 1.2.... Особливості правового режиму об’єктів цивільних прав…………….……26 Висновок …………………………………………………………………………29 Список використаних джерел…………………………………………………..32 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
... Задача Троє громадян вирішили розпочати свій бізнес і звернулися за юридичною консультацією щодо організаційно правової форми його здійснення.
Сутність політико – правового середовища та його значення 2. Особливості оцінки впливу політичних та правових чинників зовнішнього середовища на міжнародну маркетингову діяльність Список використаної ...
Державно правовий механізм управління у царині екології. 2. Правове регулювання ведення Червоної книги України. 2. Задача Державний екологічний інспектор під час перевірки ...
План: 1. Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб'єкти інформаційно правових відносин. 2.
Загальна характеристика цивільно правового договору…………..…7 1.1. Поняття договору в цивільному праві України…………………………..…..7 1.2. Зміст договору…………………………………………………………………13 РОЗДІЛ 2. Класифікація цивільно правових договорів……………………..…..17 2.1.
Загальна характеристика романо германської правової сім’ї.……..….7 Розділ 2. Структура і джерела права………………………………………….…..16 2.1. Публічне і приватне………………………………………….…….….16 2.2....систем права держав романо германської правової сім’ї………………………………………………………………………………….29 3.1. Франція…………………………………………………………..….….29 3.2. Бельгія………………………………………………………….……….31 3.3. Іспанія………………………………………………………….…….…32 3.4. Італія………………………………………………………........
...ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Тема: «Содержание административно правового статуса граждан» План 1. Понятие и содержание административно правового статуса индивидуального субъекта ... 2. Права и обязанности граждан в сфере исполнительной ...
Правова культура юриста 4. Етична і естетична культури 5. Висновок (правова культура основа формування професії юриста)
Історико правовий аспект використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом Розділ ІІ. Кримінально правова характеристика використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 2.1.
Правове регулювання вільних економічних зон 7 2. Поняття, ознаки, види вільних економічних зон 11 3. Світовий досвід функціонування вільних економічних зон ...Висновок 67 Список використаних нормативно правових актів і літературних джерел 71
Поняття та види правового статусу 3. Структура правового статусу людини і громадянина Висновки Список літератури
Визначення поняття «правовий режим земель» у земельному праві України……………………………………….................................................5 2.Поняття та склад земель оздоровчого призначення…....…………...…9 3.Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення…..
ТЕМА № 1: Кримінально правова характеристика умисного вбивства без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти життя....момент початку та закінчення кримінально правової охорони життя людини. Визначити додатковий безпосередній об’єкт умисного вбивства. Розгляд об'єктивної сторони даного злочину слід почати з дослідження ...
Міжнародно правовий захист прав людини П лан 1. Розвиток міжнародно правового співробітництва в галузі прав людини. 2.
Теоретичні основи правового регулювання банківської таємниці........................................................................................................................6 1.1. Поняття та режим банківської таємниці............................................................6 1.2. Банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн.................................... Теоретичні основи правового регулювання комерційної таємниці............................................
Правовий статус національних меншин за законодавством України 3. Механізм реалізації прав національних меншин в Україні 4. Питання вдосконалення правового регулювання статусу національних меншин Висновки ...
ВАРІАНТ 9 Тема: Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально правове значення План 1. Поняття та ознаки суспільно небезпечних наслідків. 2. Місце суспільно небезпечних наслідків у системі ознак об’єктивної сторони ...злочину – критерій поділу складів злочину // Правова держава / Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. – О.: Астропринт. – 2000. – Вип.. 2. – С. 61 64. 7. Михлин А. С.
Поняття цивільно правового договору та класифікація договорів, що є підставами набуття юридичною особою права власності………………..…6 Розділ 2. Особливості цивільно правових договорів, які є підставою набуття ...
Правове регулювання господарської діяльності в кооперації 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань Список використаної літератури
Iсторiя становлення правової охорони винаходу як об’єкта цивiльно правових вiдносин 9 1.2. Формування поняття винаходу у нацiональному законодавствi України 32 Висновок ...
Конституційно правова регламентація виборчого процесу в Україні План 1. Виборчий процес: поняття та етапи. 2. Конституційно правові засади участі громадян Укра¬їни ...виборчих правовідно¬син, їх конституційно правовий аспект // Вибори Президента України. 99, Проблеми теорії і практики. К., 2000. Ставнійчук М.І. Законодавство про вибори народних депутатів України: ...
Адміністративно правовий статус м. Києва як центру держави 1.2. Столичні функції м. Києва 1.3. Гарантії забезпечення виконання столичних функцій м.... Нормативно правова основа здійснення виконавчої влади в м. Києві 2.3. Посадові особи органів виконавчої влади в м.
Міжнародна правова оцінка європейських країн дій США в Іраку 3. Оцінка рейтингу США у зв’язку з діями в Іраку (2008 р). 4. Правовий аналіз дій США в Іраку ...
ВАРІАНТ 20 Завдання Кримінально правова характеристика умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово комунального господарства (ст. 270 1 КК). Задача 1 Т.... Дайте кримінально правову оцінку діям винної особи. Задача 2 Р., перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, о 23.00 помилково зайшов у ...
...торговельної марки як об’єкта правової охорони…...6 Розділ 2. Поняття та функції торговельної марки………………………………..11 2.1. Поняття та сутність торговельної марки…………………………..…………11 2.2.... Види торговельної марки та їх правове значення……………………...……19 Розділ 3. Захист права на торговельну марку…………………………………….26 Висновок………………………………………………………………….…………36 Список використаних джерел…………………………………………………..…38 Шрифт – Times New Roman.
Поняття та правова природа кредитних правовідносин……………………...6 1.2. Класифікація кредитних правовідносин……………………………………..12 РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН……………...…….18 2.1....ВИДИ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ…………………………………………...…………38 3.1. Кредитні правовідносини за участю громадян………………………..……..38 3.2. Кредитні правовідносини за участю держави………………………….……44 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….……..
Правове становище банків в Україні…………………………………..………6 1.2. Сутність та поняття банківських послуг…………………………….……….14 РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ…………………………………………………………………….
Поняття та конституційно правове регулювання громадянства в зарубіжних країнах 3. Принципи конституційно правового регулювання статусу людини і громадянина Література
...відносин як суб’єкта цивільно правового регулювання……………………………………………….….6 1.1. Поняття інформаційних відносин…………………………………….6 1.2. Об’єкти та суб’єкти інформаційних відносин……………………...11 РОЗДІЛ 2....відносин як суб’єкта цивільно правового регулювання……………………………………………………….……15 2.1. Зміст інформаційних відносин………………………………………15 2.2. Види інформаційних відносин…………………………………...….21 РОЗДІЛ 3.
Підстави еколого правової відповідальності 3. Види відповідальності за екологічні правопорушення 3.1. Дисциплінарна відповідальність 3.2. Адміністративна відповідальність 3.3. Цивільно правова відповідальність 3.4.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.