Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3209 за запитом Правовий

Охарактеризуйте правовий режим Арктики. 3. Надайте поняття воєнної окупації та її правовий режим.
Предмет правового регулювання фінансового права………………..…….…8 1.2. Методи фінансово правового регулювання у фінансовому праві……….…12 1.3.
Поняття робочий час та його правове регулювання……………………….5 1.2. Види робочого часу……………………………………………………………...6 1.2.1. Нормальний робочий час…………………………………………….….7 1.2.2....режими робочого часу та їх правове забезпечення………...17 РОЗДІЛ ІІІ. ДЕЯКІ ВІДСТУПИ ВІД ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ РОБОЧОГО ЧАСУ……………………………………………………………………………………21 3.1. Понаднормові роботи……….……………………………………………….21 3.2.
...як складового елементу механізму кримінально–правового регулювання…………………...….6 1.1. Становлення та розвиток інституту кримінальної відповідальності у кримінальному законодавстві України……………………………………….……6 1.2.... Звільнення від кримінально–правової відповідальності…………..….33 Висновки………………………………………………………………………...….38 Список використаних джерел…………………………………………………..…41 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...провадження щодо державної реєстрації нормативно правових актів у відпові¬дності з чинним законодавством. 2. Громадянин Н., маючи бажання займатися нотаріаль¬ною діяльністю, звернувся до Головного управління ... Контрольна виконана по оновленим нормативно правовим актам!
Правовий статус іноземців ………………………………………….…… 18 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА 2.1 Співвідношення міжнародного і внутрішнього права в галузі громадянства ….….......................
Методы и особенности правового регулирования банковской деятельности 6. Проблемы правового регулирования банковской деятельности Выводы Литература
Правовий аналіз незаконного заволодіння автотранспортним засобом Розділ 2. Кримінально правова характеристика об’єктивної та суб’єктивної сторони незаконного заволодіння транспортним засобом ...
Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України.......................................................................................................................11 Розділ 2. Роль та значення регулювання сфери публічних фінансів....................16 2.1. Нормативно правове регулювання публічних фінансів.................................
...регуляція людської поведінки відрізняється від правової? Чи вважали б Ви за доцільне надати основним вимогам моралі чинності правової норми? Обґрунтуйте свою точку зору? 2.
...значення майнових прав подружжя та правового режиму майна подружжя…………………………………………………………………………....12 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ТА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ………………………………………….15 2.1.
...об’єкт державного управління і правова категорія. 5. Загальна характеристика системи органів державного управління економікою. 6. Особливості правового регулювання економікою 7.
...язок стадій та етапів кримінально правової кваліфікації..............16 Розділ 2. Стадія вибору правової норми.................................................................18 2.1. Етап впоряд¬кування зібраних фактичних даних.............................................18 2.2.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ…………………………………………13 2.1. Проблематика організації та регулювання бюджетного процесу в Україні………………………………………………………………………………13 2.2.... НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ………..……29 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...…39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..………42 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД В УКРАЇНІ………………………………………………………………………...…..21 2.1. Нормативно правове регулювання використання вод…………………..…..21 2.2.
...лікарської таємниці 1.3 Особливості правового регулювання лікарської таємниці Розділ ІІ. Особливості цивільно правового захисту лікарської таємниці. Висновки Списки використаних джерел
...Характеристика джерел та методів дослідження правового статусу акціонерних товариств Розділ 2. Основні аспекти організації акціонерних товариств 2.1 Порядок створення акціонерних товариств 2.2 Управління акціонерним товариством 2.3 Правове становище акціонера Розділ 3.
КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ 2.1.Законодавче та нормативно правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 2.2.
Правове становище та види юридичних осіб некомерційних організацій…………………………………………………………………………..15 2.1. Правове становище некомерційної організації……………………...………15 2.2.
Цивільно правове регулювання індивідуалізації юридичних осіб ……………….………………………………………………………………………29 2.1. Торговельна марка як засіб індивідуалізації …………………...……………29 2.2.... Цивільно правовий захист засобів індивідуалізації в мережі Інтернет ………………... …………………………………………………………………….73 Висновки до розділу 3………………………………………………………...........81 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..81 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………...……………………..84
Правове значення системи покарань Висновки Список використаної літератури Висновок У відповідності до проведеного аналізу нормативно правових актів та наукової літератури можна ...
Антимонопольний комітет України, його правовий статус. 2. Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету України. 3. Завдання Антимонопольного комітету України. 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України.... Правове регулювання встановлення меж ринку за конкурентним законодавством України. 2. Визначення монопольного становища суб’єкта господарювання. 3. Типологія ринку. 4.
Цивільно правова відповідальність неповнолітніх осіб за законодавствои України. 4.Висновки. 5.Список використаної літератури. Список використаної літератури: 1.... Правове положення неповнолітніх в Україні: Зб. норм. актів/ Уклад. В.А. Кройтор. Х.: Еспада,2002. 5. Михеева Л.Ю.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ……………………………………………………………………….……..19 2.1. Поняття правового статусу органу місцевої виконавчої влади…….………19 2.2.
Організація та правове регулювання відносин на ринку цінних паперів України.......................................................................................................................18 2.1. Нормативно правове регулювання ринку цінних паперів в Україні.............
НАПРЯМКИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..…23 3.1. Юридичні гарантії реалізації прав на охорону комерційної таємниці……....23 3.2. Правова охорона суб’єктивних прав на ...
...РОЗДІЛ 3 ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 3.1.Поняття іноземних інвестицій 3.2. Державна реєстрація іноземних інвестицій 3.3. Правове регулювання діяльності підприємств з іноземних ...
Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю………22 2.2. Управління товариством з обмеженою відповідальністю…………………..26 2.3.... Напрямки розвитку нормативно правового регулювання товариств з обмеженою відповідальністю……………………………………….……..………36 Висновки……………………………………………………………………………41 Список використаних джерел………………………………………………….….43 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Одним з найпоширеніших і найважливіших видів суспільних відносин в більшості країн, особливо європейських, безперечно вважаються цивільні відносини, адже саме ...зацікавленість держави до створення такого правового поля, де ці відносини могли б розвиватися гармонічно та вільно. Україна не є виключенням з цього правила. Перелік використаних джерел
43 48 2.3 Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю……………………………………………………………..48 57 Розділ ІІІ. Правові засади діяльності системи органів управління та учасників товариства з ... Правовий статус засновника та учасника товариства з обмеженою відповідальністю……………………………………………………………..58 68 3.2. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю...
Недоліки в конституційно правовому статусі Кабінету Міністрів України…36 3.2. Шляхи усунення недоліків конституційно правового статусу Кабінету Міністрів України…………………………………………………………………..…43 Висновки……………………………………………………………………….
51 РОЗДІЛ 4 ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО ПРАВОВОЇ ЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ................................................60 4.1. Право представництва та захисту прав, свобод та інтересів ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ І ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ... Цивільно правовий захист честі, гідності та ділової репутації 3.2. Особливості відшкодування моральної шкоди в справах про захист честі, гідності та ділової ...
ВСТУП РОЗДІЛ I. Правове регулювання робочого часу за законодавством України 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА 1.1. Історія становлення соціології права 1.2. Предмет, структура та функції соціології права РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА СОЦІОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОЗНАВСТВА 2....
1. Роль права в суспільстві. Джерела права 2. Основні риси права. Особливості козацького права 3. Правове становище населення Список використаних джерел
1. Етика й об'єкт її вивчення мораль. Правова етика 2. Співвідношення норм моралі й норм права 3.
Вступ 1. Законодавство про транспорт 3. Правове становище транспортних організацій 4.
ВСТУП …………………………………………………………………………………......... 3 ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. Правове регулювання господарських товариств 1.1. Поняття господарського товариства ……………………………………………..
1. Правовий статус особи в Україні, його закріплення в Конституції України ……………………………………………………………………… 3 ...
ВСТУП ……………………………………………………………………………. 3 Розділ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ... 5 1.1.... Правове регулювання стягнення збитків ……………………………... 38 Розділ 3. СУДОВА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ СУДИ ……….
1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання 2.
1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин § 2. Громадяни – підприємці як суб’єкти господарських правовідносин § ... Поняття та види організаційно – правових форм підприємства
1. Загальні положення про право власності та інші речові права суб’єктів господарювання 2. Склад та правовий режим майна підприємництва
1. Сімейні правовідносини з іноземним елементом 2. Колізійні питання укладення шлюбу 3. Правове регулювання розірвання шлюбу з іноземним ...
1. Передумови реформування житлового права. Сучасні тенденції розвитку житлового законодавства 2. Правове регулювання житлових відносин 3.
1. Етика й об'єкт її вивчення мораль. Правова етика 2. Співвідношення норм моралі й норм права 3.
1. Поняття страхування, його завдання і функції 2. Законодавче та нормативно правове регулювання страхових відносин.
Вступ Розділ 1. Правові основи рибальства в україні 1.1. Поняття рибальства 1.2....та їх регулювання в нормативно правових актах Розділ 2. Порядок та умови здійснення рибальства Розділ 3. Державний контроль за веденням рибного господарства та рибальства Розділ 4.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.