Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 266 за запитом Приклади

Необхідно навести приклади та розкрити зміст основних (генеральних) інститутів, проміжний – простих (звичайних) інститутів. У третьому питанні плану слід перейти до розкриття нижнього рівня ...різних підстав класифікації та навести приклади з діючого законодавства України.
Наведіть приклади диверсифікацій них стратегій провідних компаній України та світу. Зробіть їх порівняльну характеристику Контрольні питання до теми 8 1.... Наведіть приклади конкурентних стратегій відомих вітчизняних та світових фірм. Охарактеризуйте їх особливості, переваги та недоліки. ВИКОНАТИ ІСПИТ Оберіть білет і дайте відповіді ...
Додаток містить приклади інфінітивних зворотів з твору «The Razor’s Edge» та їх переклади українською мовою. Всі приклади розподілено за групами залежно від ...
Відповідь обґрунтуйте та наведіть приклади. 4. Чи згідні ви з твердженням, що різноманітність психічного життя суб’єкта праці можна звести до трьох груп психічних явищ.... Наведіть приклади трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників. Відповідь обґрунтуйте. Тема 11. Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах ...
Навести приклади. Відмітити компетенцію та порядок роботи парламентів. Проаналізувати інститут парламентського контролю та його значення для співвідношення парламентів з виконавчою гілкою влади....цьому необхідно спиратися на конкретні приклади функціонування виконавчої влади у Франції та Аргентині. Для успішного вирішення практичної задачі треба згадати основні форми політико територіального устрою зарубіжних ...
Необхідно дослідити ці правила, навести приклади застосування. Розгляд третього питання теми припускає розкриття поняття «необхідноі» умови, з'ясування різниці між зв’язком «необхідним» та «випадковим»....умисний, необережний, випадковий (казуальний), навести приклади). Крім того слід відмітити, що можливість настання наслідків може бути реалізована втручанням інших побічних сил (вказати ці сили та коротко ...
Наведіть приклади міжнародних економічних союзів та утворень Завдання 5 Підготуйте доповідь на тему: «Сутність, форми та етапи міжнародної економічної інтеграції» Тема 8 ... Назвіть приклади міжнародних валютно фінансових інституцій Міжнародний валютний фонд (МВФ) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 4. Співробітництво в рамках Організації Економічного співробітництва ...
Наведіть приклади класифікацій видів психологічного впливу. 2. Які види психологічного впливу Ви відчували на собі в процесі виробничої діяльності? 3.... Наведіть приклади класифікацій документів. 3. Який вид документів (класифікація за змістом) на Ваш погляд є найбільш важливим в управлінській діяльності?
...ситуації; Б) наведіть відомі вам приклади поведінки японських, американських та інших іноземних менеджерів в Україні. Дайте свою оцінку; В) чи можливе, на вашу думку, адаптування японського ... Г) наведіть приклади з практики, коли вам або вашим знайомим довелося зустрітися з проявами традиційно американського, японського чи європейського стилю управління персоналом Завдання № ...
5 Навести приклади його індивідуально авторських неологізмів з роману «Месопотамія» та збірки віршів «Ефіпія»; зробити власний аналіз та висновки на основі вибраної літератури....його поетичних творів та наведено приклади індивідуально авторських неологізмів. Завершують курсову роботу висновки, в яких ми подаємо підсумки роботи та висловлюємо власну думку щодо досліджуваної теми.
...зроблені під час аналізу розглянутого прикладу, застосовні у вашому випадку? 3. Що потрібно зробити вашій команді, щоб зберегти здатність впевнено досягати поставлених цілей, стабільної високої продуктивності, ... Обгрунтуйте думку та наведіть приклади. Найпоширенішими причинами звернення до консультантів можна визначити наступні: 2. Допомога в подоланні кризи в діяльності підприємства Дайте відповідь на питания: ...
Наведіть приклади страхування професійної відповідальності. 5. Що таке екологічне страхування? 6. Які головні особливості страхування відповідальності виробника за якість продукції? 7. Наведіть приклади ризиків при страхуванні відповідальності роботодавця.
Наведіть приклади ситуацій, коли відбувається зміна наукової парадигми. 6. Як вплинула синергетика на методологічну культуру науки? 7.... Наведіть приклади, коли метафізична (умоспоглядальна) філософія могла сприяти розвитку науки. 11. За що К.Поппер критикує «натуралістичну методологію» науки? 12.
Навести приклади основних задач, що розглядаються в економетрії 16. У чому полягає внесок Кобба та Дугласа в теорію виробничих функцій? 26.
...релевантних та нерелевантних затрат (навести приклади та охарактеризувати їх значення) 2. Як визначається фактична виробнича собівартість готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг 3.
Наведіть приклади дії законів функціонування і розвитку організації (організація – на ваш вибір). 2. Розкрийте етап розвитку, особливості функціонування, позитивні та негативні сторони ...
ПРИКЛАДИ КОКТЕЙЛІВ АПЕРИТИВІВ 3. МЕТОДИ ПРИГОТУВАННЯ КОКТЕЙЛІВ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТОСУВАНЬ, ІНВЕНТАРЮ, ПОСУДУ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Приклади застосування економіко – математичних моделей для прийняття управлінських рішень Висновки Список використаної літератури Дослідження математичної моделі дає змогу діставати характеристики реального ...
...методів в економічному аналізі (навести приклади) 2. Аналіз обсягу реалізації продукції харчового підприємства 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий рік Звітний ...
Наведіть приклади, використовуючи місцевий матеріал 26.Характеристика показників стану оптового ринку Задача (варіант 62) Визначити економічну ефективність переходу оптової бази на прямі ...
Наведіть приклади психофізіологічних факторів небезпеки Задача 1 За 2002 рік у Запорізькій області в результаті побутового травматизму загинуло 3796 людин.
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
...змінних та постійних затрат (навести приклади та охарактеризувати їх значення) 2. Основні елементи нормативного методу обліку та контролю затрат 3. Порядок складання бюджету прямих трудових затрат ...
Приклади моделей вибору інноваційної стратегії фірми 3. Практичне завдання Перелічіть та проаналізуйте укази президента, постанови Уряду, закони України, прийняті Верховною Радою ...
Приклади кодів, що використовуються 23. Порівняльний аналіз методів комутації (комутація каналів, пакетів, повідомлень) 33. Логічна структуризація мережі за допомогою мостів.
...іншомовного походження (по 2 3 приклади на кожне правило). 3. Службовий лист. Приклад листа запиту юридичної організації. Методичні рекомендації Працюючи над першим завданням, дайте визначення дискусії, ...
...цивільного процесуального права і конкретні приклади за вказівкою статті ЦПК ………………….. 3 2. Структура норми цивільного процессуального права…………………. 8 3. Дія процесуальних норм у часі й просторі…………………………….
Приклади побудови каналів 30. Домен колізій. Методи обробки колізій 40. Методи підвищення відмовостійкості в сучасних технологіях КС 50.
Розглянуто основи мембранних процесів, наведено приклади мембран, сфері застосування таких технологій.
Наведіть приклади з практики українських підприємств, що займаються проблемами формування організаційної культури Література
спрямуванням) Робота містить оригінальні приклади резюме, автобіографії, заяви (про прийняття на роботу і про звільнення), характеристики, наказу.
Привести приклади використання організаційно розпорядчих методів управління в організації діяльності управління підприємством, де працює студент Література
Наведіть приклади літературних норм. До якого стилю належить поданий нижче текст? Чому? Особа це людина, з одного боку, як істота біологічна, як ...
...української мови (по 2 3 приклади). 3. Доручення (визначення та зразок). Методичні рекомендації Виконуючи перше завдання, дайте відповідь на запитання: Які ви знаєте різновиди документів за ...
Приклади документів з комерційним підприємством з працівником. Висновок Список використаної літератури
...динаміки Покажемо все за допомогою прикладу В таблиці наведено обсяг попиту на товар X ;а різних цінових рівнів Ціна, грн. 1,8 1,5 1,2 0,...
Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг.
Привести приклади використання організаційно розпорядчих методів управління в організації діяльності управління підприємством Література
Наведіть з практики приклади притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Які колізії чинного законодавства мали місце? Список використаних джерел
...економічної інформації Завдання № 65 Привести приклади управлінських рішень на підприємстві. Проаналізувати (накази керівника й рішення колегіальних органів). Зробити висновки відносно якості управлінських рішень Література
Приклади розрахунків Задача №5 Визначити сучасний розмір суми в 8000 грн., яка буде сплачена через три роки при використанні складної облікової ...
Привести приклади 3. Тести 4. Визначити собівартість обєкта за МСБО 2 «Запаси», якщо відомо: купівельна вартість сировини 6400 у.
Зміст Вступ 2 Герон Олександрійський 3 Забуті інженерні винаходи 5 Математична праця 10 Формулювання та доведення формули Герона 11 Виведення модифікованої формули 13 Приклади використання 14 Висновки 21 Джерела 22
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти громадського порядку та моральності. Запишіть принаймні 5 з них. 2.
Наведіть приклади 3. Охарактеризуйте типи міжнародних економічних досліджень 4. У чому полягає сутність розробки цінової стратегії? 5.
Наведіть приклади, які підтверджують відповідність терміновживання зазначеним вимогам. 2. Яку літеру — и чи і — треба вставити замість крапок? Запишіть слова.
...і «зміни в пропозиції», наведіть приклади причинно наслідкових зв’язків 3. В чому полягає суть принципу спадаючої граничної корисності? Пояснити дію закону попиту на основі цього ...
...домену колізій та навести його приклади Список використаних джерел.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.