Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 218 за запитом Проектний

Проектна діяльність НДО і вплив донорської допомоги на розвиток неприбуткового сектору 2.3.1. Проектна діяльність НДО 2.3.2.
...фінансово господарської діяльності через нові проектні рішення 3.3. Розрахунок ефективності проектного грошового потоку підприємства 3.4. Резерви фінансування грошових потоків підприємства 3.5.
РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЗА ВИДАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 3.1. Інформаційне забезпечення...........................................................................80 3.1.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення…..……....... Економічна ефективність запропонованих проектних рішень................124 Висновки..............................................................................................................127 Література.......................
, включаючи ПДВ 210 грн За проектну документацію з встановлення кіоску було виплачено проектній організації 360 грн., включаючи ПДВ 60 грн. За монтаж і підключення до енергозабезпечення ...
За проектну документацію з встановлення кіоску було виплачено проектній організації 360 грн., включаючи ПДВ 60 грн. За монтаж і підключення до енергозабезпечення ...
, включаючи ПДВ – 210 грн За проектну документацію з встановлення кіоску було виплачено проектній організації – 360 грн., включаючи ПДВ – 60 грн. За монтаж і підключення до енергозабезпечення ...
...доходу за інвестиційним проектом від проектного доходу при ставці дисконту 10%, якщо проектні дані наступні: тис. грн Періоди ( роки) Затрати за проектом Доходи від проекту 1 ...
Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2.... Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2.
...можна реалізувати у стислі строки проектних показників, уведення в дію нових технологічних агрегатів, ліній, устаткування. За даними вибіркового обстеження кількасот підприємств різних галузей промисловості та будівництва ...свідчать про реальну можливість досягнення проектних показників виробничих об'єктів на підприємствах добувної промисловості за півтора два роки, а оборотної за один рік і навіть швидше.
...можна реалізувати у стислі строки проектних показників, уведення в дію нових технологічних агрегатів, ліній, устаткування. За даними вибіркового обстеження кількасот підприємств різних галузей промисловості та будівництва ...свідчать про реальну можливість досягнення проектних показників виробничих об'єктів на підприємствах добувної промисловості за півтора два роки, а оборотної за один рік і навіть швидше.
проектними Question 7 Відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів: a. держава не несе b. держава несе c.... ремонтні, ремонтно будівельні підприємства, проектні організації Question 2 До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю не належать: a.
Завдяки впровадженню першого заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску на 32,1грн, відсоток зниження собівартості ... Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру піску на 19 50 грн, ...
завдяки впровадженню заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску на 63,9 грн.... Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру піску на 34,3 грн.
Завдяки впровадженню заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску на 63,9 грн, відсоток зниження ... Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру піску на 34,3 грн, ...
...відповіді вірні Question 10 Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань: a. визначення чинників, що впливають на ризик b. виявлення ризиків проекту c....ТЕСТ Question 1 Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: a. ступеня доцільності реалізації проекту за нвявного рівня ризику ...
...відповіді вірні Question 10 Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань: a. визначення чинників, що впливають на ризик b. виявлення ризиків проекту c....ТЕСТ Question 1 Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: a. ступеня доцільності реалізації проекту за нвявного рівня ризику ...
завдяки впровадженню заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску на 63,9 грн, відсоток зниження ... Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру піску на 34,3 грн, ...
...за якої умови використання у проектному фінансуванні позичкового капіталу є обґрунтованим: a. якщо обсяг інвестування перевищує власні кошти інвестора b. якщо використання позики дає змогу збалансувати ... проектного циклу b. інвестиційної фаза c. інвестиційного циклу Question 31 Характеристика основних і допоміжних ринків та тих сегментів, на яких працює ...
проектне фінансування b. повне внутрішнє фінансування інвестиційного проекту c. емісія акцій d. кредитне фінансування інвестиційного проекту Question 13 Для системи проектного фінансування характерно: a.
1. Сутність технології проектного бюджетування 2. Сутність взаємозв’язку фінансових бюджетів з операційними 3. Скласти бюджет грошових коштів на ІІ квартал 2010 р Таблиця № ...
Цілі і завдання аналізу проектних ризиків 2. Підходи до оцінки ризику Список використаної літератури
Оцінка й прийняття проектних рішень в умовах ризику й невизначеності Завдання № Існують п’ять проектів фінансування з однаковою прогнозною сумою капітальних вкладень.
Проектний цикл, порядок складання інвестиційного проекту. 3. Практична частина. Список використаної літератури.
Аналіз проектних ризиків при інвестиційному кредитуванні Задача №5 Інвестований капітал проекту становить 250 тис. грн. В структурі капіталу проекту виділяють власні та ...
...ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 1.1. Характеристика предметної області 1.2. Аналіз існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі 1.3.
Проектне фінансування 5.Кредитування та контроль 6. Фінансовий моніторинг у банку 7. Стратегічне управління 8. Менеджмент персоналу 9.
Проектне фінансування 5. Маркетинг в банку 6. Інвестиційне кредитування 7. Стратегічне управління 8. Менеджмент персоналу 9.
Проектна частина 2.1 Прогноз попиту на послуги аеропорту на внутрішньому і міжнародному ринку (обслуговування вантажів, пошти і прийом і відправка (...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1.1.3 ...
Договір підряду на проектні та пошукові роботи. 2.Договори про надання банківських послуг. 3. Задача№1 ТОВ “Лія” пред’явило до ПП “Сана” позов ...
Проектна технологія у ДНЗ. 4. Інформаційно компютерні технології щодо підвищення якості розвитку та виховання дитини. 5.
Управління проектними ризиками 7. Управління командою проекту
...привабливості альтернативних варіантів капіталовкладень, якщо проектна дисконтна ставка дорівнює 12%. Таблиця 6 Вихідні дані Період часу, років Проект А Проект Б Проект С 0 250000 250000 250000 ...
Концепція проекту у проектному аналізі 1.3. Особливості класифікації бізнес проектів та їх основні властивості 1.4. Принципи управління проектами у вітчизняній практиці менеджменту ...
Проектний аналіз………………………………………………………….19 6. Потенціал розвитку підприємства……………………………………….21 7. Управління логістичними процесами, в т. ч. управління постачанням……………………………………………………………….28 8.
Проектні роботи триватимуть 2 роки, їх вартість становитиме 28 тис.грн., які рівномірно розподілені по роках Затрати на виготовлення системи подані ...
...напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами. Хоча домінуючими залишалися авангардні групи, проте це не виключало існування й плідної роботи об’єднань ретроспективної орієнтації.
Проектна частина 2.1. Оптимізація дохідності облігацій на ринку цінних паперів 2.1.1. Практичне застосування модел 2.2.
Проектний розділ 2.1. Характеристика підприємства.……………………………………...32 2.2. Організаційна структура підприємства…………………………..…35 2.3. Основні види діяльності, здійснювані на підприємстві…………...
Терміни коефіцієнт освоєння проектної потужності проект явочна чисельність персонал оптимальна виробнича програма фонд годинної заробітної плати ІІІ. Задачі Задача На плановий період підприємством укладено ...
...напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами. Хоча домінуючими залишалися авангардні групи, проте це не виключало існування й плідної роботи об’єднань ретроспективної орієнтації.
...напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами. Хоча домінуючими залишалися авангардні групи, проте це не виключало існування й плідної роботи об’єднань ретроспективної орієнтації.
...напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами. Хоча домінуючими залишалися авангардні групи, проте це не виключало існування й плідної роботи об’єднань ретроспективної орієнтації.
...перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт. 1. Яким чином банк може розв’язати ...
Проектна частина 2.1.Економіко математичне моделювання операцій купівлі продажу євродоларового ф’ючерс 2.1.1. Практичне застосування моделі 2.2.
Умова задачі Проектна вартість будівництва торговельного підпри¬ємства – 80 000 грн. За станом на 1 грудня 200 р.
Перспективи розвитку банківського проектного фінансування в України РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АКІБ «УКРСИББАНК» 2.1. Організаційно економічна характеристика АКІБ «УкрСиббанк» 2....
в теоретичній частині наведений проектний розрахунок типового біореактора потужністю 100 л/год. ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................6 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТАЦІЇ............................................................................................................8 1.1.
...напрямами діяльності, художніми уподобаннями та проектними методами. Хоча домінуючими залишалися авангардні групи, проте це не виключало існування й плідної роботи об’єднань ретроспективної орієнтації.
Доведення об'єкту до проектної потужності відноситься до: а) передінвестиційної фази; б) інвестиційної фази; в) фази експлуатації Задачі: 4.1.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.