Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 193 за запитом Проектування

Проектування вестибюльної групи приміщень 2.2. Проектування приміщень служби прийому і розміщення РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ 3....
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «...
...у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками ...
Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи 2.1 Визначення основних структурних параметрів проектування верстата 2.1.1.
Проектування нової ОСУ 3.1. Обґрунтування та вибір методу проектування нової ОСУ 3.2. Проектування нової ОСУ підприємства Висновки та пропозиції ...
...пов’язана із технологією і проектуванням робіт. Технологія в сучасних умовах – важливий фактор, що впливає на продуктивність. Ефективне проектування робіт сприяє росту продуктивності в умовах високого ...
Проектування та створення баз даних у середовищі СУБД ACCESS Варіант №7 "Продаж автомобілів" Проектування та створення БД: 1. Створення таблиць 2.
Проектування та створення баз даних у середовищі СУБД ACCESS Варіант №12 "Продаж валюти" Проектування та створення БД: 1. Створення таблиць 2.
Проектування та створення баз даних у середовищі СУБД ACCESS Варіант 19 "Продаж електротоварів" Проектування та створення БД: 1. Створення таблиць 2.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством 1.3 ...
Урбоекологічне планування і проектування 7 3. Оцінка впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні та будівництві 11 4. Міська екосистема 14 Висновок 20 Список ...
Педагогічне проектування й педагогічні технології 4. Принципи педагогічного проектування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Педагогічне проектування й педагогічні технології 4. Принципи педагогічного проектування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Робота складається з креслення у форматі DWG(автокад), та пояснюючої записки: br />br /> Зміст br />br /> Дані на проектування 1. Розрахунок балочної клітки 4 1.1. Розрахунок плоского настилу 4 1.2. Розрахунок балки настилу 5 1.3 Розрахунок ...22 br />br /> Дані на проектування Варіант 4 1. Тип балкової клітки: нормальний з розміщенням балок настилу в одному рівні. 2. Клас будівлі: 1 3.
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 2.1. Математичні методи розв’язку задачі 2.2. Проектування алгоритмів 2.2.1.
Проектування системи ewsd 2.1. Загальна xapaктеристика EWSD 2.2 Розробка структурної схеми EWSD 2.3 Розрахунок об’єму обладнання EWSD ... Було виконано проектування сучасної цифрової АТС типу EWSD для цієї мережі. Була складена матриця телефонного навантаження і схему розподілу навантаження.
ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 2.1. Педагогічні умови створення предметно ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі 2.2. Проектування роботи з дітьми в предметно ...
Проектування програмного комплексу для реєстрації товарних знаків товарів та послуг 2.1. Функціональний аналіз предметної галузі 2.2.... Проектування інформаційної системи 3. Розробка програмного комплексу 3.1. Розробка бази даних 3.2. Розробка програмного забезпечення комплексу 3.3.
...1.3 Постановка задачі на проектування 2. Розробка загальносистемних рішень 2.1 Загальна структура розроблюваної системи 2.2 Математично алгоритмічне забезпечення 2.3 Інформаційне забезпечення 3....1.3 Постановка задачі на проектування 2. Розробка загальносистемних рішень 2.1 Загальна структура розроблюваної системи 2.2 Математично алгоритмічне забезпечення 2.3 Інформаційне забезпечення 3.
...2 Визначення функцій 2.3 Проектування БД засобами Database Desktop 2.4 Схеми бази даних 3. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 3.1 Опис інформаційного середовища 3.2 Проектування в Delphi 3.3 Розробка ...
Особливості проектування технологічних процесів у різних типах виробництва. 4. Охарактеризуйте методи проектування технологічних процесів. Тема 5 1. Розкрийте сутність стандартизації продукції. 2.
...галузі суспільного виробництва, зокрема в проектування та управління виробництвом і технологічними процесами на базі використання сучасної високопродуктивної обчислювальної техніки і нової інформаційної технології.... Оцінка ефективності проектування і створення економічних систем, може бути виконана одним із трьох наступних способів. По перше, є можливість (принаймні теоретична) проводити керовані ...
...пов’язана із технологією і проектуванням робіт. Технологія в сучасних умовах – важливий фактор, що впливає на продуктивність. Ефективне проектування робіт сприяє росту продуктивності в умовах високого ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1.1.3 Вимоги до програмно апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі 11 1.2 Обґрунтування вибору середовища реалізації завдання 12 1.3 Функціональні можливості середовища MS Access 15 1.4 Теоретичні основи організації реляційних баз даних 16 1.4.1 Реляц...
Проектування та розрахунок спеціального пристосування………………... 3.2.1. Загальні відомості до запропонованого пристосування………………….. 3.2.2.... Вибір конструкції та проектування затискного механізму………………. 3.2.7. Опис принципу роботи розробленого пристрою…………………………. 3.2.8. Техніко – економічне обґрунтування конструкції пристрою……………. 3.3.
...галузі суспільного виробництва, зокрема в проектування та управління виробництвом і технологічними процесами на базі використання сучасної високопродуктивної обчислювальної техніки і нової інформаційної технології.... Оцінка ефективності проектування і створення економічних систем, може бути виконана одним із трьох наступних способів. По перше, є можливість (принаймні теоретична) проводити керовані ...
...розробки додатків) лежить технологія візуального проектування та подійного проектування, суть якої заключається у тому, що середа розробки бере на себе більшу частину рутини, залишаючи програмісту роботу ...
Також необхідне системне дидактичне проектування теми, яке передбачає діагностичне проектування цілей навчання, розробку змісту навчання, спрямованість методичних шляхів навчання математики на широке використання функцій.
...вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції для забезпечення належної якості й запобігання невиправданій різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального призначення; формування єдиної ...поділити на: виробничо технічні (вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації); організаційні (вдосконалення організації...
Прогнозування і проектування сімейного життя d. Всі відповіді вірні Question 7 Позитивно впливають на стабільність шлюбу такі особливості дошлюбного періоду a.... Прогнозування і проектування сімейного життя b. Всі відповіді вірні c. Накопичення спільних вражень та переживань d. Пізнання один одного Question 20 Здатність виконувати ...
Перша модифікація «проектування – будівництво» Рис.1.2.5 Система під ключ. Друга модифікація «проектування – управління» Рис.1.2.6 Організаційна форма «професійного управління ...
проектування організаційних структур b. керівництво спільною діяльністю c. підбір персоналу d. самоменеджмент e. ведення документів Question 9 Цільове планування роботи менеджера – ...Ергономіка займається комплексним вивченням та проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов та процесу праці, а також професійної майстерності. a. вірно b.
...в значній мірі визначили раціонне проектування цього підприємства громадського харчування. Розміщення прогресивного устаткування, що дозволяє механізувати трудомісткі процеси приготування і роздачі їжі, використання потокових ліній по ...що і було враховано при проектуванні та під час експлуатаційної діяльності на підприємстві громадського харчування туристичного комплексу “Росава”. Туристичний комплекс “Росава” належить до категорії готельних підприємств, ...
...с утність та етапність організаційного проектування? 3. Які основні елементи організаційної структури управління? 4. Які основні вимоги до проектування організаційної структури? 5.
Управління процесом проектування операційної системи 2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організацій 3. Опишіть систему контролю якості продукції на Вашому підприємстві та ...
Роль бізнес проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес проекту. Характеристика чотирьох фаз циклу: стартової, підготовки, реалізації та завершення 2.
...методологічні аспекти визначення ефективності інвестиційного проектування 1.1. Економічна сутність і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів 1.2. Підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів 1.3.
Проектування соціокультурного середовища проекту 4. Залучення населення до роботи над проектом 5. Індикатори соціального розвитку Література
Проектування робочих місць та систем їх обслуговування 3. Структуризація праці, поняття і напрями здійснення 4. Задача Розрахувати необхідну чисельність контролерів цеху ...
ВСТУП 1 Поняття і склад фінансової структури банку 2 Моделі роботи банку з трансфертним ціноутворенням 3 Проектування фінансової структури банку 4 Формування центрів інфраструктури банку 5 Методи виділення бізнес напрямків в банку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Основним напрямком курсового проектування є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в організаціях конкретних видів діяльності, розмірів, форми. В процесі виконання роботи були розглянуті: ...
Ергономічні основи проектування робочих місць ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ергономічні основи проектування робочих місць ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...4.1 Основні стратегії при проектуванні упаковки 4.2 Інформаційні і образотворчі елементи на упаковці товару 4.3 Основні критерії оцінки варіантів упаковки.
Проектування системи ewsd 2.1. Загальна xapaктеристика EWSD 2.2 Розробка структурної схеми EWSD 2.3 Розрахунок об’єму обладнання EWSD ...
Основні принципи проектування послуг харчування для іноземних туристів 1.3. Організаційно правове регулювання діяльності закладів ресторанного господарства в готельних комплексах ІІ.
Основні принципи проектування послуг харчування в готельних комплексах 1.3. Організаційно правове регулювання послуг харчування туристам II. Дослідження організації послуг харчування в готельно ...
Особливості проектування послуг харчування учасникам культурних, громадських та спортивних заходів 1.2. Методи і форми обслуговування гостей 1.3.
Структура системи якості та процес проектування послуги РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ. 2.1. Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю 2.2.
Проектування системи первинного обліку і документообороту орендних операцій 5. Облік операцій з оперативної оренди 6. Облік операцій з фінансової оренди 7.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.