Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 175 за запитом Просування

...політики, цінової політики, збутової політики, просування товару на ринок, організації сервісу. В даній роботі були розглянуті організаційні особливості ПП «Черкасипивторг»: історія підприємства, цілі, структура, форми власності.... Визначено, що основним завданням просування продукції є підвищення обсягу збуту і завоювання більшої частки ринку шляхом поліпшення попиту. Підприємству слід використовувати такі засоби реклами: преса, ...
Яку роль у процесі просування товарів від виробника до споживачів відіграє роздрібна торгівля? 6. Назвіть відомі Вам форми організації роздрібної торгівлі. 7....тому ж етапі ланцюга з просування товарів від виробників до споживачів, становить: a. Ширину каналу розповсюдження b. Насиченість каналів розповсюдження c. Число рівнів каналу розповсюдження d.
Планування просування товару 4.2. Розрахунок бюджету маркетингу 4.3. Розробка каналів розподілу 4.4. Розробка маркетингової структури управління підприємством 4.5.... На підприємстві немає чіткої політики просування товарів. 13. АТ «Черкаси АВТО» зовсім не надається уваги фірмовому стилю. 14. На підприємстві ефективно використовуються деякі методи пропаганди. 15.
...поза конкуренцією серед інших засобів просування товару. Вона дозволяє продавати товар значно дорожче, нічого в ньому не змінюючи. На сьогоднішній день ситуація на ринку така, що ...обсягів виробництва, скільки ефективність технологій просування товару. Коли ринок перенасичений, однією зі складових успіху стає грамотний вибір упаковки. Красива яскрава упаковка підсвідомо пов'язується з отриманням ...
...ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності. При закупівлі товарів оптово роздрібним торгівельним підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу ...між собою на всьому шляху просування товару від постачальника до покупця, а саме перехід до самообслуговування, впровадження системи знижок, зміни процедур передачі матеріальної відповідальності, заходів по ...
...ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності. При закупівлі товарів оптово роздрібним торгівельним підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу ...між собою на всьому шляху просування товару від постачальника до покупця, а саме перехід до самообслуговування, впровадження системи знижок, зміни процедур передачі матеріальної відповідальності, заходів по ...
Розроблено рекламну стратегію просування окремих видів продукції на ринок; проведено маркетингові дослідження, здійснено оцінку якості комунікаційної програми відділу маркетингу ЗАТ „Юрія"; розглянуто рекламу, як засіб просування товару на ринку; запропоновано створення ...
Планування просування товару 5.4.2 Планування бюджету просування 5.4.3. Фірмовий стиль. Брендінг 5.4.4. Методи пропаганди.
Концепція просування своїх продуктів на ринок спрямована на те, щоб змінити існуючі уподобання та звички споживача щодо «старих» меблів та впровадити новий ...сучасною ознакою товарного ринку, саме просування як елемент комплексу маркетингу товару стало найдієвішим інструментом у створенні ринку для товару, досягненні цільових показників продажів, фактором забезпечення конкурентоспроможності.
...вивчення попиту, ринків збуту, реклами, просування товарів, а також матеріально технічного забезпечення виробництва покладені на заступника директора з комерційних питань і підпорядкованому йому відділу збуту, тому ...упаковки, як додаткового маркетингового заходу просування товару підприємством майже не використовується, на даний час товар ПКЗ не має торгової марки, але спеціалісти заводу займаються її створенням.
...на пошук нових сегментів ринку, просування на ринок, установлення стимулів споживачам для придбання пропонованих товарів, • низьке завантаження основних фондів, що є причиною низької оборотності активів, рентабельності ...застосування системи знижок і методів просування продукції на ринок. • реалізація зношеного й невикористовуваного встаткування. • залучення необхідних основних й оборотних коштів на умовах спільної діяльності, об'єднання ...
Маркетингове просування товарів Список використаної літератури
Просування на ринку галузі медичних послуг 3. Особливості реалізації медичних послуг Ситуаційне завдання Приватна стоматологічна клініка «Дента» почала функціонувати на ринку ...
Розробка стратегії просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок Список використаних джерел Перелік графічного матеріалу Рис. 1 Структура ЗАТ „Меблі” Таблиця 1 Аналіз економічних ...
...роботі розглядається рекламна кампанія по просуванню нового товару, що на сьогодні є скоріше товаром виробничого призначення, чим споживчим товаром. У чинність чого, упор при рекламуванні цього ...
Службово професійне просування і підготовка резерву керівників 3. Задача Діяльність виробничої фірми можна охарактеризувати такими даними: – річні обсяги виробництва 3240 тис. грн.
1.1 Планування просування та професійного розвитку персоналу…… 1.2 Стадії кар'єри…………………………………………………………. 1.3 Етапи життя…………………………………………………………… 1.4 Вибір кар’єри…………………………………………………………. ІІ.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації рекламної зовнішньоекономічної діяльності 1.1 Сутність реклами та просування товарів і послуг на зовнішньому ринку 1.2 Планування реклами на зовнішньому ринку 1.3 Особливості та основні проблеми організації ...
Новітні тенденції й ефективність роботи сана¬торно курортних закладів, зумовлені шляхами просування курортного продукту Задача Визначити виробничу потужність приватної лабораторії санаторно курортного закладу та її виробничу програму, якщо середня тривалість виконання аналізів ...
Ціноутворення та просування на ринку послуг Список використаної літератури
Рекламно інформаційні канали просування книг IV. Типи рекламних матеріалів Висновки
...кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників Список використаної літератури
Концепція просування по службі, її суть та особливості 2. Дослідження ділових, професійних та індивідуальних якостей персоналу 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування політики збуту на підприємстві 1.1 Теоретичні і практичні підходи до організації служби збуту на підприємстві 1.2 Етапи просування продукції на ринок збуту 1.3 Роль ціноутворення у системі збуту 1.4 Дохід як результат збутової політики 1.5 ...
Порядок прийняття, переміщення і просування по службі та атестування працівників органів внутрішніх справ.9 с Розділ 3. Порядок звільнення з органів внутрішніх справ та шляхи ...
Елементи комплексу просування 10 1.3. Реклами як основного інструменту маркетингових комунікацій 15 РОЗДІЛ 2 СЕГМЕНТУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ І ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 21 ...
Порядок прийняття, переміщення і просування по службі та атестування працівників органів внутрішніх справ Розділ 3. Порядок звільнення з органів внутрішніх справ та шляхи вдосконалення чинного ...
Порядок прийняття, переміщення і просування по службі та атестування працівників органів внутрішніх справ.9 с Розділ 3. Порядок звільнення з органів внутрішніх справ та шляхи ...
Планування обсягів просування робочих місць 1.4. Формування резерву керівних кадрів Розділ II. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ В ВАТ «МОНАРХ» 2.1.
...конкуренції в галузі та проблеми просування на зовнішній ринок) 2.3 Функціональний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 3. Пропозиції щодо вдосконалення механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єкта ...
Імідж як засіб просування по службових сходах 4.5. Типові помилки зовнішнього вигляду секретаря 4.6. Висновок – імідж або візитна картка секретаря 5.
Аналіз системи просування продукції СФГ «Берест»………………... 8. Проведення SWOT аналізу досліджуваного підприємства «Берест».. 9. Охорона праці та навколишнього середовища……………………….. 10.
Аналіз системи просування продукції……………………………........37 РОЗДІЛ 8. Проведення SWOT аналізу досліджуваного підприємства………......41 РОЗДІЛ 9. Охорона праці та навколишнього середовища………………………..46 РОЗДІЛ 10.
Оцінка програми з просування послуг підприємства 49 2.3. Аналіз комунікаційної політики підприємства 57 Висновки до розділу 2………………………………………………………...63 РОЗДІЛ 3.
...Світ ласощів” 2.4 Стратегія просування товару 2.5 Збутова стратегія ТОВ “Світ ласощів” 2.6 SWOT – аналіз діяльності підприємства 2.7 Розробка стратегічного плану маркетингу ...
...оцінка портфелю послуг та способів просування банківських продуктів в Укрсоцбанку…………………………………………………………….28 2.2. Аналіз цінової політики АКБ Укрсоцбанку……………………………………36 2.3.
...асортиментна політика, цінова політика, політика просування) 17 5.3. План продаж 18 6. Виробничий план 20 6.1. Технологія виробництва та опис виробничого процесу 20 6....
Планування просування продукту 49 ВИСНОВКИ 51 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 56 ДОДАТКИ 58 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из ...
Планування просування продукту 43 ВИСНОВКИ 49 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 54 ДОДАТКИ 56 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из ...
...Світ ласощів” 2.4 Стратегія просування товару 2.5 Збутова стратегія ТОВ “Світ ласощів” 2.6 SWOT – аналіз діяльності підприємства 2.7 Розробка стратегічного плану маркетингу ...
...асортиментна політика, цінова політика, політика просування) 23 5.3. План продаж 27 6. Виробничий план 28 6.1. Технологія виробництва та опис виробничого процесу 28 6....
Планування просування продукту 50 ВИСНОВКИ 55 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 59 ДОДАТКИ 61 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из ...
Політика просування 20 Розділ 4. Стратегія фірми 22 Розділ 5. Виробниче планування 23 5.1. Виробничі потужності 23 5.2.
...і практика вітчизняних підприємств у просуванні збуту 3.2. Поліпшення управління збутовою діяльністю на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Додатки
Витрати на просування товару Висновки за розділом 2 3. Формування комплексу маркетингових комунікацій 3.1. Цілі і засоби комунікацій 3.2.
...і співробітництво стане першим етапом просування України до асоційованого, а згодом – до повного членства у цій організації. Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною ...
Планування кампанії по просуванню товару……………..………...35 Висновок…………………………………………………..…………………….….38 Список використаної літератури……………………………………………..…..39
...стратегій росту підприємства і стратегій просування товару на мінародний ринок 2.4. Аналіз експортно імпортних операцій підприємства Висновки до розділу 2 Висновки Список використаної літератури
...посаду менеджера та подальші можливості просування кар’єри на підприємстві…………………………….. 3 Шляхи до успішного розвитку кар’єри менеджера……………………. Висновки……………………………………………………………………. Перелік посилань…………………………………………………………… Додаток А Етапи кар’єри ...
...опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних споживачів про певний товар або певну ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.