Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 175 за запитом Просування

Вступ Розділ 1 Маркетингові аспекти розробки сімейно оздоровчого туру до Чехії 1.1 Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 1.2 Оцінка пропозиції 1.3 Набір вимог до обслуговування туристів під час подорожі Розділ 2 Проект сімейно оздоровчого туру до Чехії 2.1 Інформаційне забезпечення туру 2.2 Форма туру та схема маршруту 2.3 Пакет послуг 2.4 Програма туру 2.5 Організаційно технічне забезпечення туру 2.6 Економічне обґрунтування проекту туру Ро...
...Цінова стратегія 6.3 Стратегія просування 6.4 Стратегія збуту 7. Фінансові показники 8. Організаційна структура 9. Реалізація плану 10. Оцінювання і контроль виконання плану Додатки
Позиціонування та просування нового туру 3.2. Рекламно інформаційна підтримка Висновки Список використаних джерел Додатки
Позиціонування та просування нового туру 3.2. Рекламно інформаційна підтримка Висновки Список використаних джерел Додатки
...маркетингового комплексу (товар, ціна, збут, просування) та фактори, пов’язані з процесом управління маркетингом (система управління маркетингом, організаційна структура маркетингу, кадри).
Просування продукції на різних етапах життєвого циклу 27 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 31 Данная работа написана и защищена ...
...опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних споживачів про певний товар або певну ...
...логістики обробка замовлень, що сприяє просуванню продукції до місця виробництва, тобто потреби виробничої лінії переводяться в потреби замовлення. Агент із закупівель вибирає постачальників, які задовольняють фірму ...
...проведеної роботи були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ринок, практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень.
Використання сучасних інформаційних технологій в просуванні турпродукту на європейському ринку Висновки Список використаної літератури
...також з’ясувати, якою системою просування товарів користується туристичний оператор «Аккорд тур» і на якому рівні знаходиться після продажне обслуговування та чи існує контроль маркетингової діяльності ...
...метою покращення іміджу підприємства та просування товару на ринки збуту
Просування послуг. Реклама і зв’язки з громадськістю 3.8. Цінова стратегія 3.9. Стратегія витрат на виробництво Висновки та пропозиції ...
Просування послуг. Реклама і зв’язки з громадськістю 3.8. Цінова стратегія 3.9. Стратегія витрат на виробництво Висновки та пропозиції ...
...та перспективи професійного росту чи просування по службі. Необхідність поєднання інтересів найманих працівників та роботодавців зумовлюють пошук оптимальних варіантів для вирішення цих важливих проблем.
...опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних споживачів про певний товар або певну ...
...розміщення кадрів, стимулювання їхньої праці, просування працівників, підвищення їхньої кваліфікації пов’язано з об’єктивною, побудованою на науковій основі оцінкою працівників.
...практично відсутній механізм державної підтримки просування вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності на ринки іноземних держав. А це негативно позначається перш за все на експорті продукції національних ...
...логістики обробка замовлень, що сприяє просуванню продукції до місця виробництва, тобто потреби виробничої лінії переводяться в потреби замовлення. Агент із закупівель вибирає постачальників, які задовольняють фірму ...
...і адаптація співробітників, планування індивідуального просування, формування команд, професійна підготовка і підвищення кваліфікації; • оцінка результатів діяльності: аналіз відповідності кадрового планування і стратегії організації, виявлення проблем в ...
...ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності. При закупівлі товарів оптово роздрібним торгівельним підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу ...
...суттєві риси життя, і при просуванні від нижчих рівнів до вищих коло цих ознак, їх набір доповнюється, збагачується і досягає максимальної повноти лише на рівні біосфери.
...банківську діяльність щодо створення і просування банківських послуг через ринкові механізми до учасників фінансового ринку. Предметом досліження є грошові, інвестиційні, кредитні, депозитні, трастові, гарантійні та інші ...
Просування по державній службі. Стимулювання праці державних службовців 4. Служба в органах місцевого самоврядування Тема 7 1.
...ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності. При формуванні турів підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу укладаються при стабільних ...
Методи просування і стимулювання; 4. Реальну частка ринку підприємства. Потенціал маркетингу, що характеризує собою можливість застосування різних маркетингових ресурсів, мабуть, насамперед повинен ...
...завдань, які охоплюють загальні напрямки просування на ринку, корпоративні фінансові результати, методи управління, пріоритетні ринки та види операцій. 3. Прийняття рішення та формулювання програми дій: установлення ...
Планування просування продукту 47 2.5.1. План рекламних заходів 47 2.5.2. Обґрунтування рекламного бюджету 48 ВИСНОВКИ 49 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ...
...ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності. При формуванні турів підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу укладаються при стабільних ...
Планування просування продукту 53 2.5.1. План рекламних заходів 53 2.5.2. Обґрунтування рекламного бюджету 54 ВИСНОВКИ 55 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ...
Планування просування продукту 51 2.5.1. План рекламних заходів 51 2.5.2. Обґрунтування рекламного бюджету 52 ВИСНОВКИ 53 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ...
...компонентів маркетингу (товар, ціна, збут, просування). маркетингова стратегія підпорядкована корпоративній стратегії підприємства. Її вибір залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників, найважливішими серед яких є фактори, що ...
...комерції – пронизування комерційними діями етапів просування товарів від виробника до споживача, забезпечувати зниження витрат обертання й одержання реального прибутку від продажу продукції.
...системи, які повинні допомогти при просуванню інформації по підприємству. 5) проаналізували інформаційне забезпечення діяльності ТОВ „Амур” 6) проаналізували існуючі системи електронного документообігу та вибрали найбільш доцільну ...
...на роботу; – Оформляти накази про просування по службі; – Вести розрахунок листків непрацездатності; – Вести облік табелів робочого часу; – Оформляти і вести розрахунок відпусток різного типу; – Оформляти накази ...
Умовна схема просування товару від виробника до споживача в аптеці Рис. 1.2. Число контактів виробника під час прямого збуту медичних препаратів і ...
1.4 Процес просування товару Рис. 1.5 Етапи проведення стимулювання збуту Рис. 1.6 Організаційна схема ДП «Черкаське ЛМГ» Таблиця 2.1 Основні ...
...і професіоналізм в організації виробництва, просування і реалізації туристичних продуктів і послуг. Розвиток ресторанних послуг відіграє дуже важливу роль в організації обслуговування подорожуючих, тому так важливо ...
За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 16 тис. грн.
...ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач ...
...і професіоналізм в організації виробництва, просування і реалізації туристичних продуктів і послуг. Розвиток ресторанних послуг відіграє дуже важливу роль в організації обслуговування подорожуючих, тому так важливо ...
...продукт, упаковку або метод його просування без втрати якості. Предмет дослідження інноваційні технології в ресторанному бізнесі Об'єкт дослідження інновації в діяльності ЗРГ м.
...просто товар, ціна, розподіл та просування. Для клієнта – це відповідно корисність, цінність, доступність та інформованість. Важливо вдосконалювати зв’язки між продавцем та споживачем, здійснюючи різні форми ...
...збуту послуг і подальшим їх просуванням. Економістам підприємства необхідно шукати джерела зниження собівартості послуг. Бухгалтерський облік в ТОВ “Круг ТЕТ” повністю автоматизований, використовується програма 1С:Бухгалтерія ...
...другої вищої освіти для подальшого просування у “ Київенерго” кар”єрограма розроблена на рівні “Київенерго”); 5) кадровий резерв формується не на весь керівний склад, а лише для ...
Однак керівництво не наполягає на просуванні нової продукції на ринок, якщо керівники підрозділів не вважають її перспективною. У випадку, коли продукція виходить на ринок, керівники на ...
...дистриб’юторів, а також для просування товару на ринку; • відкриття у місцях підвищеного попиту на продукцію сервісних центрів по ремонту та обслуговуванню (на правах співробітництва з ...
1.2 Процес просування товару Таблиця 2.1 Основні техніко економічні показники діяльності ДП «Черкаське ЛМГ» Таблиця 2.2 Основні фінансові показники діяльності ДП «...
За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 40 тис. грн.
За аналізом виділено напрямки мотивації: просування по посадовій (А); відпустка (В); премія (П); подяка керівництва (С). На преміювання виділено додатково 40 тис. грн.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.