Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 223 за запитом Психолого-педагогічні

...класів у філософській, медико біологічній, психолого педагогічній літературі і педагогічній практиці 6 1.2. Визначення здорового способу життя та його основні компоненти 16 РОЗДІЛ 2.
...вигляді проблемного питання, проблемного завдання, психолого педагогічного протиріччя, педагогічної колізії. 10. Текстуальний виклад осново матеріалу. 11. Формулювання висновку, узагальнення. 12. Література для студентів. 13.
...засіб естетичного виховання, розробити елементи педагогічної системи з естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи. Завдання дослідження: 1) Вивчити психолого педагогічні засади естетичного виховання старших дошкільників; ...
...міжпредметних зв’язків; – виявити лінгвістичні, психолого педагогічні і методичні умови, визначити принципи та прийоми розвитку звязного мовлення на міжпредметній основі; –розробити теоретичну модель системи розвитку звязного ...такі методи дослідження: вивчення лінгвістичної, психолого педагогічної і методичної літератури, теоретичне осмислення передового досвіду роботи вчителів; аналіз шкільних програм, підручників і навчальних посібників; аналіз письмових ро...
Психолого педагогічні засади взаємин між дітьми і дорослими в дошкільному закладі 1.2. Психолого педагогічні засади взаємин між дітьми і дорослими ...
...творчих вчителів, які впроваджують інтерактивні педагогічні технології та найголовніше, щоб викладачі ВНЗ самі використовували такі технології як на заняттях з психолого педагогічних дисциплін, так і на заняттях ...
Предмет дослідження – педагогічні погляди Г.С. Сковороди щодо дитячого виховання. Мета дослідження – визначення сутності естетичного виховання ...виявлення недоліків його організації у творах Сковороди. Завдання: 1. Проаналізувати філософсько культурні та психолого педагогічні аспекти проблеми естетичного розвитку особистості ...
...АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНО ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…………6 1.1. Проблема емоційно естетичного розвитку дітей дошкільного віку в психологічно педагогічній літературі………………………………6 1.2.... Завдання дослідження : Вивчити психолого педагогічну літературу з проблеми емоційно естетичного виховання. Шляхи вирішення завдань емоційно естетичного розвитку дошкільників на основі ідей В.О.Сухомлинського.
...пізнавальна діяльність”, „пізнавальна активність” у психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика розвитку пізнавальної сфери у підлітковому віці Висновок до першого розділу РОЗДІЛ 2.... Здійснити теоретико методологічний аналіз у психолого педагогічній літературі поняття „пізнавальна сфера”, „пізнавальна діяльність”, „пізнавальна активність”. 2. Здійснити аналіз психолого педагогічних особливостей розвитку пізнавальної сфери у підлітк...
...дітей з вадами зору у педагогічних джерелах 1.2. Психолого педагогічні основи розвитку просторової орієнтації у дітей з вадами зору Розділ 2.
...дітей з вадами зору у педагогічних джерелах 1.2. Психолого педагогічні основи розвитку просторової орієнтації у дітей з вадами зору Розділ 2.
Психолого педагогічні умови використання інтерактивного навчання студентів ВНЗ у процесі вивчення педагогічних дисциплін 2.3. Переваги і недоліки інтерактивних методів навчання ...технології навчання важливими є такі психолого педагогічні умови: забезпечення Список використаної літератури
...сім’ю, яка потребує термінової психолого педагогічної допомоги. У повній сім’ї (батько і мати) – троє дітей. Старша дитина Рустам, 7 років – інвалід.... Група психолого педагогічних методів характеризується … Заняття 7 Соціальна ситуація 1. Соціальна допомога постраждалим від аварії на ЧАЕС Жителі одного із українських містечок ...
Психолого педагогічні передумови розвитку пізнавальних інтересів і допитливості дошкільників ........ 7 1.1. Дослідження проблеми формування пізнавальних інтересів дітей в сучасній психолого ...
Психолого педагогічна характеристика процесу учіння. 1.2. Поняття про мотиви учіння. 1.3. Типи мотивів та їх взаємозв’язок....багато уваги в психологічній і педагогічній літературі. А саме, мотивам учіння присвячено праці таких видатних психологів як В. Г Асєєва, В. Н. Мясищева, Л. І.
Психолого педагогічні аспекти взаємостосунків поколінь у сім’ї 1.1. Поняття сім’ї та сімейних взаємостосунків як факторів соціалізації 1.2.... Психолого педагогічні причини конфліктів у взаємодії батьків та дітей 1.4. Особливості негативного впливу порушених взаємостосунків у сім’ї на соціалізацію ...
Психолого педагогічний блок Висновок Список використаних джерел На жаль, в Україні історично склалася ситуація, що діти з особливими потребами протягом довготривалого ... Основні проблеми соціально педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами розв'язуються через соціальні служби, сім'ю, з/о школи, спеціалізовані школи інтернати, Міністерство ...
ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ .. 18 2.1. Діагностика обдарованих дітей ….. 18 2.2. Психолого педагогічні особливості обдарованих дітей …..
...творчих вчителів, які впроваджують інтерактивні педагогічні технології та найголовніше, щоб викладачі ВНЗ самі використовували такі технології як на заняттях з психолого педагогічних дисциплін, так і на заняттях ...
Соціально педагогічні основи становлення системи суспільного дошкільного виховання. 12. Взаємозв'язок теорії і практики як умова розвитку системи суспільного дошкільного освіти....віку. 23.Средства розумового виховання дітей дошкільного віку. 24 Психолого педагогічні основи сенсорного виховання дітей дошкільного ...
...вузу як суб'єкта науково педагогічної діяльності. Завдання 5. Розробіть структурно логічну схему, що відбиває сутнісну характеристику психолого педагогічної компетентності викладача вузу з описом:комунікативної, організаторської ...
Розкрийте логіку та методику науково педагогічних досліджень. Тема 7. Дидактичні та психологічні основи навчального процесу підготовки спеціаліста Контрольні питання до теми 7 7.1. Дидактика як процес навчання ...системі підготовки спеціаліста. 7.2. Охарактеризуйте види та форми сучасного навчання. 7.3. Визначте сутність, функції, загальну класифікацію методів навчання. Тема 8. Психолого педагогічні основи виховного процесу Контрольні питання ...
Психолого педагогічні особливості соціалізації дошкільників в однодітних сім'ях. 47. Становлення дошкільної педагогіки як науки. 48.
Психолого педагогічні засади організації колективної праці дітей дошкільного віку 1.1. Значення трудового виховання та колективної праці дошкільників в поглядах вітчизняних ...
...аналіз проблеми самовиховання у філософській психолого педагогічній літературі. 2. Самовиховання як систематична і цілеспрямована діяльність особистості 3. Психолого педагогічні основи самовиховання учнів молодшого шкільного віку. ІІ.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА НАОЧНО ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ І.1.Психолого педагогічний аспект проблеми І.2. Наочно дидактичні засоби ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ...
Соціальні та психолого педагогічні проблеми насильства над дітьми у сім’ї 1.1. Стан та аналіз проблеми насильства в сім'ї в науковій ...
Поняття соціальної, педагогічної та соціально педагогічної діагностики 2. Комплексна психолого педагогічна діагностика. Література
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ. 1.1 Психолого педагогічні основи організації самостійної роботи учнів при вивченні математики в основній ...
Психологопедагогічні основи розвитку мовлення молодших школярів 1.2. Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 1.... Основними завданнями роботи є: проаналізувати психологопедагогічні основи розвитку мовлення молодих школярів; розкрити основні аспекти реалізації принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі; ...
Історико методологічний аналіз психолого педагогічних досліджень винахідницької діяльності учнів 1.2. Психологічний аналіз винахідництва 1.3. Визначення поняття винаходу та його ознаки 1.4.... Психолого педагогічні умови розвитку винахідництва 2.2. Технологія навчання дошкільняіт прийомам розв’язання технічних задач, що формують уміння винахідництва 2.3.
...розвитку українського мовлення школяра в психолого педагогічній літературі І.2. Завдання та зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення І.3.
...СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Психолого педагогічні основи формування еколого природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку 1.2.
...СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Психолого педагогічні основи формування еколого природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку 1.2.
Пізнавальний інтерес як психолого педагогічна проблема 1.2. Погляди ввчених на проблему розвитку пізнавального інтересу до математики у дітей дошкільного віку Розділ 2.
Дослідження особистісного розвитку підлітків у психолого педагогічній літературі 1.2. Особливості розвитку особистісних якостей і властивостей у підлітковому віці 1.3.... Психолого педагогічні рекомендації з розвитку самостійності підлітків у навчальній діяльності Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Психолого педагогічна допомога дітям із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності Роздiл II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ ДІТЕЙ, ЩО МАЮТЬ СИНДРОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ... Психолого педагогічні рекомендації батькам і вихователям з проблеми дефіциту уваги і гіперактивності дітей ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Психолого педагогічні засади взаємин між дітьми і дорослими Розділ 2. Експериментальне вивчення впливу стилю і взаємин дітей і дорослих на формування ...батьків і форм їх поведінки; психолого педагогічна компетентність батьків і рівень їх освіти; емоційно етична атмосфера в сім'ї; діапазон засобів виховної дії (від покарань до ...
Психолого педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів……………………………………………...27 Висновки до розділу I ............................................................іншомовних слів, проведений теоретичний аналіз психолого педагогічних умов розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів. У другому розділі "Практичний аналіз опрацювання ...
Психолого педагогічні умови використання інтерактивного навчання студентів ВНЗ у процесі вивчення педагогічних дисциплін 2.3. Переваги і недоліки інтерактивних методів навчання ...
психолого педагогічний аспект управління профорієнтацією Question 3 Механізми покращання якісного складу робочої сили, її вдоволення процесом праці, засвоєння системи знань проглядаються ...
Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. 6. Характеристика системи освіти в Україні. 7. Основні типи навчальних закладів в ...та рушійні сили процесу виховання. 21. Принципи виховання, їх психолого педагогічна суть. 22.
...детермінізму Question12 Балів: 1 До психолого педагогічних принципів соціальної роботи належить: Виберіть одну правильну відповідь a. конгруентність b. емпатія c. усе означене d....перетворюючі Question15 Балів: 1 Група психолого педагогічних методів соціальної роботи характеризується: Виберіть одну правильну відповідь a. директивністю b. авторитетністю c. невизначеністю d.
...одну з основних концепцій сучасної педагогічної освіти (психолого дидактична (І. Якиманська), позиційно дидактична (В. Сєриков), культурологічна (Е. Бондаревська), особистісно зорієнтована (Л. Слободчиков), контекстного навчання (А.
...одну з основних концепцій сучасної педагогічної освіти (психолого дидактична (І. Якиманська), позиційно дидактична (В. Сєриков), культурологічна (Е. Бондаревська), особистісно зорієнтована (Л. Слободчиков), контекстного навчання (А.
Психолого педагогічні особливості навчання іншомовної мовленнєвої компетенції 1.1. Навчання мовленнєвої компетенції як стратегічний напрям модернізації освіти 1.2.
Психолого педагогічні основи розвитку орієнтування в часі дітей дошкільного віку 1.1. Час і фізіологічна основа часових уявлень дітей дошкільного віку ...
План Сенсорне виховання – складова частина розумового виховання Психологопедагогічні основи сенсорного виховання Програмові завдання щодо сенсорного виховання дітей раннього віку Засоби і методи здійснення завдань сенсорного виховання Педагогічна ...
Формування особистості школяра як психолого педагогічна проблема 1.1. Соціалізація як підґрунтя її педагогічного розуміння 1.2. Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному ...
Формування особистості школяра як психолого педагогічна проблема 1.1. Соціалізація як підґрунтя її педагогічного розуміння 1.2. Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.