Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 223 за запитом Психолого-педагогічні

... Вступ Глава 1 психолого педагогічні особливості формування граматичних навиків 1.1. Вікові особливості розвитку школярів 1.2 Організація навчання при формуванні практичних навиків 1....
Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2.
... Вступ Глава 1 психолого педагогічні особливості формування граматичних навиків 1.1. Вікові особливості розвитку школярів 1.2 Організація навчання при формуванні практичних навиків 1....
Аналіз психолого педагогічних досліджень щодо розвитку логічних структур у дітей старшого дошкільного віку ……….… 5 1.2. Шляхи здійснення освітньо виховної роботи з ...
Науково – педагогічні аспекти диференціації навчання – 1 24. 1.1 Психолого педагогічні особливості диференційованого навчання, як освітньої технології – 1 9 ; 1.2 Готовність ...
...ігрових форм діяльності дошкільників у психолого педагогічній літературі 1.1. Суть, особливості та структура гри дошкільників 1.2. Аналіз існуючих класифікацій ігор дітей дошкільного віку 1....
Поняття співчуття в психолого педагогічній літературі 1.2. Педагогічні умови становлення співчуття в дошкільному віці 1.3. Роль батьків у формуванні співчуття 1.4.
Аналіз психолого педагогічної літератури з досліджуваної проблеми...10 1.2 . Нетрадиційні уроки у системі навчання учнів початкових класів………19 ВИСНОВКИ ДО 1РОЗДІЛУ……………………………………………..
...розвиток творчих здібностей дітей як педагогічна проблема 1.1. Психолого педагогічні погляди на проблему творчості дітей 1.2. Сутність дитячих інсценізацій та їх вплив на творчий ...
...екологічної культури особистості дошкільників в психолого педагогічній літературі 1.1. Завдання та умови екологічного виховання....................................................12 1.2. Екологізація діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі............
Психолого педагогічні основи виховання відповідальності 1.2. Чергування засіб виховання відповідальності у дошкільників Розділ 2. Дослідження чергування як засобу виховання відповідальності ...
...НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.1 Аналіз психолого педагогічних джерел з досліджувальної проблеми 1.2. Готовність вихователів створювати предметно ігрове середовище 1.3.
...НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.1 Аналіз психолого педагогічних джерел з досліджувальної проблеми 1.2. Вимоги до створення предметно ігрового середовища 1.3.
Психолого педагогічні основи формування культури мовлення майбутніх вчителів початкових класів 1.2. Комунікативні професійні якості в усному і писемному мовленні студентів ...
Психолого педагогічні аспекти роботи соціального педагога в школі Розділ 2. Методика здійснення соціально педагогічної роботи з учнями школи 2.1.
...самовиховання у філософській, психологічній та педагогічній літературі 2. Самовиховання. як систематична і спрямована діяльність особистості 3. Психолого педагогічні основи самовиховання Список використаної літератури Практичне завдання Аналіз ...
Психолого педагогічні умови використання наочно ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників…...…………С. 7 1.2. Проблема класифікації наочно ілюстративного матеріалу в ...
Психолого педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку 1.2. Особливості виховання гуманних почуттів та взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку РОЗДІЛ ...
...мислення та просторових уявлень в психолого педагогічній літературі………………………………........................................................................................................5 1.2 Проблема формування просторового мислення в геометрії …..............................................9 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ ...
Психолого педагогічні особливості еколого валеологічної освіти як сучасного засобу навчання і виховання 1.3. Програма еколого валеологічної освіти дошкільнят Розділ II.
Психолого педагогічні особливості медіа освіти як сучасного засобу навчання і виховання ………15 Розділ II. Педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів старших дошкільників ...
Основні психолого педагогічні принципи роботи учнів з гігієни 1.2.б. Репродуктивні і продуктивні методи в санітарно гігієнічному навчанні і вихованні учнів ...
...як фактор формування особистості: аналіз психолого педагогічної літератури 1.2. Загальні уявлення про процес прилучення дошкільників до національного мистецтва України 1.3.
Аналіз менеджменто економічної та педагогічної літератури з досліджуваної проблеми………………………………………………………….9 1.2. Нормативно законодавча база трудової та кадрової політики ВНЗ……..19 ...ДО 1 РОЗДІЛУ……………………………………………………36 РОЗДІЛ 2. УМОВИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ…………………………………………………..37 2.1. Психолого педагогічні умови формування майбутніх викладачів у ...
Поняття «педагогічна технологія» та класифікація інноваційних технологій навчання.……………………………………………...…………….14 1.3. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної діяльності.……………………………………………………………………….28 ...до першого розділу………………………...………………………...44 РОЗДІЛ 2. УМОВИ, МЕТОДИКА, РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ..45 2.1. Психологопедагогічні умови підготовки майбутніх вчителів початкових ...
Педагогічна неготовність дошкільнят 2.2. Шкільна «незрілість» 2.3. Психологічна неготовність дітей до навчання у школі 2.4. Психолого педагогічна діагностика готовності дітей до школи ...
...на використання на іграшки в педагогічному процесі 1.2. Види іграшок для дітей дошкільного віку 1.3. Основні вимоги до дитячих іграшок 1.4....експериментальної роботи в експериментальній та контрольній групах 2.4. Психолого педагогічні рекомендації батькам і педагогам щодо ...
Напрями, зміст та форми соціально педагогічної роботи з проблемними сім'ями 2.2. Соціальна робота з різними типами проблемних сімей 2.2.1....віковим і соціальним групам (клієнтам) у розв'язанні їх психолого педагогічних, медичних, правових, економічних та інших ...
...метод спостереження; – метод залучення передового педагогічного досвіду. Проблему обдарованості свого часу досліджували Ф. Гальтон, Л. Терман, Б. Теплов, Н. Лейтес, Г. ...В. Русалов, С. Дудін, Р. Семенова та інші. Серед учених, які приділяли особливу увагу питанням психолого педагогічного обстеження дітей з підвищеним рівнем ...
Психолого педагогічний експеримент b. Праксиметричні методи c. Методики дослідження сім’ї як цілого, як системи; методики дослідження батьківсько дитячих стосунків; методики ...
Психолого педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2.
Психолого педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2.
Психолого педагогічні аспекти використання ігрових форм роботи у навчально виховній роботі з дітьми дошкільного віку 1.1.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ ……… 7 1.1. Погляди вчених на музичне виховання як засіб формування моральних ...
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ СХЕМ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1 Роль і місце опорних схем у навчально виховному ...
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК 1.1.
НЕВСТИГАННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Неуспішність, відставання, основні ознаки та способи виявлення 1.2. Причини невстигання школярів 1.3.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ, ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 1.1. Погляди вчених на проблему спілкування як фактору розвитку особистості дитини ...
Психолого педагогічні аспекти використання ігрових форм роботи у вихованні дітей дошкільного віку 1.1. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини ...
Психічне здоров'я як психолого педагогічна проблема 1.1. Сутність психічного здоров'я дітей 1.2. Нормальний психічний і особистісний розвиток дитини в дошкільному віці ...
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 1.1. Проблема впливу спілкування на розвиток особистості дитини 1.2.
Психолого педагогічні основи навчально пізнавальної діяльності школярів 1.1. Вимоги до організації навчально пізнавальної діяльності молодших школярів 1.2.
Психолого педагогічні і літературознавчі засади роботи з дітьми дошкільного віку 1.1. Методика роботи над художнім твором 1.2.
Психолого педагогічні і літературознавчі засади роботи з дітьми дошкільного віку з вадами зору 1.1. Психологічні основи виховання і навчання сліпої ...
НЕУСПІШНІСТЬ В НАВЧАННІ, ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Неуспішність у навчанні, відставання, основні ознаки та способи виявлення 1.2.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 1.1. Проблема впливу спілкування на розвиток особистості дитини 1.2.
РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА..................................................................5 1.1. Особливості мислення молодших школярів....................................5 1.2. Розвиток творчого мислення учнів...................................................9 1.3.
Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2.
Навчальна екскурсія одна із психолого педагогічних проблем 1.1. Суть екскурсії 1.2. Екскурсія як вид діяльності Розділ 2. Екскурсія як невід'ємна частина процесу ...
Творче мислення молодших школярів як психолого педагогічна проблема 1.1. Проблема формування творчої особистості 1.2. Розвиток творчого мислення як умова успішного навчання Розділ 2.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.