Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 157 за запитом Підсумковий

Поточний та підсумковий облік собівартості продукції 2.4. Аналіз динаміки та структури витрат 2.5. Аудит витрат виробництва на ВАТ “Черкаське Хімволокно” 3....документальному оформленню первинного, поточного і підсумкового обліку витрат на виробництво, виділяються особливості, недоліки ведення обліку і можливості покращання ситуації. При аналізі витрат на виробництво, що також ...
...на облік та контроль: а) підсумкових показників діяльності підприємства; б) показників роботи внутрізаводських підрозділів і служб; в) в інтересах власників підприємства: схоронності майна, правильності обрахунку дивідендів ...а) проводиться без варіантів розрахунку підсумкових показників; 2) передбачає варіантність розрахунку; в) поєднує перший та другий підхід. 6. Яким чином пов’язані витрати управлінського та фінансового ...
368 ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ 1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права.....369 2. Короткий тлумачний словник фінансово правових категорій.....
підсумковий c. економіко екологічний d. фінансово економічний Question 7 Предметом податкового аналізу є: a. вивчення діючої системи оподаткування b.... підсумкова оцінка результатів діяльності та розробка плану відповідних заходів податкової політики підприємства Question 10 За змістом програми види аналізу класифікуються: a.
підсумковий c. економіко екологічний d. фінансово економічний Question 7 Предметом податкового аналізу є: a. вивчення діючої системи оподаткування b.... підсумкова оцінка результатів діяльності та розробка плану відповідних заходів податкової політики підприємства Question 10 За змістом програми види аналізу класифікуються: a.
підсумкових вихідних даних c. вхідної інформації Question 14 У ході проведення зовнішнього контролю застосовуються один із таких підходів: a....в процесі проведення аудиту помилок ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Структура системи це : a. Правильної відповіді тут не вказано b. елементи системи c.
підсумкових вихідних даних Question 14 У ході проведення зовнішнього контролю застосовуються один із таких підходів: a. первинних документів b....облікових документів у підсумкові показники ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Структура системи це : a. множина взаємозв’язків елементів b. множина елементів системи і розв’язок завдань за ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Представники якої філософської течії вважали, що можна довести все, що завгодно?
140 ОТВЕТОВ ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Наукова основа прийняття рішень, яка визначає систему знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, ...
Підсумковий контроль. Висновок. Список використаних джерел Робота здана на "відмінно"
...тип лекції (вступна, тематична, інформаційна, підсумкова (заключна), оглядова, узагальнююча, настановча). Структура та вимоги до 1. Підготовка лекції: Формулювання теми і визначення основної ідеї, яка є стрижнем ...
...документів аудитора 3.4 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Заповнити таблицю та провести підсумковий розрахунок по стовпчиках «по договору» та «фактично». 4. Зберегти документ під своїм іменем. 5. Надрукувати текст документа. 4.
Підсумковий тест Question 1 Виберіть з поміж наведених загальні характеристики організацій: a. наявність підрозділів, які виконують конкретні завдання b.
Підсумкове завдання Дати відповідь на 5 питань (обрати самостійно) зі списку: 1. Поняття про метод, методику та техніку наукового дослідження. 2.
Кримінологічний прогноз — це підсумкове судження із процесу прогнозування про стан злочинності та її перспективні характеристики в майбутньому. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.
...тим виразніше й вагоміше свій підсумковий вердикт, “виголошують виборці, або ж електорат”. Перелік використаних джерел
...тим виразніше й вагоміше свій підсумковий вердикт, “виголошують виборці, або ж електорат”. У демократичному політико державотворчому процесі інститут виборів реалізує функції: залучення широких народних мас до ...
...стадіїї досудового розслідування, коротку характеристику підсумкових рішень, якими завершується провадження досудового розслідування. У другому питанні мов йде про застосування підстав, які вказують на невинуватість особи або ...
...ВАТ „Ватутінський мясокомбінат” Таблиця 15 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності ВАТ „Ватутінський мясокомбінат” Таблиця 16 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності виробників мясної продукції Таблиця ...
...39 3.3 Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту операцій з фондом додаткової заробітної плати 43 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ...
...бухгалтерії (в розрахунку на рік) Підсумковий фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток або збиток до оподаткування, який є алгебраїчною сумою результатів від реалізації продукції, робіт і ...
Підсумковим документом є акт. 21. Проводиться на недержавних підприємствах за ініціативою правоохоронних органів. Завдання № 2 Охарактеризувати основні відмінності між внутрішнім і ...
...додержанням всім вимог до них ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища. Перша літера прізвища студента Номер варіанта А Б 1 ...
...правило, не збігається зі значенням підсумкового рядка 280 другого розділу цього Звіту? ТЕМА 5 1. Дайте визначення таким термінам: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, не грошові ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Право інтелектуальної власності становлять: a. особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст ...
...одержання про них поточних і підсумкових показ ників. Бухгалтерський облік ведеться практично у всіх сферах суспільного життя, не залежно від того, чи це комерційних об’єктів ...
...три стадії: первинний, поточний та підсумковий облік. Первинним документом з єдиного внеску на ПАТ є розрахункова відомість утримань і нарахувань на заробітну плату, в якій містяться ...
Підсумковий контроль Оберіть один з варіантів. Варіант 1 1. Цивільно процесуальний порядок захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів ...
...від оперативного часу сумарний підготовчо підсумковий (Тпп) час на проведення випробування партії приладів обсягом у 30 шт. дорівнює 40 хв.; час організаційно технічних перерв (tотп) рівний ...
...три стадії: первинний, поточний та підсумковий облік. Первинним документом з обліку податку на додану вартість на ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» є податкова накладна.
...від оперативного часу сумарний підготовчо підсумковий (Тпп) час на проведення випробування партії приладів обсягом у 30 шт. дорівнює 40 хв.; час організаційно технічних перерв (tотп) рівний ...
...які аналізуються за даними балансу – підсумкового синтетичного документу про наявність використання коштів на певну дату (кінець кварталу, року).
...комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і ...
Підсумкове завдання 1. Дайте коротке визначення терміну «вихід з інвестиційного проекту». 2. Дайте коротке визначення «ліквідності інвестицій». 3.
...комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і ...
...аналізом його творів і проведенням підсумкового уроку. Для частини учнів зміст монографічної теми поглиблюється на гуртку, а для багатьох – у краєзнавчих походах, у процесі підготовки і ...
...стійкості підприємства Таблиця 3.14 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності підприємства на ринку Таблиця 4.1 Основні види діяльності, в яких приймав участь студент
...комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і ...
Мірадж ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Специфічна галузь гуманітарного знання спрямована на вивчення змісту і сутності релігійного феномену: a. Психологія b. Історія c.
Підсумковий тест (залік ) Question 1 Балів: 1 Продовжить тезу Цивільний захист це… Виберіть одну правильну відповідь a.
...та встановлення обмежень їх зміни; підсумкова рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства і визначення його класності. 6. Для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну (до моменту ...
...Графія Україна” Таблиця 3.1 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності ЗАТ „Графія Україна” Таблиця 3.2 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності українських поліграфічних підприємств ...
...та встановлення обмежень їх зміни; підсумкова рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства і визначення його класності. 6. Для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну (до моменту ...
...та встановлення обмежень їх зміни; підсумкова рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства і визначення його класності. 6. Для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну (до моменту ...
...акта, що порушує право власності Підсумкове завдання 1. Поняття та види речових прав 2. Поняття та зміст права власності 3. Права та обов’язки власника 4.
Дослідивши систему первинного, поточного та підсумкового обліку розрахунків за податками та платежами в УЕГГ, можна стверджувати, що її побудова дозволяє сформувати повну і неупереджену інформацію щодо ...
робочого плану рахунків Question 7 Підсумковий облік означає: a. упорядковану сукупність операцій з формування показників, що відображають результати діяльності підприємств за звітний період b.
Дослідивши систему первинного, поточного та підсумкового обліку грошових коштів на ЗАТ «Еко», можна стверджувати, що її побудова дозволяє сформувати інформацію щодо наявності та руху грошових коштів ...
ДО ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ Є ТАКОЖ ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ОКРЕМО). ЗАПИТУЙТЕ.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.