Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 157 за запитом Підсумковий

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ОЦЕНКА ХОРОШО 7,4 ИЗ 10) Оценка 7,4. (Тест сложный без возможности проверки результатов.
Підсумкове завдання Білет № 1 1. Сутність міжнародного маркетингу. 2. Що встановлює базис ціни? 3. Сегмент світового ринку і процес сегментації ринку.
...Іркліївський маслосирзавод” Таблиця 2.9 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності ВАТ „Іркліївський маслосирзавод” Таблиця 2.10 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності виробників молочної продукції ...
...систему документального оформлення, поточного та підсумкового обліку товарних запасів в бухгалтерії ТОВ «ТД», можна стверджувати, що її організація здійснюється відповідно до вимог діючих нормативно законодавчих актів, ...
...м’ясокомбінат Таблиця 2.15 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності ВАТ „Ватутінський м’ясокомбінат Таблиця 2.16 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності виробників м’...
Підсумковий тест Question 1 Прискорення оборотності оборотних засобів призводить до: a. погіршення фінансового стану підприємства b.
(74,1%) Підсумковий показник – витрати на 1 грн. реалізованої продукції залишається майже незмінним., тобто 0,96 грн. в 2003 році і 0,95 грн.
Франс "Людина — суспільна істота" Сенека Підсумкове завдання Дайте відповідь на ТРИ питання. З кожного модуля оберіть одне питання. Модуль 1 1.
...демісезонного одягу Таблиця 2.13 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності ЗАТ ШП „Юність” на ринку верхнього демісезонного одягу Таблиця 2.14 Оцінка значущості ключових факторів успіху ...
(74,1%) Підсумковий показник – витрати на 1 грн. реалізованої продукції залишається майже незмінним., тобто 0,96 грн. в 2003 році і 0,95 грн.
...Графія Україна” Таблиця 2.9 Підсумкова матриця SWOT аналізу діяльності ЗАТ „Графія Україна” Таблиця 2.10 Оцінка значущості ключових факторів успіху в діяльності українських поліграфічних підприємств ...
...кримінальний кодекс, цивільно правовий кодекс ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Психоаналітичне консультування є підходом, орієнтованим на: a. інсайт b. дію Question 2 До групи професійних консультантів відносять: ...
ДО ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ОКРЕМО Є ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ. ЗАПИТУЙТЕ.
права та обов'язки спадкоємців ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Предметом вивчення цивільного права є: a. відносини власності b. трудові відносини c. майнові відносини d.
...про права та свободи особистості, підсумковими документами і постановою Верховної Ради України від 12 липня 1995 р. "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", надаючи особливого ...
...юридичні особи, які здійснюють експертизу ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Споживна цінність товару – це: a. комплекс показників, які характеризують якість і безпеку товарів b.
франчайзинговий пакет або франшиза) ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Балів: 1 Торговельно посередницька діяльність — це: a. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних ...
композиція ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Наукові категорії це: a. найбільш загальні, фундаментальні поняття; які відбивають найбільш суттєві, всезагальні властивості явищ дійсності b.
оцінка ризику проекту ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: a.
оцінка ризику проекту ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: a.
вид робіт ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Грошовий вираз сукупності витрат на створення нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення діючих підприємств та оновлення основних фондів, ...
може балансуватись позиками ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ответов нет, выполнение их можно заказать) 1. Місцеві фінанси як складова частина загальнодержавних фінансів 2.
ЗМІ Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Об’єктом політології як науки є: Виберіть одну правильну відповідь a. держава b. політика c.
...досягнення часткового задоволення своїх інтересів ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Конфліктологія спрямована на: a. як поводитися в ході конфлікту b. витиснення конфлікту у сферу несвідомого c.
шахівки ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 До якого виду інформаційних систем відноситься програма “1С: Підприємство”: a. напівавтоматизовані b. автоматизовані c. напівмеханічні d.
абсолютно нееластичний Підсумковий тест Question 1 Предметом політичної економії є: a. економічні відносини та зв’язки між людьми в процесі їхньої економічної діяльності ...
простого категоричного умовиводу ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (35 питань – є всі) 1 Логічна прагматика є розділом: Виберіть одну правильну відповідь a. логічної семіотики b.
Німеччина ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Хто з дослідників класифікував політичні системи на англо американську, континентальну, до індустріальну, тоталітарну? a. Т. Парсонс b.
...голову комісії по трудових спорах ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Чи допускається законом повне позбавлення права працювати? a. ні b. так c.
європейської системи менеджменту ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 В єдності факторів внутрішнього і зовнішнього середовища розглядається: a. прибуток b. менеджмент c. структура організації d.
тимчасова зайнятість ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Демографічна ситуація – це: a. сукупність демографічних подій b. характеристика стану населення та демографічних процесів на певній території ...
...фіксовану вартість чітко описаного продукту ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Проект завершується, коли: a. завершується експлуатаційна фаза проекту b. завершується виробництво продукту проекту c.
...розрахунково аналітичний метод; метод балансування підсумкових показників; нормативний метод 99. Оперативний фінансовий контролінг включає в себе: бюджетний контроль; систему раннього попередження та реагування; довгострокове планування; визначення ...
підприємницькі ризики ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Інновація це: a. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні ...
кредитний ризик ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Інновація це: a. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а ...
невірно ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question1 Диверсифікованість максимізує ризик при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності a. невірно b.
Структурна сімейна психотерапія ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Форма шлюбу, при якій чоловік одружується лише з однією жінкою, а жінка лише з одним чоловіком, має ...
...проект обслуговує боргові зобов’язання ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Однією з цілей інвестицій підприємства є: a. ріст обсягів виробництва b. підвищення конкурентоспроможності продукції c.
(тут таблиця) Підсумкове творче завдання 1. „ Моя дочка погано вчиться та прогулює школу.” – це проблема, мета або скарга? 2.
є синонімом поняття «міжнародна політика» ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 До показників легітимності влади не належить: a. наявність спроб повалення уряду чи його лідера b.
невірно ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Диверсифікованість максимізує ризик при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності Виберіть одну правильну відповідь a. невірно b.
...16 тижнів щонайменше 8 тижнів ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ДО КУРСУ Question 1 Проведення страйків в галузі громадських послуг регламентують самі профспілки в односторонньому порядку в: Канаді Швеції ...
перейти на систему ситуаційного керування ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Людські обмеження: a. визначаються структурою та завданнями організації b. визначаються типом і гнучкістю організаційних засобів виробництва товарів ...
світовий політичний процес ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів: Виберіть одну ...
принцип урахування фактору часу ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Продукція – це: a. результат праці b. результат процесу c. результат роботи Question 2 Процес – це: a.
розвиток багатонаціонального підприємництва ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Балів: 1 Предметом політичної економії є: Виберіть одну правильну відповідь a. економічні відносини та зв’язки між ...
...загальнообов'язкового державного соціального страхування ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (Є ВЕСЬ ТЕСТ. ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ) Question 1 Страхувальником в соціальному страхуванні може бути: a.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.