Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 407 за запитом РОЗМІЩЕННЯ

...підвищення якості як основної послуги розміщення туристів, так і додаткових, до яких відносяться послуги харчування. Виходячи з цього, кожне готельне підприємство, що прагнути досягти успіху, повинно ...підприємств громадського харчування в засобах розміщення. У першому розділі випускної роботи розкривається сутність та значення послуг ресторанної індустрії в розвитку туристської галузі Україні, приводиться класифікація підприємств ...
...юридичних і фізичних осіб і розміщення їх на комерційних принципах в інтересах вкладників Банку і розвитку народного господарства: здійснення кредитно розрахункового обслуговування громадян і підприємств, а ...певні реквізити, до місця їх розміщення є окремі зауваження, що було висвітлено в даній випускній роботі. має місце неуважність при складанні; подекуди не відредаговано текст, присутні ...
...операції банків фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій відносяться: короткострокові кредити; довгострокові кредити; міжбанківські кредити; валютні рахунки і операції ...проводить активну роботу в галу розміщенню позичкових ресурсів, поліпшенню банківського обслуговування. Основною тенденцією в розвитку банківської справи є універсалізація операцій сучасних комерційних банків.
В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають: 1.відрахування на соціальний розвиток колективу 2.фонд оплати праці працівників служби прийому та розміщення 3.
...дозволі банку), як залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Але в довіреності на керівника філії було передбачено повноваження на здійснення угод, пов’язаних ...під час здійснення залічення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, недійсними і на якій підставі? Завдання 2. Надайте відповіді на теоретичні питання Правовий статус ...
...на перестрахування: в) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів; г) комерційних винагород страховим посередникам. 2. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування називається: ... Відмінності між розміщенням коштів технічних резервів і резервів із страхування життя полягають у: а) видах активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів; ...
Фінансові результати від розміщення капіталу залежать від умов господарювання . можливі різноманітні поєднання варіантів вкладення капіталу та умов господарювання: Таблиця 1 Норма прибутку на вкладений ... Депозитна ставка розміщення складає 40 %. Відсотки нараховуються щоквартально. Яку суму грошових коштів слід зарезервувати для цього зараз?
...розроблених заходів, а з другого – розміщення цих засобів між матеріальними активами, а також в сфері виробництва і в сфері обігу. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.... Аналіз складу і розміщення активів Прилуцького хлібозаводу за 2000 рік Таблиця 2.7. Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів Прилуцького хлібозаводу за 2000 ...
За наявності розміщення в прибережних та водоохоронних зонах річки різної потужності джерел скидання зворотних вод від підприємств регіону, а також розміщення світтєзвалищ, відходів виробництва, складів мінеральних ...
...язаних з формуванням, мобілізацією та розміщенням фінансових ресурсів і з обміном, розподілом та перерозподілом вартості створеного на основі їх використання ВВП. 48....язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та з обміном, розподілом і перерозподілом вартості створеного на основі їх використання ВВП; г) відносини, які виникають при ...
...залучення ресурсів та раціональне їх розміщення в активи у поєднанні зі стратегією зниження ризику фінансової діяльності, а значить отримувати прибутки на належному рівні....аналіз альтернативних напрямків його прибуткового розміщення. В свою чергу для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: з’ясувати сутність капіталу, його склад і структуру; визначити ...
...контрольному супроводі кредитних коштів і розміщення питань, які виникають. Ціна банківського кредиту, її розрахунок зроблений за допомогою установлених формул на прикладі даного кредиту.... Ефективне розміщення активів приносить банку прибуток, що дозволяє йому здійснювати свою роль у розвитку держави. Проблема, що стосується добробуту держави, є актуальною.
...дані вибору газет з ціллю розміщення реклами Корсунь Шевченківського плодоконсервного заводу. Таблиця 3.3. Вихідні дані для вибору радіо з ціллю розміщення реклами Корсунь Шевченківського плодоконсервного заводу.
...розрахунок страхових тарифів; б) правильне розміщення страхових резервів; в) збалансованість страхового портфеля; г) перестрахувальні операції. 7. Фонди страхових гарантій створюються: а) страховиками; б) страхувальниками; в) страховими ...коштів і страхових резервів; в) розміщення страхових резервів страховиками на умовах безпечності, ліквідності, прибутковості та диверсифікованості; г) усе правильно. 16. Нормативний запас платоспроможності страховика, який ...
Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться ... Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу.
Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться ... Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу.
...тобто їх не призначено для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яких заздалегідь визначити неможливо, вважає, що він не зобов’язаний подавати на реєстрацію інформацію ...продажу, тобто їх призначено для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яких заздалегідь визначати неможливо, то емітент зобов’язаний подати реєструючому органу також інформацію про ...
Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці.... Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці.
...ситуацій чи перешкоджа ють їх розміщенню Question 3 До методів виявлення факторів розвитку ситуації, що використовуються у ситуаційному менеджменті не відносять: a. метод ланцюгових підстановок b....ситуацій чи перешкоджа ють їх розміщенню Question 15 Захисна тактика подолання кризи передбачає: a. скорочення виробництва і збуту b. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок ...
...пропонується) на земельну ділянку під розміщення підприємства з іноземним капіталом; забезпечення реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності на спеціальних територіях; залучення в інвестиційну сферу заощаджень населення з ... Для розміщення цеху по виробництву керамічної німецька компанія «TROST Vertiebs» Gmb” інвестує в ВАТ «Черкасибудматеріали” інвестиційні кошти і перетворює приміщення котельні в ...
Розміщення прогресивного устаткування, що дозволяє механізувати трудомісткі процеси приготування і роздачі їжі, використання потокових ліній по обробці м'яса, риби й ...готельних підприємств, що до послуги розміщення пропонують туристам послуги харчування насамперед сніданки. У ресторані туристичного комплексу “Росава” інколи обслуговують різноманітні банкети, свята, весілля.
Question 9 Гарантоване розміщення цінних паперів визначається як: a. Хеджування; b. Андерайтинг; c. Сек’юритизація; d. Кліринг. Question 10 Гарантоване розміщення цінних паперів здійснюють: a.
Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально технічного забезпечення сфери послуг, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу.... Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою встановити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться ...
...Question 42 Поняття оптимального варіанту розміщення устаткування включає: a. збільшення протяжності комунікацій b. централізоване розміщення устаткування для використання однотипних процесів c.
...більшим, ніж це потрібно для розміщення коштів у найприбутковіших операціях. Тому для кожного комерційного банку актуальною є розробка програми регулювання і розміщення ресурсів, визначення сфери найдохідніших вкладень ...
...газет і журналів з ціллю розміщення реклами Корсунь Шевченківського плодоконсервного заводу. Таблиця 3.3. Вихідні дані для вибору радіо з ціллю розміщення реклами Корсунь Шевченківського плодоконсервного заводу.
4) розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства Question 11 Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу майнового стану ... розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства Question 14 Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу операційних витрат ...
район розміщення розподільчих центрів b. район (або географічна територія), в межах якого суб’єкту господарювання вигідно (з точки зору обсягів продажу та ... район розміщення торгового підприємства Question 2 Лізинг – це: a. оренда з правом викупу b. всі відповіді вірні c.
...ціни облігації за зміною ставки розміщення називається: опуклістю; модифікованою дюрацією; дюрацією; дюрацією з мінусом 138. Еластичність ціни облігації за зміною ставки розміщення називається: дюрацією; дюрацією з мінусом; ...
Особливості розміщення промислових об’єктів на території України 2. Динаміка основних економічних показників промислових підприємств України 3.
Розміщення важкого машинобудування 2. Сучасний стан розвитку важкого машинобудування України 3. Основні проблеми та перспективи розвитку важкого машинобудування України. 4.
Предмет і основні завдання курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" та його зв’язок з іншими дисциплінами 2. Виробничий і науково технічний потенціал України, його ...
Служба прийому й розміщення 3. Служби обслуговування й експлуатації номерного фонду 4. Служба безпеки 5. Інженерно технічна служба
Основні критерії розміщення продуктивних сил 2. Вугільна промисловість України, її значення Висновки Список використаної літератури
Уніфікація технологічних процесів розміщення 1.1 Основний технологічний процес споживання готельних послуг 1.2 Послідовність обслуговування гостя в готелі 1.3 Види послуг, що ...
Завдання 2 Класифікувати обєкти бухгалтерського обліку за складом і розміщенням і джерелами утворення. Суму статутного капіталу визначити самостійно. № Обєкти бухгалтерського обліку Сума, грн. 1 Транспортні засоби 50000 2 Товари на ...
Туристична інфраструктура Харківської області: підприємства розміщення туристів, транспортна інфраструктура, заклади харчування області, основні проблеми туристичної інфраструктури і шляхи їх вирішення
Головні проблеми сучасного розміщення продуктивних сил України 2. Дослідження промислових вузлів у контексті вивчення РПС України 2.1. Промислові вузли у системі територіально виробничих ...
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо ...
Основи менеджменту операційної системи послуг розміщення 2. Розробити структурно функціональну модель процесу управління мотивацією праці, в якій відобразити об’єкт аналізу, об’єкт планування, об’єкт ...
Процедура випуску та розміщення цінних паперів. Послуги андеррайтерів Задача № 4 Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 2000 унцій металу X, хоче ...
...господарських засобів за складом і розміщенням, за джерелами їх формування та за цільовим призначенням 22. Зберігання, знищення та вилучення документів Завдання №42 1.
Особливості географічного розміщення релігійних центрів та кількості прихильників різних релігій. Релігійна терпимість 1.2. Дохристиянські вірування. Поняття про неоязичництво Розділ 2.
...джерела утворення за складом і розміщенням у балансі та заповнити форму 1 „Баланс” станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо ...
Розвиток та розміщення інфраструктури ринку банківських послуг в Україні Задача № 13 Вексель обліковано в банку за обліковою ставкою 25% річних за сім місяців ...
...господарських засобів за складом і розміщенням, джерелами їх формування та цільовим призначенням 2. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова 3. Вплив господарських операцій на зміни у ...
4 1.1 Збереження та розміщення товарів на складі………………………....4 1.2 Переміщення товарів між відділами…………………………………....7 1.3 Операції над поверненням і залишками ………………………………..
Особливості розміщення трудових ресурсів в регіонах України 2.2. Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах Розділ 3.
...як складова частина ефективності в розміщенні ресурсів в економіці 1.2 Необхідність та вигоди ринкового обміну 2. Аналіз концепцій ефективності в розподілі благ в суспільстві 2....
...служб в наданні високоякісних послуг розміщення і харчування 3. Основні та додаткові послуги, що надаються підприємствами готельно ресторанного господарства Висновки Література
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.