Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3209 за запитом РОЗРОБКА

Необхідно: Розробити план забезпечення підприємства матеріалами для виробництва продукції по укладених контрактах. Вихідні дані: 1. Згідно до умов контрактів на постачання меблів ...ринку, підприємство замовило консалтинговій фірмі розробку прогнозу ситуації на ринку. Інформація, яку отримало підприємство, не дає однозначних пропозицій відносно можливої стратегії, але прогноз ситуації передбачає: – підвищення ...
Він був розроблений як статична система взаємин, а у подальшому став регістром еталонних показників, що порівнюються з результатами поточної діяльності. 3....керування від податкового планування до розробки резервної політики підприємства. Хоча на багатьох підприємствах просто немає кваліфікованих фахівців з розробки бюджетів, або ж не вистачає коштів.
...розвиток споживчого ринку, який потребує розробки і впровадження прогресивних методів стратегічного управління кожним суб’єктом підприємницької діяльності. Вагомим резервом в напрямку покращання діяльності підприємств даної галузі ...підприємства і на цій підставі – розробка та обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління о активами на підприємстві, що досліджується. Для досягнення поставленої мети передбачається виконання наступних завдань: ...
Планування процесу розробки послуги 5.2.1. Класифiкацiя i основнi характеристики товару за методом трьох рiвнiв 5.2.2.... Розробка бюджету маркетингу Висновки Лiтература У зв`язку з усiм викладеним у данiй роботi можна зробити такi висновки: На сьогодняшнiй день ...
Планування процесу розробки послуги 5.2.1. Класифiкацiя i основнi характеристики товару за методом трьох рiвнiв 5.2.2.... Розробка бюджету маркетингу Висновки Лiтература У зв`язку з усiм викладеним у данiй роботi можна зробити такi висновки: На сьогодняшнiй день ...
Розробіть приклад інструкції для учнів, що може бути використана під час проведення уроку дослідження (клас тему оберіть самостійно). Завдання 5. Розробіть модель одного уроку дослідження з ...
...обліків розрахунків з працівниками та розробка інтегрованої системи обліку заробітної плати на підприємстві 70 3.2. Проблеми організації ефективної оплати і стимулювання праці 74 3.3.... внести пропозиції щодо удосконалення обліку; розробити методичні рекомендації щодо удосконалення організації обліку розрахунків з робітниками та службовцями з оплати праці в умовах АРМБ.
...змушує їх активно працювати над розробкою ефективних механізмів, здатних акумулювати вільні фінансові ресурси на фінансовому ринку та спрямовувати їх в сегменти економіки, які формують потенційний попит ... Це визначає необхідність розробки і реалізації державної програми забезпечення даних процесів в Україні, їх теоретичне обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки та існуючих загальносвітових ...
Це зумовлює необхідність розробки обґрунтованого управлінського рішення щодо складання рекламного бюджету. Для проведення аналізу дійсного стану та обґрунтованості управлінських рішень основні показники діяльності підприємства ... Розробити й обґрунтувати бюджет рекламної діяльності підприємства на наступний період. 3. Оцінити ефективність управління підприємством та розробити напрями вдосконалення структури управління.
...металопродукцію, на нашу думку, необхідно розробити систему моніторингу і державного контролю за цінами, дані яких мають бути доступними міжнародному співтовариству. Відомо, що одним із факторів введення ...цим існує нагальна потреба в розробці сітьової моделі взаємодії металотрейдерських структур України й іноземних компаній, які імпортують вітчизняну продукцію, побудова система індикаторів можливого реекспорту української металопродукції, ...
Розробка рекламного процесу презентації товару 2.Характеристика реклами товару 2.1.Наявної реклами підприємства, що досліджується 2.2....Розробка заходів для ефективного збуту товару Маркетингова стратегія 1.Визначення пропозиції і розробка заходів стосовно товару на матриці 9 ти полів ...
...застосовувати маркетинговий підхід, який передбачає розробку чотирьох елементів: товар, ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності.... Враховуючи всі ці вимоги , було розроблено тур “Екстремальні Карпати”. Для фінансування його розробки, оснащення та впровадження на ринок було взято кредит (11000 грн.).
Розробіть анкету для особистого опитування, використовуючи наступну інформацію: Підприємство "Галицкі продукти" планує вийти на ринок безалкогольних напоїв країн СНД із новим ... Перед початком розробки новинки підприємство хоче більш детально вивчити смаки даної цільової групи споживачів. Для цього заплановане провести опитування споживачів у даному географічному ...
Зазначена проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів (Є.Фльоріна, С.Русова, Б.Ліхачев, Б.Ананьєв, В....природу як засіб естетичного виховання, розробити елементи педагогічної системи з естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи. Завдання дослідження: 1) Вивчити психолого педагогічні засади естетичного ...
Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку амортизації основних засобів внесли вітчизняні і зарубіжні вчені економісти: А.Армуцці, А.Д. Баранова, А. Безгулий, В.... Практично нерозглянутою залишається тематика розробки та оптимізації амортизаційної політики промислових підприємств. Метою дослідження є розробка рекомендації з удосконалення методики нарахування амортизації об’єктів основних фондів.
...його відшкодування, без глибокої наукової розробки та всебічного дослідження яких неможливо вдосконалення наявної нормативної бази. Необхідність розробки зазначених проблем обумовлена як складністю вирішення багатьох питань, відсутністю ...
...порядок денний питання подальшої наукової розробки теоретичних та прикладних аспектів у відношенні молоді до нових умов навчання. Для успішного завершення перехідного періоду і забезпечення ефективної економіки, ... У процесі аналізу нами було розроблено орієнтовну номенклатуру справ у ліцеї інформаційних технологій, яка наводиться у таблиці 2. Дослідження технологічного та програмного забезпечення діяльності учбового закладу ...
...застосовувати маркетинговий підхід, який передбачає розробку чотирьох елементів: товар, ціна, методи поширення та метоли просування, а також виконувати основні принципи маркетингової діяльності.... Враховуючи всі ці вимоги, було розроблено тур “Екстремальні Карпати”. Для фінансування його розробки, оснащення та впровадження на ринок було взято кредит (11000 грн.).
...тобто впровадження фінансового планування та розробку фінансового плану або бізнес плану (це досягається шляхом розробки прогнозних балансів доходів та видатків, де зокрема мають бути враховані всі ...
На ВАТ „Житомирський маслозавод” розроблена ефективна облікова політика підприємства, розроблена і впроваджена система фінансового планування й обліку, розроблена технологія керування витратами і прибутком підприємства.
розробка понятійного апарату d. розробка теорій, концепцій, гіпотез e. аналіз і оцінювання політичних процесів f. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади g.
...за роки роботи в інституті розробив та видав 15 методичних розробок з проблематики НДІ. Всі вони були видані і автор отримав винагороду. 30 січня 2006 р.
...реалізації проектів: паралельна та послідовна розробка. За варіантом 1 обидва проекти починаються одразу та завершуються через 4 роки. За варіантом 2 проект А завершується за два ...В Рік Варіант 1 (паралельна розробка) Варіант 2 (послідовна розробка) Витрати, млн. грн. Доход, млн. грн. Чистий доход Витрати, млн. грн. Доход, млн. грн.
...типології розвитку підприємств страхового бізнесу, розробка пропозицій щодо методичних засад ідентифікації стану та типу розвитку страхового підприємства. Діяльність людини або господарського суб'єкта має певну ціль ... Значний вклад в розробку теоретико методологічних засад та прикладних питань забезпечення розвитку страхових організацій внесли такі відомі дослідники як А. Ансоф, Л.Абалкін, О.
...реалізації проектів: паралельна та послідовна розробка. За варіантом 1 обидва проекти починаються одразу та завершуються через 4 роки. За варіантом 2 проект А завершується за два ...В Рік Варіант 1 (паралельна розробка) Варіант 2 (послідовна розробка) Витрати, млн. грн. Доход, млн. грн. Чистий доход Витрати, млн. грн. Доход, млн. грн.
...випуск та розповсюдження інформаційної продукції; розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, підготовка оригінал макетів для типографського видання; надання маркетингових, консультаційних, рекламних послуг Результати аналізу основних ...зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови конкурентної стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати: – позиціонування підприємства як ви...
...роботу, Іванов не зміг самостійно розробити нову схему магнітофону, у зв’язку з чим домовився з інженером Бесєдіним про розробку такої схеми за 150 грн.
Одноразові витрати на розробку і впровадження системи планово запобіжного обслуговування становлять 3500 грн. Визначити економічну ефективність заходу щодо вдосконалення обслуговування робочих місць. Задача 3 .... Алгоритм розробки посадових інструкції та приклади їх розробки 5. Підбір кадрів згідно посадових інструкцій (кваліметричний підхід) 6.
...них – механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке можна продати ... Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні.
результати власних дослід¬жень і розробок d. вивчення запитів і побажань споживачів ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета бізнес плану: a. отримання прибутку b....3 Система, яка полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення основних напрямів фінансово–господарської діяльності підприємства називається a. бюджетування b. диреткивне планування c.
результати власних дослід¬жень і розробок d. вивчення запитів і побажань споживачів ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета бізнес плану: a. отримання прибутку b....3 Система, яка полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань з фінансового забезпечення основних напрямів фінансово–господарської діяльності підприємства називається a. бюджетування b. диреткивне планування c.
...роботу менеджера з реклами, та розробити рекламну компанію фірми. Посада менеджера з реклами передбачає різноманітну діяльність: від простого контакту з агентством за допомогою дуже великого штату, ...3.1 Етапи розробки рекламної компанії. Рис. 3.2 Фактори, які впливають на визначення цілей реклами. Таблиця 3.1. Схема відділу проведення рекламної кампанії.
...реалізації проектів: паралельна і послідовна розробка. За варіантом 1 обидва проекта починаються одразу і закінчуються через 4 роки. За варіантом 2 проект А завершується за 2 ...В Рік Варіант 1 (паралельна розробка) Варіант 2 (послідовна розробка) Витрати, млн.грн. Доход, млн.грн. Чистий дохід Витрати, млн.грн. Доход, млн.грн.
...умовах виникає потреба глибокої теоретичної розробки системи принципів кримінального права та її реалізації в процесі реформування діючого кримінального законодавства. Вніс певні корективи в дану ситуацію і ...права не отримала такої ґрунтовної розробки як серед російських. Як правило, підручники із загальної частини кримінального права вітчизняних авторів обмежуються короткою характеристикою основних положень кримінального законодавства, ...
Керівникам таких компаній логічним представляється розробки в тім напрямку, де компанія досягла помітних успіхів в освоєнні певного сімейства продукції. Така психологія була характерної для соціалістичних країн, ... Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу. Для удосконалення інноваційно інвестиційної діяльності в третьому розділі пропонується впровадження у виробництво нового продукту – інсуліну.
Вагомим внеском у розробку цієї проблематики стали праці Дж. М. Кейнса, Г. Марковіца, Д. Сінкі, У. Шарпа. Проблема залучення коштів банків до інвестування економіки ... Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи інвестиційної діяльності комерційних банків, здійснення оцінки її поточних і перспективних напрямів, ...
...грошових потоків досліджуваного підприємства та розробити рішення щодо ефективного їх управління. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров'я», передумовою забезпечення стійкого ...потоками; • на основі аналізу показників розробити рекомендації щодо покращання механізму управління грошовими потоками підприємства. Предметом дослідження є механізм управління грошовими потоками на підприємстві.
Мета дослідження: розробити науково обгрунтовану та експериментально перевірену систему завдань, вправ, текстів для ефективної роботи по засвоєнню іншомовної лексики на уроках читання в ...Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23; • розробити експериментальну систему роботи над запозиченою лексикою в початковій школі, зокрема в 3 4 класах; • експериментально перевірити ефективність запропонованої системи в ...
Окремим аспектам розробки проблеми реалізації принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування присвячені наукові праці Ю.П. Аленіна, О.І. Бастрикіна, О.В....мета наукової роботи полягає в розробці положень теоретичного та практичного характеру, пов’язаних з реалізацією галузевих та специфічних принципів кримінального процесу досудових стадіях кримінального процесу.
...можливостей збільшення прибутку та рентабельності; розробка заходів, щодо використання виявлених резервів. Дослідження проводилося на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Першотравневе»....дебетом даного рахунку, тому було розроблено порядок формування кінцевого фінансового результату. Фінансові результати діяльності підприємства знаходять своє відображення в звітності підприємства.
...науково дослідницькі та впроваджувальні роботи; розробка, виробництво і реалізація продукції виробничого технічного призначення; інші види діяльності, не заборонені законодавством України. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу ( ...вивчення закономірності стали основою для розробки нижченаведених рекомендацій щодо організації робочого часу. План робочого дня секретаря залежить від відповідного плану керівника.
...відповідно до отриманих результатів було розроблено заходи щодо поліпшення стану товарних запасів на підприємстві. В третьому розділі дипломної роботи основна увага приділялася проблемам переходу вітчизняної системи ... Також, були розроблені заходи щодо можливості застосування комп’ютерних технологій на окремо взятому торгівельному підприємстві, визначені шляхи та етапи запровадження комп'ютерізації на ...
...оплати праці можна: 1) покращити, розробивши внутрішні стандарти аудиторської фірми з метою пониження ризику та підвищення якості аудиторської перевірки; 2) удосконалити методику документального оформлення перевірок; 3) ...аудиторських послуг і робіт; 6) розробити внутрішні стандарти аудиторської фірми стосовно організації планування та проведення перевірки. При цьому обов’язково мають враховуватись специфіка діяльності підприємства та ...
...та подачі її зацікавленим користувачам; розробка концепції облікової політики підприємства щодо реалізації. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) незалежно від ...на зміну величини обсягу реалізації; розробка заходів для використання резервів зростання реалізації продукції. 5. Дослідження практичних аспектів теми магістерської роботи проводилося на матеріалах ВАТ ".
Необхідно розробити бізнес стратегію, освоїти нові види діяльності або розширення асортименту послуг, які надаються та розробити нову тактику для роботи з клієнтами ...
...аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняття розумних і обгрунтованих управлінських рішень. Досить часто підприємство стикається з ситуацією, коли є ряд альтернативних (... Слід зазначити, що внесок у розробку даної проблеми вносять як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики. Так, теоретичною основою дослідження стали розробки, концепції і гіпотези, ...
У розробку питань теорії та методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І....і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, аналызу і аудиту накладних витрат. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні ...
...за обсягом і в часі, розробити заходи з усунення дисбалансу. Аналіз грошових потоків забезпечує можливості глибшого розуміння сутності фінансових операцій підприємства.... За результатами дослідження були розроблені шляхи покращення організації грошових потоків ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів». Для того, щоб прийняти оптимальне рішення необхідно розглянути декілька варіантів проектів ...
...праці відіграє важливу роль у розробці стимулювання працівника на досягнення тих чи інших кількісних чи якісних результатів. Саме перевищення норми є підставою для виплати премії, тому ...перепідготовка керівних кадрів, але й розробка і практична реалізація спеціальних антикризових програм. Необхідно навчати й істотно підвищувати кваліфікацію керівного корпусу стосовно менеджменту, інновацій, маркетингу, керування персоналом, ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.