Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3209 за запитом РОЗРОБКА

Розробка моделі схеми образу відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2. Технологічна частина 2.1.... Визначення початкових даних для виконання розробленого стилю та макіяжу. Розробка технологічної послідовності виконання макіяжу 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, ...
Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2. Техногічна частина 2.1.... Визначення початкових даних для виконання розробленої зачіски. Розробка технологічної послідовності виконання зачіски 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для ...
Звіт № 1 Інформаційне повідомлення на тему: «Ретроспективний аналіз проблеми розвитку економічної освіти в Україні» Звіт № 2 Аналіз освітньо кваліфікаційної характеристики бакалавра Звіт № 3 Аналіз освітньо професійної програми підготовки бакалавра Звіт № 4 «Дидактичні принципи професійного навчання» Звіт № 6 Методична розробка плану конспекту лекції з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» Звіт № 7 Методична розробка плану конспекту пра...
...діяльності на ринку необхідна детально розроблена і добре продумана товарна політика. Справа в тому, що рішення про товар є найбільш важливими в рамках розробки та реалізації комплексу маркетингу.
Розробити структурно логічну модель процесу самовиховання. 3. Розробити програму самовиховання для учнів початкових класів (1 4 класів). 4.
Розробка календарного планування................................................................................................................27 2.2. Аналіз педагогічних умов використання програмно методичних комплексів у навчальному процесі......................................................................................................................................................................34 2.3.... МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ З ДАНОЇ ТЕМИ.................................
Розробка та впровадження нового туристичного продукту 3. Перспективні напрямки розвитку туристичного підприємства “нитка аріадни” 3.1.... Враховуючи всі ці вимоги, було розроблено тур “Екстремальні Карпати”. Для фінансування його розробки, оснащення та впровадження на ринок було взято кредит (11000 грн.).
розробка теорій, концепцій, гіпотез d. залучення людини до сфери політичного життя e. аналіз і оцінювання політичних процесів f. розробка понятійного апарату g.
...фінансового стану підприємства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу тов «торгсервіс» з кризового стану 3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану 3.2 Розробка стратегії виходу підприємства з кризового ...
...кризового стану підприємства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу Кп “шполянські теплові мережі” з кризового стану 3.1 Формування цілей і вибір механізмів антикризового управління 3.2. Розробка програми заходів попередження банкрутства 3....
Вступ Розділ 1 методологічні аспекти виявлення банкрутства підприємства 1.1 Економічна сутність банкрутства підприємства 1.2 Нормативна база та методики оцінки загрози банкрутства 1.3 Зміст процесу управління запобіганню банкрутства Розділ 2 аналіз фінансового стану пітф «іфо» 2.1 Організаційно економічна характеристика ПіТФ «ІФО» 2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна 2.3 Аналіз фінансових результатів підприємства та показників ділової активності 2.4 Аналіз платоспроможно...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможністі підприємницького потенциалу підприємства 1.2 Методи досягнення стійких позицій на ринку 1.3 Політика підприємства щодо ціни, збуту та конкурентоспроможністі потенциалу підприємства Розділ 2 дослідження конкурентоспроможності потенціалу ват „ кримхліб” 2.1 Організаційно – економічна характеристіка ВАТ „ Кримхліб „ 2.2 Аналіз господарської діяльності ВАТ „ К...
Розробка та обґрунтування стратегії збільшення прибутковості фірми 3.1. Розробка пропозицій щодо збільшення прибутковості діяльності фірми 3.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії виходу підприємства з кризового стану 1.1 Сутність кризового стану підприємства та її основні ознаки 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 Формування стратегії антикризового керування на підприємстві Розділ 2 діагностика кризового стану ват «іркліївський маслосирзавод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства ...
...реалізації проектів: паралельна та послідовна розробка. За варіантом 1 обидва проекти починаються одразу та завершуються через 4 роки. За варіантом 2 проект А завершується за два ...Вирішення: Рік Варіант 1 (паралельна розробка) Варіант 2 (послідовна розробка) Витрати, млн. грн. Доход, млн. грн. Чистий доход Витрати, млн. грн. Доход, млн. грн.
...та діагностика банкрутства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу ват «чигиринське ро «агропроммеханізація» з кризового стану 3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану ...в сучасних умовах 3.2 Розробка стратегії виходу виходу підприємства з кризового стану 3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Банкрутство – пов'...
...діагностика ймовірності банкрутства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії санації і виходу тов «торгсервіс» з кризового стану Висновки Список використаної літератури Додатки Одже застосування санації на ...підприємствами для модернізації обладнання та розробку нових технологій розвитку. Благополучний фінансовий стан підприємства це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії зростання прибутку підприємства 1.1 Сутність прибутку та прибутковості підприємства, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Склад та формування прибутку підприємства 1.3 Методологія оцінювання прибутковості і рентабельності підприємства 1.4 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.1 Організ...
...та інвестиційної привабливості Розділ 3 розробка і обгрунтування бізнес плану стов «нива» 3.1 Пропозиції щодо автоматизації процесу бізнес планування на підприємстві 3.2 Зміст інвестиційного ...випадків ця робота розпочинається з розробки інвестиційного проекту і бізнес плану. Об’єктом дослідження дипломної роботи є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива».
...вдосконалення існуючої системи управління відходами – розроблена програма комплексного управління відходами на міському рівні. Об`єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування в галузі управління твердими побутовими ... Основною метою магістерської роботи є розробка шляхів вдосконалення існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами. Очікувані наслідки при впровадженні в дію запропонованої програми очікується економічний, екологічний ...
Розробка кінематичної схеми верстата 2.4. Кінематичний розрахунок приводу головного руху 2.4.1. Графоаналітичний метод розрахунку приводу головного руху 2.... Розробка механізму керування (командоапарата) приводом головного руху 2.5.2. Розробка електричної схеми керування 2.6.
Розробити положення про структурний підрозділ 7. Розробити посадову інструкцію Висновки Література
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства 1.1 Сутність персоналу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності управління персоналом підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління персоналом підприємства стов „перемога” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємс...
...нових технологій, нових проектно конструкторських розробок із світовим рівнем конкурентоздатності, використовує його недостатньо. Це пов'язано головним чином з відсутністю фінансування перспективних проектів для їх комерційної ...науково технічних, конструкторських і технологічних розробок як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також спеціалізованих структур, діяльність яких пов'язана з комерціалізацією вітчизняних розробок.
Розробка заходів щодо удосконалення управління системою маркетингової діяльності і розрахунок їхнього впливу на виробничо господарську діяльність компанії 4.1.... Розробка безкоштовних зразків рекламно інформаційного характеру 4.2.3. Рекламна кампанія в спеціалізованих виданнях Висновки Література Додаток а Висновок Процес управління ...
Особливостями розробки виробничої програми в ринкових умовах є: а) орієнтація планів на ринок, конкретного споживача; б) врахування можливостей використання місцевої сировини; в) самостійна розробка планів на основі самостійно укладених ...
Розробіть дві моделі навчальних ситуацій з використанням таких прийомів ТРВЗ технології як „Круги Луліяˮ та„практичність теоріїˮ (клас, предмет, тему оберіть самостійно). Завдання 5. Розробіть дві моделі навчальних ситуацій з ...
Політика розподілу товарів (послуг) Розробка комплексу маркетингу в Пп «юридична фірма «ор дана» Загальні висновки В останні роки суттєво розширилася сфера застосування маркетингу, зараз він ... При цьому важливо розробити комплекс переваг у вигляді розширення гарантій, збільшення строку післяпродажного обслуговування, швидкого виконання особистих замовлень та ін.
Вступ Розділ 1 методологія формування і використання фінансових ресурсів підприємства 1.1 Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія 1.2 Формування фінансових ресурсів на підприємстві 1.3 Використання фінансових ресурсів, їх показники та оцінка Розділ 2 аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства ват „черкасигаз” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ „Черкасигаз” 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства ...
...що використовувалася викладачем під час розробки лекційного заняття Завдання 2. Розробіть дидактико методичну модель практичного заняття з курсу „Дошкільна педагогіка” на одну з запропонованих тем (обсяг ...
Розробка шаблонів документів засобами MS Word. Розробка серії документів Висновки Література Отже, навчальний процес у Шполянській філії Східноєвропейського університету економіки і ...
...бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: Види витрат Сума витрат на дослідження грн. Сума витрат на розробки, грн.
Розробка системи стимулювання на основі оцінки кадрового потенціалу Висновки Список використаної літератури Узагальнюючим показником процесу становлення і розвитку людини в трудовій ... За результатами оцінки персоналу розроблено пропозиції щодо стимулювання персоналу. З метою усунення виявлених недоліків на підприємстві розроблено систему перепідготовки персоналу та його службового прасування.
...текст висновку Практичне завдання №20 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки обєктів приватизації Практичне завдання №27 1) Розробити рекомендації з виправлення помилок в ...
...бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: Таблиця 3 Вихідні дані Види витрат Сума витрат на дослідження грн. Сума втрат на розробки, грн.
...бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: Таблиця 3 Вихідні дані Види витрат Сума витрат на дослідження грн. Сума витрат на розробки, грн.
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості ЗАТ «Черкаське пиво»:...
...роботи всіх структурних підрозділів, дозволяє розробити комплекс заходів і методів, що забезпечують впровадження в практику господарювання ринкових відносин. Роль маркетингової діяльності для сучасного підприємства має особливе ... Використання концепцій маркетингу і розробка стратегії конкуренції дозволяють підприємствам успішно обслуговувати своїх споживачів і підвищувати ефективність виробництва та реалізації продукції.
Методологія та методи розробки шляхів удосконалення організації виробництва 1.3. Організація управління виробничим процесом у реалізації виконання виробничої програми 1.4.... Розробка шляхів удосконалення організації основного виробництва на підприємстві 3.1. Розробка заходів щодо поліпшення операційного управління виробничими процесами 3.2.
Методологія та методи розробки шляхів удосконалення організації виробництва 1.3. Організація управління виробничим процесом у реалізації виконання виробничої програми 1.4.... Розробка шляхів удосконалення організації основного виробництва на підприємстві 3.1. Розробка заходів щодо поліпшення операційного управління виробничими процесами 3.2.
Як правило це – розробка планів, проектів, моделей чи стратегій щодо удосконалення економіки задля розвитку венчурного бізнесу в країні; розвиток науково технічного прогресу та впровадження ...поєднання інвесторів з венчурними підприємцями; розробка ефективного механізму порядку утворення та використання коштів венчурного фонду; розробка нормативно правової бази, яка б регламентувала правові відносини у сфері ...
...головним у діяльності підприємства є розробка ефективної стратегії формування та розподілу прибутку. Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних аспектів планування прибутку і застосування набутих навичок у ...прибутковості на ВАТ „НВМК” пропонується розробка ефективної стратегії формування прибутку підприємства та впровадження бюджетного планування на підприємстві. 5. Найсприятливішою стратегією для ВАТ „НВМК” на сучасному етапі ...
Методологія та методи розробки шляхів удосконалення організації виробництва 1.3. Організація управління виробничим процесом у реалізації виконання виробничої програми 1.4.... Розробка шляхів удосконалення організації основного виробництва на підприємстві 3.1. Розробка заходів щодо поліпшення операційного управління виробничими процесами 3.2.
РОЗРОБКИ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 3.1. Джерела, основні показники та методи контролю і аналізу поточної дебіторської заборгованості 3.2. Розробка та апробація методики контролю поточної ...
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості КП пивзаводу «Богдан»...
розробка теорій, концепцій, гіпотез b. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади c. формування певного типу політичної культури d.... розробка понятійного апарату Question 6 Політологія це наука про: a. політику b. державу c. суспільство d.
Розробка бази даних по контролю за виконанням рішень міської ради 3.3.1. Аналіз програмних засобів для виконання завдання 3.3.2. Опис технології розробки Висновки Список використаної літератури Випускна ...
Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання системи “клієнт банк” Висновки Список використаної літератури Проаналізувавши матеріали розглянуті у дипломній роботі та всебічно ... Розробка програми власними силами дозволяє і по сей день постійно вдосконалювати структуру задля пристосування програмного забезпечення системи “клієнт банк” до сучасних ...
...цьому контексті, можливо, є доцільною розробка та реалізація цільової програми державних замовлень на виробництво телевізійної кінопродукції відповідного спрямування з обов’язковою конкретизацією: 1) тематичного діапазону продукції (...кіновиробничих потужностей державної форми власності; • розробка чергової програми розвитку національної кіноіндустрії, з урахуванням доцільності запровадження нової системи державних замовлень на виробництво телевізійної кінопродукції; • ство...
Розроблено багато методик по оцінці кредитоспроможності позичальника. При оцінці кредитоспроможності позичальника необхідно враховувати не тільки кількісні, а і якісні показники, що ... В процесі аналізу цього методу розробив алгоритм його реалізації програмним шляхом. Для реалізації методу був вибраний інструментальний пакет розробки програмних засобів Delphi 6.0.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.